Commit f6a8e8a6 authored by Sebastian Dröge's avatar Sebastian Dröge 🍵

po: Update translations

parent d992f49c
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.7.6\n" "Project-Id-Version: gst-plugins 0.7.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 14:16+0200\n" "PO-Revision-Date: 2004-03-18 14:16+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n" "Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n" "Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
...@@ -16,6 +16,12 @@ msgstr "" ...@@ -16,6 +16,12 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function" msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -130,11 +136,23 @@ msgstr "" ...@@ -130,11 +136,23 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s" msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "" msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels" #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "" msgstr ""
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s" msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"." #~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n" "PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n" "Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -17,6 +17,12 @@ msgstr "" ...@@ -17,6 +17,12 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n" "X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function" msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -131,11 +137,23 @@ msgstr "" ...@@ -131,11 +137,23 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s" msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "" msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels" #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "" msgstr ""
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s" msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"." #~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.7.2\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.7.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-21 21:03+0200\n" "PO-Revision-Date: 2016-02-21 21:03+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n" "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n" "Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
...@@ -18,6 +18,12 @@ msgstr "" ...@@ -18,6 +18,12 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function" msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "форматът не е бил уточнен преди извикване на функцията за получаване" msgstr "форматът не е бил уточнен преди извикване на функцията за получаване"
...@@ -136,11 +142,25 @@ msgstr "" ...@@ -136,11 +142,25 @@ msgstr ""
"Файлът с настройките на цифровото видеоръзпръскване (DVB) „%s“ не може да " "Файлът с настройките на цифровото видеоръзпръскване (DVB) „%s“ не може да "
"бъде прочетен" "бъде прочетен"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Липсват данни за канала за цифрово видеоръзпръскване (DVB) „%s“"
#, fuzzy, c-format
msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr "Липсват данни за канала за цифрово видеоръзпръскване (DVB) „%s“"
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr "Липсват данни за канала за цифрово видеоръзпръскване (DVB) „%s“"
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr ""
"Файлът с настройките на цифровото видеоръзпръскване (DVB) не може да бъде "
"открит"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels" msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "" msgstr ""
"Файлът с настройките на цифровото видеоръзпръскване (DVB) не съдържа никакви " "Файлът с настройките на цифровото видеоръзпръскване (DVB) не съдържа никакви "
"канали" "канали"
#, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Липсват данни за канала за цифрово видеоръзпръскване (DVB) „%s“"
...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid "" ...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.21.2\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.21.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-01 14:19+0100\n" "PO-Revision-Date: 2012-01-01 14:19+0100\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gforcada@gnome.org>\n" "Last-Translator: Gil Forcada <gforcada@gnome.org>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n" "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
...@@ -19,6 +19,12 @@ msgstr "" ...@@ -19,6 +19,12 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function" msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -132,11 +138,23 @@ msgstr "" ...@@ -132,11 +138,23 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s" msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "" msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels" #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "" msgstr ""
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s" msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"." #~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
......
...@@ -11,7 +11,7 @@ msgid "" ...@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.6.0\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-15 20:54+0200\n" "PO-Revision-Date: 2015-10-15 20:54+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -22,6 +22,12 @@ msgstr "" ...@@ -22,6 +22,12 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n" "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n" "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function" msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "formát nebyl vyjednán před získáním funkce" msgstr "formát nebyl vyjednán před získáním funkce"
...@@ -138,13 +144,25 @@ msgstr "Nelze najít soubor s nastavením kanálů DVB" ...@@ -138,13 +144,25 @@ msgstr "Nelze najít soubor s nastavením kanálů DVB"
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s" msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Nelze načíst soubor s nastavením kanálu DVB: %s" msgstr "Nelze načíst soubor s nastavením kanálu DVB: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "Soubor s nastavením kanálů DVB neobsahuje žádné kanály"
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s" msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Nelze najít podrobnosti ke kanálu DVB %s" msgstr "Nelze najít podrobnosti ke kanálu DVB %s"
#, fuzzy, c-format
msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr "Nelze najít podrobnosti ke kanálu DVB %s"
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr "Nelze najít podrobnosti ke kanálu DVB %s"
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Nelze najít soubor s nastavením kanálů DVB"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "Soubor s nastavením kanálů DVB neobsahuje žádné kanály"
#~ msgid "default GStreamer sound events audiosink" #~ msgid "default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "výchozí zvukový cíl GStreamer pro zvukové události" #~ msgstr "výchozí zvukový cíl GStreamer pro zvukové události"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad-1.6.0\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-bad-1.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-05 11:28+0200\n" "PO-Revision-Date: 2015-12-05 11:28+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n" "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n" "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
...@@ -17,6 +17,12 @@ msgstr "" ...@@ -17,6 +17,12 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function" msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "format blev ikke forhandlet før hent funktion" msgstr "format blev ikke forhandlet før hent funktion"
...@@ -130,13 +136,25 @@ msgstr "Kunne ikke finde DVB-kanalens konfigurationsfil" ...@@ -130,13 +136,25 @@ msgstr "Kunne ikke finde DVB-kanalens konfigurationsfil"
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s" msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Kunne ikke indlæse DVB-kanalens konfigurationsfil: %s" msgstr "Kunne ikke indlæse DVB-kanalens konfigurationsfil: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "DVB-kanalens konfigurationsfil indeholder ikke nogen kanaler"
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s" msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Kunne ikke finde detaljer for DVB-kanalen %s" msgstr "Kunne ikke finde detaljer for DVB-kanalen %s"
#, fuzzy, c-format
msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr "Kunne ikke finde detaljer for DVB-kanalen %s"
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr "Kunne ikke finde detaljer for DVB-kanalen %s"
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Kunne ikke finde DVB-kanalens konfigurationsfil"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "DVB-kanalens konfigurationsfil indeholder ikke nogen kanaler"
#~ msgid "default GStreamer sound events audiosink" #~ msgid "default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "standardlydkanal for GStreamers lydhændelser" #~ msgstr "standardlydkanal for GStreamers lydhændelser"
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.6.0\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.6.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-21 00:15+0200\n" "PO-Revision-Date: 2015-10-21 00:15+0200\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n" "Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -19,6 +19,12 @@ msgstr "" ...@@ -19,6 +19,12 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.5\n" "X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function" msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "das Format wurde vor der get-Funktion nicht ausgehandelt" msgstr "das Format wurde vor der get-Funktion nicht ausgehandelt"
...@@ -140,13 +146,25 @@ msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei konnte nicht gefunden werden" ...@@ -140,13 +146,25 @@ msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei konnte nicht gefunden werden"
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s" msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei konnte nicht geladen werden: %s" msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei konnte nicht geladen werden: %s"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei enthält keine Kanäle"
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s" msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "Details zu DVB-Kanal %s konnten nicht gefunden werden" msgstr "Details zu DVB-Kanal %s konnten nicht gefunden werden"
#, fuzzy, c-format
msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr "Details zu DVB-Kanal %s konnten nicht gefunden werden"
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr "Details zu DVB-Kanal %s konnten nicht gefunden werden"
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei konnte nicht gefunden werden"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "DVB Kanal-Konfigurationsdatei enthält keine Kanäle"
#~ msgid "default GStreamer sound events audiosink" #~ msgid "default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "Voreingestellte GStreamer Tonereignis-Audioziel" #~ msgstr "Voreingestellte GStreamer Tonereignis-Audioziel"
......
...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid "" ...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.21.2\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.21.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-05 19:17+0100\n" "PO-Revision-Date: 2012-05-05 19:17+0100\n"
"Last-Translator: Savvas Radevic <vicedar@gmail.com>\n" "Last-Translator: Savvas Radevic <vicedar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Greek <team@lists.gnome.gr>\n" "Language-Team: Greek <team@lists.gnome.gr>\n"
...@@ -19,6 +19,12 @@ msgstr "" ...@@ -19,6 +19,12 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n>1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n>1;\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function" msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -133,11 +139,23 @@ msgstr "" ...@@ -133,11 +139,23 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s" msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "" msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels" #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "" msgstr ""
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s" msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"." #~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.1\n" "Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-26 10:41-0400\n" "PO-Revision-Date: 2004-04-26 10:41-0400\n"
"Last-Translator: Gareth Owen <gowen72@yahoo.com>\n" "Last-Translator: Gareth Owen <gowen72@yahoo.com>\n"
"Language-Team: English (British) <en_gb@li.org>\n" "Language-Team: English (British) <en_gb@li.org>\n"
...@@ -15,6 +15,12 @@ msgstr "" ...@@ -15,6 +15,12 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function" msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -129,11 +135,23 @@ msgstr "" ...@@ -129,11 +135,23 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s" msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "" msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels" #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "" msgstr ""
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s" msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"." #~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.21.2\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.21.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-04 22:18+0200\n" "PO-Revision-Date: 2011-06-04 22:18+0200\n"
"Last-Translator: Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>\n" "Last-Translator: Kristjan SCHMIDT <kristjan.schmidt@googlemail.com>\n"
"Language-Team: Esperanto <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Esperanto <translation-team-eo@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -17,6 +17,12 @@ msgstr "" ...@@ -17,6 +17,12 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function" msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -130,11 +136,23 @@ msgstr "" ...@@ -130,11 +136,23 @@ msgstr ""
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s" msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "" msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels" #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "" msgstr ""
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s" msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr ""
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"." #~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.21.2\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-bad 0.10.21.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-02 15:47+0200\n" "PO-Revision-Date: 2011-10-02 15:47+0200\n"
"Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n" "Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n" "Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
...@@ -17,6 +17,12 @@ msgstr "" ...@@ -17,6 +17,12 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function" msgid "format wasn't negotiated before get function"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -131,11 +137,23 @@ msgstr "Configuración del canal del mezclador virtual" ...@@ -131,11 +137,23 @@ msgstr "Configuración del canal del mezclador virtual"
msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s" msgid "Couldn't load DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Configuración del canal del mezclador virtual" msgstr "Configuración del canal del mezclador virtual"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels" #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s"
msgstr "" msgstr ""
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't find details for DVB channel %s" msgid "No properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, c-format
msgid "Failed to set properties for the DVB channel %s"
msgstr ""
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't find DVB channel configuration file: %s"
msgstr "Configuración del canal del mezclador virtual"
msgid "DVB channel configuration file doesn't contain any channels"
msgstr "" msgstr ""
#~ msgid "Could not write to file \"%s\"." #~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
......
...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid "" ...@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad-0.10.17.2\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-bad-0.10.17.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-24 11:27+0200\n" "POT-Creation-Date: 2016-07-06 10:18+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-25 12:30+0100\n" "PO-Revision-Date: 2010-03-25 12:30+0100\n"
"Last-Translator: Mikel Olasagasti Uranga <hey_neken@mundurat.net>\n" "Last-Translator: Mikel Olasagasti Uranga <hey_neken@mundurat.net>\n"
"Language-Team: Basque <translation-team-eu@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Basque <translation-team-eu@lists.sourceforge.net>\n"
...@@ -19,6 +19,12 @@ msgstr "" ...@@ -19,6 +19,12 @@ msgstr ""
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n" "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""
msgid "A GL error occured"
msgstr ""
msgid "format wasn't negotiated before get function"