nb.po 9.38 KB
Newer Older
1 2
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
3
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
4
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2007.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
5
# Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>, 2012-2015
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-bad 1.6.0\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
11
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 17:49+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"PO-Revision-Date: 2015-12-22 21:08+0100\n"
13
"Last-Translator: Johnny A. Solbu <johnny@solbu.net>\n"
14
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"Language: nb_NO\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
19
"X-Generator: Poedit 1.6.9\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
20

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
21 22 23 24 25 26
msgid "failed to draw pattern"
msgstr ""

msgid "A GL error occured"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
27
msgid "format wasn't negotiated before get function"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
28 29 30
msgstr "formatet ble ikke forhandlet før get-funksjon"

msgid "OpenCV failed to load template image"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
31
msgstr "OpenCV kunne ikke laste mal-bilde"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgid "Could not read title information for DVD."
34
msgstr "Kunne ikke lese tittelinformasjonen til DVD-en."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35

36
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37
msgid "Failed to open DVD device '%s'."
38
msgstr "Kunne ikke åpne DVD-enheten «%s»."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
39 40

msgid "Failed to set PGC based seeking."
41
msgstr "Kunne ikke sette PGC-basert søking."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
43 44 45 46 47 48
msgid ""
"Could not read DVD. This may be because the DVD is encrypted and a DVD "
"decryption library is not installed."
msgstr ""
"Kunne ikke lese DVD-en. Dette kan være fordi DVD-en er kryptert DVD-"
"dekrypteringsbiblioteket ikke er installert."
49 50

msgid "Could not read DVD."
51
msgstr "Kunne ikke lese DVD-en."
52

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
53
msgid "This file contains no playable streams."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
54
msgstr "Denne filen inneholder ingen spillbare strømmer."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
56
msgid "Could not open sndfile stream for reading."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
57
msgstr "Kunne ikke åpne sndfile for lesing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
59
msgid "Could not establish connection to sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
60
msgstr "Kunne ikke opprette forbindelse til sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
61 62

msgid "Failed to query sndio capabilities"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
63
msgstr "Spørring etter tilgjengelige egenskaper i sndio feilet"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
64 65

msgid "Could not configure sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
66
msgstr "Kunne ikke konfigurere sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
67 68

msgid "Could not start sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
69
msgstr "Kunne ikke starte sndio"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
70 71

msgid "Generated file has a larger preroll time than its streams duration"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72
msgstr "Genererte filen har en større preroll tid enn strømmens varighet"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
73 74 75

#, c-format
msgid "Missing element '%s' - check your GStreamer installation."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
76
msgstr "Mangler element «%s» - kontroller GStreamer-installasjonen din."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
77 78

msgid "File location is set to NULL, please set it to a valid filename"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
79 80
msgstr ""
"Filplassering er satt til NULL, vennligst sett den til et gyldig filnavn"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
81

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
82
msgid "Digitalzoom element couldn't be created"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
83
msgstr "Digitalzoom-element kunne ikke opprettes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
84

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
85
msgid "Subpicture format was not configured before data flow"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
86
msgstr "Underbildeformat er ikke konfigurert før dataflyt"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
87

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
88 89 90 91 92 93
msgid "Failed to get fragment URL."
msgstr "Klarte ikke å hente fragment-nettadresse."

msgid "Couldn't download fragments"
msgstr "Kunne ikke laste ned fragmenter"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
94 95 96
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern feil i datastrøm."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
97 98 99
msgid "No file name specified for writing."
msgstr "Ingen filnavn oppgitt for skriving."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
100 101
#, c-format
msgid "Given file name \"%s\" can't be converted to local file name encoding."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
102
msgstr "Oppgitt filnavn «%s» kan ikke konverteres til lokal filnavnkoding."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
103

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
104 105 106 107
#, c-format
msgid "Could not open file \"%s\" for writing."
msgstr "Kunne ikke åpne filen «%s» for skriving."

108
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109 110
msgid "Device \"%s\" does not exist."
msgstr "Enhet «%s» eksisterer ikke."
111

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgid "Could not open frontend device \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "Kunne ikke åpne frontenhet «%s»."
115

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgid "Could not get settings from frontend device \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgstr "Kunne ikke hente innstillinger fra frontenhet «%s»."
119

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
120
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
121
msgid "Cannot enumerate delivery systems from frontend device \"%s\"."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
122
msgstr "Kan ikke nummerere leveringssystemer fra frontenhet «%s»."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
123

124
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125 126
msgid "Could not open file \"%s\" for reading."
msgstr "Kunne ikke åpne filen «%s» for lesing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
128 129
#, fuzzy
msgid "Couldn't find channel configuration file"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
130
msgstr "Kunne ikke finne DVB-kanal-konfigurasjonsfil"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
131

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
132 133
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't load channel configuration file: '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
134
msgstr "Kunne ikke finne DVB-kanalkonfigurasjonsfil: %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
135

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
136 137
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't find details for channel '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
138
msgstr "Kunne ikke finne detaljer for DVB-kanal %s"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
139

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
140
#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
141
msgid "No properties for channel '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
142 143 144
msgstr "Kunne ikke finne detaljer for DVB-kanal %s"

#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
145
msgid "Failed to set properties for channel '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
146 147 148
msgstr "Kunne ikke finne detaljer for DVB-kanal %s"

#, fuzzy, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
149
msgid "Couldn't find channel configuration file: '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
150 151
msgstr "Kunne ikke finne DVB-kanal-konfigurasjonsfil"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
152 153
#, fuzzy
msgid "Channel configuration file doesn't contain any channels"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
154 155
msgstr "DVB-kanalkonfigurasjonsfilen inneholder ingen kanaler"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
156 157 158
#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Intern feil i datastrøm."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
#~ msgid "default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "standard GStreamer lydhendelser-audiosink"

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, pulsesink and alsasink. The audiosink can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan spille av lyd ved hjelp av en rekke utgangselementer. Noen "
#~ "mulige valg er osssink, pulsesink og alsasink. Audiosinken kan være en "
#~ "delvis kommandokø i stedet for bare ett element."

#~ msgid "description for default GStreamer sound events audiosink"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer lydhendelser-audiosink"

#~ msgid "Describes the selected audiosink element."
#~ msgstr "beskriver standard audiosinkelement."

#~ msgid "default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "Standard GStreamer-audiosink for Lyd/Video-konferanser"

#~ msgid ""
#~ "description for default GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-audiosink for musikk og filmer"

#~ msgid "default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "standard GStreamer-audiosink for musikk og filmer"

#~ msgid "description for default GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-audiosink for musikk og filmer"

#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "standard GStreamer-videosink"

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan spille video ved hjelp av en rekke utgangselementer. Noen "
#~ "mulige valg er xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink og aasink. "
#~ "Videosinken kan være en delvis kommandokø i stedet for bare ett element."

#~ msgid "description for default GStreamer videosink"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-videosink"

#~ msgid "Describes the selected videosink element."
#~ msgstr "Beskriver det valgte videosink-element."

#~ msgid "default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "standard GStreamer-audiosrc"

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, pulsesrc and alsasrc. The audio source can "
#~ "be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan ta opp lyd ved hjelp av en rekke dataobjekter. Noen mulige "
#~ "valg er osssrc, pulsesrc og alsasrc. Lydkilden kan være en delvis "
#~ "kommandokø i stedet for bare ett element."

#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-audiosrc"

#~ msgid "Describes the selected audiosrc element."
#~ msgstr "Beskriver det valgte audiosrc-elementet"

#~ msgid "default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "standard GStreamer-videosrc"

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc, v4l2src and videotestsrc. The video source "
#~ "can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan ta opp video fra en rekke dataobjekter. Noen mulige valg er "
#~ "v4lsrc, v4l2src og videotestsrc. Videokilden kan være en delvis "
#~ "kommandokø i stedet for bare ett element."

#~ msgid "description for default GStreamer videosrc"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-videosrc"

#~ msgid "Describes the selected videosrc element."
#~ msgstr "Beskriver det valgte videosrc-elementet"

#~ msgid "default GStreamer visualization"
#~ msgstr "standard GStreamer-visualisering"

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "streams in video frames. Some possible choices are goom, goom2k1 and "
#~ "synaesthesia. The visualization plugin can be a partial pipeline instead "
#~ "of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer kan sette visualiseringsplugins i en rørledning til å forvandle "
#~ "lydstrømmer i videobilder. Noen mulige valg er goom, goom2k1 og "
#~ "synaesthesia. Visualiseringsplugin kan være en delvis kommandokø i stedet "
#~ "for bare ett element."

#~ msgid "description for default GStreamer visualization"
#~ msgstr "beskrivelse for standard GStreamer-visualisering"

#~ msgid "Describes the selected visualization element."
#~ msgstr "Beskriver valgt visualiseringselement."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264 265 266 267 268
#~ msgid "Couldn't get the Manifest's URI"
#~ msgstr "Kunne ikke hente Manifest-nettadressen."

#~ msgid "Could not write to file \"%s\"."
#~ msgstr "Kunne ikke skrive til fil «%s»."