Commit 715120f4 authored by Jan Schmidt's avatar Jan Schmidt

Update .po files

parent 591416e0
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.7.6\n" "Project-Id-Version: gst-plugins 0.7.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 14:16+0200\n" "PO-Revision-Date: 2004-03-18 14:16+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n" "Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n" "Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n" "PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n" "Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.9.2\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.9.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-09-12 09:54+0300\n" "PO-Revision-Date: 2008-09-12 09:54+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n" "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n" "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.9.7\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.9.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-04 21:54+0100\n" "PO-Revision-Date: 2005-12-04 21:54+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n" "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n" "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
......
# Czech translation of gst-plugins-good. # Czech translation of gst-plugins-good.
# Copyright (C) 2007, 2008 the author(s) of gst-plugins-good. # Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-good.
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>. # Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
# This file is put in the public domain. # This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004. # Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008. # Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.10.2\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.13.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-12 22:32+0100\n" "PO-Revision-Date: 2009-02-15 02:45+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n" "Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -182,7 +182,6 @@ msgstr "" ...@@ -182,7 +182,6 @@ msgstr ""
"aplikací." "aplikací."
#: sys/oss/gstosssink.c:413 #: sys/oss/gstosssink.c:413
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open " "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device." "the device."
...@@ -195,7 +194,6 @@ msgid "Could not open audio device for playback." ...@@ -195,7 +194,6 @@ msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít ke čtení." msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít ke čtení."
#: sys/oss/gstosssrc.c:377 #: sys/oss/gstosssrc.c:377
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open " "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device." "the device."
...@@ -212,9 +210,9 @@ msgid "Gain" ...@@ -212,9 +210,9 @@ msgid "Gain"
msgstr "Zesílení" msgstr "Zesílení"
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1259 #: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1259
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'." msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Chyba při read() %d bajtů na zařízení \"%s\"." msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení \"%s\"."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1290 #: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1290
#, c-format #, c-format
...@@ -222,9 +220,9 @@ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u." ...@@ -222,9 +220,9 @@ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Získána neočekávaná velikost snímku %u namísto %u." msgstr "Získána neočekávaná velikost snímku %u namísto %u."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1308 #: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1308
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'." msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Chyba při read() %d bajtů na zařízení \"%s\"." msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení \"%s\"."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:93 #: sys/v4l2/v4l2_calls.c:93
#, c-format #, c-format
...@@ -434,7 +432,3 @@ msgstr "Změna rozlišení za běhu doposud není podporována." ...@@ -434,7 +432,3 @@ msgstr "Změna rozlišení za běhu doposud není podporována."
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:736 #: sys/ximage/gstximagesrc.c:736
msgid "Cannot operate without a clock" msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Není možné fungovat bez hodin" msgstr "Není možné fungovat bez hodin"
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr ""
#~ "Nezdařilo se zjištění vlastností ovládacích prvků na zařízení \"%s\"."
...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid "" ...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.10.2\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.10.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-11 23:54+0200\n" "PO-Revision-Date: 2008-10-11 23:54+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n" "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n" "Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.1\n" "Project-Id-Version: gst-plugins 0.8.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-26 10:41-0400\n" "PO-Revision-Date: 2004-04-26 10:41-0400\n"
"Last-Translator: Gareth Owen <gowen72@yahoo.com>\n" "Last-Translator: Gareth Owen <gowen72@yahoo.com>\n"
"Language-Team: English (British) <en_gb@li.org>\n" "Language-Team: English (British) <en_gb@li.org>\n"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.10.3\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.10.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-18 16:25+0200\n" "PO-Revision-Date: 2008-10-18 16:25+0200\n"
"Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n" "Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n" "Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.9.7\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.9.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-02 16:50+0100\n" "PO-Revision-Date: 2005-12-02 16:50+0100\n"
"Last-Translator: Mikel Olasagasti <hey_neken@mundurat.net>\n" "Last-Translator: Mikel Olasagasti <hey_neken@mundurat.net>\n"
"Language-Team: Basque <translation-team-eu@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Basque <translation-team-eu@lists.sourceforge.net>\n"
......
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package. # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Finnish messages for gst-plugins-good. # Finnish messages for gst-plugins-good.
# Copyright (C) 2009 Tommi Vainikainen.
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela. # Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/ # Suomennos: http://gnome.fi/
# #
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009.
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007. # Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.10.2\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.13.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-11 23:19+0300\n" "PO-Revision-Date: 2009-02-09 18:00+0200\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n" "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -185,12 +187,11 @@ msgstr "" ...@@ -185,12 +187,11 @@ msgstr ""
"käytössä." "käytössä."
#: sys/oss/gstosssink.c:413 #: sys/oss/gstosssink.c:413
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open " "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device." "the device."
msgstr "" msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi. Laitteen avaamiseen ei ole " "Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
"oikeuksia." "oikeuksia."
#: sys/oss/gstosssink.c:421 #: sys/oss/gstosssink.c:421
...@@ -198,7 +199,6 @@ msgid "Could not open audio device for playback." ...@@ -198,7 +199,6 @@ msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi." msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi."
#: sys/oss/gstosssrc.c:377 #: sys/oss/gstosssrc.c:377
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open " "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device." "the device."
...@@ -215,7 +215,7 @@ msgid "Gain" ...@@ -215,7 +215,7 @@ msgid "Gain"
msgstr "Herkkyys" msgstr "Herkkyys"
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1259 #: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1259
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'." msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta \"%s\"." msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta \"%s\"."
...@@ -225,7 +225,7 @@ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u." ...@@ -225,7 +225,7 @@ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan." msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1308 #: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1308
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'." msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta \"%s\"." msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta \"%s\"."
......
...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid "" ...@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.10.3\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.10.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-21 09:30+0200\n" "PO-Revision-Date: 2008-10-21 09:30+0200\n"
"Last-Translator: Claude Paroz <claude@2xlibre.net>\n" "Last-Translator: Claude Paroz <claude@2xlibre.net>\n"
"Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n" "Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n"
......
...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid "" ...@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.7.3\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.7.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-12 03:37+0200\n" "PO-Revision-Date: 2008-05-12 03:37+0200\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n" "Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Hungarian <translation-team-hu@lists.sourceforge.net>\n"
......
...@@ -4,10 +4,10 @@ ...@@ -4,10 +4,10 @@
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.10.3\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.13.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-17 20:54+0700\n" "PO-Revision-Date: 2009-02-11 22:40+0700\n"
"Last-Translator: Andhika Padmawan <andhika.padmawan@gmail.com>\n" "Last-Translator: Andhika Padmawan <andhika.padmawan@gmail.com>\n"
"Language-Team: Indonesian <translation-team-id@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Indonesian <translation-team-id@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -178,26 +178,24 @@ msgstr "" ...@@ -178,26 +178,24 @@ msgstr ""
"oleh aplikasi lain." "oleh aplikasi lain."
#: sys/oss/gstosssink.c:413 #: sys/oss/gstosssink.c:413
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open " "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device." "the device."
msgstr "" msgstr ""
"Tak dapat membuka divais audio untuk putar kembali. Anda tak memiliki hak " "Tak dapat membuka divais audio untuk putar kembali. Anda tak memiliki hak "
"akses untuk membuka divais ini." "akses untuk membuka divais."
#: sys/oss/gstosssink.c:421 #: sys/oss/gstosssink.c:421
msgid "Could not open audio device for playback." msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Tak dapat membuka divais audio untuk putar kembali." msgstr "Tak dapat membuka divais audio untuk putar kembali."
#: sys/oss/gstosssrc.c:377 #: sys/oss/gstosssrc.c:377
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open " "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device." "the device."
msgstr "" msgstr ""
"Tak dapat membuka divais audio untuk merekam. Anda tak memiliki hak akses " "Tak dapat membuka divais audio untuk merekam. Anda tak memiliki hak akses "
"untuk membuka divais ini." "untuk membuka divais."
#: sys/oss/gstosssrc.c:385 #: sys/oss/gstosssrc.c:385
msgid "Could not open audio device for recording." msgid "Could not open audio device for recording."
...@@ -208,9 +206,9 @@ msgid "Gain" ...@@ -208,9 +206,9 @@ msgid "Gain"
msgstr "Gain" msgstr "Gain"
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1259 #: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1259
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'." msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Galat membaca %d bita di divais '%s'." msgstr "Galat membaca %d bita dari divais '%s'."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1290 #: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1290
#, c-format #, c-format
...@@ -218,9 +216,9 @@ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u." ...@@ -218,9 +216,9 @@ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Mendapatkan ukuran bingkai %u ketimbang %u yang tak diharapkan." msgstr "Mendapatkan ukuran bingkai %u ketimbang %u yang tak diharapkan."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1308 #: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1308
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'." msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Galat membaca %d bita di divais '%s'." msgstr "Galat membaca %d bita pada divais '%s'."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:93 #: sys/v4l2/v4l2_calls.c:93
#, c-format #, c-format
......
# Italian translation for gst-plugins package of GStreamer project. # Italian translation for gst-plugins-good package of GStreamer project.
# Copyright (C) 2004 GStreamer core team # Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 GStreamer core team
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package. # This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Luca Ferretti <elle.uca@infinito.it>, 2004-2008.
# #
# Luca Ferretti <elle.uca@infinito.it>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.10.2\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.13.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-11 23:27+0200\n" "PO-Revision-Date: 2009-02-08 22:09+0100\n"
"Last-Translator: Luca Ferretti <elle.uca@infinito.it>\n" "Last-Translator: Luca Ferretti <elle.uca@infinito.it>\n"
"Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n" "Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr "" ...@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
#: ext/esd/esdsink.c:258 ext/esd/esdsink.c:363 #: ext/esd/esdsink.c:258 ext/esd/esdsink.c:363
msgid "Could not establish connection to sound server" msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Impossibile stabilire una connessione al server audio" msgstr "Impossibile stabilire la connessione al server audio"
#: ext/esd/esdsink.c:265 #: ext/esd/esdsink.c:265
msgid "Failed to query sound server capabilities" msgid "Failed to query sound server capabilities"
...@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr "Interrogazione delle funzionalità del server audio non riuscita" ...@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr "Interrogazione delle funzionalità del server audio non riuscita"
#: ext/libpng/gstpngdec.c:516 ext/wavpack/gstwavpackparse.c:1165 #: ext/libpng/gstpngdec.c:516 ext/wavpack/gstwavpackparse.c:1165
#: gst/avi/gstavidemux.c:4162 gst/avi/gstavidemux.c:4170 #: gst/avi/gstavidemux.c:4162 gst/avi/gstavidemux.c:4170
msgid "Internal data stream error." msgid "Internal data stream error."
msgstr "Errore interno nel flusso di dati." msgstr "Errore interno nello stream dei dati."
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1049 #: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1049
msgid "Failed to decode JPEG image" msgid "Failed to decode JPEG image"
...@@ -96,7 +96,7 @@ msgstr "Altoparl" ...@@ -96,7 +96,7 @@ msgstr "Altoparl"
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:104 #: sys/oss/gstossmixertrack.c:104
msgid "Line-in" msgid "Line-in"
msgstr "Canale in" msgstr "Linea in"
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:105 #: sys/oss/gstossmixertrack.c:105
msgid "Microphone" msgid "Microphone"
...@@ -178,9 +178,7 @@ msgstr "" ...@@ -178,9 +178,7 @@ msgstr ""
"Impossibile aprire il dispositivo audio per la riproduzione. Il dispositivo " "Impossibile aprire il dispositivo audio per la riproduzione. Il dispositivo "
"è attualmente usato da un'altra applicazione." "è attualmente usato da un'altra applicazione."
# # NdT: aggiunto spazio che manca nell'originale
#: sys/oss/gstosssink.c:413 #: sys/oss/gstosssink.c:413
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open " "Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device." "the device."
...@@ -190,29 +188,28 @@ msgstr "" ...@@ -190,29 +188,28 @@ msgstr ""
#: sys/oss/gstosssink.c:421 #: sys/oss/gstosssink.c:421
msgid "Could not open audio device for playback." msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Impossibile aprire il dispositivo audio in riproduzione." msgstr "Impossibile aprire il dispositivo audio per la riproduzione."
#: sys/oss/gstosssrc.c:377 #: sys/oss/gstosssrc.c:377
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open " "Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device." "the device."
msgstr "" msgstr ""
"Impossibile aprire il dispositivo audio per la riproduzione. Permessi non " "Impossibile aprire il dispositivo audio per la registrazione. Permessi non "
"sufficienti per aprire il dispositivo." "sufficienti per aprire il dispositivo."
#: sys/oss/gstosssrc.c:385 #: sys/oss/gstosssrc.c:385
msgid "Could not open audio device for recording." msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Impossibile aprire il dispositivo audio in registrazione." msgstr "Impossibile aprire il dispositivo audio per la registrazione."
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65 #: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
msgid "Gain" msgid "Gain"
msgstr "Guadagno" msgstr "Guadagno"
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1259 #: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1259
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'." msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
msgstr "Errore nell'eseguire read() di %d byte sul device «%s»." msgstr "Errore nel leggere %d byte dal device «%s»."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1290 #: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1290
#, c-format #, c-format
...@@ -220,9 +217,9 @@ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u." ...@@ -220,9 +217,9 @@ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Ottenuta dimensione inattesa del fotogramma: %u invece di %u." msgstr "Ottenuta dimensione inattesa del fotogramma: %u invece di %u."
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1308 #: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1308
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'." msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Errore nell'eseguire read() di %d byte sul device «%s»." msgstr "Errore nel leggere %d byte sul device «%s»."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:93 #: sys/v4l2/v4l2_calls.c:93
#, c-format #, c-format
...@@ -270,7 +267,7 @@ msgstr "Impossibile identificare il device «%s»." ...@@ -270,7 +267,7 @@ msgstr "Impossibile identificare il device «%s»."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:469 #: sys/v4l2/v4l2_calls.c:469
#, c-format #, c-format
msgid "This isn't a device '%s'." msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Questo non è un device «%s»." msgstr "Questo non è un dispositivo «%s»."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:476 #: sys/v4l2/v4l2_calls.c:476
#, c-format #, c-format
...@@ -280,7 +277,7 @@ msgstr "Impossibile aprire il device «%s» in lettura e scrittura." ...@@ -280,7 +277,7 @@ msgstr "Impossibile aprire il device «%s» in lettura e scrittura."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:483 #: sys/v4l2/v4l2_calls.c:483
#, c-format #, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device." msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Il device «%s» non è un device di cattura." msgstr "Il device «%s» non è un dispositivo di cattura."
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:578 #: sys/v4l2/v4l2_calls.c:578
#, c-format #, c-format
...@@ -398,7 +395,7 @@ msgstr "Il device «%s» non supporta la cattura video." ...@@ -398,7 +395,7 @@ msgstr "Il device «%s» non supporta la cattura video."
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1304 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1313 #: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1304 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1313
#, c-format #, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d" msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Il device «%s» non è in grado di catturare a %dx%d" msgstr "Il device «%s» non è in grado di catturare a %d×%d"
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1322 #: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1322
#, c-format #, c-format
......
...@@ -5,7 +5,7 @@ msgid "" ...@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good HEAD\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-08 19:05+0200\n" "PO-Revision-Date: 2006-08-08 19:05+0200\n"
"Last-Translator: Takao Fujiwara <takao.fujiwara@sun.com>\n" "Last-Translator: Takao Fujiwara <takao.fujiwara@sun.com>\n"
"Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid "" ...@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.7.3\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.7.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-07 16:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-09 13:37+0300\n" "PO-Revision-Date: 2008-07-09 13:37+0300\n"
"Last-Translator: Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>\n" "Last-Translator: Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n" "Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
......
...@@ -5,7 +5,7 @@ msgid "" ...@@ -5,7 +5,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.10.3\n" "Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.10.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"