• Mark Nauwelaerts's avatar
  gst/avi/: Port AVI muxer to GStreamer-0.10 (#332031). · d1cdfa6d
  Mark Nauwelaerts authored and Tim-Philipp Müller's avatar Tim-Philipp Müller committed
  Original commit message from CVS:
  Patch by: Mark Nauwelaerts <manauw at skynet dot be>
  * gst/avi/Makefile.am:
  * gst/avi/gstavi.c: (plugin_init):
  * gst/avi/gstavimux.c: (gst_avi_mux_get_type),
  (gst_avi_mux_base_init), (gst_avi_mux_finalize),
  (gst_avi_mux_class_init), (gst_avi_mux_init),
  (gst_avi_mux_vidsink_set_caps), (gst_avi_mux_audsink_set_caps),
  (gst_avi_mux_pad_link), (gst_avi_mux_pad_unlink),
  (gst_avi_mux_request_new_pad), (gst_avi_mux_release_pad),
  (gst_avi_mux_write_tag), (gst_avi_mux_riff_get_avi_header),
  (gst_avi_mux_riff_get_avix_header),
  (gst_avi_mux_riff_get_video_header),
  (gst_avi_mux_riff_get_audio_header), (gst_avi_mux_add_index),
  (gst_avi_mux_write_index), (gst_avi_mux_bigfile),
  (gst_avi_mux_start_file), (gst_avi_mux_stop_file),
  (gst_avi_mux_restart_file), (gst_avi_mux_handle_event),
  (gst_avi_mux_fill_queue), (gst_avi_mux_send_pad_data),
  (gst_avi_mux_strip_buffer), (gst_avi_mux_do_audio_buffer),
  (gst_avi_mux_do_video_buffer), (gst_avi_mux_do_one_buffer),
  (gst_avi_mux_loop), (gst_avi_mux_collect_pads),
  (gst_avi_mux_get_property), (gst_avi_mux_set_property),
  (gst_avi_mux_change_state):
  * gst/avi/gstavimux.h:
  Port AVI muxer to GStreamer-0.10 (#332031).
  * tests/check/Makefile.am:
  * tests/check/elements/avimux.c:
  * tests/check/elements/.cvsignore:
  Add unit test for AVI muxer.
  d1cdfa6d