mt.po 15.2 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3 4 5 6
# Maltese translation for gst-plugins-good.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# NAME OF AUTHOR <michelbugeja@rabatmalta.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.10.3\n"
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"POT-Creation-Date: 2010-05-30 12:24+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9 10 11
"PO-Revision-Date: 2008-10-26 19:09+0100\n"
"Last-Translator: Michel Bugeja <michelbugeja@rabatmalta.com>\n"
"Language-Team: Maltese <translation-team-mt@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Language: mt\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Maltese\n"
"X-Poedit-Country: MALTA\n"

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Kuntatt mas-sound server ma ġiex stabbilit"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Mhux possibli t-tfittxija għall-kapaċita tas-sound server"

25
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26 27 28 29
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Problema interna fid-data stream"

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Problem fid-decoding tal-istampa JPEG"

msgid "Could not connect to server"
msgstr "Mhux possibli naqbad mas-server"

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Input audio ma nstabx jew mhux validu. AVI stream jista jkun korrott."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
42 43 44
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Il-fajl ma fiħ l-ebda stream li tista tindaqq."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45 46 47
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Il-fajl mhux validu u ma jistax jindaqq"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48 49 50
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Il-fajl mhux komplut u ma jistax jindaqq,"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51 52 53
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Il-fajl huwa korrott u ma jistax jinfetaħ."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54 55 56 57 58 59 60
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Jista jkun illi l-vidjo ġo dan il-fajl ma jidhirx sewwa."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Il-fajl fiħ aktar streams milli suppost. Ser indoqq l-ewwel %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61 62 63 64 65 66
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67 68 69
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Problema interna ta' data flow"

msgid "Volume"
msgstr "Volum"

msgid "Bass"
msgstr "Bass"

msgid "Treble"
msgstr "Treble"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Speaker"

msgid "Line-in"
msgstr "Line-in"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofonu"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Mixer"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Record"

msgid "In-gain"
msgstr "In-gain"

msgid "Out-gain"
msgstr "Out-gain"

msgid "Line-1"
msgstr "Line-1"

msgid "Line-2"
msgstr "Line-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Line-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Digital-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Digital-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Digital-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Phone-in"

msgid "Phone-out"
msgstr "Phone-out"

msgid "Video"
msgstr "Vidjo"

msgid "Radio"
msgstr "Radju"

msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

150 151 152
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153 154
msgstr "Audio device ma jistax jintuża. Qed jintuża minn programm ieħor."

155 156 157 158
#, fuzzy
msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159 160 161 162 163
msgstr "Audio device ma jistax jintuża. M'għandex aċċess għalih."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Audio device ma jistax jintuża."

164 165 166 167 168 169
#, fuzzy
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Audio device ma jistax jintuża biex tirrekordja. M'għandex aċċess għalih."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170 171 172 173

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Audio device ma jistax jintuża biex tirrekordja."

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
msgstr "Ma nistax niftaħ apparat tal-awdjo għal mixer control handling."

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
"Ma nistax niftaħ apparat tal-awdjo għal mixer control handling. Din il-"
"verzjoni ta' Open Sound System mhux issapportjata minn din l-element."

#, fuzzy
msgid "Master"
msgstr "Fast"

msgid "Front"
msgstr "Quddiem"

msgid "Rear"
msgstr "Wara"

msgid "Headphones"
msgstr "Headphones"

#, fuzzy
msgid "Center"
msgstr "Center / LFE"

msgid "LFE"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Surround"
msgstr "Surround sound"

msgid "Side"
msgstr "Ġenb"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210

211 212 213 214
#, fuzzy
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Speaker"

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
msgid "AUX 1 Out"
msgstr ""

msgid "AUX 2 Out"
msgstr ""

msgid "AUX Out"
msgstr ""

msgid "3D Depth"
msgstr ""

msgid "3D Center"
msgstr ""

msgid "3D Enhance"
231 232
msgstr ""

233 234 235 236
#, fuzzy
msgid "Telephone"
msgstr "Headphones"

237 238 239
msgid "Line Out"
msgstr ""

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
#, fuzzy
msgid "Line In"
msgstr "Line-in"

msgid "Internal CD"
msgstr ""

msgid "Video In"
msgstr ""

msgid "AUX 1 In"
msgstr ""

msgid "AUX 2 In"
msgstr ""

msgid "AUX In"
msgstr ""

msgid "Record Gain"
msgstr ""

msgid "Output Gain"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Microphone Boost"
msgstr "Mikrofonu"

msgid "Loopback"
msgstr ""

msgid "Diagnostic"
msgstr ""

msgid "Bass Boost"
msgstr ""

msgid "Playback Ports"
msgstr ""

msgid "Input"
msgstr "Input"

msgid "Record Source"
msgstr ""

msgid "Monitor Source"
msgstr ""

msgid "Keyboard Beep"
msgstr ""

msgid "Simulate Stereo"
msgstr ""

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

#, fuzzy
msgid "Surround Sound"
msgstr "Surround sound"

#, fuzzy
msgid "Microphone Gain"
msgstr "Mikrofonu"

msgid "Speaker Source"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofonu"

msgid "Jack"
msgstr ""

msgid "Center / LFE"
msgstr "Center / LFE"

#, fuzzy
msgid "Stereo Mix"
msgstr "Stereo"

msgid "Mono Mix"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Input Mix"
msgstr "Input mix"

msgid "SPDIF In"
msgstr ""

334 335 336
msgid "SPDIF Out"
msgstr ""

337 338 339 340 341 342 343 344 345
#, fuzzy
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofonu"

#, fuzzy
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofonu"

msgid "Digital Out"
346 347
msgstr ""

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
msgid "Digital In"
msgstr ""

msgid "HDMI"
msgstr ""

msgid "Modem"
msgstr ""

msgid "Handset"
msgstr ""

msgid "Other"
msgstr ""

msgid "None"
msgstr ""

msgid "On"
msgstr "On"

msgid "Off"
msgstr "Off"

msgid "Mute"
msgstr ""

msgid "Fast"
msgstr "Fast"

msgid "Very Low"
msgstr ""

msgid "Low"
msgstr "Low"

msgid "Medium"
msgstr "Medium"

msgid "High"
msgstr "High"

#, fuzzy
msgid "Very High"
msgstr "Very high"

msgid "Production"
msgstr "Production"

#, fuzzy
msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Mikrofonu tal-panella ta' quddiem"

#, fuzzy
msgid "Front Panel Line In"
msgstr "Front panel line-in"

#, fuzzy
msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Front panel headphones"

#, fuzzy
msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Front panel line-in"

#, fuzzy
msgid "Green Connector"
msgstr "Connector aħdar"

#, fuzzy
msgid "Pink Connector"
msgstr "Connector roża"

#, fuzzy
msgid "Blue Connector"
msgstr "Connector Blu"

#, fuzzy
msgid "White Connector"
msgstr "Connector abjad"

#, fuzzy
msgid "Black Connector"
msgstr "Connector iswed"

#, fuzzy
msgid "Gray Connector"
msgstr "Connector Griż"

#, fuzzy
msgid "Orange Connector"
msgstr "Connector oranġjo"

#, fuzzy
msgid "Red Connector"
msgstr "Connector aħmar"

#, fuzzy
msgid "Yellow Connector"
msgstr "Connector isfar"

#, fuzzy
msgid "Green Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector aħdar"

#, fuzzy
msgid "Pink Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector roża"

#, fuzzy
msgid "Blue Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector blu"

#, fuzzy
msgid "White Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector abjad"

#, fuzzy
msgid "Black Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector iswed"

#, fuzzy
msgid "Gray Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector Griż"

#, fuzzy
msgid "Orange Front Panel Connector"
msgstr "Front Panel connector oranġjo"

#, fuzzy
msgid "Red Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector aħmar"

#, fuzzy
msgid "Yellow Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector isfar"

msgid "Spread Output"
msgstr ""

msgid "Downmix"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Input"
msgstr "Virtual mixer input"

#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Output"
msgstr "Virtual mixer output"

#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Channels"
msgstr "Virtual mixer input"

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s %d Function"
msgstr ""

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
msgstr ""

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Ma nistax niftaħ apparat tal-awdjo biex indoqq. Dil il-verżjoni ta' Open "
"Sound System mhux issapportjatha minn dan l-element."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Id-daqq mhux issappartjat minn dan l-apparat tal-awdjo."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Żball fiid-daqq tal-awdjo."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Irrekordjar mhux issapportjat minn dan l-apparat tal-awdjo."

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Żball fl-irrekordjar mill-apparat tal-awdjo."

msgid "Gain"
msgstr "Gain"

msgid "Headphone"
536 537
msgstr ""

538 539
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
540 541 542 543 544 545
msgstr "Problema fil-qar()i %d bytes fid-device '%s'."

#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Irċivejt frame size ta' %u minflok kif kien mistenni ta' %u."

546 547 548 549
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Problema fil-qar()i %d bytes fid-device '%s'."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
550
#, c-format
551 552 553 554 555 556
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Problema biex nġib il-kapaċitajiet tal-apparat '%s': Mhux v4l2 driver. "
"Iċċekkja jekk hux v4l1 driver. "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Mhux possibli tfittxja għal attributi ta' input %d ġol-apparat %s"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib settings tat-tuner %d fuq l-appart '%s'"

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Ma stajx nfittex norm fuq apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "L-attributi ta' kontroll ta' device '%s' ma nqrawx."

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Device '%s' mhux identifikat."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Dan mhux device %s."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Device '%s' ma nistax niftaħu biex naqra jew nikteb."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Device '%s' mhux capture device."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
590 591 592 593
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Device '%s' mhux capture device."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
594 595 596 597 598 599 600 601 602 603
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Ma stajtx nissetja norm fuq apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib il-frekwenza li jitrażmetti fuqha apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
604
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
605 606
"Problema biex nissettja l-frekwenza li jitrażmetti fuqha apparat '%s' għal "
"%lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib signal strength fuq l-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib valur ta' control %d fuq l-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex nissetja valur %d lil control %d fuq l-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
622 623 624
msgstr ""
"Problema biex inġib current input fuq apparat '%s'. Jista jkun li huwa "
"apparat tar-radju."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Problema biex nissettja input %d fuq apparat %s."

#, c-format
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Could not enqueue buffers in device '%s'."

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib video frames mill-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Problema wara li pruvajt %d drabi. apparat %s. żball fis-sistema: %s"

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Mhux possibli nġib parametri tal-apparat '%s'"

msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
647 648
msgstr ""
"Apparat li jaqra video input ma aċċettax is-settings ġodda tal-frame rate."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
649 650 651 652 653 654 655

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Ma nistax nqabbel buffers mill-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
656 657
msgstr ""
"Id-driver tal-apparat '%s' ma jissapportja l-ebda capture method mifhum."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
658 659 660 661 662 663

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ma tistax tibdel ir-resolution waqt runtime."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ma nistax nħaddem mingħajr arloġġ"
664

665 666
#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Problem biex inwaqqaf streaming capture mill-apparat '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
667

668 669
#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Problem biex nibda streaming capture mill-apparat '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
670

671 672
#~ msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Ma nistax nirċievi biżżejjed buffers mill-apparat '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
673

674 675
#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Ma nistax nirċievi buffers mill-apparat '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
676

677 678
#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Appart '%s' ma jistax jagħmel capture f'dan il-format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
679

680 681
#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr "Appart '%s' ma jistax jagħmel capture bi %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
682 683 684 685

#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Appart '%s' ma jagħmilx video capture"

686 687
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Ma nstab l-ebda buffer free fl-indiċi %d tal-pool."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
688

689 690
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
691

692 693 694 695 696
#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Problema biex inġib video frames mill-apparat '%s'. Il-memorja allokata "
#~ "mhijiex biżżejjed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
697

698 699 700 701 702 703 704 705
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
706

707 708 709
#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr ""
#~ "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
710

711 712
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "L-attributi ta' kontroll ta' device '%s' ma nqrawx."