cs.po 9.12 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translation of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
7 8
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
9
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.15.2\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
11
"POT-Creation-Date: 2009-11-17 00:15+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"PO-Revision-Date: 2009-08-17 01:30+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
14 15 16 17
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
18
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
20
msgid "Could not establish connection to sound server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
21
msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se zvukovým serverem"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22 23

msgid "Failed to query sound server capabilities"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24 25
msgstr "Nezdařil se dotaz na schopnosti zvukového serveru"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26 27 28 29
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32 33

msgid "Failed to decode JPEG image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34
msgstr "Nezdařilo se dekódování obrázku JPEG"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35 36

msgid "Could not connect to server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37
msgstr "Nezdařilo se spojení se serverem"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38

39
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40
msgstr "Žádný nebo neplatný zvukový vstup, proud AVI bude poškozen."
41

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42 43 44
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je neplatný a nelze jej přehrát."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45 46 47
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje hratelné proudy."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49
msgstr "Tento soubor není úplný a nelze jej přehrát."
50

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51 52 53
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je poškozen a nelze jej přehrát."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
54
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgstr "Video v tomto souboru se nemusí přehrát správně."
56

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57 58
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59
msgstr "Tento soubor obsahuje příliš mnoho proudů. Přehrává se pouze první %d"
60

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61 62 63 64
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65 66
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Bude patrně nutné nainstalovat "
"zásuvný modul rozšíření GStreamer RTSP pro multimediální proudy Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71 72
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74 75
"Nebyl nalezen žádný podporovaný proud. Patrně schází zásuvný modul rozšíření "
"GStreamer RTSP pro multimediální proudy Real."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgid "Internal data flow error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
msgstr "Vnitřní chyba datového toku."
79

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80 81
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitost"
82

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83 84
msgid "Bass"
msgstr "Basy"
85

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86 87
msgid "Treble"
msgstr "Výšky"
88

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
msgstr "Syntezátor"
91

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92 93
msgid "PCM"
msgstr "PCM"
94

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95 96
msgid "Speaker"
msgstr "Reproduktor"
97

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Linkový vstup"
100

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101 102
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
103

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104 105
msgid "CD"
msgstr "CD"
106

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
msgid "Mixer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
msgstr "Směšovač"
109

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
msgid "PCM-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgstr "PCM 2"
112

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113 114
msgid "Record"
msgstr "Nahrávání"
115

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgid "In-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr "Vstupní zesílení"
118

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
msgid "Out-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Výstupní zesílení"
121

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
msgid "Line-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgstr "Linka 1"
124

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgid "Line-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Linka 2"
127

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
msgid "Line-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Linka 3"
130

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
msgid "Digital-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgstr "Digitální 1"
133

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgid "Digital-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgstr "Digitální 2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136 137

msgid "Digital-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgstr "Digitální 3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139 140

msgid "Phone-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
msgstr "Telefonní vstup"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142 143

msgid "Phone-out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
msgstr "Telefonní výstup"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

msgid "Video"
msgstr "Video"

msgid "Radio"
msgstr "Rádio"

msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155 156 157 158 159 160 161 162
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k přehrávání. Zařízení je používáno jinou "
"aplikací."

msgid ""
163
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164 165 166 167 168 169 170 171 172
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k přehrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít ke čtení."

msgid ""
173
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174 175 176 177 178 179 180 181
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k nahrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít k nahrávání."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
msgid "Gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
msgstr "Zesílení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184

185
msgid "Built-in Speaker"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
186
msgstr "Zabudovaný reproduktor"
187 188

msgid "Headphone"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
189
msgstr "Sluchátko"
190 191

msgid "Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
192
msgstr "Linkový výstup"
193 194

msgid "SPDIF Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
195
msgstr "Výstup SPDIF"
196 197

msgid "AUX 1 Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
198
msgstr "Výstup AUX 1"
199 200

msgid "AUX 2 Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
201
msgstr "Výstup AUX 2"
202

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203
#, c-format
204
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
207 208 209 210
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Získána neočekávaná velikost snímku %u namísto %u."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211
#, c-format
212
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení \"%s\"."
214

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215 216 217 218 219
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220 221
"Chyba při získávání informací o schopnostech u zařízení \"%s\": Nejedná se o "
"ovladač v4l2. Je nutné zkontrolovat, zda se nejedná o ovladač v4l1."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222 223 224

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
msgstr "Nezdařilo se dotázání na vlastnosti vstupu %d na zařízení %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230 231 232

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233
msgstr "Nezdařilo se dotázání na norm na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
234 235 236

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237
msgstr "Nezdařilo se zjištění vlastností ovládacích prvků na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240
msgid "Cannot identify device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241
msgstr "Nelze rozpoznat zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242 243 244

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245
msgstr "Toto není zařízení \"%s\"."
246

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
248
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249
msgstr "Nelze otevřít zařízení \"%s\" ke čtení a k zápisu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
251
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
253
msgstr "Zařízení \"%s\" není záznamovým zařízením."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
254

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
255
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "Zařízení \"%s\" není výstupním zařízením."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
261
msgstr "Nezdařilo se nastavení norm u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
265
msgstr "Nezdařilo se zjištění aktuální frekvence tuneru u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266 267 268 269

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270
"Nezdařilo se nastavení aktuální frekvence tuneru u zařízení \"%s\" na %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
271 272 273

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
msgstr "Nezdařilo se zjištění síly signálu u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278 279
msgstr ""
"Nezdařilo se zjištění hodnoty u ovládacího prvku \"%d\" na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
281
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283 284 285
msgstr ""
"Nezdařilo se nastavení hodnoty \"%d\" u ovládacího prvku \"%d\" na zařízení "
"\"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286 287 288 289

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290 291
"Nezdařilo se získání aktuálního vstupu na zařízení \"%s\". Možná se jedná o "
"radiopřijímač."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
msgid "Failed to set input %d on device %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgstr "Nezdařilo se nastavení vstupu \"%d\" na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
297
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgstr "Nezdařilo se zařazení vyrovnávací paměti na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303
msgstr "Nezdařil se pokus o získání videosnímků ze zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304 305 306

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307 308 309 310
msgstr "Selhání po %d pokusech. Zařízení %s. Systémová chyba: %s"

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
msgstr "Nezdařilo se zjištění parametrů na zařízení \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
msgstr "Vstupní videozařízení nepřijalo nové nastavení vzorkovací frekvence."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
315 316

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
msgstr "Nezdařilo se mapování vyrovnávací paměti ze zařízení \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319 320 321

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
msgstr "Ovladač zařízení \"%s\" nepodporuje žádnou známou záznamovou metodu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323 324

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
msgstr "Změna rozlišení za běhu doposud není podporována."
326

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328
msgstr "Není možné fungovat bez hodin"