da.po 16.7 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Danish translation of gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2010 gst.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4 5
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2010, 2011.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7 8 9
#
# gain -> forhøjelse
# boost -> øgning?
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
#
11 12
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.26.2\n"
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"POT-Creation-Date: 2012-09-14 01:45+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"PO-Revision-Date: 2011-01-07 23:54+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
17
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
18
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Language: da\n"
20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23

24
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25 26
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
msgstr "'%s' af '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgid "Failed to decode JPEG image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
msgstr "Mislykkedes i at afkode JPEG-billede"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

32 33 34
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Kunne ikke forbinde til server"

35
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
36
msgstr "Server understøtter ikke søgning."
37 38

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
39
msgstr "Kunne ikke slå servernavn op."
40 41

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
42
msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til serveren."
43 44

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Opsætning af sikker forbindelse mislykkedes."
46 47 48 49

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
50
"Der opstod en netværksfejl, eller serveren lukkede uventet forbindelsen."
51 52

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
53
msgstr "Server sendte ugyldige data."
54 55

msgid "No URL set."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
56
msgstr "Ingen adresse angivet."
57

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
58 59 60
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

61
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
62
msgstr "Ingen eller defekt inddatalyd, AVI-sekvens vil blive ødelagt."
63

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
64 65 66
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Denne fil indeholder ingen spilbar strøm."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
67 68 69
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71 72
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ødelagt og kan ikke afspilles."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
73
msgid "Invalid atom size."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
msgstr "Ugyldig atomstørrelse."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
75 76 77 78

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
msgstr "Videoen i denne fil afspilles måske ikke korrekt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
82 83 84
# hvad er %d i dette program? Umiddelbart ville jeg tro det skulle
# hedde, "Afpiller kun første %d" men det kommer selvfølgelig an på 
# sammenhængen.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85 86
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgstr "Denne fil indeholder for mange strømme. Afspil først kun %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89 90 91 92
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
93 94
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du skal måske installere et "
"udvidelsesmodul for GStreamer RTSP til Real media-strømme."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95 96

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97 98 99
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du mangler måske at tillade yderligere "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
102
"transportprotokoller eller mangler måske det korrekte udvidelsesmodul til "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
"GStreamer RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105 106 107
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108 109 110
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112 113 114 115
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enheden anvendes af et andet "
"program."

msgid ""
116
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118
"the device."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
119
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Du har ikke rettighed til at åbne "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120 121 122 123 124 125
"enheden."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunne ikke åbne enhed til afspilning."

msgid ""
126
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127 128
"the device."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
129
"Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Du har ikke rettighed til at åbne "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130 131 132 133
"enheden."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134

135 136 137 138
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
139
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Denne version af Open Sound System "
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
"er ikke understøttet af dette element."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Afspilning er ikke understøttet af denne lydenhed."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Fejl ved lydafspilning."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Optagelse er ikke understøttet af denne lydenhed."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
152
msgstr "Fejl ved optagelse fra lydenhed."
153

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
154 155 156
msgid "Volume"
msgstr "Lydstyrke"

157 158 159
msgid "Gain"
msgstr "Forhøjelse"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
160 161 162 163 164 165
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Indbygget højtaler"

166 167
msgid "Headphone"
msgstr "Hovedtelefon"
168

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
msgid "Line Out"
msgstr "Linje ud"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF ud"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ud"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ud"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
181
#, c-format
182
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
183
msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."
184

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Kunne ikke afbilde mellemlager fra enhed '%s'"

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Driveren til enhed '%s' understøtter ingen kendt optagemetode."

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Driveren til enhed '%s' understøtter ingen kendt optagemetode."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
205 206 207 208
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Kunne ikke hente parametre fra enhed '%s'"

#, fuzzy
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
"Enheden til videoinddata accepterede ikke ny indstilling for billedrate."

msgid "Video device could not create buffer pool."
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed '%s' fejlede."

#, fuzzy, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."
236

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed '%s'."

253
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
254 255 256 257 258 259
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Fejl ved hentning af egenskaber for enhed '%s': Det er ikke en v412 driver. "
"Kontroller om det er en v411 driver."
260 261 262 263 264

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Listning af inddata-attributter for %d i enhed %s fejlede"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
265
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
266
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed '%s' fejlede."
268 269 270 271 272

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Listning af standard på enhed '%s' fejlede."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275
msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed '%s' fejlede."
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Kan ikke identificere enhed '%s'."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Dette er ikke en enheds '%s'."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke tilgå enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296

297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Indstilling af standard for enhed '%s' fejlede."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente nuværende tuner-frekvens for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Kunne ikke sætte nuværende tuner-frekvens for enhed '%s' til %lu Hz."

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente værdi af kontrol %d for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke sætte værdi %d på kontrol %d for enhed '%s'."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
"Kunne ikke hente nuværende inddata for enhed '%s'. Måske er det en radioenhed"
325

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327 328 329
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
"Kunne ikke hente nuværende uddata for enhed '%s'. Måske er det en radioenhed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
331

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
334
msgstr "Kunne ikke sætte uddata %d for enhed %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336 337 338 339
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."

msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
340
msgstr "Kan ikke fungere uden et ur"
341

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352
# Er rammestørrelse ikke mere passende? Jeg er dog ikke helt sikker på
# konteksten her. 
#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
#~ msgstr "Fik uventet billedstørrelse på %u i steden for %u."

#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
#~ msgstr "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes."

#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
#~ msgstr "Fejlede efter %d forsøg. enhed %s. systemfejl: %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Højtaler"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje-ind"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofon"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "Cd"

#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mikser"

#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"

#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Optag"

#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Ind-forhøjelse"

#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Ud-forhøjelse"

#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Linje-1"

#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Linje-2"

#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Linje-3"

#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digital-1"

#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digital-2"

#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digital-3"

# Eller Phono-ind 
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Lyd-ind"

# Eller Phono-ud
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Lyd-ud"

#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"

#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"

#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til håndtering af mikserkontrol."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke åbne lydenhed til håndtering af mikserkontrol. Denne version "
#~ "af Open Sound System er ikke understøttet af dette element."

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Master"

#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Front"

#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Bagende"

#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Hovedtelefoner"

#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Centrum"

# Low-frequency effect
#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"

#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Surround"

#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Side"

#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX ud"

#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "3D-dybde"

#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "3D-centrum"

#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "3D-forstærkning"

#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Telefon"

#~ msgid "Line In"
#~ msgstr "Linje ind"

#~ msgid "Internal CD"
#~ msgstr "Intern cd"

#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Video ind"

#~ msgid "AUX 1 In"
#~ msgstr "AUX 1 ind"

#~ msgid "AUX 2 In"
#~ msgstr "AUX 2 ind"

#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX ind"

#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Optag - forhøjelse"

#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Uddata - forhøjelse"

#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Mikrofonøgning"

#~ msgid "Loopback"
#~ msgstr "Loopback"

#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnostik"

#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Bas-øgning"

#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Afspilningsporte"

#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Inddata"

#~ msgid "Record Source"
#~ msgstr "Optag kilde"

#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Skærmkilde"

#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Tastaturbeep"

#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Simuler stereo"

#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"

#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Surroundlyd"

#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Mikrofonforhøjelse"

#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Højtalerkilde"

#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Mikrofonkilde"

#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Jack"

#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Center / LFE"

#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Stereomiks"

#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Monomiks"

#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Inddatamiks"

#~ msgid "SPDIF In"
#~ msgstr "SPDIF ind"

#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Mikrofon 1"

#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Mikrofon 2"

#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Digital ud"

#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Digital ind"

#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"

#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modem"

#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Håndsæt"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Andet"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ingen"

#~ msgid "On"
#~ msgstr "Tænd"

#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Sluk"

#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Slukket"

#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Hurtig"

#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Meget lav"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Lav"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Mellem"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Høj"

#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Meget høj"

#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Produktion"

#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Frontpanelmikrofon"

#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Frontpanels linje ind"

#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Frontpanels hovedtelefoner"

#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Frontpanels linje ud"

#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Grøn forbindelse "

#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Lyserød forbindelse"

#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Blå forbindelse"

#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Hvid forbindelse"

#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Sort forbindelse"

#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Grå forbindelse"

#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Orange forbindelse"

#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Rød forbindelse"

#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Gul forbindelse"

#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Grøn frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Lyserød frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Blå frontpanelforbindelse"

#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Hvid frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Sort frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Grå frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Orange frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Rød frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Gul frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Spred uddata"

#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Downmix"

#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Virtuel mikserinddata"

#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Virtuel mikseruddata"

#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Virtuel mikserkanaler"

#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "%s %d funktion"

#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "%s funktion"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
705 706 707 708 709 710
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
#~ msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."

#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke sætte mellemlager fra enhed '%s' i kø."

711 712 713 714 715
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til lyd-serveren"

#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Listning af lydservers egenskaber fejlede"