fi.po 21.4 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
2
# Finnish messages for gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Copyright (C) 2009-2010 Tommi Vainikainen.
4
5
6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009-2010.
8
9
10
11
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14
"POT-Creation-Date: 2011-08-08 15:23+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:03+0200\n"
16
17
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
18
"Language: fi\n"
19
20
21
22
23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

24
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25
26
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
msgstr "”%s” artistilta ”%s”"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
30
31
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

32
33
34
35
36
37
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "JPEG-kuvan purku epäonnistui"

msgid "Could not connect to server"
msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"

38
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
39
msgstr "Pavelin ei tue kelausta."
40
41

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
42
msgstr "Palvelimen nimeä ei saatu selvitettyä."
43
44

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Yhteyttä palvelimeen ei voitu avata."
46
47

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Turvallisen yhteyden avaus epäonnistui."
49
50
51

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
52
msgstr "Tapahtui verkkovirhe tai palvelin sulki yhteyden yllättäen."
53
54

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
55
msgstr "Palvelin lähetti virheellistä dataa."
56
57

msgid "No URL set."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
msgstr "Ei URL:ää asetettuna."
59

60
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
62
63
msgstr ""
"Ääntä ei ole tai äänilähde on viallinen, AVI-virta tulee olemaan "
"vaurioitunut."
64

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
65
66
67
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tiedosto ei sisällä soitettavia virtoja."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
68
69
70
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on virheellinen eikä sitä voida esittää."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
72
73
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vioittunut eikä sitä voida näyttää."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
75
76
77
78
79
msgid "Invalid atom size."
msgstr ""

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vajaa eikä sitä voida esittää."

80
81
82
83
84
85
86
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Tiedostossa olevaa videota ei ehkä voida näyttää oikein."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tiedosto sisältää useita virtoja. Soitetaan vain ensimmäiset %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
88
89
90
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
92
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Kenties sinun tarvitsee asentaa GStreamer-RTSP-"
"laajennus käyttääksesi Real-media-virtoja."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
94

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
96
97
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
100
101
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Sinun kenties tarvitsee sallia useampia "
"siirtoprotokollia, tai vaihtoehtoisesti sinulta saattaa puuttua oikea "
"GStreamer-RTSP-laajennusliitännäinen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

msgid "Volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"

msgid "Bass"
msgstr "Basso"

msgid "Treble"
msgstr "Ylä-äänet"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Kaiutin"

msgid "Line-in"
msgstr "Linjatulo"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Mikseri"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Nauhoitus"

msgid "In-gain"
msgstr "Gain-sisään"

msgid "Out-gain"
msgstr "Gain-ulos"

msgid "Line-1"
msgstr "Linja-1"

msgid "Line-2"
msgstr "Linja-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Linja-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Digitaalinen-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Digitaalinen-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Digitaalinen-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Levysoitintulo"

msgid "Phone-out"
msgstr "Levysoitinlähtö"

msgid "Video"
msgstr "Video"

msgid "Radio"
msgstr "Radio"

msgid "Monitor"
msgstr "Tarkkailu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181
182
183
184
185
186
187
188
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi. Laite on toisen sovelluksen "
"käytössä."

msgid ""
189
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190
191
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193
194
195
196
197
198
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi."

msgid ""
199
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200
201
202
203
204
205
206
207
"the device."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten."

208
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten."
210
211
212
213
214

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
215
216
"Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten. Tämä elementti ei tue "
"tätä versiota Open Sound Systemistä."
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

msgid "Master"
msgstr "Pää"

msgid "Front"
msgstr "Etu"

msgid "Rear"
msgstr "Taka"

msgid "Headphones"
msgstr "Kuulokkeet"

msgid "Center"
msgstr "Keski"

msgid "LFE"
msgstr "LFE"

msgid "Surround"
msgstr "Surround"

msgid "Side"
msgstr "Sivu"
241

242
msgid "Built-in Speaker"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgstr "Sisäänrakennettu kaiutin"
244

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ulos"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ulos"

msgid "AUX Out"
msgstr "AUX ulos"

msgid "3D Depth"
msgstr "3D-syvyys"

msgid "3D Center"
msgstr "3D-keski"

msgid "3D Enhance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261
msgstr "3D-tehostus"
262
263
264

msgid "Telephone"
msgstr "Puhelin"
265
266

msgid "Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgstr "Linja ulos"
268

269
msgid "Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "Linjatulo"
271
272
273
274
275

msgid "Internal CD"
msgstr "Sisäinen CD"

msgid "Video In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "Videotulo"
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 sisään"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 sisään"

msgid "AUX In"
msgstr "AUX sisään"

msgid "Record Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "Nauhoitusgain"
289
290

msgid "Output Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
msgstr "Gain-ulos"
292
293

msgid "Microphone Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgstr "Mikrofonitehostin"
295
296

msgid "Loopback"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgstr "Takaisinkytkentä"
298
299
300
301
302

msgid "Diagnostic"
msgstr "Diagnosointi"

msgid "Bass Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "Bassotehostin"
304
305
306
307
308

msgid "Playback Ports"
msgstr "Toistoportit"

msgid "Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "Sisään"
310
311
312
313
314

msgid "Record Source"
msgstr "Nauhoituslähde"

msgid "Monitor Source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "Tarkkailulähde"
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Näppäimistöpiippaus"

msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Simuloitu stereo"

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

msgid "Surround Sound"
msgstr "Surround-ääni"

msgid "Microphone Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
msgstr "Mikrofoni-gain"
331
332
333
334
335
336
337
338

msgid "Speaker Source"
msgstr "Kaiutinlähde"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofonilähde"

msgid "Jack"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
339
msgstr "Pistoke"
340
341
342
343
344

msgid "Center / LFE"
msgstr "Keski / LFE"

msgid "Stereo Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
345
msgstr "Stereo Mix"
346
347

msgid "Mono Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
348
msgstr "Mono Mix"
349
350

msgid "Input Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "Sisään Mix"
352
353
354
355

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF sisään"

356
msgid "SPDIF Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
357
msgstr "SPDIF ulos"
358

359
360
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofoni 1"
361

362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofoni 2"

msgid "Digital Out"
msgstr "Digitaalinen ulos"

msgid "Digital In"
msgstr "Digitaalinen sisään"

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
msgstr "Modeemi"

msgid "Handset"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
378
msgstr "Kuulokkeet"
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

msgid "Other"
msgstr "Muu"

msgid "None"
msgstr "Ei mikään"

msgid "On"
msgstr "Päällä"

msgid "Off"
msgstr "Poissa"

msgid "Mute"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
393
msgstr "Vaimennettu"
394
395
396
397

msgid "Fast"
msgstr "Nopea"

398
#. TRANSLATORS: "Very Low" is a quality setting here
399
400
401
msgid "Very Low"
msgstr "Erittäin matala"

402
#. TRANSLATORS: "Low" is a quality setting here
403
404
405
msgid "Low"
msgstr "Matala"

406
#. TRANSLATORS: "Medium" is a quality setting here
407
msgid "Medium"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
408
msgstr "Medium"
409

410
#. TRANSLATORS: "High" is a quality setting here
411
412
413
msgid "High"
msgstr "Korkea"

414
#. TRANSLATORS: "Very High" is a quality setting here
415
416
417
msgid "Very High"
msgstr "Erittäin korkea"

418
#. TRANSLATORS: "Production" is a quality setting here
419
420
421
422
423
424
425
msgid "Production"
msgstr "Tuotanto"

msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Etupaneelin mikrofoni"

msgid "Front Panel Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426
msgstr "Etupaneelin linjatulo"
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Etupaneelin kuulokkeet"

msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Etupaneelin linja ulos"

msgid "Green Connector"
msgstr "Vihreä liitin"

msgid "Pink Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
438
msgstr "Vaaleanpunainen liitin"
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

msgid "Blue Connector"
msgstr "Sininen liitin"

msgid "White Connector"
msgstr "Valkoinen liitin"

msgid "Black Connector"
msgstr "Musta liitin"

msgid "Gray Connector"
msgstr "Harmaa liitin"

msgid "Orange Connector"
msgstr "Oranssi liitin"

msgid "Red Connector"
msgstr "Punainen liitin"

msgid "Yellow Connector"
msgstr "Keltainen liitin"

msgid "Green Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
462
msgstr "Vihreä etupaneeliliitin"
463
464

msgid "Pink Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
465
msgstr "Vaaleanpunainen etupaneeliliitin"
466
467

msgid "Blue Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
468
msgstr "Sininen etupaneeliliitin"
469
470

msgid "White Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
471
msgstr "Valkoinen etupaneeliliitin"
472
473

msgid "Black Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
474
msgstr "Musta etupaneeliliitin"
475
476

msgid "Gray Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
477
msgstr "Harmaa etupaneeliliitin"
478
479

msgid "Orange Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
480
msgstr "Oranssi etupaneeliliitin"
481
482

msgid "Red Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
483
msgstr "Punainen etupaneeliliitin"
484
485

msgid "Yellow Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
486
msgstr "Keltainen etupaneeliliitin"
487
488

msgid "Spread Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
489
msgstr "Levitetty ulos"
490
491
492
493
494

msgid "Downmix"
msgstr "Alasmiksaus"

msgid "Virtual Mixer Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
495
msgstr "Virtuaalinen mikseritulo"
496
497

msgid "Virtual Mixer Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
498
msgstr "Virtuaalinen mikseri ulos"
499
500

msgid "Virtual Mixer Channels"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
501
msgstr "Virtuaaliset mikserikanavat"
502
503

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
504
#, c-format
505
msgid "%s %d Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
506
msgstr "%s %d -toiminto"
507
508
509
510

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
511
msgstr "%s -toiminto"
512
513
514
515
516

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
517
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Tämä elementti ei tue tätä "
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
"versiota Open Sound Systemistä."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue toistamista."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Äänentoistovirhe."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue nauhoitusta."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
530
msgstr "Virhe luettaessa äänilaitteelta."
531
532
533
534
535
536

msgid "Gain"
msgstr "Herkkyys"

msgid "Headphone"
msgstr "Kuulokkeet"
537

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
538
#, c-format
539
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
540
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
541

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Puskereita laitteelta ”%s” ei voitu kartoittaa"

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voitu saada parametreja"

#, fuzzy
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."

msgid "Video device could not create buffer pool."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581
582
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
583
msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
584

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
585
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Videoruutujen noutaminen laitteelta ”%s” epäonnistui."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Epäonnistui %d yrityksen jälkeen: laite %s, järjestelmävirhe: %s"

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."

#, fuzzy, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
599
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
600

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."

617
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
618
619
620
621
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
622
623
"Virhe haettaessa laitteen ”%s” ominaisuuksia: se ei ole v4l2-ajuri.Tarkista, "
"onko se v4l1-ajuri."
624
625
626
627
628
629
630

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Lähteen %d ominaisuuksia laitteelta %s ei voitu kysyä"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
631
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
632
633
634

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
635
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu kysyä."
636
637
638

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
639
msgstr "Laitteen ”%s” ohjainattribuutteja ei voitu lukea."
640
641
642

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
643
msgstr "Laitetta ”%s” ei voi tunnistaa."
644
645
646

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
647
msgstr "Tämä ei ole laite ”%s”."
648
649
650

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
651
msgstr "Laitetta ”%s” ei voitu avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
652
653
654

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
655
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."
656

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
657
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
658
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
659
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
660

661
662
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
663
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu asettaa."
664
665
666

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
667
msgstr "Nyt viritettyä taajuutta ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
668
669
670

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
671
msgstr "Laitteen ”%s” virittimen taajutta ei voitu asettaa arvoon %lu Hz."
672
673
674

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
675
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."
676
677
678

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
679
msgstr "Ohjaimelle %d ei saatu arvoa laitteelta ”%s”."
680
681
682

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
683
msgstr "Arvoa %d ei voitu asettaa ohjaimelle %d laitteella ”%s”."
684
685
686

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
687
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
688
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
689
"radiolaite"
690

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
"radiolaite"

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

702
703
704
705
706
707
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Resoluution vaihto käytön aikana ei ole vielä mahdollista."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ei voitu toimia ilman kelloa"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
708
709
710
711
712
713
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
#~ msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."

#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr "Puskureita ei voitu laittaa jonoon laitteella ”%s”."

714
715
716
717
718
719
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Yhteyttä äänipalvelimeen ei voitu avata"

#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Äänipalvelimen ominaisuuksia ei voitu selvittää"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
720
721
722
723
724
725
726
727
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Puskurityyppi ei ole tuettu, indeksi on rajojen ulkopuolella, puskureita "
#~ "ei ole vielä varattu tai käyttäjän osoitin tai pituus ovat virheelliset. "
#~ "laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
728

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
729
730
731
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "muisti ei riitä käyttäjän osoitinpuskurin jonoon lisäämiseen. laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
732

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
733
734
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Vapaita puskureita ei löytynyt indeksillä %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
735

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
736
737
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "CD-levyltä ei voitu lukea."
738

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
739
740
#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Levy ei ole ääni-CD."
741

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
742
743
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Tiedosto on salattu eikä sitä voida näyttää."
744

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
745
746
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun lähde-elementin."
747

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
748
749
#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Kuvaa ääni- ja videoneuvotteluille valitun ulostuloelementin."
750

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Kuvaa musiikille ja elokuville valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu ääni- ja videoneuvotteluille"

#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu äänelle ja elokuville"
762

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
763
#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
764
765
766
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
767
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
768
769
770
#~ "GStreamer voi soittaa ääntä käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssink, esdsink ja alsasink. Ääninielu voi "
#~ "olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
771
772

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
773
774
775
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
776
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
777
778
779
#~ "GStreamer voi toistaa videota käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink ja "
#~ "aasink. Videonielu voi olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Gstreamer voi laittaa visualisointiliitännäisiä liukuhihnalle, jolle se "
#~ "muuntaa äänivirran videoruuduiksi. Oletusliitännäinen on goom, mutta "
#~ "muita ollaan lisäämässä pian. Visualisoinnin liitännäinen voi olla myös "
#~ "liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
793
794
795
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
796
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
797
798
799
#~ "GStreamer voi nauhoittaa ääntä käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssrc, esdsrc ja alsasrc. Äänilähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
800
801

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
802
803
804
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
805
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
806
807
808
#~ "GStreamer voi nauhoittaa videota käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat v4lsrc ja videotestsrc.. Videolähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
809

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
810
811
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähde"
812

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
813
814
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielu"
815

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
816
817
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideolähde"
818

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
819
820
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideonielu"
821

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
822
823
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "Gstreamerin visualisointien oletusliitännäinen"
824

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
825
826
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "kuvaus ääni- ja videoneuvottelun GStreamer-ääninielulle"
827

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
828
829
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "kuvaus musiikin ja elokuvien GStreamer-ääninielulle"
830

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
831
832
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielun kuvaus"
833

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
834
835
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähteen kuvaus"