fi.po 20.1 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
2
# Finnish messages for gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Copyright (C) 2009-2010 Tommi Vainikainen.
4 5 6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009-2010.
8 9 10 11
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
14
"POT-Creation-Date: 2011-06-15 15:02+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:03+0200\n"
16 17
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
18
"Language: fi\n"
19 20 21 22 23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

24
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25 26
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
msgstr "”%s” artistilta ”%s”"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29 30 31
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

32 33 34 35 36 37
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "JPEG-kuvan purku epäonnistui"

msgid "Could not connect to server"
msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"

38
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
39
msgstr "Pavelin ei tue kelausta."
40 41

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
42
msgstr "Palvelimen nimeä ei saatu selvitettyä."
43 44

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Yhteyttä palvelimeen ei voitu avata."
46 47

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Turvallisen yhteyden avaus epäonnistui."
49 50 51

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
52
msgstr "Tapahtui verkkovirhe tai palvelin sulki yhteyden yllättäen."
53 54

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
55
msgstr "Palvelin lähetti virheellistä dataa."
56 57

msgid "No URL set."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
msgstr "Ei URL:ää asetettuna."
59

60
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61 62 63
msgstr ""
"Ääntä ei ole tai äänilähde on viallinen, AVI-virta tulee olemaan "
"vaurioitunut."
64

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
65 66 67
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tiedosto ei sisällä soitettavia virtoja."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
68 69 70
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on virheellinen eikä sitä voida esittää."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71 72 73
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vioittunut eikä sitä voida näyttää."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74 75 76 77 78 79
msgid "Invalid atom size."
msgstr ""

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vajaa eikä sitä voida esittää."

80 81 82 83 84 85 86
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Tiedostossa olevaa videota ei ehkä voida näyttää oikein."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tiedosto sisältää useita virtoja. Soitetaan vain ensimmäiset %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87 88 89 90
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91 92
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Kenties sinun tarvitsee asentaa GStreamer-RTSP-"
"laajennus käyttääksesi Real-media-virtoja."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93 94

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95 96 97
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99 100 101
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Sinun kenties tarvitsee sallia useampia "
"siirtoprotokollia, tai vaihtoehtoisesti sinulta saattaa puuttua oikea "
"GStreamer-RTSP-laajennusliitännäinen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

msgid "Volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"

msgid "Bass"
msgstr "Basso"

msgid "Treble"
msgstr "Ylä-äänet"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Kaiutin"

msgid "Line-in"
msgstr "Linjatulo"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Mikseri"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Nauhoitus"

msgid "In-gain"
msgstr "Gain-sisään"

msgid "Out-gain"
msgstr "Gain-ulos"

msgid "Line-1"
msgstr "Linja-1"

msgid "Line-2"
msgstr "Linja-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Linja-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Digitaalinen-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Digitaalinen-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Digitaalinen-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Levysoitintulo"

msgid "Phone-out"
msgstr "Levysoitinlähtö"

msgid "Video"
msgstr "Video"

msgid "Radio"
msgstr "Radio"

msgid "Monitor"
msgstr "Tarkkailu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181 182 183 184 185 186 187 188
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi. Laite on toisen sovelluksen "
"käytössä."

msgid ""
189
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190 191
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
192
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193 194 195 196 197 198
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi."

msgid ""
199
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
200 201 202 203 204 205 206 207
"the device."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten."

208
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten."
210 211 212 213 214

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
215 216
"Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten. Tämä elementti ei tue "
"tätä versiota Open Sound Systemistä."
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

msgid "Master"
msgstr "Pää"

msgid "Front"
msgstr "Etu"

msgid "Rear"
msgstr "Taka"

msgid "Headphones"
msgstr "Kuulokkeet"

msgid "Center"
msgstr "Keski"

msgid "LFE"
msgstr "LFE"

msgid "Surround"
msgstr "Surround"

msgid "Side"
msgstr "Sivu"
241

242
msgid "Built-in Speaker"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgstr "Sisäänrakennettu kaiutin"
244

245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ulos"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ulos"

msgid "AUX Out"
msgstr "AUX ulos"

msgid "3D Depth"
msgstr "3D-syvyys"

msgid "3D Center"
msgstr "3D-keski"

msgid "3D Enhance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
261
msgstr "3D-tehostus"
262 263 264

msgid "Telephone"
msgstr "Puhelin"
265 266

msgid "Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgstr "Linja ulos"
268

269
msgid "Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "Linjatulo"
271 272 273 274 275

msgid "Internal CD"
msgstr "Sisäinen CD"

msgid "Video In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "Videotulo"
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 sisään"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 sisään"

msgid "AUX In"
msgstr "AUX sisään"

msgid "Record Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "Nauhoitusgain"
289 290

msgid "Output Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
msgstr "Gain-ulos"
292 293

msgid "Microphone Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgstr "Mikrofonitehostin"
295 296

msgid "Loopback"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgstr "Takaisinkytkentä"
298 299 300 301 302

msgid "Diagnostic"
msgstr "Diagnosointi"

msgid "Bass Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "Bassotehostin"
304 305 306 307 308

msgid "Playback Ports"
msgstr "Toistoportit"

msgid "Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "Sisään"
310 311 312 313 314

msgid "Record Source"
msgstr "Nauhoituslähde"

msgid "Monitor Source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "Tarkkailulähde"
316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329

msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Näppäimistöpiippaus"

msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Simuloitu stereo"

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

msgid "Surround Sound"
msgstr "Surround-ääni"

msgid "Microphone Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
msgstr "Mikrofoni-gain"
331 332 333 334 335 336 337 338

msgid "Speaker Source"
msgstr "Kaiutinlähde"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofonilähde"

msgid "Jack"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
339
msgstr "Pistoke"
340 341 342 343 344

msgid "Center / LFE"
msgstr "Keski / LFE"

msgid "Stereo Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
345
msgstr "Stereo Mix"
346 347

msgid "Mono Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
348
msgstr "Mono Mix"
349 350

msgid "Input Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "Sisään Mix"
352 353 354 355

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF sisään"

356
msgid "SPDIF Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
357
msgstr "SPDIF ulos"
358

359 360
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofoni 1"
361

362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofoni 2"

msgid "Digital Out"
msgstr "Digitaalinen ulos"

msgid "Digital In"
msgstr "Digitaalinen sisään"

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
msgstr "Modeemi"

msgid "Handset"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
378
msgstr "Kuulokkeet"
379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392

msgid "Other"
msgstr "Muu"

msgid "None"
msgstr "Ei mikään"

msgid "On"
msgstr "Päällä"

msgid "Off"
msgstr "Poissa"

msgid "Mute"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
393
msgstr "Vaimennettu"
394 395 396 397

msgid "Fast"
msgstr "Nopea"

398
#. TRANSLATORS: "Very Low" is a quality setting here
399 400 401
msgid "Very Low"
msgstr "Erittäin matala"

402
#. TRANSLATORS: "Low" is a quality setting here
403 404 405
msgid "Low"
msgstr "Matala"

406
#. TRANSLATORS: "Medium" is a quality setting here
407
msgid "Medium"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
408
msgstr "Medium"
409

410
#. TRANSLATORS: "High" is a quality setting here
411 412 413
msgid "High"
msgstr "Korkea"

414
#. TRANSLATORS: "Very High" is a quality setting here
415 416 417
msgid "Very High"
msgstr "Erittäin korkea"

418
#. TRANSLATORS: "Production" is a quality setting here
419 420 421 422 423 424 425
msgid "Production"
msgstr "Tuotanto"

msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Etupaneelin mikrofoni"

msgid "Front Panel Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426
msgstr "Etupaneelin linjatulo"
427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Etupaneelin kuulokkeet"

msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Etupaneelin linja ulos"

msgid "Green Connector"
msgstr "Vihreä liitin"

msgid "Pink Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
438
msgstr "Vaaleanpunainen liitin"
439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461

msgid "Blue Connector"
msgstr "Sininen liitin"

msgid "White Connector"
msgstr "Valkoinen liitin"

msgid "Black Connector"
msgstr "Musta liitin"

msgid "Gray Connector"
msgstr "Harmaa liitin"

msgid "Orange Connector"
msgstr "Oranssi liitin"

msgid "Red Connector"
msgstr "Punainen liitin"

msgid "Yellow Connector"
msgstr "Keltainen liitin"

msgid "Green Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
462
msgstr "Vihreä etupaneeliliitin"
463 464

msgid "Pink Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
465
msgstr "Vaaleanpunainen etupaneeliliitin"
466 467

msgid "Blue Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
468
msgstr "Sininen etupaneeliliitin"
469 470

msgid "White Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
471
msgstr "Valkoinen etupaneeliliitin"
472 473

msgid "Black Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
474
msgstr "Musta etupaneeliliitin"
475 476

msgid "Gray Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
477
msgstr "Harmaa etupaneeliliitin"
478 479

msgid "Orange Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
480
msgstr "Oranssi etupaneeliliitin"
481 482

msgid "Red Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
483
msgstr "Punainen etupaneeliliitin"
484 485

msgid "Yellow Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
486
msgstr "Keltainen etupaneeliliitin"
487 488

msgid "Spread Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
489
msgstr "Levitetty ulos"
490 491 492 493 494

msgid "Downmix"
msgstr "Alasmiksaus"

msgid "Virtual Mixer Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
495
msgstr "Virtuaalinen mikseritulo"
496 497

msgid "Virtual Mixer Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
498
msgstr "Virtuaalinen mikseri ulos"
499 500

msgid "Virtual Mixer Channels"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
501
msgstr "Virtuaaliset mikserikanavat"
502 503

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
504
#, c-format
505
msgid "%s %d Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
506
msgstr "%s %d -toiminto"
507 508 509 510

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
511
msgstr "%s -toiminto"
512 513 514 515 516

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
517
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Tämä elementti ei tue tätä "
518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
"versiota Open Sound Systemistä."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue toistamista."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Äänentoistovirhe."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue nauhoitusta."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
530
msgstr "Virhe luettaessa äänilaitteelta."
531 532 533 534 535 536

msgid "Gain"
msgstr "Herkkyys"

msgid "Headphone"
msgstr "Kuulokkeet"
537

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
538
#, c-format
539
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
540
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
541

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
542 543
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
544
msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
545

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
546
#, c-format
547
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
548
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
549

550
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
551 552 553 554
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
555 556
"Virhe haettaessa laitteen ”%s” ominaisuuksia: se ei ole v4l2-ajuri.Tarkista, "
"onko se v4l1-ajuri."
557 558 559 560 561 562 563

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Lähteen %d ominaisuuksia laitteelta %s ei voitu kysyä"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
564
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
565 566 567

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
568
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu kysyä."
569 570 571

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
572
msgstr "Laitteen ”%s” ohjainattribuutteja ei voitu lukea."
573 574 575

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
576
msgstr "Laitetta ”%s” ei voi tunnistaa."
577 578 579

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
580
msgstr "Tämä ei ole laite ”%s”."
581 582 583

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
584
msgstr "Laitetta ”%s” ei voitu avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
585 586 587

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
588
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."
589

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
590
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
591
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
592
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
593

594 595
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
596
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu asettaa."
597 598 599

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
600
msgstr "Nyt viritettyä taajuutta ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
601 602 603

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
604
msgstr "Laitteen ”%s” virittimen taajutta ei voitu asettaa arvoon %lu Hz."
605 606 607

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
608
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."
609 610 611

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
612
msgstr "Ohjaimelle %d ei saatu arvoa laitteelta ”%s”."
613 614 615

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
616
msgstr "Arvoa %d ei voitu asettaa ohjaimelle %d laitteella ”%s”."
617 618 619

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
620
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
621
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
622
"radiolaite"
623 624 625 626 627

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
"radiolaite"

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

639 640
#, c-format
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
641
msgstr "Puskureita ei voitu laittaa jonoon laitteella ”%s”."
642 643 644

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
645
msgstr "Videoruutujen noutaminen laitteelta ”%s” epäonnistui."
646 647 648 649 650

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Epäonnistui %d yrityksen jälkeen: laite %s, järjestelmävirhe: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
651 652
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
653
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voitu saada parametreja"
654

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
655
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
656
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
657

658 659
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
660
msgstr "Puskereita laitteelta ”%s” ei voitu kartoittaa"
661 662 663

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
664
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."
665 666 667 668 669 670 671

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Resoluution vaihto käytön aikana ei ole vielä mahdollista."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ei voitu toimia ilman kelloa"

672 673 674 675 676 677
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Yhteyttä äänipalvelimeen ei voitu avata"

#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Äänipalvelimen ominaisuuksia ei voitu selvittää"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
678 679 680 681 682 683 684 685
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Puskurityyppi ei ole tuettu, indeksi on rajojen ulkopuolella, puskureita "
#~ "ei ole vielä varattu tai käyttäjän osoitin tai pituus ovat virheelliset. "
#~ "laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
686

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
687 688 689
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "muisti ei riitä käyttäjän osoitinpuskurin jonoon lisäämiseen. laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
690

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
691 692
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Vapaita puskureita ei löytynyt indeksillä %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
693

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
694 695
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "CD-levyltä ei voitu lukea."
696

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
697 698
#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Levy ei ole ääni-CD."
699

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
700 701
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Tiedosto on salattu eikä sitä voida näyttää."
702

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
703 704
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun lähde-elementin."
705

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
706 707
#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Kuvaa ääni- ja videoneuvotteluille valitun ulostuloelementin."
708

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Kuvaa musiikille ja elokuville valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu ääni- ja videoneuvotteluille"

#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu äänelle ja elokuville"
720

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
721
#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
722 723 724
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
725
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
726 727 728
#~ "GStreamer voi soittaa ääntä käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssink, esdsink ja alsasink. Ääninielu voi "
#~ "olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
729 730

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
731 732 733
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
734
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
735 736 737
#~ "GStreamer voi toistaa videota käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink ja "
#~ "aasink. Videonielu voi olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Gstreamer voi laittaa visualisointiliitännäisiä liukuhihnalle, jolle se "
#~ "muuntaa äänivirran videoruuduiksi. Oletusliitännäinen on goom, mutta "
#~ "muita ollaan lisäämässä pian. Visualisoinnin liitännäinen voi olla myös "
#~ "liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
751 752 753
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
754
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
755 756 757
#~ "GStreamer voi nauhoittaa ääntä käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssrc, esdsrc ja alsasrc. Äänilähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
758 759

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
760 761 762
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
763
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
764 765 766
#~ "GStreamer voi nauhoittaa videota käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat v4lsrc ja videotestsrc.. Videolähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
767

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
768 769
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähde"
770

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
771 772
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielu"
773

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
774 775
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideolähde"
776

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
777 778
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideonielu"
779

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
780 781
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "Gstreamerin visualisointien oletusliitännäinen"
782

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
783 784
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "kuvaus ääni- ja videoneuvottelun GStreamer-ääninielulle"
785

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
786 787
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "kuvaus musiikin ja elokuvien GStreamer-ääninielulle"
788

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
789 790
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielun kuvaus"
791

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
792 793
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähteen kuvaus"