mt.po 12.2 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398
# Maltese translation for gst-plugins-good.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# NAME OF AUTHOR <michelbugeja@rabatmalta.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.10.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-10-16 17:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-26 19:09+0100\n"
"Last-Translator: Michel Bugeja <michelbugeja@rabatmalta.com>\n"
"Language-Team: Maltese <translation-team-mt@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Maltese\n"
"X-Poedit-Country: MALTA\n"

#: ext/esd/esdsink.c:262 ext/esd/esdsink.c:367
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Kuntatt mas-sound server ma ġiex stabbilit"

#: ext/esd/esdsink.c:269
msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Mhux possibli t-tfittxija għall-kapaċita tas-sound server"

#: ext/flac/gstflacdec.c:1266 ext/libpng/gstpngdec.c:329
#: ext/libpng/gstpngdec.c:517 ext/wavpack/gstwavpackparse.c:1167
#: gst/avi/gstavidemux.c:4152 gst/avi/gstavidemux.c:4160
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Problema interna fid-data stream"

#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1041
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Problem fid-decoding tal-istampa JPEG"

#: ext/shout2/gstshout2.c:558
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Mhux possibli naqbad mas-server"

#: gst/avi/gstavimux.c:1615
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Input audio ma nstabx jew mhux validu. AVI stream jista jkun korrott."

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1094 gst/qtdemux/qtdemux.c:2106
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Il-fajl mhux validu u ma jistax jindaqq"

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1124
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Il-fajl mhux komplut u ma jistax jindaqq,"

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1965
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Il-fajl ma fiħ l-ebda stream li tista tindaqq."

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2822
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Jista jkun illi l-vidjo ġo dan il-fajl ma jidhirx sewwa."

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2897
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Il-fajl fiħ aktar streams milli suppost. Ser indoqq l-ewwel %d"

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:3159 gst/qtdemux/qtdemux.c:3839
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Il-fajl huwa korrott u ma jistax jinfetaħ."

#: gst/wavparse/gstwavparse.c:1893
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Problema interna ta' data flow"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:98 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
msgid "Volume"
msgstr "Volum"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:99
msgid "Bass"
msgstr "Bass"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:100
msgid "Treble"
msgstr "Treble"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:101
msgid "Synth"
msgstr "Synth"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:102
msgid "PCM"
msgstr "PCM"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:103
msgid "Speaker"
msgstr "Speaker"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:104
msgid "Line-in"
msgstr "Line-in"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:105
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofonu"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:106
msgid "CD"
msgstr "CD"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:107
msgid "Mixer"
msgstr "Mixer"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:108
msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:109
msgid "Record"
msgstr "Record"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:110
msgid "In-gain"
msgstr "In-gain"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:111
msgid "Out-gain"
msgstr "Out-gain"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:112
msgid "Line-1"
msgstr "Line-1"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:113
msgid "Line-2"
msgstr "Line-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:114
msgid "Line-3"
msgstr "Line-3"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:115
msgid "Digital-1"
msgstr "Digital-1"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:116
msgid "Digital-2"
msgstr "Digital-2"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:117
msgid "Digital-3"
msgstr "Digital-3"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:118
msgid "Phone-in"
msgstr "Phone-in"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:119
msgid "Phone-out"
msgstr "Phone-out"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:120
msgid "Video"
msgstr "Vidjo"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:121
msgid "Radio"
msgstr "Radju"

#: sys/oss/gstossmixertrack.c:122 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

#: sys/oss/gstosssink.c:414
msgid "Could not open audio device for playback. Device is being used by another application."
msgstr "Audio device ma jistax jintuża. Qed jintuża minn programm ieħor."

#: sys/oss/gstosssink.c:421
msgid "Could not open audio device for playback.You don't have permission to open the device."
msgstr "Audio device ma jistax jintuża. M'għandex aċċess għalih."

#: sys/oss/gstosssink.c:429
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Audio device ma jistax jintuża."

#: sys/oss/gstosssrc.c:381
msgid "Could not open audio device for recording.You don't have permission to open the device."
msgstr "Audio device ma jistax jintuża biex tirrekordja. M'għandex aċċess għalih."

#: sys/oss/gstosssrc.c:389
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Audio device ma jistax jintuża biex tirrekordja."

#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
msgid "Gain"
msgstr "Gain"

#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1258 sys/v4l2/gstv4l2src.c:1307
#, c-format
msgid "Error read()ing %d bytes on device '%s'."
msgstr "Problema fil-qar()i %d bytes fid-device '%s'."

#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1289
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Irċivejt frame size ta' %u minflok kif kien mistenni ta' %u."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:93
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
msgstr "Problema biex nġib il-kapaċitajiet tal-apparat '%s': Mhux v4l2 driver. Iċċekkja jekk hux v4l1 driver. "

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:132
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Mhux possibli tfittxja għal attributi ta' input %d ġol-apparat %s"

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:162
#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib settings tat-tuner %d fuq l-appart '%s'"

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:205
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Ma stajx nfittex norm fuq apparat '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:254
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
msgstr "L-attributi ta' kontroll ta' device '%s' ma nqrawx."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:332
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "L-attributi ta' kontroll ta' device '%s' ma nqrawx."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:450
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Device '%s' mhux identifikat."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:457
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Dan mhux device %s."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:464
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Device '%s' ma nistax niftaħu biex naqra jew nikteb."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:471
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Device '%s' mhux capture device."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:566
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Ma stajtx nissetja norm fuq apparat '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:604
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib il-frekwenza li jitrażmetti fuqha apparat '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:646
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Problema biex nissettja l-frekwenza li jitrażmetti fuqha apparat '%s' għal %lu Hz."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:680
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib signal strength fuq l-apparat '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:716
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib valur ta' control %d fuq l-apparat '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:751
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex nissetja valur %d lil control %d fuq l-apparat '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:780
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr "Problema biex inġib current input fuq apparat '%s'. Jista jkun li huwa apparat tar-radju."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:802
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Problema biex nissettja input %d fuq apparat %s."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:360
#, c-format
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Could not enqueue buffers in device '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:553
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1121 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1138
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1147
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib video frames mill-apparat '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1123
#, c-format
msgid "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. device %s"
msgstr "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. device %s"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1132
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
msgstr "Problema biex inġib video frames mill-apparat '%s'. Il-memorja allokata mhijiex biżżejjed."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1132
#, c-format
msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
msgstr "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1140
#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Problema wara li pruvajt %d drabi. apparat %s. żball fis-sistema: %s"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1149
#, c-format
msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
msgstr "Ma nstab l-ebda buffer free fl-indiċi %d tal-pool."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1231
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Mhux possibli nġib parametri tal-apparat '%s'"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1261
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Apparat li jaqra video input ma aċċettax is-settings ġodda tal-frame rate."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1278
#, c-format
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Appart '%s' ma jagħmilx video capture"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1286 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1295
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Appart '%s' ma jistax jagħmel capture bi %dx%d"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1304
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Appart '%s' ma jistax jagħmel capture f'dan il-format"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1382
#, c-format
msgid "Could not get buffers from device '%s'."
msgstr "Ma nistax nirċievi buffers mill-apparat '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1391
#, c-format
msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
msgstr "Ma nistax nirċievi biżżejjed buffers mill-apparat '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1400
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Ma nistax nqabbel buffers mill-apparat '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1408
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
msgstr "Id-driver tal-apparat '%s' ma jissapportja l-ebda capture method mifhum."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1453
#, c-format
msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
msgstr "Problem biex nibda streaming capture mill-apparat '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1497
#, c-format
msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
msgstr "Problem biex inwaqqaf streaming capture mill-apparat '%s'."

#: sys/ximage/gstximagesrc.c:727
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ma tistax tibdel ir-resolution waqt runtime."

#: sys/ximage/gstximagesrc.c:741
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ma nistax nħaddem mingħajr arloġġ"