fi.po 21.9 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
2
# Finnish messages for gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Copyright (C) 2009-2010 Tommi Vainikainen.
4 5 6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009-2010.
8 9 10 11
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"POT-Creation-Date: 2013-07-29 13:41+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:03+0200\n"
16 17
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
18
"Language: fi\n"
19 20 21 22 23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24 25 26 27 28 29
msgid "Jack server not found"
msgstr ""

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "JPEG-kuvan purku epäonnistui"

30
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgstr "”%s” artistilta ”%s”"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

35 36 37
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
38 39 40
msgid "No URL set."
msgstr "Ei URL:ää asetettuna."

41
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
42
msgstr "Pavelin ei tue kelausta."
43 44

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Palvelimen nimeä ei saatu selvitettyä."
46 47

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Yhteyttä palvelimeen ei voitu avata."
49 50

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
msgstr "Turvallisen yhteyden avaus epäonnistui."
52 53 54

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
55
msgstr "Tapahtui verkkovirhe tai palvelin sulki yhteyden yllättäen."
56 57

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
msgstr "Palvelin lähetti virheellistä dataa."
59

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
60 61 62
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

63
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64 65 66
msgstr ""
"Ääntä ei ole tai äänilähde on viallinen, AVI-virta tulee olemaan "
"vaurioitunut."
67

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
68 69 70
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tiedosto ei sisällä soitettavia virtoja."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71 72 73
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on virheellinen eikä sitä voida esittää."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74 75 76
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77 78 79
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vioittunut eikä sitä voida näyttää."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
80 81 82 83 84 85
msgid "Invalid atom size."
msgstr ""

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vajaa eikä sitä voida esittää."

86 87 88 89 90 91 92
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Tiedostossa olevaa videota ei ehkä voida näyttää oikein."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tiedosto sisältää useita virtoja. Soitetaan vain ensimmäiset %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93 94 95 96
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97 98
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Kenties sinun tarvitsee asentaa GStreamer-RTSP-"
"laajennus käyttääksesi Real-media-virtoja."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99 100

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101 102 103
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105 106 107
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Sinun kenties tarvitsee sallia useampia "
"siirtoprotokollia, tai vaihtoehtoisesti sinulta saattaa puuttua oikea "
"GStreamer-RTSP-laajennusliitännäinen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108

109 110 111
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112 113 114 115 116 117 118 119
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi. Laite on toisen sovelluksen "
"käytössä."

msgid ""
120
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121 122
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124 125 126 127 128
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi."

129 130 131 132
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
133
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Tämä elementti ei tue tätä "
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
"versiota Open Sound Systemistä."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue toistamista."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Äänentoistovirhe."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue nauhoitusta."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
146
msgstr "Virhe luettaessa äänilaitteelta."
147

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten."

msgid "Record Source"
msgstr "Nauhoituslähde"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"

msgid "Line In"
msgstr "Linjatulo"

msgid "Internal CD"
msgstr "Sisäinen CD"

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF sisään"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 sisään"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 sisään"

#, fuzzy
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Takaisinkytkentä"

#, fuzzy
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Takaisinkytkentä"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
187 188 189
msgid "Volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"

190 191 192
msgid "Gain"
msgstr "Herkkyys"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
193 194 195 196 197 198
msgid "Monitor"
msgstr "Tarkkailu"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Sisäänrakennettu kaiutin"

199 200
msgid "Headphone"
msgstr "Kuulokkeet"
201

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
msgid "Line Out"
msgstr "Linja ulos"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF ulos"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ulos"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ulos"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
214
#, c-format
215
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
217

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Puskereita laitteelta ”%s” ei voitu kartoittaa"

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238 239 240 241
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voitu saada parametreja"

#, fuzzy
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."

msgid "Video device could not create buffer pool."
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."

#, fuzzy, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
268

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
285 286 287 288
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Laitetta ”%s” ei voi tunnistaa."

289
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290 291 292 293
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294 295
"Virhe haettaessa laitteen ”%s” ominaisuuksia: se ei ole v4l2-ajuri.Tarkista, "
"onko se v4l1-ajuri."
296 297 298 299 300 301 302

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Lähteen %d ominaisuuksia laitteelta %s ei voitu kysyä"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
304 305 306

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu kysyä."
308 309 310

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "Laitteen ”%s” ohjainattribuutteja ei voitu lukea."
312 313 314

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "Tämä ei ole laite ”%s”."
316 317 318

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
319
msgstr "Laitetta ”%s” ei voitu avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
320 321 322

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
323
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."
324

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
325
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328

329 330
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
331
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu asettaa."
332 333 334

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335
msgstr "Nyt viritettyä taajuutta ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
336 337 338

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
339
msgstr "Laitteen ”%s” virittimen taajutta ei voitu asettaa arvoon %lu Hz."
340 341 342

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
343
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."
344 345 346

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
347
msgstr "Ohjaimelle %d ei saatu arvoa laitteelta ”%s”."
348 349 350

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "Arvoa %d ei voitu asettaa ohjaimelle %d laitteella ”%s”."
352 353 354

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
356
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
"radiolaite"
358

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
"radiolaite"

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

370 371 372 373 374 375
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Resoluution vaihto käytön aikana ei ole vielä mahdollista."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ei voitu toimia ilman kelloa"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
376 377 378 379 380 381 382 383 384
#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
#~ msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan."

#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
#~ msgstr "Videoruutujen noutaminen laitteelta ”%s” epäonnistui."

#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
#~ msgstr "Epäonnistui %d yrityksen jälkeen: laite %s, järjestelmävirhe: %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basso"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Ylä-äänet"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Kaiutin"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linjatulo"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mikseri"

#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"

#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nauhoitus"

#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Gain-sisään"

#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Gain-ulos"

#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Linja-1"

#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Linja-2"

#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Linja-3"

#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitaalinen-1"

#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitaalinen-2"

#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitaalinen-3"

#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Levysoitintulo"

#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Levysoitinlähtö"

#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"

#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"

#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten. Tämä elementti ei "
#~ "tue tätä versiota Open Sound Systemistä."

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Pää"

#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Etu"

#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Taka"

#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Kuulokkeet"

#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Keski"

#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"

#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Surround"

#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Sivu"

#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX ulos"

#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "3D-syvyys"

#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "3D-keski"

#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "3D-tehostus"

#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Puhelin"

#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Videotulo"

#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX sisään"

#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Nauhoitusgain"

#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Gain-ulos"

#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Mikrofonitehostin"

#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnosointi"

#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Bassotehostin"

#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Toistoportit"

#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Sisään"

#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Tarkkailulähde"

#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Näppäimistöpiippaus"

#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Simuloitu stereo"

#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"

#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Surround-ääni"

#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Mikrofoni-gain"

#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Kaiutinlähde"

#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Mikrofonilähde"

#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Pistoke"

#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Keski / LFE"

#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Stereo Mix"

#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Mono Mix"

#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Sisään Mix"

#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Mikrofoni 1"

#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Mikrofoni 2"

#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Digitaalinen ulos"

#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Digitaalinen sisään"

#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"

#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modeemi"

#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Kuulokkeet"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Muu"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ei mikään"

#~ msgid "On"
#~ msgstr "Päällä"

#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Poissa"

#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Vaimennettu"

#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Nopea"

#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Erittäin matala"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Matala"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Medium"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Korkea"

#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Erittäin korkea"

#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Tuotanto"

#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Etupaneelin mikrofoni"

#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Etupaneelin linjatulo"

#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Etupaneelin kuulokkeet"

#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Etupaneelin linja ulos"

#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Vihreä liitin"

#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Vaaleanpunainen liitin"

#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Sininen liitin"

#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Valkoinen liitin"

#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Musta liitin"

#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Harmaa liitin"

#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Oranssi liitin"

#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Punainen liitin"

#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Keltainen liitin"

#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Vihreä etupaneeliliitin"

#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Vaaleanpunainen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Sininen etupaneeliliitin"

#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Valkoinen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Musta etupaneeliliitin"

#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Harmaa etupaneeliliitin"

#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Oranssi etupaneeliliitin"

#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Punainen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Keltainen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Levitetty ulos"

#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Alasmiksaus"

#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Virtuaalinen mikseritulo"

#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Virtuaalinen mikseri ulos"

#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Virtuaaliset mikserikanavat"

#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "%s %d -toiminto"

#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "%s -toiminto"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
710 711 712 713 714 715
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
#~ msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."

#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr "Puskureita ei voitu laittaa jonoon laitteella ”%s”."

716 717 718 719 720 721
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Yhteyttä äänipalvelimeen ei voitu avata"

#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Äänipalvelimen ominaisuuksia ei voitu selvittää"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
722 723 724 725 726 727 728 729
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Puskurityyppi ei ole tuettu, indeksi on rajojen ulkopuolella, puskureita "
#~ "ei ole vielä varattu tai käyttäjän osoitin tai pituus ovat virheelliset. "
#~ "laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
730

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
731 732 733
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "muisti ei riitä käyttäjän osoitinpuskurin jonoon lisäämiseen. laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
734

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
735 736
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Vapaita puskureita ei löytynyt indeksillä %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
737

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
738 739
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "CD-levyltä ei voitu lukea."
740

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
741 742
#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Levy ei ole ääni-CD."
743

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
744 745
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Tiedosto on salattu eikä sitä voida näyttää."
746

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
747 748
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun lähde-elementin."
749

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
750 751
#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Kuvaa ääni- ja videoneuvotteluille valitun ulostuloelementin."
752

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763
#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Kuvaa musiikille ja elokuville valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu ääni- ja videoneuvotteluille"

#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu äänelle ja elokuville"
764

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
765
#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
766 767 768
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
769
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
770 771 772
#~ "GStreamer voi soittaa ääntä käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssink, esdsink ja alsasink. Ääninielu voi "
#~ "olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
773 774

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
775 776 777
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
778
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
779 780 781
#~ "GStreamer voi toistaa videota käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink ja "
#~ "aasink. Videonielu voi olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Gstreamer voi laittaa visualisointiliitännäisiä liukuhihnalle, jolle se "
#~ "muuntaa äänivirran videoruuduiksi. Oletusliitännäinen on goom, mutta "
#~ "muita ollaan lisäämässä pian. Visualisoinnin liitännäinen voi olla myös "
#~ "liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
795 796 797
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
798
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
799 800 801
#~ "GStreamer voi nauhoittaa ääntä käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssrc, esdsrc ja alsasrc. Äänilähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
802 803

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
804 805 806
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
807
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
808 809 810
#~ "GStreamer voi nauhoittaa videota käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat v4lsrc ja videotestsrc.. Videolähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
811

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
812 813
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähde"
814

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
815 816
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielu"
817

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
818 819
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideolähde"
820

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
821 822
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideonielu"
823

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
824 825
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "Gstreamerin visualisointien oletusliitännäinen"
826

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
827 828
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "kuvaus ääni- ja videoneuvottelun GStreamer-ääninielulle"
829

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
830 831
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "kuvaus musiikin ja elokuvien GStreamer-ääninielulle"
832

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
833 834
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielun kuvaus"
835

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
836 837
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähteen kuvaus"