da.po 12.7 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Danish translation of gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2014 gst.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
5
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6 7 8
#
# gain -> forhøjelse
# boost -> øgning?
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9
#
10 11
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-1.3.90\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14 15
"POT-Creation-Date: 2014-07-11 08:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-06-29 23:54+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
16
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
17
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
18
"Language: da\n"
19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
23
msgid "Jack server not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24
msgstr "Jack-server blev ikke fundet"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
25 26 27 28

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Mislykkedes i at afkode JPEG-billede"

29
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
32
msgstr "»%s« af »%s«"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33

34 35 36
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Kunne ikke forbinde til server"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
37 38 39
msgid "No URL set."
msgstr "Ingen adresse angivet."

40
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
41
msgstr "Server understøtter ikke søgning."
42 43

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
44
msgstr "Kunne ikke slå servernavn op."
45 46

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
47
msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til serveren."
48 49

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
50
msgstr "Opsætning af sikker forbindelse mislykkedes."
51 52 53 54

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
55
"Der opstod en netværksfejl, eller serveren lukkede uventet forbindelsen."
56 57

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
msgstr "Server sendte ugyldige data."
59

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
60 61 62
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

63
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
64
msgstr "Ingen eller defekt inddatalyd, AVI-sekvens vil blive ødelagt."
65

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
66 67 68
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Denne fil indeholder ingen spilbar strøm."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
69 70 71
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
73
msgstr "Kan ikke afspille strøm, da den er krypteret med PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
74

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75 76 77
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ødelagt og kan ikke afspilles."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
78
msgid "Invalid atom size."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
79
msgstr "Ugyldig atomstørrelse."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
80 81 82 83

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgstr "Videoen i denne fil afspilles måske ikke korrekt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
87 88 89
# hvad er %d i dette program? Umiddelbart ville jeg tro det skulle
# hedde, "Afpiller kun første %d" men det kommer selvfølgelig an på 
# sammenhængen.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90 91
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
msgstr "Denne fil indeholder for mange strømme. Afspil først kun %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94 95 96 97
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
98 99
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du skal måske installere et "
"udvidelsesmodul for GStreamer RTSP til Real media-strømme."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100 101

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102 103 104
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du mangler måske at tillade yderligere "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
107
"transportprotokoller eller mangler måske det korrekte udvidelsesmodul til "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
"GStreamer RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110 111 112
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113 114 115
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118 119 120
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enheden anvendes af et andet "
"program."

msgid ""
121
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122 123
"the device."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
124
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Du har ikke rettighed til at åbne "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125 126 127 128 129
"enheden."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunne ikke åbne enhed til afspilning."

130 131 132 133
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
134
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Denne version af Open Sound System "
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
"er ikke understøttet af dette element."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Afspilning er ikke understøttet af denne lydenhed."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Fejl ved lydafspilning."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Optagelse er ikke understøttet af denne lydenhed."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
147
msgstr "Fejl ved optagelse fra lydenhed."
148

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Du har ikke rettighed til at åbne "
"enheden."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."

msgid "Record Source"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
160
msgstr "Optagelseskilde"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
161 162

msgid "Microphone"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
163
msgstr "Mikrofon"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
164 165

msgid "Line In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
166
msgstr "Linje ind"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
167 168

msgid "Internal CD"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169
msgstr "Intern cd"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
170 171

msgid "SPDIF In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
172
msgstr "SPDIF ind"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
173 174

msgid "AUX 1 In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
175
msgstr "AUX 1 ind"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
176 177

msgid "AUX 2 In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178
msgstr "AUX 2 ind"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
179 180

msgid "Codec Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181
msgstr "Codec-loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
182 183

msgid "SunVTS Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
184
msgstr "SunVTS-loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
185

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
186 187 188
msgid "Volume"
msgstr "Lydstyrke"

189 190 191
msgid "Gain"
msgstr "Forhøjelse"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
192 193 194 195 196 197
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Indbygget højtaler"

198 199
msgid "Headphone"
msgstr "Hovedtelefon"
200

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
msgid "Line Out"
msgstr "Linje ud"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF ud"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ud"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ud"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213
#, c-format
214
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
215
msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed »%s«."
216

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
217 218 219
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
"Kunne ikke nummerere mulig videoformater som enhed »%s« kan fungere med"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221 222 223

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
224
msgstr "Kunne ikke afbilde mellemlager fra enhed »%s«"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
225

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
226
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
227
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
228
msgstr "Driveren til enhed »%s« understøtter ikke IO-metoden %d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
229

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
230
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgstr "Driveren til enhed »%s« understøtter ingen kendt IO-metode."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
233

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235
msgid "Device '%s' does not support video capture"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
236
msgstr "Enheden »%s« understøtter ikke videooptagelse"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
237

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
238
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
239
msgid "Device '%s' is busy"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
msgstr "Enheden »%s« er optaget"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
243
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgstr "Enheden »%s« kan ikke optage med %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
245

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
247
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248
msgstr "Enheden »%s« kan ikke optage i det angivne format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
250
#, c-format
251
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
252
msgstr "Enheden »%s« understøtter ikke planer, der ikke hænger sammen"
253

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
254 255
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
256
msgstr "Kunne ikke hente parametre fra enhed »%s«"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257 258

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259
msgstr "Videoenheden accepterede ikke ny indstilling for billedrate."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
260

261
msgid "Video device did not provide output format."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
262
msgstr "Videoenheden angav ikke uddataformat."
263 264

msgid "Video device returned invalid dimensions."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265
msgstr "Videoenhed returnerede ugyldige dimensioner."
266

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
# http://en.wikipedia.org/wiki/Interlaced_video
268
msgid "Video devices uses an unsupported interlacing method."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "Videoenheder bruger en interlace-metode, der ikke er understøttet."
270 271

msgid "Video devices uses an unsupported pixel format."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "Videoenheder bruger et billedpunktsformat, der ikke er understøttet."
273

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "Kunne ikke konfigurere intern mellemlagerkø."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
276 277

msgid "Video device did not suggest any buffer size."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "Videoenhed foreslog ikke en mellemlagerstørrelse."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
279 280

msgid "No downstream pool to import from."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
281
msgstr "Ingen nedstrømskø at importere fra."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
282

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
283
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
285
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed »%s« fejlede."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
286

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
289
msgstr "Fejl under hentning af kapaciteter for enhed »%s«."
290

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgid "Device '%s' is not a tuner."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
293
msgstr "Enhed »%s« er ikke en tuner."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgstr "Kunne ikke hente radioinddata for enhed »%s«."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
298 299 300 301 302

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305
msgstr "Kunne ikke ændre tilstand for tænk/slut for enhed »%s«."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
307
msgid "Failed to allocated required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
308
msgstr "Kunne ikke allokere den krævede hukommelse."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
310
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
312 313
msgstr ""
"Konverteringsprogram på enhed %s har ikke et understøttet inddataformat"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
315
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
317
msgstr "Konverteringsprogram på enhed %s har ikke et understøttet uddataformat"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
319
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
321
msgstr "Koder på enhed %s har ikke et understøttet inddataformat"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
323
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
325
msgstr "Koder på enhed %s har ikke et understøttet uddataformat"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326 327

msgid "Failed to allocate required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
328
msgstr "Kunne ikke allokere den krævede hukommelse."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329 330

msgid "Failed to start decoding thread."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
331
msgstr "Kunne ikke starte afkodning af tråd."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332 333

msgid "Failed to process frame."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
334
msgstr "Kunne ikke behandle billed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
335

336
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337 338 339 340
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
341
"Fejl ved hentning af egenskaber for enhed »%s«: Det er ikke en v412 driver. "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
"Kontroller om det er en v411 driver."
343 344 345 346 347

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Listning af inddata-attributter for %d i enhed %s fejlede"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
349
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
350
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed »%s« fejlede."
351 352 353

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
354
msgstr "Listning af standard på enhed »%s« fejlede."
355

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
358
msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed »%s« fejlede."
359

360 361
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
362
msgstr "Kan ikke identificere enhed »%s«."
363

364 365
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
366
msgstr "Dette er ikke en enheds »%s«."
367 368 369

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
370
msgstr "Kunne ikke tilgå enhed »%s«."
371 372 373

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
374
msgstr "Enhed »%s« er ikke en optageenhed."
375

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
376
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
377
msgid "Device '%s' is not a output device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
378
msgstr "Enhed »%s« er ikke en uddataenhed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
379

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380
#, c-format
381
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
382
msgstr "Enhed »%s« er ikke en M2M-enhed."
383

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
384
#, c-format
385
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
386
msgstr "Kunne ikke dup enhed »%s« for læsning og skrivning."
387

388 389
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
390
msgstr "Indstilling af standard for enhed »%s« fejlede."
391 392 393

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
394
msgstr "Kunne ikke hente nuværende tuner-frekvens for enhed »%s«."
395 396 397

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
398
msgstr "Kunne ikke sætte nuværende tuner-frekvens for enhed »%s« til %lu Hz."
399 400 401

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
402
msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed »%s«."
403 404 405

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
406
msgstr "Kunne ikke hente værdi af kontrol %d for enhed »%s«."
407 408 409

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
410
msgstr "Kunne ikke sætte værdi %d på kontrol %d for enhed »%s«."
411

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
413
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
415
"Kunne ikke hente nuværende inddata for enhed »%s«. Måske er det en radioenhed"
416

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
417
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
418 419 420
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
421
"Kunne ikke hente nuværende uddata for enhed »%s«. Måske er det en radioenhed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
422

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
423
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
424
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
425
msgstr "Kunne ikke sætte uddata %d for enhed %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
426

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
427 428 429 430
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."

msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431
msgstr "Kan ikke fungere uden et ur"