fi.po 20.1 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
2
# Finnish messages for gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Copyright (C) 2009-2010 Tommi Vainikainen.
4
5
6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009-2010.
8
9
10
11
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14
"POT-Creation-Date: 2011-05-10 09:38+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:03+0200\n"
16
17
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
18
"Language: fi\n"
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Yhteyttä äänipalvelimeen ei voitu avata"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Äänipalvelimen ominaisuuksia ei voitu selvittää"

30
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
32
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgstr "”%s” artistilta ”%s”"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
36
37
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

38
39
40
41
42
43
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "JPEG-kuvan purku epäonnistui"

msgid "Could not connect to server"
msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"

44
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Pavelin ei tue kelausta."
46
47

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Palvelimen nimeä ei saatu selvitettyä."
49
50

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
msgstr "Yhteyttä palvelimeen ei voitu avata."
52
53

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
54
msgstr "Turvallisen yhteyden avaus epäonnistui."
55
56
57

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
msgstr "Tapahtui verkkovirhe tai palvelin sulki yhteyden yllättäen."
59
60

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
61
msgstr "Palvelin lähetti virheellistä dataa."
62
63

msgid "No URL set."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
64
msgstr "Ei URL:ää asetettuna."
65

66
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67
68
69
msgstr ""
"Ääntä ei ole tai äänilähde on viallinen, AVI-virta tulee olemaan "
"vaurioitunut."
70

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71
72
73
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tiedosto ei sisällä soitettavia virtoja."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74
75
76
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on virheellinen eikä sitä voida esittää."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
78
79
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vioittunut eikä sitä voida näyttää."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
80
81
82
83
84
85
msgid "Invalid atom size."
msgstr ""

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vajaa eikä sitä voida esittää."

86
87
88
89
90
91
92
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Tiedostossa olevaa videota ei ehkä voida näyttää oikein."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tiedosto sisältää useita virtoja. Soitetaan vain ensimmäiset %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
94
95
96
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
98
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Kenties sinun tarvitsee asentaa GStreamer-RTSP-"
"laajennus käyttääksesi Real-media-virtoja."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
100

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
102
103
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
106
107
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Sinun kenties tarvitsee sallia useampia "
"siirtoprotokollia, tai vaihtoehtoisesti sinulta saattaa puuttua oikea "
"GStreamer-RTSP-laajennusliitännäinen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

msgid "Volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"

msgid "Bass"
msgstr "Basso"

msgid "Treble"
msgstr "Ylä-äänet"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Kaiutin"

msgid "Line-in"
msgstr "Linjatulo"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Mikseri"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Nauhoitus"

msgid "In-gain"
msgstr "Gain-sisään"

msgid "Out-gain"
msgstr "Gain-ulos"

msgid "Line-1"
msgstr "Linja-1"

msgid "Line-2"
msgstr "Linja-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Linja-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Digitaalinen-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Digitaalinen-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Digitaalinen-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Levysoitintulo"

msgid "Phone-out"
msgstr "Levysoitinlähtö"

msgid "Video"
msgstr "Video"

msgid "Radio"
msgstr "Radio"

msgid "Monitor"
msgstr "Tarkkailu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187
188
189
190
191
192
193
194
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi. Laite on toisen sovelluksen "
"käytössä."

msgid ""
195
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196
197
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
198
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199
200
201
202
203
204
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi."

msgid ""
205
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
206
207
208
209
210
211
212
213
"the device."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten."

214
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
215
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten."
216
217
218
219
220

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221
222
"Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten. Tämä elementti ei tue "
"tätä versiota Open Sound Systemistä."
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

msgid "Master"
msgstr "Pää"

msgid "Front"
msgstr "Etu"

msgid "Rear"
msgstr "Taka"

msgid "Headphones"
msgstr "Kuulokkeet"

msgid "Center"
msgstr "Keski"

msgid "LFE"
msgstr "LFE"

msgid "Surround"
msgstr "Surround"

msgid "Side"
msgstr "Sivu"
247

248
msgid "Built-in Speaker"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
249
msgstr "Sisäänrakennettu kaiutin"
250

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ulos"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ulos"

msgid "AUX Out"
msgstr "AUX ulos"

msgid "3D Depth"
msgstr "3D-syvyys"

msgid "3D Center"
msgstr "3D-keski"

msgid "3D Enhance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267
msgstr "3D-tehostus"
268
269
270

msgid "Telephone"
msgstr "Puhelin"
271
272

msgid "Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
msgstr "Linja ulos"
274

275
msgid "Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "Linjatulo"
277
278
279
280
281

msgid "Internal CD"
msgstr "Sisäinen CD"

msgid "Video In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
282
msgstr "Videotulo"
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 sisään"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 sisään"

msgid "AUX In"
msgstr "AUX sisään"

msgid "Record Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgstr "Nauhoitusgain"
295
296

msgid "Output Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgstr "Gain-ulos"
298
299

msgid "Microphone Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "Mikrofonitehostin"
301
302

msgid "Loopback"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgstr "Takaisinkytkentä"
304
305
306
307
308

msgid "Diagnostic"
msgstr "Diagnosointi"

msgid "Bass Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
309
msgstr "Bassotehostin"
310
311
312
313
314

msgid "Playback Ports"
msgstr "Toistoportit"

msgid "Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "Sisään"
316
317
318
319
320

msgid "Record Source"
msgstr "Nauhoituslähde"

msgid "Monitor Source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
321
msgstr "Tarkkailulähde"
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Näppäimistöpiippaus"

msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Simuloitu stereo"

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

msgid "Surround Sound"
msgstr "Surround-ääni"

msgid "Microphone Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336
msgstr "Mikrofoni-gain"
337
338
339
340
341
342
343
344

msgid "Speaker Source"
msgstr "Kaiutinlähde"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofonilähde"

msgid "Jack"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
345
msgstr "Pistoke"
346
347
348
349
350

msgid "Center / LFE"
msgstr "Keski / LFE"

msgid "Stereo Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "Stereo Mix"
352
353

msgid "Mono Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
354
msgstr "Mono Mix"
355
356

msgid "Input Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
357
msgstr "Sisään Mix"
358
359
360
361

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF sisään"

362
msgid "SPDIF Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
363
msgstr "SPDIF ulos"
364

365
366
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofoni 1"
367

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofoni 2"

msgid "Digital Out"
msgstr "Digitaalinen ulos"

msgid "Digital In"
msgstr "Digitaalinen sisään"

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
msgstr "Modeemi"

msgid "Handset"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
384
msgstr "Kuulokkeet"
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

msgid "Other"
msgstr "Muu"

msgid "None"
msgstr "Ei mikään"

msgid "On"
msgstr "Päällä"

msgid "Off"
msgstr "Poissa"

msgid "Mute"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
399
msgstr "Vaimennettu"
400
401
402
403

msgid "Fast"
msgstr "Nopea"

404
#. TRANSLATORS: "Very Low" is a quality setting here
405
406
407
msgid "Very Low"
msgstr "Erittäin matala"

408
#. TRANSLATORS: "Low" is a quality setting here
409
410
411
msgid "Low"
msgstr "Matala"

412
#. TRANSLATORS: "Medium" is a quality setting here
413
msgid "Medium"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
414
msgstr "Medium"
415

416
#. TRANSLATORS: "High" is a quality setting here
417
418
419
msgid "High"
msgstr "Korkea"

420
#. TRANSLATORS: "Very High" is a quality setting here
421
422
423
msgid "Very High"
msgstr "Erittäin korkea"

424
#. TRANSLATORS: "Production" is a quality setting here
425
426
427
428
429
430
431
msgid "Production"
msgstr "Tuotanto"

msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Etupaneelin mikrofoni"

msgid "Front Panel Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
432
msgstr "Etupaneelin linjatulo"
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Etupaneelin kuulokkeet"

msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Etupaneelin linja ulos"

msgid "Green Connector"
msgstr "Vihreä liitin"

msgid "Pink Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
444
msgstr "Vaaleanpunainen liitin"
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

msgid "Blue Connector"
msgstr "Sininen liitin"

msgid "White Connector"
msgstr "Valkoinen liitin"

msgid "Black Connector"
msgstr "Musta liitin"

msgid "Gray Connector"
msgstr "Harmaa liitin"

msgid "Orange Connector"
msgstr "Oranssi liitin"

msgid "Red Connector"
msgstr "Punainen liitin"

msgid "Yellow Connector"
msgstr "Keltainen liitin"

msgid "Green Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
468
msgstr "Vihreä etupaneeliliitin"
469
470

msgid "Pink Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
471
msgstr "Vaaleanpunainen etupaneeliliitin"
472
473

msgid "Blue Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
474
msgstr "Sininen etupaneeliliitin"
475
476

msgid "White Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
477
msgstr "Valkoinen etupaneeliliitin"
478
479

msgid "Black Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
480
msgstr "Musta etupaneeliliitin"
481
482

msgid "Gray Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
483
msgstr "Harmaa etupaneeliliitin"
484
485

msgid "Orange Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
486
msgstr "Oranssi etupaneeliliitin"
487
488

msgid "Red Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
489
msgstr "Punainen etupaneeliliitin"
490
491

msgid "Yellow Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
492
msgstr "Keltainen etupaneeliliitin"
493
494

msgid "Spread Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
495
msgstr "Levitetty ulos"
496
497
498
499
500

msgid "Downmix"
msgstr "Alasmiksaus"

msgid "Virtual Mixer Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
501
msgstr "Virtuaalinen mikseritulo"
502
503

msgid "Virtual Mixer Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
504
msgstr "Virtuaalinen mikseri ulos"
505
506

msgid "Virtual Mixer Channels"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
507
msgstr "Virtuaaliset mikserikanavat"
508
509

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
510
#, c-format
511
msgid "%s %d Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
512
msgstr "%s %d -toiminto"
513
514
515
516

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
517
msgstr "%s -toiminto"
518
519
520
521
522

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
523
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Tämä elementti ei tue tätä "
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
"versiota Open Sound Systemistä."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue toistamista."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Äänentoistovirhe."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue nauhoitusta."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
536
msgstr "Virhe luettaessa äänilaitteelta."
537
538
539
540
541
542

msgid "Gain"
msgstr "Herkkyys"

msgid "Headphone"
msgstr "Kuulokkeet"
543

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
544
#, c-format
545
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
546
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
547

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
548
549
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
550
msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
551

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
552
#, c-format
553
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
554
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
555

556
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
557
558
559
560
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
561
562
"Virhe haettaessa laitteen ”%s” ominaisuuksia: se ei ole v4l2-ajuri.Tarkista, "
"onko se v4l1-ajuri."
563
564
565
566
567
568
569

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Lähteen %d ominaisuuksia laitteelta %s ei voitu kysyä"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
570
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
571
572
573

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
574
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu kysyä."
575
576
577

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
578
msgstr "Laitteen ”%s” ohjainattribuutteja ei voitu lukea."
579
580
581

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
582
msgstr "Laitetta ”%s” ei voi tunnistaa."
583
584
585

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
586
msgstr "Tämä ei ole laite ”%s”."
587
588
589

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
590
msgstr "Laitetta ”%s” ei voitu avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
591
592
593

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
594
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."
595

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
596
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
597
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
598
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
599

600
601
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
602
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu asettaa."
603
604
605

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
606
msgstr "Nyt viritettyä taajuutta ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
607
608
609

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
610
msgstr "Laitteen ”%s” virittimen taajutta ei voitu asettaa arvoon %lu Hz."
611
612
613

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
614
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."
615
616
617

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
618
msgstr "Ohjaimelle %d ei saatu arvoa laitteelta ”%s”."
619
620
621

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
622
msgstr "Arvoa %d ei voitu asettaa ohjaimelle %d laitteella ”%s”."
623
624
625

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
626
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
627
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
628
"radiolaite"
629
630
631
632
633

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
"radiolaite"

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

645
646
#, c-format
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
647
msgstr "Puskureita ei voitu laittaa jonoon laitteella ”%s”."
648
649
650

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
651
msgstr "Videoruutujen noutaminen laitteelta ”%s” epäonnistui."
652
653
654
655
656

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Epäonnistui %d yrityksen jälkeen: laite %s, järjestelmävirhe: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
657
658
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
659
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voitu saada parametreja"
660

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
661
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
662
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
663

664
665
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
666
msgstr "Puskereita laitteelta ”%s” ei voitu kartoittaa"
667
668
669

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
670
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."
671
672
673
674
675
676
677

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Resoluution vaihto käytön aikana ei ole vielä mahdollista."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ei voitu toimia ilman kelloa"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
678
679
680
681
682
683
684
685
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Puskurityyppi ei ole tuettu, indeksi on rajojen ulkopuolella, puskureita "
#~ "ei ole vielä varattu tai käyttäjän osoitin tai pituus ovat virheelliset. "
#~ "laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
686

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
687
688
689
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "muisti ei riitä käyttäjän osoitinpuskurin jonoon lisäämiseen. laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
690

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
691
692
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Vapaita puskureita ei löytynyt indeksillä %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
693

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
694
695
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "CD-levyltä ei voitu lukea."
696

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
697
698
#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Levy ei ole ääni-CD."
699

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
700
701
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Tiedosto on salattu eikä sitä voida näyttää."
702

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
703
704
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun lähde-elementin."
705

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
706
707
#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Kuvaa ääni- ja videoneuvotteluille valitun ulostuloelementin."
708

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Kuvaa musiikille ja elokuville valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu ääni- ja videoneuvotteluille"

#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu äänelle ja elokuville"
720

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
721
#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
722
723
724
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
725
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
726
727
728
#~ "GStreamer voi soittaa ääntä käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssink, esdsink ja alsasink. Ääninielu voi "
#~ "olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
729
730

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
731
732
733
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
734
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
735
736
737
#~ "GStreamer voi toistaa videota käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink ja "
#~ "aasink. Videonielu voi olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Gstreamer voi laittaa visualisointiliitännäisiä liukuhihnalle, jolle se "
#~ "muuntaa äänivirran videoruuduiksi. Oletusliitännäinen on goom, mutta "
#~ "muita ollaan lisäämässä pian. Visualisoinnin liitännäinen voi olla myös "
#~ "liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
751
752
753
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
754
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
755
756
757
#~ "GStreamer voi nauhoittaa ääntä käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssrc, esdsrc ja alsasrc. Äänilähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
758
759

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
760
761
762
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
763
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
764
765
766
#~ "GStreamer voi nauhoittaa videota käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat v4lsrc ja videotestsrc.. Videolähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
767

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
768
769
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähde"
770

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
771
772
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielu"
773

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
774
775
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideolähde"
776

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
777
778
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideonielu"
779

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
780
781
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "Gstreamerin visualisointien oletusliitännäinen"
782

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
783
784
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "kuvaus ääni- ja videoneuvottelun GStreamer-ääninielulle"
785

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
786
787
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "kuvaus musiikin ja elokuvien GStreamer-ääninielulle"
788

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
789
790
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielun kuvaus"
791

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
792
793
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähteen kuvaus"