cs.po 13.2 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Czech translation of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 the author(s) of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>.
4 5
# This file is put in the public domain.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009.
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.13.2\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12 13
"POT-Creation-Date: 2009-02-19 20:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-15 02:45+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
15 16 17 18
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20

21
#: ext/esd/esdsink.c:258 ext/esd/esdsink.c:363
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
22
msgid "Could not establish connection to sound server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23
msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se zvukovým serverem"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
24

25
#: ext/esd/esdsink.c:265
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26
msgid "Failed to query sound server capabilities"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27 28
msgstr "Nezdařil se dotaz na schopnosti zvukového serveru"

29 30 31
#: ext/flac/gstflacdec.c:1261 ext/libpng/gstpngdec.c:328
#: ext/libpng/gstpngdec.c:516 ext/wavpack/gstwavpackparse.c:1165
#: gst/avi/gstavidemux.c:4162 gst/avi/gstavidemux.c:4170
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32 33
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Vnitřní chyba datového proudu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

35
#: ext/jpeg/gstjpegdec.c:1049
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36
msgid "Failed to decode JPEG image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
37
msgstr "Nezdařilo se dekódování obrázku JPEG"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38 39 40

#: ext/shout2/gstshout2.c:558
msgid "Could not connect to server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41
msgstr "Nezdařilo se spojení se serverem"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42

43
#: gst/avi/gstavimux.c:1610
44
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgstr "Žádný nebo neplatný zvukový vstup, proud AVI bude poškozen."
46

47 48 49 50 51
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:988 gst/qtdemux/qtdemux.c:2008
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tento soubor neobsahuje hratelné proudy."

#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1106 gst/qtdemux/qtdemux.c:2149
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52 53 54
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tento soubor je neplatný a nelze jej přehrát."

55
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:1164
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57
msgstr "Tento soubor není úplný a nelze jej přehrát."
58

59
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2865
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
msgstr "Video v tomto souboru se nemusí přehrát správně."
62

63
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:2940
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64 65
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66
msgstr "Tento soubor obsahuje příliš mnoho proudů. Přehrává se pouze první %d"
67

68
#: gst/qtdemux/qtdemux.c:3223 gst/qtdemux/qtdemux.c:3918
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70
msgstr "Tento soubor je poškozen a nelze jej přehrát."
71

72
#: gst/wavparse/gstwavparse.c:1887
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
msgid "Internal data flow error."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
msgstr "Vnitřní chyba datového toku."
75

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:98 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77 78
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitost"
79

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80 81 82
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:99
msgid "Bass"
msgstr "Basy"
83

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:100
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85 86
msgid "Treble"
msgstr "Výšky"
87

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:101
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
msgstr "Syntezátor"
91

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:102
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93 94
msgid "PCM"
msgstr "PCM"
95

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:103
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97 98
msgid "Speaker"
msgstr "Reproduktor"
99

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:104
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Linkový vstup"
103

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:105
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105 106
msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"
107

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:106
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109 110
msgid "CD"
msgstr "CD"
111

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:107
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgid "Mixer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "Směšovač"
115

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:108
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgid "PCM-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgstr "PCM 2"
119

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:109
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121 122
msgid "Record"
msgstr "Nahrávání"
123

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:110
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgid "In-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Vstupní zesílení"
127

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:111
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgid "Out-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
msgstr "Výstupní zesílení"
131

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:112
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
msgid "Line-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgstr "Linka 1"
135

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:113
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgid "Line-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgstr "Linka 2"
139

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:114
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141
msgid "Line-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
msgstr "Linka 3"
143

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:115
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
msgid "Digital-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
msgstr "Digitální 1"
147

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:116
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgid "Digital-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
msgstr "Digitální 2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:117
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
msgid "Digital-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
154
msgstr "Digitální 3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:118
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157
msgid "Phone-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158
msgstr "Telefonní vstup"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
160
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:119
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
161
msgid "Phone-out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162
msgstr "Telefonní výstup"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:120
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165 166 167
msgid "Video"
msgstr "Video"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
168
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:121
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
169 170 171
msgid "Radio"
msgstr "Rádio"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
172
#: sys/oss/gstossmixertrack.c:122 sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173 174 175
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

176
#: sys/oss/gstosssink.c:406
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
177 178 179 180 181 182 183
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k přehrávání. Zařízení je používáno jinou "
"aplikací."

184
#: sys/oss/gstosssink.c:413
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
185
msgid ""
186
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187 188 189 190 191
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k přehrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."

192
#: sys/oss/gstosssink.c:421
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193 194 195
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít ke čtení."

196
#: sys/oss/gstosssrc.c:377
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
197
msgid ""
198
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
199 200 201 202 203
"the device."
msgstr ""
"Zvukové zařízení nelze otevřít k nahrávání. Nemáte oprávnění k otevření "
"zařízení."

204
#: sys/oss/gstosssrc.c:385
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
205 206 207
msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Zvukové zařízení nelze otevřít k nahrávání."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208
#: sys/sunaudio/gstsunaudiomixertrack.c:65
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209
msgid "Gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
msgstr "Zesílení"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211

212
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1259
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
213
#, c-format
214
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
216

217
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1290
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
218 219 220 221
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Získána neočekávaná velikost snímku %u namísto %u."

222
#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:1308
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
223
#, c-format
224
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
225
msgstr "Chyba při čtení %d bajtů na zařízení \"%s\"."
226

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
227
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:93
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228 229 230 231 232
#, c-format
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
233 234
"Chyba při získávání informací o schopnostech u zařízení \"%s\": Nejedná se o "
"ovladač v4l2. Je nutné zkontrolovat, zda se nejedná o ovladač v4l1."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:132
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237 238
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
239
msgstr "Nezdařilo se dotázání na vlastnosti vstupu %d na zařízení %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
240

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
241
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:162
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
242
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244
msgstr "Selhalo zjištění nastavení tuneru %d na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
246
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:205
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
247 248
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
249
msgstr "Nezdařilo se dotázání na norm na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
250

251
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:254 sys/v4l2/v4l2_calls.c:332
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
252 253
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
254
msgstr "Nezdařilo se zjištění vlastností ovládacích prvků na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
255

256
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:462
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
257
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258
msgid "Cannot identify device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
259
msgstr "Nelze rozpoznat zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
260

261
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:469
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
262 263
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
264
msgstr "Toto není zařízení \"%s\"."
265

266
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:476
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
267
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
268
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
269
msgstr "Nelze otevřít zařízení \"%s\" ke čtení a k zápisu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
270

271
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:483
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274
msgstr "Zařízení \"%s\" není záznamovým zařízením."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
275

276
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:578
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
277
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
278
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
279
msgstr "Nezdařilo se nastavení norm u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
280

281
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:616
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
msgstr "Nezdařilo se zjištění aktuální frekvence tuneru u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285

286
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:658
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288 289
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
290
"Nezdařilo se nastavení aktuální frekvence tuneru u zařízení \"%s\" na %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291

292
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:692
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293 294
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
295
msgstr "Nezdařilo se zjištění síly signálu u zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296

297
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:728
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
298
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
299
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300 301
msgstr ""
"Nezdařilo se zjištění hodnoty u ovládacího prvku \"%d\" na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
302

303
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:763
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306 307 308
msgstr ""
"Nezdařilo se nastavení hodnoty \"%d\" u ovládacího prvku \"%d\" na zařízení "
"\"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309

310
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:792
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311 312 313
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314 315
"Nezdařilo se získání aktuálního vstupu na zařízení \"%s\". Možná se jedná o "
"radiopřijímač."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316

317
#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:814
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
msgid "Failed to set input %d on device %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320
msgstr "Nezdařilo se nastavení vstupu \"%d\" na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:360
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
msgstr "Nezdařilo se zařazení vyrovnávací paměti na zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326

327
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:561
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328 329 330
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331 332
"Nezdařilo se zjištění možných videoformátů, se kterými je zařízení \"%s\" "
"schopno pracovat"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333

334 335
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1139 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1156
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1165
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
msgstr "Nezdařil se pokus o získání videosnímků ze zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339

340
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1141
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341 342 343 344 345 346
#, c-format
msgid ""
"The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
"buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
"device %s"
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
347 348 349
"Typ vyrovnávací paměti není podporován, nebo je zakázaný index, popřípadě "
"nebyla alokována žádná vyrovnávací paměť, či userptr nebo length jsou "
"neplatné. Zařízení %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
350

351
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1150
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352 353 354
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355
"Nezdařilo se získání videosnímků ze zařízení \"%s\". Nedostatek paměti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356

357
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1150
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358 359 360
#, c-format
msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361 362
"nedostatek paměti k zařazení vyrovnávací paměti uživatelského ukazovátka. "
"Zařízení %s."
363

364
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1158
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
365 366
#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
367 368
msgstr "Selhání po %d pokusech. Zařízení %s. Systémová chyba: %s"

369
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1167
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370 371 372
#, c-format
msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
msgstr "Na indexu %d nenalezena žádná volná vyrovnávací paměť ve sdílení."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373

374
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1249
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375 376
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
377
msgstr "Nezdařilo se zjištění parametrů na zařízení \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378

379
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1279
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
380
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381
msgstr "Vstupní videozařízení nepřijmulo nové nastavení vzorkovací frekvence."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
382

383
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1296
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
384
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
msgid "Device '%s' does not support video capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
msgstr "Zařízení \"%s\" nepodporuje záznam videa"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387

388
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1304 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1313
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
391
msgstr "Zařízení \"%s\" není schopno zachytávat na %dx%d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
392

393
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1322
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
394 395
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
396
msgstr "Zařízení \"%s\" není schopno zaznamenávat v určeném formátu"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
397

398
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1400
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
400
msgid "Could not get buffers from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
401
msgstr "Nezdařilo se získání vyrovnávací paměti ze zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402

403
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1409
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
406
msgstr "Nezdařilo se získání dostatečné vyrovnávací paměti ze zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
407

408
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1418
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411
msgstr "Nezdařilo se mapování vyrovnávací paměti ze zařízení \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412

413
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1426
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414 415
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
416
msgstr "Ovladač zařízení \"%s\" nepodporuje žádnou známou záznamovou metodu."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417

418
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1471
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
419 420
#, c-format
msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
421
msgstr "Chyba při spouštění proudového záznamu ze zařízení \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
422

423
#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:1515
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
424 425
#, c-format
msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
426
msgstr "Chyba při zastavování proudového záznamu ze zařízení \"%s\"."
427

428
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:722
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
429
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430
msgstr "Změna rozlišení za běhu doposud není podporována."
431

432
#: sys/ximage/gstximagesrc.c:736
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433
msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
msgstr "Není možné fungovat bez hodin"