fi.po 19.7 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
2
# Finnish messages for gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Copyright (C) 2009-2010 Tommi Vainikainen.
4 5 6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009-2010.
8 9 10 11
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
14 15
"POT-Creation-Date: 2010-11-18 00:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:03+0200\n"
16 17
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
18
"Language: fi\n"
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Yhteyttä äänipalvelimeen ei voitu avata"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Äänipalvelimen ominaisuuksia ei voitu selvittää"

30
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgstr "”%s” artistilta ”%s”"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35 36 37
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

38 39 40 41 42 43
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "JPEG-kuvan purku epäonnistui"

msgid "Could not connect to server"
msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"

44
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Pavelin ei tue kelausta."
46 47

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Palvelimen nimeä ei saatu selvitettyä."
49 50

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
msgstr "Yhteyttä palvelimeen ei voitu avata."
52 53

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
54
msgstr "Turvallisen yhteyden avaus epäonnistui."
55 56 57

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
msgstr "Tapahtui verkkovirhe tai palvelin sulki yhteyden yllättäen."
59 60

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
61
msgstr "Palvelin lähetti virheellistä dataa."
62 63

msgid "No URL set."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
64
msgstr "Ei URL:ää asetettuna."
65

66
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67 68 69
msgstr ""
"Ääntä ei ole tai äänilähde on viallinen, AVI-virta tulee olemaan "
"vaurioitunut."
70

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71 72 73
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tiedosto ei sisällä soitettavia virtoja."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74 75 76
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on virheellinen eikä sitä voida esittää."

77 78 79
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vajaa eikä sitä voida esittää."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80 81 82
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vioittunut eikä sitä voida näyttää."

83 84 85 86 87 88 89
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Tiedostossa olevaa videota ei ehkä voida näyttää oikein."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tiedosto sisältää useita virtoja. Soitetaan vain ensimmäiset %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90 91 92 93
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94 95
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Kenties sinun tarvitsee asentaa GStreamer-RTSP-"
"laajennus käyttääksesi Real-media-virtoja."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96 97

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98 99 100
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102 103 104
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Sinun kenties tarvitsee sallia useampia "
"siirtoprotokollia, tai vaihtoehtoisesti sinulta saattaa puuttua oikea "
"GStreamer-RTSP-laajennusliitännäinen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

msgid "Volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"

msgid "Bass"
msgstr "Basso"

msgid "Treble"
msgstr "Ylä-äänet"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Kaiutin"

msgid "Line-in"
msgstr "Linjatulo"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Mikseri"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Nauhoitus"

msgid "In-gain"
msgstr "Gain-sisään"

msgid "Out-gain"
msgstr "Gain-ulos"

msgid "Line-1"
msgstr "Linja-1"

msgid "Line-2"
msgstr "Linja-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Linja-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Digitaalinen-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Digitaalinen-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Digitaalinen-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Levysoitintulo"

msgid "Phone-out"
msgstr "Levysoitinlähtö"

msgid "Video"
msgstr "Video"

msgid "Radio"
msgstr "Radio"

msgid "Monitor"
msgstr "Tarkkailu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184 185 186 187 188 189 190 191
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi. Laite on toisen sovelluksen "
"käytössä."

msgid ""
192
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
193 194
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
196 197 198 199 200 201
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi."

msgid ""
202
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
203 204 205 206 207 208 209 210
"the device."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten."

211
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
212
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten."
213 214 215 216 217

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218 219
"Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten. Tämä elementti ei tue "
"tätä versiota Open Sound Systemistä."
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

msgid "Master"
msgstr "Pää"

msgid "Front"
msgstr "Etu"

msgid "Rear"
msgstr "Taka"

msgid "Headphones"
msgstr "Kuulokkeet"

msgid "Center"
msgstr "Keski"

msgid "LFE"
msgstr "LFE"

msgid "Surround"
msgstr "Surround"

msgid "Side"
msgstr "Sivu"
244

245
msgid "Built-in Speaker"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246
msgstr "Sisäänrakennettu kaiutin"
247

248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ulos"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ulos"

msgid "AUX Out"
msgstr "AUX ulos"

msgid "3D Depth"
msgstr "3D-syvyys"

msgid "3D Center"
msgstr "3D-keski"

msgid "3D Enhance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
msgstr "3D-tehostus"
265 266 267

msgid "Telephone"
msgstr "Puhelin"
268 269

msgid "Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "Linja ulos"
271

272
msgid "Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
273
msgstr "Linjatulo"
274 275 276 277 278

msgid "Internal CD"
msgstr "Sisäinen CD"

msgid "Video In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
279
msgstr "Videotulo"
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 sisään"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 sisään"

msgid "AUX In"
msgstr "AUX sisään"

msgid "Record Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
291
msgstr "Nauhoitusgain"
292 293

msgid "Output Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
msgstr "Gain-ulos"
295 296

msgid "Microphone Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
297
msgstr "Mikrofonitehostin"
298 299

msgid "Loopback"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "Takaisinkytkentä"
301 302 303 304 305

msgid "Diagnostic"
msgstr "Diagnosointi"

msgid "Bass Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
306
msgstr "Bassotehostin"
307 308 309 310 311

msgid "Playback Ports"
msgstr "Toistoportit"

msgid "Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "Sisään"
313 314 315 316 317

msgid "Record Source"
msgstr "Nauhoituslähde"

msgid "Monitor Source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgstr "Tarkkailulähde"
319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332

msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Näppäimistöpiippaus"

msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Simuloitu stereo"

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

msgid "Surround Sound"
msgstr "Surround-ääni"

msgid "Microphone Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
msgstr "Mikrofoni-gain"
334 335 336 337 338 339 340 341

msgid "Speaker Source"
msgstr "Kaiutinlähde"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofonilähde"

msgid "Jack"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
342
msgstr "Pistoke"
343 344 345 346 347

msgid "Center / LFE"
msgstr "Keski / LFE"

msgid "Stereo Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
348
msgstr "Stereo Mix"
349 350

msgid "Mono Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
351
msgstr "Mono Mix"
352 353

msgid "Input Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
354
msgstr "Sisään Mix"
355 356 357 358

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF sisään"

359
msgid "SPDIF Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
360
msgstr "SPDIF ulos"
361

362 363
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofoni 1"
364

365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofoni 2"

msgid "Digital Out"
msgstr "Digitaalinen ulos"

msgid "Digital In"
msgstr "Digitaalinen sisään"

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
msgstr "Modeemi"

msgid "Handset"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
381
msgstr "Kuulokkeet"
382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395

msgid "Other"
msgstr "Muu"

msgid "None"
msgstr "Ei mikään"

msgid "On"
msgstr "Päällä"

msgid "Off"
msgstr "Poissa"

msgid "Mute"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
396
msgstr "Vaimennettu"
397 398 399 400

msgid "Fast"
msgstr "Nopea"

401
#. TRANSLATORS: "Very Low" is a quality setting here
402 403 404
msgid "Very Low"
msgstr "Erittäin matala"

405
#. TRANSLATORS: "Low" is a quality setting here
406 407 408
msgid "Low"
msgstr "Matala"

409
#. TRANSLATORS: "Medium" is a quality setting here
410
msgid "Medium"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
411
msgstr "Medium"
412

413
#. TRANSLATORS: "High" is a quality setting here
414 415 416
msgid "High"
msgstr "Korkea"

417
#. TRANSLATORS: "Very High" is a quality setting here
418 419 420
msgid "Very High"
msgstr "Erittäin korkea"

421
#. TRANSLATORS: "Production" is a quality setting here
422 423 424 425 426 427 428
msgid "Production"
msgstr "Tuotanto"

msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Etupaneelin mikrofoni"

msgid "Front Panel Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
429
msgstr "Etupaneelin linjatulo"
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440

msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Etupaneelin kuulokkeet"

msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Etupaneelin linja ulos"

msgid "Green Connector"
msgstr "Vihreä liitin"

msgid "Pink Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
441
msgstr "Vaaleanpunainen liitin"
442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464

msgid "Blue Connector"
msgstr "Sininen liitin"

msgid "White Connector"
msgstr "Valkoinen liitin"

msgid "Black Connector"
msgstr "Musta liitin"

msgid "Gray Connector"
msgstr "Harmaa liitin"

msgid "Orange Connector"
msgstr "Oranssi liitin"

msgid "Red Connector"
msgstr "Punainen liitin"

msgid "Yellow Connector"
msgstr "Keltainen liitin"

msgid "Green Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
465
msgstr "Vihreä etupaneeliliitin"
466 467

msgid "Pink Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
468
msgstr "Vaaleanpunainen etupaneeliliitin"
469 470

msgid "Blue Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
471
msgstr "Sininen etupaneeliliitin"
472 473

msgid "White Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
474
msgstr "Valkoinen etupaneeliliitin"
475 476

msgid "Black Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
477
msgstr "Musta etupaneeliliitin"
478 479

msgid "Gray Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
480
msgstr "Harmaa etupaneeliliitin"
481 482

msgid "Orange Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
483
msgstr "Oranssi etupaneeliliitin"
484 485

msgid "Red Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
486
msgstr "Punainen etupaneeliliitin"
487 488

msgid "Yellow Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
489
msgstr "Keltainen etupaneeliliitin"
490 491

msgid "Spread Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
492
msgstr "Levitetty ulos"
493 494 495 496 497

msgid "Downmix"
msgstr "Alasmiksaus"

msgid "Virtual Mixer Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
498
msgstr "Virtuaalinen mikseritulo"
499 500

msgid "Virtual Mixer Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
501
msgstr "Virtuaalinen mikseri ulos"
502 503

msgid "Virtual Mixer Channels"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
504
msgstr "Virtuaaliset mikserikanavat"
505 506

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
507
#, c-format
508
msgid "%s %d Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
509
msgstr "%s %d -toiminto"
510 511 512 513

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
514
msgstr "%s -toiminto"
515 516 517 518 519

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
520
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Tämä elementti ei tue tätä "
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532
"versiota Open Sound Systemistä."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue toistamista."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Äänentoistovirhe."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue nauhoitusta."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
533
msgstr "Virhe luettaessa äänilaitteelta."
534 535 536 537 538 539

msgid "Gain"
msgstr "Herkkyys"

msgid "Headphone"
msgstr "Kuulokkeet"
540

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
541
#, c-format
542
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
543
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
544

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
545 546
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
547
msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
548

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
549
#, c-format
550
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
551
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
552

553
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
554 555 556 557
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
558 559
"Virhe haettaessa laitteen ”%s” ominaisuuksia: se ei ole v4l2-ajuri.Tarkista, "
"onko se v4l1-ajuri."
560 561 562 563 564 565 566

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Lähteen %d ominaisuuksia laitteelta %s ei voitu kysyä"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
567
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
568 569 570

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
571
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu kysyä."
572 573 574

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
575
msgstr "Laitteen ”%s” ohjainattribuutteja ei voitu lukea."
576 577 578

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
579
msgstr "Laitetta ”%s” ei voi tunnistaa."
580 581 582

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
583
msgstr "Tämä ei ole laite ”%s”."
584 585 586

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
587
msgstr "Laitetta ”%s” ei voitu avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
588 589 590

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
591
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."
592

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
593
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
594
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
595
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
596

597 598
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
599
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu asettaa."
600 601 602

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
603
msgstr "Nyt viritettyä taajuutta ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
604 605 606

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
607
msgstr "Laitteen ”%s” virittimen taajutta ei voitu asettaa arvoon %lu Hz."
608 609 610

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
611
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."
612 613 614

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
615
msgstr "Ohjaimelle %d ei saatu arvoa laitteelta ”%s”."
616 617 618

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
619
msgstr "Arvoa %d ei voitu asettaa ohjaimelle %d laitteella ”%s”."
620 621 622

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
623
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
624
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
625
"radiolaite"
626 627 628 629 630 631 632

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, c-format
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
633
msgstr "Puskureita ei voitu laittaa jonoon laitteella ”%s”."
634 635 636

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
637
msgstr "Videoruutujen noutaminen laitteelta ”%s” epäonnistui."
638 639 640 641 642

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Epäonnistui %d yrityksen jälkeen: laite %s, järjestelmävirhe: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
643 644
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
645
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voitu saada parametreja"
646

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
647
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
648
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
649

650 651
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
652
msgstr "Puskereita laitteelta ”%s” ei voitu kartoittaa"
653 654 655

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
656
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."
657 658 659 660 661 662 663

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Resoluution vaihto käytön aikana ei ole vielä mahdollista."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ei voitu toimia ilman kelloa"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
664 665 666 667 668 669 670 671
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Puskurityyppi ei ole tuettu, indeksi on rajojen ulkopuolella, puskureita "
#~ "ei ole vielä varattu tai käyttäjän osoitin tai pituus ovat virheelliset. "
#~ "laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
672

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
673 674 675
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "muisti ei riitä käyttäjän osoitinpuskurin jonoon lisäämiseen. laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
676

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
677 678
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Vapaita puskureita ei löytynyt indeksillä %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
679

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
680 681
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "CD-levyltä ei voitu lukea."
682

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
683 684
#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Levy ei ole ääni-CD."
685

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
686 687
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Tiedosto on salattu eikä sitä voida näyttää."
688

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
689 690
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun lähde-elementin."
691

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
692 693
#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Kuvaa ääni- ja videoneuvotteluille valitun ulostuloelementin."
694

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Kuvaa musiikille ja elokuville valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu ääni- ja videoneuvotteluille"

#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu äänelle ja elokuville"
706

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
707
#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
708 709 710
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
711
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
712 713 714
#~ "GStreamer voi soittaa ääntä käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssink, esdsink ja alsasink. Ääninielu voi "
#~ "olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
715 716

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
717 718 719
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
720
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
721 722 723
#~ "GStreamer voi toistaa videota käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink ja "
#~ "aasink. Videonielu voi olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Gstreamer voi laittaa visualisointiliitännäisiä liukuhihnalle, jolle se "
#~ "muuntaa äänivirran videoruuduiksi. Oletusliitännäinen on goom, mutta "
#~ "muita ollaan lisäämässä pian. Visualisoinnin liitännäinen voi olla myös "
#~ "liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
737 738 739
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
740
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
741 742 743
#~ "GStreamer voi nauhoittaa ääntä käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssrc, esdsrc ja alsasrc. Äänilähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
744 745

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
746 747 748
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
749
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
750 751 752
#~ "GStreamer voi nauhoittaa videota käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat v4lsrc ja videotestsrc.. Videolähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
753

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
754 755
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähde"
756

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
757 758
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielu"
759

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
760 761
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideolähde"
762

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
763 764
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideonielu"
765

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
766 767
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "Gstreamerin visualisointien oletusliitännäinen"
768

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
769 770
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "kuvaus ääni- ja videoneuvottelun GStreamer-ääninielulle"
771

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
772 773
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "kuvaus musiikin ja elokuvien GStreamer-ääninielulle"
774

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
775 776
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielun kuvaus"
777

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
778 779
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähteen kuvaus"