fi.po 21.7 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
2
# Finnish messages for gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Copyright (C) 2009-2010 Tommi Vainikainen.
4 5 6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009-2010.
8 9 10 11
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"POT-Creation-Date: 2012-05-13 16:29+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:03+0200\n"
16 17
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
18
"Language: fi\n"
19 20 21 22 23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

24
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
25 26
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
msgstr "”%s” artistilta ”%s”"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
28

29 30 31
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "JPEG-kuvan purku epäonnistui"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
32 33 34
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

35 36 37
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"

38
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
39
msgstr "Pavelin ei tue kelausta."
40 41

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
42
msgstr "Palvelimen nimeä ei saatu selvitettyä."
43 44

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Yhteyttä palvelimeen ei voitu avata."
46 47

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Turvallisen yhteyden avaus epäonnistui."
49 50 51

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
52
msgstr "Tapahtui verkkovirhe tai palvelin sulki yhteyden yllättäen."
53 54

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
55
msgstr "Palvelin lähetti virheellistä dataa."
56 57

msgid "No URL set."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
msgstr "Ei URL:ää asetettuna."
59

60
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61 62 63
msgstr ""
"Ääntä ei ole tai äänilähde on viallinen, AVI-virta tulee olemaan "
"vaurioitunut."
64

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
65 66 67
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tiedosto ei sisällä soitettavia virtoja."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
68 69 70
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on virheellinen eikä sitä voida esittää."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71 72 73
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vioittunut eikä sitä voida näyttää."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
74 75 76 77 78 79
msgid "Invalid atom size."
msgstr ""

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vajaa eikä sitä voida esittää."

80 81 82 83 84 85 86
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Tiedostossa olevaa videota ei ehkä voida näyttää oikein."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tiedosto sisältää useita virtoja. Soitetaan vain ensimmäiset %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87 88 89 90
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91 92
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Kenties sinun tarvitsee asentaa GStreamer-RTSP-"
"laajennus käyttääksesi Real-media-virtoja."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93 94

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95 96 97
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99 100 101
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Sinun kenties tarvitsee sallia useampia "
"siirtoprotokollia, tai vaihtoehtoisesti sinulta saattaa puuttua oikea "
"GStreamer-RTSP-laajennusliitännäinen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102

103 104 105
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106 107 108 109 110 111 112 113
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi. Laite on toisen sovelluksen "
"käytössä."

msgid ""
114
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115 116
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118 119 120 121 122 123
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi."

msgid ""
124
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125 126 127 128 129 130 131 132
"the device."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten."

133 134 135 136
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
137
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Tämä elementti ei tue tätä "
138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
"versiota Open Sound Systemistä."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue toistamista."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Äänentoistovirhe."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue nauhoitusta."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
150
msgstr "Virhe luettaessa äänilaitteelta."
151

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
152 153 154
msgid "Volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"

155 156 157
msgid "Gain"
msgstr "Herkkyys"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
158 159 160 161 162 163
msgid "Monitor"
msgstr "Tarkkailu"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Sisäänrakennettu kaiutin"

164 165
msgid "Headphone"
msgstr "Kuulokkeet"
166

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
msgid "Line Out"
msgstr "Linja ulos"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF ulos"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ulos"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ulos"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
179
#, c-format
180
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
181
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
182

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Puskereita laitteelta ”%s” ei voitu kartoittaa"

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
203 204 205 206
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voitu saada parametreja"

#, fuzzy
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."

msgid "Video device could not create buffer pool."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
226 227
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Videoruutujen noutaminen laitteelta ”%s” epäonnistui."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Epäonnistui %d yrityksen jälkeen: laite %s, järjestelmävirhe: %s"

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."

#, fuzzy, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
245

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."

262
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
263 264 265 266
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
267 268
"Virhe haettaessa laitteen ”%s” ominaisuuksia: se ei ole v4l2-ajuri.Tarkista, "
"onko se v4l1-ajuri."
269 270 271 272 273 274 275

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Lähteen %d ominaisuuksia laitteelta %s ei voitu kysyä"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
276
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
277 278 279

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
280
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu kysyä."
281 282 283

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "Laitteen ”%s” ohjainattribuutteja ei voitu lukea."
285 286 287

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
288
msgstr "Laitetta ”%s” ei voi tunnistaa."
289 290 291

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
292
msgstr "Tämä ei ole laite ”%s”."
293 294 295

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "Laitetta ”%s” ei voitu avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
297 298 299

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
300
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."
301

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
304
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
305

306 307
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu asettaa."
309 310 311

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312
msgstr "Nyt viritettyä taajuutta ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
313 314 315

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316
msgstr "Laitteen ”%s” virittimen taajutta ei voitu asettaa arvoon %lu Hz."
317 318 319

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."
321 322 323

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324
msgstr "Ohjaimelle %d ei saatu arvoa laitteelta ”%s”."
325 326 327

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328
msgstr "Arvoa %d ei voitu asettaa ohjaimelle %d laitteella ”%s”."
329 330 331

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
333
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334
"radiolaite"
335

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
"radiolaite"

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

347 348 349 350 351 352
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Resoluution vaihto käytön aikana ei ole vielä mahdollista."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ei voitu toimia ilman kelloa"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basso"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Ylä-äänet"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Kaiutin"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linjatulo"

#~ msgid "Microphone"
#~ msgstr "Mikrofoni"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mikseri"

#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"

#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nauhoitus"

#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Gain-sisään"

#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Gain-ulos"

#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Linja-1"

#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Linja-2"

#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Linja-3"

#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitaalinen-1"

#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitaalinen-2"

#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitaalinen-3"

#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Levysoitintulo"

#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Levysoitinlähtö"

#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"

#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"

#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten. Tämä elementti ei "
#~ "tue tätä versiota Open Sound Systemistä."

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Pää"

#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Etu"

#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Taka"

#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Kuulokkeet"

#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Keski"

#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"

#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Surround"

#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Sivu"

#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX ulos"

#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "3D-syvyys"

#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "3D-keski"

#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "3D-tehostus"

#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Puhelin"

#~ msgid "Line In"
#~ msgstr "Linjatulo"

#~ msgid "Internal CD"
#~ msgstr "Sisäinen CD"

#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Videotulo"

#~ msgid "AUX 1 In"
#~ msgstr "AUX 1 sisään"

#~ msgid "AUX 2 In"
#~ msgstr "AUX 2 sisään"

#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX sisään"

#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Nauhoitusgain"

#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Gain-ulos"

#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Mikrofonitehostin"

#~ msgid "Loopback"
#~ msgstr "Takaisinkytkentä"

#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnosointi"

#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Bassotehostin"

#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Toistoportit"

#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Sisään"

#~ msgid "Record Source"
#~ msgstr "Nauhoituslähde"

#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Tarkkailulähde"

#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Näppäimistöpiippaus"

#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Simuloitu stereo"

#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"

#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Surround-ääni"

#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Mikrofoni-gain"

#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Kaiutinlähde"

#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Mikrofonilähde"

#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Pistoke"

#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Keski / LFE"

#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Stereo Mix"

#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Mono Mix"

#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Sisään Mix"

#~ msgid "SPDIF In"
#~ msgstr "SPDIF sisään"

#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Mikrofoni 1"

#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Mikrofoni 2"

#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Digitaalinen ulos"

#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Digitaalinen sisään"

#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"

#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modeemi"

#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Kuulokkeet"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Muu"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ei mikään"

#~ msgid "On"
#~ msgstr "Päällä"

#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Poissa"

#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Vaimennettu"

#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Nopea"

#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Erittäin matala"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Matala"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Medium"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Korkea"

#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Erittäin korkea"

#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Tuotanto"

#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Etupaneelin mikrofoni"

#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Etupaneelin linjatulo"

#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Etupaneelin kuulokkeet"

#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Etupaneelin linja ulos"

#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Vihreä liitin"

#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Vaaleanpunainen liitin"

#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Sininen liitin"

#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Valkoinen liitin"

#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Musta liitin"

#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Harmaa liitin"

#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Oranssi liitin"

#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Punainen liitin"

#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Keltainen liitin"

#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Vihreä etupaneeliliitin"

#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Vaaleanpunainen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Sininen etupaneeliliitin"

#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Valkoinen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Musta etupaneeliliitin"

#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Harmaa etupaneeliliitin"

#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Oranssi etupaneeliliitin"

#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Punainen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Keltainen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Levitetty ulos"

#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Alasmiksaus"

#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Virtuaalinen mikseritulo"

#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Virtuaalinen mikseri ulos"

#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Virtuaaliset mikserikanavat"

#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "%s %d -toiminto"

#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "%s -toiminto"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
702 703 704 705 706 707
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
#~ msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."

#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr "Puskureita ei voitu laittaa jonoon laitteella ”%s”."

708 709 710 711 712 713
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Yhteyttä äänipalvelimeen ei voitu avata"

#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Äänipalvelimen ominaisuuksia ei voitu selvittää"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
714 715 716 717 718 719 720 721
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Puskurityyppi ei ole tuettu, indeksi on rajojen ulkopuolella, puskureita "
#~ "ei ole vielä varattu tai käyttäjän osoitin tai pituus ovat virheelliset. "
#~ "laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
722

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
723 724 725
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "muisti ei riitä käyttäjän osoitinpuskurin jonoon lisäämiseen. laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
726

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
727 728
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Vapaita puskureita ei löytynyt indeksillä %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
729

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
730 731
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "CD-levyltä ei voitu lukea."
732

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
733 734
#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Levy ei ole ääni-CD."
735

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
736 737
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Tiedosto on salattu eikä sitä voida näyttää."
738

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
739 740
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun lähde-elementin."
741

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
742 743
#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Kuvaa ääni- ja videoneuvotteluille valitun ulostuloelementin."
744

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755
#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Kuvaa musiikille ja elokuville valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu ääni- ja videoneuvotteluille"

#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu äänelle ja elokuville"
756

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
757
#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
758 759 760
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
761
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
762 763 764
#~ "GStreamer voi soittaa ääntä käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssink, esdsink ja alsasink. Ääninielu voi "
#~ "olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
765 766

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
767 768 769
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
770
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
771 772 773
#~ "GStreamer voi toistaa videota käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink ja "
#~ "aasink. Videonielu voi olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Gstreamer voi laittaa visualisointiliitännäisiä liukuhihnalle, jolle se "
#~ "muuntaa äänivirran videoruuduiksi. Oletusliitännäinen on goom, mutta "
#~ "muita ollaan lisäämässä pian. Visualisoinnin liitännäinen voi olla myös "
#~ "liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
787 788 789
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
790
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
791 792 793
#~ "GStreamer voi nauhoittaa ääntä käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssrc, esdsrc ja alsasrc. Äänilähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
794 795

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
796 797 798
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
799
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
800 801 802
#~ "GStreamer voi nauhoittaa videota käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat v4lsrc ja videotestsrc.. Videolähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
803

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
804 805
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähde"
806

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
807 808
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielu"
809

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
810 811
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideolähde"
812

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
813 814
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideonielu"
815

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
816 817
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "Gstreamerin visualisointien oletusliitännäinen"
818

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
819 820
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "kuvaus ääni- ja videoneuvottelun GStreamer-ääninielulle"
821

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
822 823
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "kuvaus musiikin ja elokuvien GStreamer-ääninielulle"
824

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
825 826
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielun kuvaus"
827

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
828 829
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähteen kuvaus"