mt.po 9.93 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3 4 5 6
# Maltese translation for gst-plugins-good.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# NAME OF AUTHOR <michelbugeja@rabatmalta.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.10.3\n"
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
8
"POT-Creation-Date: 2009-08-11 17:17+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
"PO-Revision-Date: 2008-10-26 19:09+0100\n"
"Last-Translator: Michel Bugeja <michelbugeja@rabatmalta.com>\n"
"Language-Team: Maltese <translation-team-mt@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Maltese\n"
"X-Poedit-Country: MALTA\n"

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Kuntatt mas-sound server ma ġiex stabbilit"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Mhux possibli t-tfittxija għall-kapaċita tas-sound server"

msgid "Internal data stream error."
msgstr "Problema interna fid-data stream"

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Problem fid-decoding tal-istampa JPEG"

msgid "Could not connect to server"
msgstr "Mhux possibli naqbad mas-server"

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Input audio ma nstabx jew mhux validu. AVI stream jista jkun korrott."

msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Il-fajl mhux validu u ma jistax jindaqq"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
39 40 41
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Il-fajl ma fiħ l-ebda stream li tista tindaqq."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Il-fajl mhux komplut u ma jistax jindaqq,"

msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Jista jkun illi l-vidjo ġo dan il-fajl ma jidhirx sewwa."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Il-fajl fiħ aktar streams milli suppost. Ser indoqq l-ewwel %d"

msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Il-fajl huwa korrott u ma jistax jinfetaħ."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""

msgid ""
"No supported stream was found. You might be missing the right GStreamer RTSP "
"extension plugin."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Problema interna ta' data flow"

msgid "Volume"
msgstr "Volum"

msgid "Bass"
msgstr "Bass"

msgid "Treble"
msgstr "Treble"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Speaker"

msgid "Line-in"
msgstr "Line-in"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofonu"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Mixer"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Record"

msgid "In-gain"
msgstr "In-gain"

msgid "Out-gain"
msgstr "Out-gain"

msgid "Line-1"
msgstr "Line-1"

msgid "Line-2"
msgstr "Line-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Line-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Digital-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Digital-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Digital-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Phone-in"

msgid "Phone-out"
msgstr "Phone-out"

msgid "Video"
msgstr "Vidjo"

msgid "Radio"
msgstr "Radju"

msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

143 144 145
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146 147
msgstr "Audio device ma jistax jintuża. Qed jintuża minn programm ieħor."

148 149 150 151
#, fuzzy
msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152 153 154 155 156
msgstr "Audio device ma jistax jintuża. M'għandex aċċess għalih."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Audio device ma jistax jintuża."

157 158 159 160 161 162
#, fuzzy
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Audio device ma jistax jintuża biex tirrekordja. M'għandex aċċess għalih."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163 164 165 166 167 168 169

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Audio device ma jistax jintuża biex tirrekordja."

msgid "Gain"
msgstr "Gain"

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
#, fuzzy
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Speaker"

msgid "Headphone"
msgstr ""

msgid "Line Out"
msgstr ""

msgid "SPDIF Out"
msgstr ""

msgid "AUX 1 Out"
msgstr ""

msgid "AUX 2 Out"
msgstr ""

189 190
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
191 192 193 194 195 196
msgstr "Problema fil-qar()i %d bytes fid-device '%s'."

#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Irċivejt frame size ta' %u minflok kif kien mistenni ta' %u."

197 198 199 200
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Problema fil-qar()i %d bytes fid-device '%s'."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201
#, c-format
202 203 204 205 206 207
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Problema biex nġib il-kapaċitajiet tal-apparat '%s': Mhux v4l2 driver. "
"Iċċekkja jekk hux v4l1 driver. "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Mhux possibli tfittxja għal attributi ta' input %d ġol-apparat %s"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib settings tat-tuner %d fuq l-appart '%s'"

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Ma stajx nfittex norm fuq apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "L-attributi ta' kontroll ta' device '%s' ma nqrawx."

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Device '%s' mhux identifikat."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Dan mhux device %s."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Device '%s' ma nistax niftaħu biex naqra jew nikteb."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Device '%s' mhux capture device."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
241 242 243 244
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Device '%s' mhux capture device."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Ma stajtx nissetja norm fuq apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib il-frekwenza li jitrażmetti fuqha apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
255 256 257
msgstr ""
"Problema biex nissettja l-frekwenza li jitrażmetti fuqha apparat '%s' għal %"
"lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib signal strength fuq l-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib valur ta' control %d fuq l-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex nissetja valur %d lil control %d fuq l-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
273 274 275
msgstr ""
"Problema biex inġib current input fuq apparat '%s'. Jista jkun li huwa "
"apparat tar-radju."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Problema biex nissettja input %d fuq apparat %s."

#, c-format
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Could not enqueue buffers in device '%s'."

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib video frames mill-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Problema wara li pruvajt %d drabi. apparat %s. żball fis-sistema: %s"

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Mhux possibli nġib parametri tal-apparat '%s'"

msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
298 299
msgstr ""
"Apparat li jaqra video input ma aċċettax is-settings ġodda tal-frame rate."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300 301 302 303 304 305 306

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Ma nistax nqabbel buffers mill-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
307 308
msgstr ""
"Id-driver tal-apparat '%s' ma jissapportja l-ebda capture method mifhum."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309 310 311 312 313 314

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ma tistax tibdel ir-resolution waqt runtime."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ma nistax nħaddem mingħajr arloġġ"
315 316 317

#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "L-attributi ta' kontroll ta' device '%s' ma nqrawx."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363

#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr ""
#~ "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"

#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"

#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Problema biex inġib video frames mill-apparat '%s'. Il-memorja allokata "
#~ "mhijiex biżżejjed."

#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."

#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Ma nstab l-ebda buffer free fl-indiċi %d tal-pool."

#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Appart '%s' ma jagħmilx video capture"

#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr "Appart '%s' ma jistax jagħmel capture bi %dx%d"

#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Appart '%s' ma jistax jagħmel capture f'dan il-format"

#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Ma nistax nirċievi buffers mill-apparat '%s'."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Ma nistax nirċievi biżżejjed buffers mill-apparat '%s'."

#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Problem biex nibda streaming capture mill-apparat '%s'."

#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Problem biex inwaqqaf streaming capture mill-apparat '%s'."