fi.po 20.4 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
2
# Finnish messages for gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2009 Tommi Vainikainen.
4 5 6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009.
8 9 10 11
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.16.2\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
14
"POT-Creation-Date: 2010-05-11 16:06+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
15
"PO-Revision-Date: 2009-11-11 22:11+0200\n"
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Yhteyttä äänipalvelimeen ei voitu avata"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Äänipalvelimen ominaisuuksia ei voitu selvittää"

30
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgstr "”%s” artistilta ”%s”"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35 36 37
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

38 39 40 41 42 43 44
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "JPEG-kuvan purku epäonnistui"

msgid "Could not connect to server"
msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45 46 47
msgstr ""
"Ääntä ei ole tai äänilähde on viallinen, AVI-virta tulee olemaan "
"vaurioitunut."
48

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49 50 51
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tiedosto ei sisällä soitettavia virtoja."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
52 53 54
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on virheellinen eikä sitä voida esittää."

55 56 57
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vajaa eikä sitä voida esittää."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58 59 60
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vioittunut eikä sitä voida näyttää."

61 62 63 64 65 66 67
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Tiedostossa olevaa videota ei ehkä voida näyttää oikein."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tiedosto sisältää useita virtoja. Soitetaan vain ensimmäiset %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68 69 70 71
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72 73
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Kenties sinun tarvitsee asentaa GStreamer-RTSP-"
"laajennus käyttääksesi Real-media-virtoja."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74 75

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76 77 78
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80 81 82
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Sinun kenties tarvitsee sallia useampia "
"siirtoprotokollia, tai vaihtoehtoisesti sinulta saattaa puuttua oikea "
"GStreamer-RTSP-laajennusliitännäinen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

msgid "Volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"

msgid "Bass"
msgstr "Basso"

msgid "Treble"
msgstr "Ylä-äänet"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Kaiutin"

msgid "Line-in"
msgstr "Linjatulo"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Mikseri"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Nauhoitus"

msgid "In-gain"
msgstr "Gain-sisään"

msgid "Out-gain"
msgstr "Gain-ulos"

msgid "Line-1"
msgstr "Linja-1"

msgid "Line-2"
msgstr "Linja-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Linja-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Digitaalinen-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Digitaalinen-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Digitaalinen-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Levysoitintulo"

msgid "Phone-out"
msgstr "Levysoitinlähtö"

msgid "Video"
msgstr "Video"

msgid "Radio"
msgstr "Radio"

msgid "Monitor"
msgstr "Tarkkailu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162 163 164 165 166 167 168 169
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi. Laite on toisen sovelluksen "
"käytössä."

msgid ""
170
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171 172
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174 175 176 177 178 179
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi."

msgid ""
180
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181 182 183 184 185 186 187 188
"the device."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten."

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallinnan käsiteltäväksi."

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallinnan käsiteltäväksi. Tämä elementti "
"ei tue tätä versiota Open Sound Systemistä."

msgid "Master"
msgstr "Pää"

msgid "Front"
msgstr "Etu"

msgid "Rear"
msgstr "Taka"

msgid "Headphones"
msgstr "Kuulokkeet"

msgid "Center"
msgstr "Keski"

msgid "LFE"
msgstr "LFE"

msgid "Surround"
msgstr "Surround"

msgid "Side"
msgstr "Sivu"
222

223
msgid "Built-in Speaker"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
224
msgstr "Sisäänrakennettu kaiutin"
225

226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ulos"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ulos"

msgid "AUX Out"
msgstr "AUX ulos"

msgid "3D Depth"
msgstr "3D-syvyys"

msgid "3D Center"
msgstr "3D-keski"

msgid "3D Enhance"
msgstr "3D-parannus"

msgid "Telephone"
msgstr "Puhelin"
246 247

msgid "Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248
msgstr "Linja ulos"
249

250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
msgid "Line In"
msgstr "Linja sisään"

msgid "Internal CD"
msgstr "Sisäinen CD"

msgid "Video In"
msgstr "Video sisään"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 sisään"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 sisään"

msgid "AUX In"
msgstr "AUX sisään"

msgid "Record Gain"
msgstr "Nauhoitusvahvistus"

msgid "Output Gain"
msgstr "Ulostulovahvistus"

msgid "Microphone Boost"
msgstr "Mikrofoni-lisä"

msgid "Loopback"
msgstr "Silmukka"

msgid "Diagnostic"
msgstr "Diagnosointi"

msgid "Bass Boost"
msgstr "Basso-lisä"

msgid "Playback Ports"
msgstr "Toistoportit"

msgid "Input"
msgstr "Sisääntulo"

msgid "Record Source"
msgstr "Nauhoituslähde"

msgid "Monitor Source"
msgstr "Monitorointilähde"

msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Näppäimistöpiippaus"

msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Simuloitu stereo"

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

msgid "Surround Sound"
msgstr "Surround-ääni"

msgid "Microphone Gain"
msgstr "Mikrofonivahvistus"

msgid "Speaker Source"
msgstr "Kaiutinlähde"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofonilähde"

msgid "Jack"
msgstr "Jakki"

msgid "Center / LFE"
msgstr "Keski / LFE"

msgid "Stereo Mix"
msgstr "Stereomiksaus"

msgid "Mono Mix"
msgstr "Monomiksaus"

msgid "Input Mix"
msgstr "Sisääntulomiksaus"

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF sisään"

337
msgid "SPDIF Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
338
msgstr "SPDIF ulos"
339

340 341
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofoni 1"
342

343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofoni 2"

msgid "Digital Out"
msgstr "Digitaalinen ulos"

msgid "Digital In"
msgstr "Digitaalinen sisään"

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
msgstr "Modeemi"

msgid "Handset"
msgstr "Luuri"

msgid "Other"
msgstr "Muu"

msgid "None"
msgstr "Ei mikään"

msgid "On"
msgstr "Päällä"

msgid "Off"
msgstr "Poissa"

msgid "Mute"
msgstr "Vaimenna"

msgid "Fast"
msgstr "Nopea"

msgid "Very Low"
msgstr "Erittäin matala"

msgid "Low"
msgstr "Matala"

msgid "Medium"
msgstr "Keskitaso"

msgid "High"
msgstr "Korkea"

msgid "Very High"
msgstr "Erittäin korkea"

msgid "Production"
msgstr "Tuotanto"

msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Etupaneelin mikrofoni"

msgid "Front Panel Line In"
msgstr "Etupaneelin linjasisääntulo"

msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Etupaneelin kuulokkeet"

msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Etupaneelin linja ulos"

msgid "Green Connector"
msgstr "Vihreä liitin"

msgid "Pink Connector"
msgstr "Violetti liitin"

msgid "Blue Connector"
msgstr "Sininen liitin"

msgid "White Connector"
msgstr "Valkoinen liitin"

msgid "Black Connector"
msgstr "Musta liitin"

msgid "Gray Connector"
msgstr "Harmaa liitin"

msgid "Orange Connector"
msgstr "Oranssi liitin"

msgid "Red Connector"
msgstr "Punainen liitin"

msgid "Yellow Connector"
msgstr "Keltainen liitin"

msgid "Green Front Panel Connector"
msgstr "Vihreä etupaneelin liitin"

msgid "Pink Front Panel Connector"
msgstr "Violetti etupaneelin liitin"

msgid "Blue Front Panel Connector"
msgstr "Sininen etupaneelin liitin"

msgid "White Front Panel Connector"
msgstr "Valkoinen etupaneelin liitin"

msgid "Black Front Panel Connector"
msgstr "Musta etupaneelin liitin"

msgid "Gray Front Panel Connector"
msgstr "Harmaa etupaneelin liitin"

msgid "Orange Front Panel Connector"
msgstr "Oranssi etupaneelin liitin"

msgid "Red Front Panel Connector"
msgstr "Punainen etupaneelin liitin"

msgid "Yellow Front Panel Connector"
msgstr "Keltainen etupaneelin liitin"

msgid "Spread Output"
msgstr "Leviävä ulostulo"

msgid "Downmix"
msgstr "Alasmiksaus"

msgid "Virtual Mixer Input"
msgstr "Näennäinen mikserisisääntulo"

msgid "Virtual Mixer Output"
msgstr "Näennäinen mikseriulostulo"

msgid "Virtual Mixer Channels"
msgstr "Näennäiset mikserikanavat"

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
#, fuzzy, c-format
msgid "%s %d Function"
msgstr "%s-toiminto"

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
msgstr "%s-toiminto"

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Äänialaitetta ei voitu avata toistoa varten. Tämä elementti ei tue tätä "
"versiota Open Sound Systemistä."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue toistamista."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Äänentoistovirhe."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue nauhoitusta."

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Virhe nauhoitettaessa äänilaitteelta."

msgid "Gain"
msgstr "Herkkyys"

msgid "Headphone"
msgstr "Kuulokkeet"
512

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
513
#, c-format
514
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
515 516
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
517 518
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
519
msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
520

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
521
#, c-format
522 523 524
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta \"%s\"."

525
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
526 527 528 529 530 531
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Virhe haettaessa laitteen \"%s\" ominaisuuksia: se ei ole v4l2-ajuri."
"Tarkista, onko se v4l1-ajuri."
532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Lähteen %d ominaisuuksia laitteelta %s ei voitu kysyä"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Laitteen \"%s\" videostandardia ei voitu kysyä."

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Laitteen \"%s\" ohjainattribuutteja ei voitu lukea."

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Laitetta \"%s\" ei voi tunnistaa."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Tämä ei ole laite \"%s\"."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Laitetta \"%s\" ei voitu avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voi kaapata."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
565
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
566
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
567
msgstr "Laite \"%s\" ei ole ulostulolaite."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
568

569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Laitteen \"%s\" videostandardia ei voitu asettaa."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Nyt viritettyä taajuutta ei voitu lukea laitteelta \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Laitteen \"%s\" virittimen taajutta ei voitu asettaa arvoon %lu Hz."

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Laitteelta \"%s\" ei saatu signaalinvoimakkuutta."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Ohjaimelle %d ei saatu arvoa laitteelta \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Arvoa %d ei voitu asettaa ohjaimelle %d laitteella \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
595 596 597
msgstr ""
"Laitteen \"%s\" tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
"radiolaite"
598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, c-format
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Puskureita ei voitu laittaa jonoon laitteella \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Videoruutujen noutaminen laitteelta \"%s\" epäonnistui."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Epäonnistui %d yrityksen jälkeen: laite %s, järjestelmävirhe: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
615 616 617
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voitu saada parametreja"
618

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
619
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
620
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
621

622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Puskereita laitteelta \"%s\" ei voitu kartoittaa"

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
msgstr "Laitteen \"%s\" ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Resoluution vaihto käytön aikana ei ole vielä mahdollista."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ei voitu toimia ilman kelloa"

636 637
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähteen kuvaus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
638

639 640
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielun kuvaus"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
641

642 643
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "kuvaus musiikin ja elokuvien GStreamer-ääninielulle"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
644

645 646
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "kuvaus ääni- ja videoneuvottelun GStreamer-ääninielulle"
647

648 649
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "Gstreamerin visualisointien oletusliitännäinen"
650

651 652
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideonielu"
653

654 655
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideolähde"
656

657 658
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielu"
659

660 661
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähde"
662

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
663
#~ msgid ""
664 665 666
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
667
#~ msgstr ""
668 669 670
#~ "GStreamer voi nauhoittaa videota käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat v4lsrc ja videotestsrc.. Videolähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
671 672

#~ msgid ""
673 674 675
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
676
#~ msgstr ""
677 678 679
#~ "GStreamer voi nauhoittaa ääntä käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssrc, esdsrc ja alsasrc. Äänilähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Gstreamer voi laittaa visualisointiliitännäisiä liukuhihnalle, jolle se "
#~ "muuntaa äänivirran videoruuduiksi. Oletusliitännäinen on goom, mutta "
#~ "muita ollaan lisäämässä pian. Visualisoinnin liitännäinen voi olla myös "
#~ "liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
693 694 695
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
696
#~ msgstr ""
697 698 699
#~ "GStreamer voi toistaa videota käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink ja "
#~ "aasink. Videonielu voi olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
700 701

#~ msgid ""
702 703 704
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
705
#~ msgstr ""
706 707 708
#~ "GStreamer voi soittaa ääntä käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssink, esdsink ja alsasink. Ääninielu voi "
#~ "olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
709

710 711
#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu äänelle ja elokuville"
712

713 714
#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu ääni- ja videoneuvotteluille"
715

716 717
#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun ulostuloelementin."
718

719 720
#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Kuvaa musiikille ja elokuville valitun ulostuloelementin."
721

722 723
#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Kuvaa ääni- ja videoneuvotteluille valitun ulostuloelementin."
724

725 726
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun lähde-elementin."
727

728 729
#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %d/%d frames per second"
#~ msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voi kaapata nopeudella %d/%d ruutua sekunnissa"
730

731 732
#~ msgid "Could not set parameters on device '%s'"
#~ msgstr "Laitteelle \"%s\" ei voitu asettaa parametreja"
733

734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Tiedosto on salattu eikä sitä voida näyttää."

#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Levy ei ole ääni-CD."

#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "CD-levyltä ei voitu lukea."

#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "Laitteen \"%s\" ohjainattribuutteja ei voitu lukea."

#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Virhe keskeytettäessä virran kaappaus laitteelta \"%s\"."

#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Virhe aloitettaessa virran kaappaus laitteelta \"%s\"."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voitu hakea riittävästi puskuritilaa."

#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voitu hakea puskuritilaa."

#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voi kaapata annetussa muodossa"

#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voi kaapata tarkkuudella %dx%d"

#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Laite \"%s\" ei tue videokuvan kaappausta"

#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Vapaita puskureita ei löytynyt indeksillä %d."

#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "muisti ei riitä käyttäjän osoitinpuskurin jonoon lisäämiseen. laite %s"

#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Videoruutujen nouto laitteelta \"%s\" epäonnistui. Muisti ei riittänyt."

#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Puskurityyppi ei ole tuettu, indeksi on rajojen ulkopuolella, puskureita "
#~ "ei ole vielä varattu tai käyttäjän osoitin tai pituus ovat virheelliset. "
#~ "laite %s"

#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr "Laitteen \"%s\" osaamia videomuotoja ei voitu luetteloida"