fi.po 14.8 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
2
# Finnish messages for gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# Copyright (C) 2009 Tommi Vainikainen.
4 5 6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009.
8 9 10 11
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.14.2\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
14
"POT-Creation-Date: 2009-06-19 14:43+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
15
"PO-Revision-Date: 2009-05-12 12:57+0300\n"
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Yhteyttä äänipalvelimeen ei voitu avata"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Äänipalvelimen ominaisuuksia ei voitu selvittää"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31 32
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

33 34 35 36 37 38 39
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "JPEG-kuvan purku epäonnistui"

msgid "Could not connect to server"
msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
40 41 42
msgstr ""
"Ääntä ei ole tai äänilähde on viallinen, AVI-virta tulee olemaan "
"vaurioitunut."
43

44 45 46
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tiedosto ei sisällä soitettavia virtoja."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
47 48 49
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on virheellinen eikä sitä voida esittää."

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vajaa eikä sitä voida esittää."

msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Tiedostossa olevaa videota ei ehkä voida näyttää oikein."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tiedosto sisältää useita virtoja. Soitetaan vain ensimmäiset %d"

msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vioittunut eikä sitä voida näyttää."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63 64 65 66
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67 68
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Kenties sinun tarvitsee asentaa GStreamer-RTSP-"
"laajennus käyttääksesi Real-media-virtoja."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
69 70 71 72 73

msgid ""
"No supported stream was found. You might be missing the right GStreamer RTSP "
"extension plugin."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74 75
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Sinulta saattaa puuttua oikea GStreamer-RTSP-"
"laajennus."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

msgid "Volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"

msgid "Bass"
msgstr "Basso"

msgid "Treble"
msgstr "Ylä-äänet"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Kaiutin"

msgid "Line-in"
msgstr "Linjatulo"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Mikseri"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Nauhoitus"

msgid "In-gain"
msgstr "Gain-sisään"

msgid "Out-gain"
msgstr "Gain-ulos"

msgid "Line-1"
msgstr "Linja-1"

msgid "Line-2"
msgstr "Linja-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Linja-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Digitaalinen-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Digitaalinen-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Digitaalinen-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Levysoitintulo"

msgid "Phone-out"
msgstr "Levysoitinlähtö"

msgid "Video"
msgstr "Video"

msgid "Radio"
msgstr "Radio"

msgid "Monitor"
msgstr "Tarkkailu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155 156 157 158 159 160 161 162
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi. Laite on toisen sovelluksen "
"käytössä."

msgid ""
163
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164 165
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
167 168 169 170 171 172
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi."

msgid ""
173
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174 175 176 177 178 179 180 181
"the device."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten."

182 183 184
msgid "Gain"
msgstr "Herkkyys"

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
#, fuzzy
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Kaiutin"

msgid "Headphone"
msgstr ""

msgid "Line Out"
msgstr ""

msgid "SPDIF Out"
msgstr ""

msgid "AUX 1 Out"
msgstr ""

msgid "AUX 2 Out"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
204
#, c-format
205
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
206 207
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
208 209
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
212
#, c-format
213 214 215
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta \"%s\"."

216
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217 218 219 220 221 222
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Virhe haettaessa laitteen \"%s\" ominaisuuksia: se ei ole v4l2-ajuri."
"Tarkista, onko se v4l1-ajuri."
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Lähteen %d ominaisuuksia laitteelta %s ei voitu kysyä"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Laitteen \"%s\" videostandardia ei voitu kysyä."

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "Laitteen \"%s\" ohjainattribuutteja ei voitu lukea."

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Laitetta \"%s\" ei voi tunnistaa."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Tämä ei ole laite \"%s\"."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Laitetta \"%s\" ei voitu avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voi kaapata."

#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Laitteen \"%s\" videostandardia ei voitu asettaa."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Nyt viritettyä taajuutta ei voitu lukea laitteelta \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Laitteen \"%s\" virittimen taajutta ei voitu asettaa arvoon %lu Hz."

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Laitteelta \"%s\" ei saatu signaalinvoimakkuutta."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Ohjaimelle %d ei saatu arvoa laitteelta \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Arvoa %d ei voitu asettaa ohjaimelle %d laitteella \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282 283 284
msgstr ""
"Laitteen \"%s\" tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
"radiolaite"
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, c-format
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Puskureita ei voitu laittaa jonoon laitteella \"%s\"."

#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr "Laitteen \"%s\" osaamia videomuotoja ei voitu luetteloida"

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Videoruutujen noutaminen laitteelta \"%s\" epäonnistui."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
303 304 305 306 307 308 309 310
msgid ""
"The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
"buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
"device %s"
msgstr ""
"Puskurityyppi ei ole tuettu, indeksi on rajojen ulkopuolella, puskureita ei "
"ole vielä varattu tai käyttäjän osoitin tai pituus ovat virheelliset. laite %"
"s"
311 312 313

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314 315
msgstr ""
"Videoruutujen nouto laitteelta \"%s\" epäonnistui. Muisti ei riittänyt."
316 317 318 319 320 321 322 323 324

#, c-format
msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
msgstr "muisti ei riitä käyttäjän osoitinpuskurin jonoon lisäämiseen. laite %s"

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Epäonnistui %d yrityksen jälkeen: laite %s, järjestelmävirhe: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325 326
#, c-format
msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
msgstr "Vapaita puskureita ei löytynyt indeksillä %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328 329 330 331

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voitu saada parametreja"
332

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335

336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
#, c-format
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Laite \"%s\" ei tue videokuvan kaappausta"

#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voi kaapata tarkkuudella %dx%d"

#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voi kaapata annetussa muodossa"

#, c-format
msgid "Could not get buffers from device '%s'."
msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voitu hakea puskuritilaa."

#, c-format
msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voitu hakea riittävästi puskuritilaa."

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Puskereita laitteelta \"%s\" ei voitu kartoittaa"

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
msgstr "Laitteen \"%s\" ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

#, c-format
msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
msgstr "Virhe aloitettaessa virran kaappaus laitteelta \"%s\"."

#, c-format
msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
msgstr "Virhe keskeytettäessä virran kaappaus laitteelta \"%s\"."

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Resoluution vaihto käytön aikana ei ole vielä mahdollista."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ei voitu toimia ilman kelloa"

378 379 380
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "Laitteen \"%s\" ohjainattribuutteja ei voitu lukea."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
381 382 383 384 385 386
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "CD-levyltä ei voitu lukea."

#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Levy ei ole ääni-CD."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387 388
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Tiedosto on salattu eikä sitä voida näyttää."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390 391 392 393 394 395
#~ msgid "Could not set parameters on device '%s'"
#~ msgstr "Laitteelle \"%s\" ei voitu asettaa parametreja"

#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %d/%d frames per second"
#~ msgstr "Laitteelta \"%s\" ei voi kaapata nopeudella %d/%d ruutua sekunnissa"

396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun lähde-elementin."

#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Kuvaa ääni- ja videoneuvotteluille valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Kuvaa musiikille ja elokuville valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu ääni- ja videoneuvotteluille"

#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu äänelle ja elokuville"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer voi soittaa ääntä käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssink, esdsink ja alsasink. Ääninielu voi "
#~ "olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer voi toistaa videota käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink ja "
#~ "aasink. Videonielu voi olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Gstreamer voi laittaa visualisointiliitännäisiä liukuhihnalle, jolle se "
#~ "muuntaa äänivirran videoruuduiksi. Oletusliitännäinen on goom, mutta "
#~ "muita ollaan lisäämässä pian. Visualisoinnin liitännäinen voi olla myös "
#~ "liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer voi nauhoittaa ääntä käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssrc, esdsrc ja alsasrc. Äänilähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "GStreamer voi nauhoittaa videota käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat v4lsrc ja videotestsrc.. Videolähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486

#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähde"

#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielu"

#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideolähde"

#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideonielu"

#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "Gstreamerin visualisointien oletusliitännäinen"

#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "kuvaus ääni- ja videoneuvottelun GStreamer-ääninielulle"

#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "kuvaus musiikin ja elokuvien GStreamer-ääninielulle"

#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielun kuvaus"

#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähteen kuvaus"