da.po 10.8 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3
# Danish translation of gst-plugins-good.
# Copyright (C) 2008 gst.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4 5
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
6 7
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008.
#
8 9
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.10.2\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
12
"POT-Creation-Date: 2009-06-19 14:43+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13 14
"PO-Revision-Date: 2008-10-11 23:54+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
15 16 17 18
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19

20 21 22 23 24 25
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til lyd-serveren"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Listning af lydservers egenskaber fejlede"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26 27 28 29
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

msgid "Failed to decode JPEG image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
msgstr "Mislykkedes i at afkode JPEG-billede"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

32 33 34 35
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Kunne ikke forbinde til server"

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36 37
msgstr "Ingen eller defekt inddata lyd, AVI-sekvens vil blive ødelagt."

38 39 40
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Denne fil indeholder ingen spilbar strøm."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
41 42
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."
43

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46 47

msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48
msgstr "Videoen i denne fil afspilles måske ikke korrekt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49 50 51

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
msgstr "Denne fil indeholder for mange strømme. Afspil først kun %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53 54

msgid "This file is corrupt and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgstr "Denne fil er ødelagt og kan ikke afspilles."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""

msgid ""
"No supported stream was found. You might be missing the right GStreamer RTSP "
"extension plugin."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
67 68 69 70
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

msgid "Volume"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
msgstr "Lydstyrke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72 73

msgid "Bass"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
msgstr "Bas"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75 76

msgid "Treble"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
msgstr "Treble"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78 79

msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
msgstr "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81 82

msgid "PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83
msgstr "PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
84 85

msgid "Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
msgstr "Højtaler"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87 88

msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
msgstr "Linje-ind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90 91

msgid "Microphone"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
msgstr "Mikrofon"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93 94

msgid "CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
msgstr "Cd"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96 97

msgid "Mixer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
msgstr "Mikser"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99 100

msgid "PCM-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
msgstr "PCM-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102 103

msgid "Record"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
msgstr "Optag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105 106

msgid "In-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
msgstr "Ind-forhøjelse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108 109

msgid "Out-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
msgstr "Ud-forhøjelse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111 112

msgid "Line-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
msgstr "Linje-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114 115

msgid "Line-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
msgstr "Linje-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117 118

msgid "Line-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
msgstr "Linje-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120 121

msgid "Digital-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
msgstr "Digital-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123 124

msgid "Digital-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
msgstr "Digital-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126 127

msgid "Digital-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
msgstr "Digital-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129 130

msgid "Phone-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
msgstr "Lyd-ind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132 133

msgid "Phone-out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
msgstr "Lyd-ud"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135 136

msgid "Video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
msgstr "Video"
138

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
msgid "Radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
msgstr "Radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
141 142

msgid "Monitor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143 144 145 146 147
msgstr "Monitor"

msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149 150 151
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enheden anvendes af et andet "
"program."

152
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
msgid ""
154
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155 156 157 158 159 160 161 162
"the device."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Du har ikke rettigheder til at åbne "
"enheden."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunne ikke åbne enhed til afspilning."

163
#, fuzzy
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164
msgid ""
165
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166 167 168 169 170 171 172
"the device."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Du har ikke rettigheder til at åbne "
"enheden."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173 174

msgid "Gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
175
msgstr "Forhøjelse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
#, fuzzy
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Højtaler"

msgid "Headphone"
msgstr ""

msgid "Line Out"
msgstr ""

msgid "SPDIF Out"
msgstr ""

msgid "AUX 1 Out"
msgstr ""

msgid "AUX 2 Out"
msgstr ""

196 197
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
198 199 200
msgstr "Fejl ved læs()ning af %d byte på enhed '%s'."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
201
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
202
msgstr "Fik uventet billedstørrelse på %u i steden for %u."
203

204 205 206 207
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Fejl ved læs()ning af %d byte på enhed '%s'."

208
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209 210 211 212 213 214
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Fejl ved hentning af egenskaber for enhed '%s': Det er ikke en v412 driver. "
"Kontroller om det er en v411 driver."
215 216 217 218 219

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Listning af inddata-attributter for %d i enhed %s fejlede"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
220
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
221
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
222
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed '%s' fejlede."
223 224 225 226 227

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Listning af standard på enhed '%s' fejlede."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed '%s' fejlede."
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Kan ikke identificere enhed '%s'."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Dette er ikke en enheds '%s'."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke tilgå enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."

#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Indstilling af standard for enhed '%s' fejlede."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente nuværende tuner-frekvens for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Kunne ikke sætte nuværende tuner-frekvens for enhed '%s' til %lu Hz."

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente værdi af kontrol %d for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke sætte værdi %d på kontrol %d for enhed '%s'."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
272
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
273
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
274 275 276
msgstr ""
"Kunne ikke hente nuværende inddata for enhed '%s'. Måske er det en radio-"
"enhed"
277 278 279 280 281

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
282
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
283 284
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente buffere fra enhed '%s'."
285 286

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
287 288 289
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""
"Kunne ikke liste mulige videoformater, som '%s' enheden kan arbejde med"
290 291 292 293 294 295

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes."

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
296 297 298 299 300 301 302 303
msgid ""
"The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
"buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
"device %s"
msgstr ""
"Buffertypen er ikke understøttet, eller indeks er udenfor grænser, eller der "
"er ikke blevet tildelt buffere endnu, eller userptr eller længde er defekt. "
"enhed %s"
304 305 306

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307 308 309
msgstr ""
"Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes. Ikke "
"tilstrækkeligt hukommelse."
310 311 312

#, c-format
msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313 314 315
msgstr ""
"ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at indrangere en brugerviserbuffer. "
"enhed %s."
316 317 318 319 320 321

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Fejlede efter %d forsøg. enhed %s. systemfejl: %s"

#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
322
msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
323
msgstr "Ingen ledige buffere fundet i puljen ved indeks %d."
324

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
327
msgstr "Kunne ikke hente parametre fra enhed '%s'"
328

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
329 330
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331
"Enheden til videoinddata accepterede ikke ny indstilling for billedrate."
332

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
334
msgid "Device '%s' does not support video capture"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
335
msgstr "Enhed '%s' undersøtter ikke video-optagning"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
336

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
337
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
339
msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage ved %dx%d"
340

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343
msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage i det angivet format"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344

345 346 347 348 349 350 351 352
#, c-format
msgid "Could not get buffers from device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente buffere fra enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente tilstrækkeligt med buffere fra enhed '%s'."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355
msgstr "Kunne ikke afbilde buffere fra enhed '%s'"
356

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
359
msgstr "Driveren til enhed '%s' understøtter ingen kendt optagemetode."
360 361 362 363 364 365 366 367

#, c-format
msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
msgstr "Kunne ikke starte strømningsoptagelse fra enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
msgstr "Kunne ikke stoppe strømningsoptagelse fra enhed '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
368 369 370 371 372

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."

msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
373
msgstr "Kan ikke fungere uden et ur"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
374

375 376 377
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed '%s' fejlede."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403
#~ msgid "Error reading from device '%s'"
#~ msgstr "Fejl ved læsning fra enhed '%s'"

#~ msgid "Could not exchange data with device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke udveksle data med enheden '%s'."

#~ msgid "Failed querying in which video format device '%s' is working with"
#~ msgstr "Kunne ikke liste i hvilke formater, enhed '%s' kan arbejde med"

#~ msgid ""
#~ "The closest size from %dx%d is %dx%d, for video format %s on device '%s'"
#~ msgstr ""
#~ "Den nærmeste størrelse fra %dx%d er %dx%d, for videoformat %s for enhed '%"
#~ "s'"

#~ msgid "The closest framerate from %u/%u is %u/%u, on device '%s'"
#~ msgstr "Den nærmeste framerate fra %u/%u er %u/%u, på enhed '%s'"

#~ msgid "Failed setting the video format for device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke indstille videoformat for enhed '%s'"

#~ msgid "Could not get properties of data comming from device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke få egenskaberne for de data der kommer fra enhed '%s'"

#~ msgid "Could not map memory in device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke afbilde hukommelse i enhed '%s'."