mt.po 15.9 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1 2 3 4 5 6
# Maltese translation for gst-plugins-good.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# NAME OF AUTHOR <michelbugeja@rabatmalta.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.10.3\n"
7
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
8
"POT-Creation-Date: 2010-09-12 00:08+0100\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
9 10 11
"PO-Revision-Date: 2008-10-26 19:09+0100\n"
"Last-Translator: Michel Bugeja <michelbugeja@rabatmalta.com>\n"
"Language-Team: Maltese <translation-team-mt@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Language: mt\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Maltese\n"
"X-Poedit-Country: MALTA\n"

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Kuntatt mas-sound server ma ġiex stabbilit"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Mhux possibli t-tfittxija għall-kapaċita tas-sound server"

25
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26 27 28 29
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30 31 32 33 34 35 36 37 38
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Problema interna fid-data stream"

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Problem fid-decoding tal-istampa JPEG"

msgid "Could not connect to server"
msgstr "Mhux possibli naqbad mas-server"

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
#, fuzzy
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Appart '%s' ma jagħmilx video capture"

#, fuzzy
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Mhux possibli naqbad mas-server"

#, fuzzy
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Kuntatt mas-sound server ma ġiex stabbilit"

msgid "Secure connection setup failed."
msgstr ""

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""

msgid "Server sent bad data."
msgstr ""

msgid "No URL set."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64 65 66
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Input audio ma nstabx jew mhux validu. AVI stream jista jkun korrott."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
67 68 69
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Il-fajl ma fiħ l-ebda stream li tista tindaqq."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
70 71 72
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Il-fajl mhux validu u ma jistax jindaqq"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73 74 75
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Il-fajl mhux komplut u ma jistax jindaqq,"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76 77 78
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Il-fajl huwa korrott u ma jistax jinfetaħ."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79 80 81 82 83 84 85
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Jista jkun illi l-vidjo ġo dan il-fajl ma jidhirx sewwa."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Il-fajl fiħ aktar streams milli suppost. Ser indoqq l-ewwel %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86 87 88 89 90 91
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92 93 94
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95 96
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Problema interna ta' data flow"

msgid "Volume"
msgstr "Volum"

msgid "Bass"
msgstr "Bass"

msgid "Treble"
msgstr "Treble"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Speaker"

msgid "Line-in"
msgstr "Line-in"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofonu"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Mixer"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Record"

msgid "In-gain"
msgstr "In-gain"

msgid "Out-gain"
msgstr "Out-gain"

msgid "Line-1"
msgstr "Line-1"

msgid "Line-2"
msgstr "Line-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Line-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Digital-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Digital-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Digital-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Phone-in"

msgid "Phone-out"
msgstr "Phone-out"

msgid "Video"
msgstr "Vidjo"

msgid "Radio"
msgstr "Radju"

msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

175 176 177
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
178 179
msgstr "Audio device ma jistax jintuża. Qed jintuża minn programm ieħor."

180 181 182 183
#, fuzzy
msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
184 185 186 187 188
msgstr "Audio device ma jistax jintuża. M'għandex aċċess għalih."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Audio device ma jistax jintuża."

189 190 191 192 193 194
#, fuzzy
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Audio device ma jistax jintuża biex tirrekordja. M'għandex aċċess għalih."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
195 196 197 198

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Audio device ma jistax jintuża biex tirrekordja."

199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
msgstr "Ma nistax niftaħ apparat tal-awdjo għal mixer control handling."

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
"Ma nistax niftaħ apparat tal-awdjo għal mixer control handling. Din il-"
"verzjoni ta' Open Sound System mhux issapportjata minn din l-element."

#, fuzzy
msgid "Master"
msgstr "Fast"

msgid "Front"
msgstr "Quddiem"

msgid "Rear"
msgstr "Wara"

msgid "Headphones"
msgstr "Headphones"

#, fuzzy
msgid "Center"
msgstr "Center / LFE"

msgid "LFE"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Surround"
msgstr "Surround sound"

msgid "Side"
msgstr "Ġenb"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235

236 237 238 239
#, fuzzy
msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Speaker"

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
msgid "AUX 1 Out"
msgstr ""

msgid "AUX 2 Out"
msgstr ""

msgid "AUX Out"
msgstr ""

msgid "3D Depth"
msgstr ""

msgid "3D Center"
msgstr ""

msgid "3D Enhance"
256 257
msgstr ""

258 259 260 261
#, fuzzy
msgid "Telephone"
msgstr "Headphones"

262 263 264
msgid "Line Out"
msgstr ""

265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
#, fuzzy
msgid "Line In"
msgstr "Line-in"

msgid "Internal CD"
msgstr ""

msgid "Video In"
msgstr ""

msgid "AUX 1 In"
msgstr ""

msgid "AUX 2 In"
msgstr ""

msgid "AUX In"
msgstr ""

msgid "Record Gain"
msgstr ""

msgid "Output Gain"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Microphone Boost"
msgstr "Mikrofonu"

msgid "Loopback"
msgstr ""

msgid "Diagnostic"
msgstr ""

msgid "Bass Boost"
msgstr ""

msgid "Playback Ports"
msgstr ""

msgid "Input"
msgstr "Input"

msgid "Record Source"
msgstr ""

msgid "Monitor Source"
msgstr ""

msgid "Keyboard Beep"
msgstr ""

msgid "Simulate Stereo"
msgstr ""

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

#, fuzzy
msgid "Surround Sound"
msgstr "Surround sound"

#, fuzzy
msgid "Microphone Gain"
msgstr "Mikrofonu"

msgid "Speaker Source"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofonu"

msgid "Jack"
msgstr ""

msgid "Center / LFE"
msgstr "Center / LFE"

#, fuzzy
msgid "Stereo Mix"
msgstr "Stereo"

msgid "Mono Mix"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Input Mix"
msgstr "Input mix"

msgid "SPDIF In"
msgstr ""

359 360 361
msgid "SPDIF Out"
msgstr ""

362 363 364 365 366 367 368 369 370
#, fuzzy
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofonu"

#, fuzzy
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofonu"

msgid "Digital Out"
371 372
msgstr ""

373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402
msgid "Digital In"
msgstr ""

msgid "HDMI"
msgstr ""

msgid "Modem"
msgstr ""

msgid "Handset"
msgstr ""

msgid "Other"
msgstr ""

msgid "None"
msgstr ""

msgid "On"
msgstr "On"

msgid "Off"
msgstr "Off"

msgid "Mute"
msgstr ""

msgid "Fast"
msgstr "Fast"

403
#. TRANSLATORS: "Very Low" is a quality setting here
404 405 406
msgid "Very Low"
msgstr ""

407
#. TRANSLATORS: "Low" is a quality setting here
408 409 410
msgid "Low"
msgstr "Low"

411
#. TRANSLATORS: "Medium" is a quality setting here
412 413 414
msgid "Medium"
msgstr "Medium"

415
#. TRANSLATORS: "High" is a quality setting here
416 417 418
msgid "High"
msgstr "High"

419
#. TRANSLATORS: "Very High" is a quality setting here
420 421 422 423
#, fuzzy
msgid "Very High"
msgstr "Very high"

424
#. TRANSLATORS: "Production" is a quality setting here
425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566
msgid "Production"
msgstr "Production"

#, fuzzy
msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Mikrofonu tal-panella ta' quddiem"

#, fuzzy
msgid "Front Panel Line In"
msgstr "Front panel line-in"

#, fuzzy
msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Front panel headphones"

#, fuzzy
msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Front panel line-in"

#, fuzzy
msgid "Green Connector"
msgstr "Connector aħdar"

#, fuzzy
msgid "Pink Connector"
msgstr "Connector roża"

#, fuzzy
msgid "Blue Connector"
msgstr "Connector Blu"

#, fuzzy
msgid "White Connector"
msgstr "Connector abjad"

#, fuzzy
msgid "Black Connector"
msgstr "Connector iswed"

#, fuzzy
msgid "Gray Connector"
msgstr "Connector Griż"

#, fuzzy
msgid "Orange Connector"
msgstr "Connector oranġjo"

#, fuzzy
msgid "Red Connector"
msgstr "Connector aħmar"

#, fuzzy
msgid "Yellow Connector"
msgstr "Connector isfar"

#, fuzzy
msgid "Green Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector aħdar"

#, fuzzy
msgid "Pink Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector roża"

#, fuzzy
msgid "Blue Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector blu"

#, fuzzy
msgid "White Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector abjad"

#, fuzzy
msgid "Black Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector iswed"

#, fuzzy
msgid "Gray Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector Griż"

#, fuzzy
msgid "Orange Front Panel Connector"
msgstr "Front Panel connector oranġjo"

#, fuzzy
msgid "Red Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector aħmar"

#, fuzzy
msgid "Yellow Front Panel Connector"
msgstr "Front panel connector isfar"

msgid "Spread Output"
msgstr ""

msgid "Downmix"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Input"
msgstr "Virtual mixer input"

#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Output"
msgstr "Virtual mixer output"

#, fuzzy
msgid "Virtual Mixer Channels"
msgstr "Virtual mixer input"

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s %d Function"
msgstr ""

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
msgstr ""

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Ma nistax niftaħ apparat tal-awdjo biex indoqq. Dil il-verżjoni ta' Open "
"Sound System mhux issapportjatha minn dan l-element."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Id-daqq mhux issappartjat minn dan l-apparat tal-awdjo."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Żball fiid-daqq tal-awdjo."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Irrekordjar mhux issapportjat minn dan l-apparat tal-awdjo."

msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Żball fl-irrekordjar mill-apparat tal-awdjo."

msgid "Gain"
msgstr "Gain"

msgid "Headphone"
567 568
msgstr ""

569 570
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
571 572 573 574 575 576
msgstr "Problema fil-qar()i %d bytes fid-device '%s'."

#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
msgstr "Irċivejt frame size ta' %u minflok kif kien mistenni ta' %u."

577 578 579 580
#, fuzzy, c-format
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
msgstr "Problema fil-qar()i %d bytes fid-device '%s'."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
581
#, c-format
582 583 584 585 586 587
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Problema biex nġib il-kapaċitajiet tal-apparat '%s': Mhux v4l2 driver. "
"Iċċekkja jekk hux v4l1 driver. "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Mhux possibli tfittxja għal attributi ta' input %d ġol-apparat %s"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib settings tat-tuner %d fuq l-appart '%s'"

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Ma stajx nfittex norm fuq apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
msgstr "L-attributi ta' kontroll ta' device '%s' ma nqrawx."

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Device '%s' mhux identifikat."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Dan mhux device %s."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Device '%s' ma nistax niftaħu biex naqra jew nikteb."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Device '%s' mhux capture device."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
621 622 623 624
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a output device."
msgstr "Device '%s' mhux capture device."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
625 626 627 628 629 630 631 632 633 634
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Ma stajtx nissetja norm fuq apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib il-frekwenza li jitrażmetti fuqha apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
635
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
636 637
"Problema biex nissettja l-frekwenza li jitrażmetti fuqha apparat '%s' għal "
"%lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib signal strength fuq l-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib valur ta' control %d fuq l-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Problema biex nissetja valur %d lil control %d fuq l-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
653 654 655
msgstr ""
"Problema biex inġib current input fuq apparat '%s'. Jista jkun li huwa "
"apparat tar-radju."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Problema biex nissettja input %d fuq apparat %s."

#, c-format
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
msgstr "Could not enqueue buffers in device '%s'."

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Problema biex inġib video frames mill-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Problema wara li pruvajt %d drabi. apparat %s. żball fis-sistema: %s"

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Mhux possibli nġib parametri tal-apparat '%s'"

msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
678 679
msgstr ""
"Apparat li jaqra video input ma aċċettax is-settings ġodda tal-frame rate."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
680 681 682 683 684 685 686

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Ma nistax nqabbel buffers mill-apparat '%s'."

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
687 688
msgstr ""
"Id-driver tal-apparat '%s' ma jissapportja l-ebda capture method mifhum."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
689 690 691 692 693 694

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ma tistax tibdel ir-resolution waqt runtime."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ma nistax nħaddem mingħajr arloġġ"
695

696 697
#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Problem biex inwaqqaf streaming capture mill-apparat '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
698

699 700
#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Problem biex nibda streaming capture mill-apparat '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
701

702 703
#~ msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Ma nistax nirċievi biżżejjed buffers mill-apparat '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
704

705 706
#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Ma nistax nirċievi buffers mill-apparat '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
707

708 709
#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Appart '%s' ma jistax jagħmel capture f'dan il-format"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
710

711 712
#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr "Appart '%s' ma jistax jagħmel capture bi %dx%d"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
713

714 715
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Ma nstab l-ebda buffer free fl-indiċi %d tal-pool."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
716

717 718
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
719

720 721 722 723 724
#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Problema biex inġib video frames mill-apparat '%s'. Il-memorja allokata "
#~ "mhijiex biżżejjed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
725

726 727 728 729 730 731 732 733
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
734

735 736 737
#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr ""
#~ "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
738

739 740
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "L-attributi ta' kontroll ta' device '%s' ma nqrawx."