fi.po 19.1 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
2
# Finnish messages for gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
3
# Copyright (C) 2009-2010 Tommi Vainikainen.
4 5 6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009-2010.
8 9 10 11
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.22.2\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"POT-Creation-Date: 2010-08-25 18:48+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
15
"PO-Revision-Date: 2010-05-23 21:23+0300\n"
16 17
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
18
"Language: fi\n"
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Yhteyttä äänipalvelimeen ei voitu avata"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Äänipalvelimen ominaisuuksia ei voitu selvittää"

30
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgstr "”%s” artistilta ”%s”"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35 36 37
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

38 39 40 41 42 43 44
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "JPEG-kuvan purku epäonnistui"

msgid "Could not connect to server"
msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45 46 47
msgstr ""
"Ääntä ei ole tai äänilähde on viallinen, AVI-virta tulee olemaan "
"vaurioitunut."
48

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
49 50 51
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tiedosto ei sisällä soitettavia virtoja."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
52 53 54
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on virheellinen eikä sitä voida esittää."

55 56 57
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vajaa eikä sitä voida esittää."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58 59 60
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vioittunut eikä sitä voida näyttää."

61 62 63 64 65 66 67
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Tiedostossa olevaa videota ei ehkä voida näyttää oikein."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tiedosto sisältää useita virtoja. Soitetaan vain ensimmäiset %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
68 69 70 71
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
72 73
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Kenties sinun tarvitsee asentaa GStreamer-RTSP-"
"laajennus käyttääksesi Real-media-virtoja."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74 75

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76 77 78
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80 81 82
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Sinun kenties tarvitsee sallia useampia "
"siirtoprotokollia, tai vaihtoehtoisesti sinulta saattaa puuttua oikea "
"GStreamer-RTSP-laajennusliitännäinen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
83

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

msgid "Volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"

msgid "Bass"
msgstr "Basso"

msgid "Treble"
msgstr "Ylä-äänet"

msgid "Synth"
msgstr "Synth"

msgid "PCM"
msgstr "PCM"

msgid "Speaker"
msgstr "Kaiutin"

msgid "Line-in"
msgstr "Linjatulo"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"

msgid "CD"
msgstr "CD"

msgid "Mixer"
msgstr "Mikseri"

msgid "PCM-2"
msgstr "PCM-2"

msgid "Record"
msgstr "Nauhoitus"

msgid "In-gain"
msgstr "Gain-sisään"

msgid "Out-gain"
msgstr "Gain-ulos"

msgid "Line-1"
msgstr "Linja-1"

msgid "Line-2"
msgstr "Linja-2"

msgid "Line-3"
msgstr "Linja-3"

msgid "Digital-1"
msgstr "Digitaalinen-1"

msgid "Digital-2"
msgstr "Digitaalinen-2"

msgid "Digital-3"
msgstr "Digitaalinen-3"

msgid "Phone-in"
msgstr "Levysoitintulo"

msgid "Phone-out"
msgstr "Levysoitinlähtö"

msgid "Video"
msgstr "Video"

msgid "Radio"
msgstr "Radio"

msgid "Monitor"
msgstr "Tarkkailu"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
162 163 164 165 166 167 168 169
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi. Laite on toisen sovelluksen "
"käytössä."

msgid ""
170
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
171 172
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
174 175 176 177 178 179
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi."

msgid ""
180
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
181 182 183 184 185 186 187 188
"the device."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten."

189
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
190
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten."
191 192 193 194 195

msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
196 197
"Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten. Tämä elementti ei tue "
"tätä versiota Open Sound Systemistä."
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

msgid "Master"
msgstr "Pää"

msgid "Front"
msgstr "Etu"

msgid "Rear"
msgstr "Taka"

msgid "Headphones"
msgstr "Kuulokkeet"

msgid "Center"
msgstr "Keski"

msgid "LFE"
msgstr "LFE"

msgid "Surround"
msgstr "Surround"

msgid "Side"
msgstr "Sivu"
222

223
msgid "Built-in Speaker"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
224
msgstr "Sisäänrakennettu kaiutin"
225

226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ulos"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ulos"

msgid "AUX Out"
msgstr "AUX ulos"

msgid "3D Depth"
msgstr "3D-syvyys"

msgid "3D Center"
msgstr "3D-keski"

msgid "3D Enhance"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
242
msgstr "3D-tehostus"
243 244 245

msgid "Telephone"
msgstr "Puhelin"
246 247

msgid "Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
248
msgstr "Linja ulos"
249

250
msgid "Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
251
msgstr "Linjatulo"
252 253 254 255 256

msgid "Internal CD"
msgstr "Sisäinen CD"

msgid "Video In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgstr "Videotulo"
258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 sisään"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 sisään"

msgid "AUX In"
msgstr "AUX sisään"

msgid "Record Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
269
msgstr "Nauhoitusgain"
270 271

msgid "Output Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
msgstr "Gain-ulos"
273 274

msgid "Microphone Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
275
msgstr "Mikrofonitehostin"
276 277

msgid "Loopback"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
278
msgstr "Takaisinkytkentä"
279 280 281 282 283

msgid "Diagnostic"
msgstr "Diagnosointi"

msgid "Bass Boost"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
284
msgstr "Bassotehostin"
285 286 287 288 289

msgid "Playback Ports"
msgstr "Toistoportit"

msgid "Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
290
msgstr "Sisään"
291 292 293 294 295

msgid "Record Source"
msgstr "Nauhoituslähde"

msgid "Monitor Source"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
296
msgstr "Tarkkailulähde"
297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310

msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Näppäimistöpiippaus"

msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Simuloitu stereo"

msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

msgid "Surround Sound"
msgstr "Surround-ääni"

msgid "Microphone Gain"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
311
msgstr "Mikrofoni-gain"
312 313 314 315 316 317 318 319

msgid "Speaker Source"
msgstr "Kaiutinlähde"

msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofonilähde"

msgid "Jack"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320
msgstr "Pistoke"
321 322 323 324 325

msgid "Center / LFE"
msgstr "Keski / LFE"

msgid "Stereo Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
326
msgstr "Stereo Mix"
327 328

msgid "Mono Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329
msgstr "Mono Mix"
330 331

msgid "Input Mix"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
332
msgstr "Sisään Mix"
333 334 335 336

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF sisään"

337
msgid "SPDIF Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
338
msgstr "SPDIF ulos"
339

340 341
msgid "Microphone 1"
msgstr "Mikrofoni 1"
342

343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofoni 2"

msgid "Digital Out"
msgstr "Digitaalinen ulos"

msgid "Digital In"
msgstr "Digitaalinen sisään"

msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"

msgid "Modem"
msgstr "Modeemi"

msgid "Handset"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
359
msgstr "Kuulokkeet"
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373

msgid "Other"
msgstr "Muu"

msgid "None"
msgstr "Ei mikään"

msgid "On"
msgstr "Päällä"

msgid "Off"
msgstr "Poissa"

msgid "Mute"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
374
msgstr "Vaimennettu"
375 376 377 378

msgid "Fast"
msgstr "Nopea"

379
#. TRANSLATORS: "Very Low" is a quality setting here
380 381 382
msgid "Very Low"
msgstr "Erittäin matala"

383
#. TRANSLATORS: "Low" is a quality setting here
384 385 386
msgid "Low"
msgstr "Matala"

387
#. TRANSLATORS: "Medium" is a quality setting here
388
msgid "Medium"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
389
msgstr "Medium"
390

391
#. TRANSLATORS: "High" is a quality setting here
392 393 394
msgid "High"
msgstr "Korkea"

395
#. TRANSLATORS: "Very High" is a quality setting here
396 397 398
msgid "Very High"
msgstr "Erittäin korkea"

399
#. TRANSLATORS: "Production" is a quality setting here
400 401 402 403 404 405 406
msgid "Production"
msgstr "Tuotanto"

msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Etupaneelin mikrofoni"

msgid "Front Panel Line In"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
407
msgstr "Etupaneelin linjatulo"
408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418

msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Etupaneelin kuulokkeet"

msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Etupaneelin linja ulos"

msgid "Green Connector"
msgstr "Vihreä liitin"

msgid "Pink Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
419
msgstr "Vaaleanpunainen liitin"
420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442

msgid "Blue Connector"
msgstr "Sininen liitin"

msgid "White Connector"
msgstr "Valkoinen liitin"

msgid "Black Connector"
msgstr "Musta liitin"

msgid "Gray Connector"
msgstr "Harmaa liitin"

msgid "Orange Connector"
msgstr "Oranssi liitin"

msgid "Red Connector"
msgstr "Punainen liitin"

msgid "Yellow Connector"
msgstr "Keltainen liitin"

msgid "Green Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
443
msgstr "Vihreä etupaneeliliitin"
444 445

msgid "Pink Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
446
msgstr "Vaaleanpunainen etupaneeliliitin"
447 448

msgid "Blue Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
449
msgstr "Sininen etupaneeliliitin"
450 451

msgid "White Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
452
msgstr "Valkoinen etupaneeliliitin"
453 454

msgid "Black Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
455
msgstr "Musta etupaneeliliitin"
456 457

msgid "Gray Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
458
msgstr "Harmaa etupaneeliliitin"
459 460

msgid "Orange Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
461
msgstr "Oranssi etupaneeliliitin"
462 463

msgid "Red Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
464
msgstr "Punainen etupaneeliliitin"
465 466

msgid "Yellow Front Panel Connector"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
467
msgstr "Keltainen etupaneeliliitin"
468 469

msgid "Spread Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
470
msgstr "Levitetty ulos"
471 472 473 474 475

msgid "Downmix"
msgstr "Alasmiksaus"

msgid "Virtual Mixer Input"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
476
msgstr "Virtuaalinen mikseritulo"
477 478

msgid "Virtual Mixer Output"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
479
msgstr "Virtuaalinen mikseri ulos"
480 481

msgid "Virtual Mixer Channels"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
482
msgstr "Virtuaaliset mikserikanavat"
483 484

#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
485
#, c-format
486
msgid "%s %d Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
487
msgstr "%s %d -toiminto"
488 489 490 491

#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
msgid "%s Function"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
492
msgstr "%s -toiminto"
493 494 495 496 497

msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
498
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Tämä elementti ei tue tätä "
499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
"versiota Open Sound Systemistä."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue toistamista."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Äänentoistovirhe."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue nauhoitusta."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
511
msgstr "Virhe luettaessa äänilaitteelta."
512 513 514 515 516 517

msgid "Gain"
msgstr "Herkkyys"

msgid "Headphone"
msgstr "Kuulokkeet"
518

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
519
#, c-format
520
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
521
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
522

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
523 524
#, c-format
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
525
msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
526

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
527
#, c-format
528
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
529
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
530

531
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
532 533 534 535
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
536 537
"Virhe haettaessa laitteen ”%s” ominaisuuksia: se ei ole v4l2-ajuri.Tarkista, "
"onko se v4l1-ajuri."
538 539 540 541 542 543 544

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Lähteen %d ominaisuuksia laitteelta %s ei voitu kysyä"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
545
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
546 547 548

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
549
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu kysyä."
550 551 552

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
553
msgstr "Laitteen ”%s” ohjainattribuutteja ei voitu lukea."
554 555 556

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
557
msgstr "Laitetta ”%s” ei voi tunnistaa."
558 559 560

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
561
msgstr "Tämä ei ole laite ”%s”."
562 563 564

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
565
msgstr "Laitetta ”%s” ei voitu avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
566 567 568

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
569
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."
570

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
571
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
572
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
573
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
574

575 576
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
577
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu asettaa."
578 579 580

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
581
msgstr "Nyt viritettyä taajuutta ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
582 583 584

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
585
msgstr "Laitteen ”%s” virittimen taajutta ei voitu asettaa arvoon %lu Hz."
586 587 588

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
589
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."
590 591 592

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
593
msgstr "Ohjaimelle %d ei saatu arvoa laitteelta ”%s”."
594 595 596

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
597
msgstr "Arvoa %d ei voitu asettaa ohjaimelle %d laitteella ”%s”."
598 599 600

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
601
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
602
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
603
"radiolaite"
604 605 606 607 608 609 610

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, c-format
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
611
msgstr "Puskureita ei voitu laittaa jonoon laitteella ”%s”."
612 613 614

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
615
msgstr "Videoruutujen noutaminen laitteelta ”%s” epäonnistui."
616 617 618 619 620

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Epäonnistui %d yrityksen jälkeen: laite %s, järjestelmävirhe: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
621 622
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
623
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voitu saada parametreja"
624

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
625
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
626
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
627

628 629
#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
630
msgstr "Puskereita laitteelta ”%s” ei voitu kartoittaa"
631 632 633

#, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
634
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."
635 636 637 638 639 640 641

msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Resoluution vaihto käytön aikana ei ole vielä mahdollista."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ei voitu toimia ilman kelloa"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
642 643 644 645 646 647 648 649
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Puskurityyppi ei ole tuettu, indeksi on rajojen ulkopuolella, puskureita "
#~ "ei ole vielä varattu tai käyttäjän osoitin tai pituus ovat virheelliset. "
#~ "laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
650

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
651 652 653
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "muisti ei riitä käyttäjän osoitinpuskurin jonoon lisäämiseen. laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
654

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
655 656
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Vapaita puskureita ei löytynyt indeksillä %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
657

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
658 659
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "CD-levyltä ei voitu lukea."
660

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
661 662
#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Levy ei ole ääni-CD."
663

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
664 665
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Tiedosto on salattu eikä sitä voida näyttää."
666

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
667 668
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun lähde-elementin."
669

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
670 671
#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Kuvaa ääni- ja videoneuvotteluille valitun ulostuloelementin."
672

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683
#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Kuvaa musiikille ja elokuville valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu ääni- ja videoneuvotteluille"

#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu äänelle ja elokuville"
684

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
685
#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
686 687 688
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
689
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
690 691 692
#~ "GStreamer voi soittaa ääntä käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssink, esdsink ja alsasink. Ääninielu voi "
#~ "olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
693 694

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
695 696 697
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
698
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
699 700 701
#~ "GStreamer voi toistaa videota käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink ja "
#~ "aasink. Videonielu voi olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Gstreamer voi laittaa visualisointiliitännäisiä liukuhihnalle, jolle se "
#~ "muuntaa äänivirran videoruuduiksi. Oletusliitännäinen on goom, mutta "
#~ "muita ollaan lisäämässä pian. Visualisoinnin liitännäinen voi olla myös "
#~ "liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
715 716 717
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
718
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
719 720 721
#~ "GStreamer voi nauhoittaa ääntä käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssrc, esdsrc ja alsasrc. Äänilähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
722 723

#~ msgid ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
724 725 726
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
727
#~ msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
728 729 730
#~ "GStreamer voi nauhoittaa videota käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat v4lsrc ja videotestsrc.. Videolähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
731

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
732 733
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähde"
734

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
735 736
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielu"
737

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
738 739
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideolähde"
740

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
741 742
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideonielu"
743

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
744 745
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "Gstreamerin visualisointien oletusliitännäinen"
746

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
747 748
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "kuvaus ääni- ja videoneuvottelun GStreamer-ääninielulle"
749

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
750 751
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "kuvaus musiikin ja elokuvien GStreamer-ääninielulle"
752

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
753 754
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielun kuvaus"
755

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
756 757
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähteen kuvaus"