Commit b454568c authored by Tim-Philipp Müller's avatar Tim-Philipp Müller
Browse files

po: update translations

parent 7e4df6bf
......@@ -6,10 +6,10 @@
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2007, 2008, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.23.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.25.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-12 00:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-11 20:26+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 17:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-31 10:21+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se zvukovým serverem"
......@@ -40,28 +40,26 @@ msgid "Could not connect to server"
msgstr "Nezdařilo se spojení se serverem"
msgid "Server does not support seeking."
msgstr ""
msgstr "Server nepodporuje hledání."
#, fuzzy
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Nezdařilo se spojení se serverem"
msgstr "Nezdařil se překlad názvu serveru."
#, fuzzy
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se zvukovým serverem"
msgstr "Nezdařilo se navázání spojení se serverem."
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr ""
msgstr "Zabezpečené připojení selhalo."
msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
msgstr "Došlo k síťové chybě, nebo server neočekávaně ukončil spojení."
msgid "Server sent bad data."
msgstr ""
msgstr "Server odeslal chybná data."
msgid "No URL set."
msgstr ""
msgstr "Nenastaveno URL."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Žádný nebo neplatný zvukový vstup, proud AVI bude poškozen."
......
......@@ -10,10 +10,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.22.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.25.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-12 00:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-17 23:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 17:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-26 23:54+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -41,30 +41,28 @@ msgstr "Mislykkedes i at afkode JPEG-billede"
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Kunne ikke forbinde til server"
#, fuzzy
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Enhed '%s' understøtter ikke videooptagelse"
msgstr "Server understøtter ikke søgning."
#, fuzzy
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Kunne ikke forbinde til server"
msgstr "Kunne ikke slå servernavn op."
#, fuzzy
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til lyd-serveren"
msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til serveren."
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr ""
msgstr "Opsætning af sikker forbindelse mislykkedes."
msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
"Der opstod en netværksfejl, eller serveren lukkede uventet forbindelsen."
msgid "Server sent bad data."
msgstr ""
msgstr "Server sendte ugyldige data."
msgid "No URL set."
msgstr ""
msgstr "Ingen adresse angivet."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Ingen eller defekt inddatalyd, AVI-sekvens vil blive ødelagt."
......@@ -669,75 +667,3 @@ msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Kan ikke fungere uden et ur"
#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke liste mulige videoformater, som '%s' enheden kan arbejde med"
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Buffertypen er ikke understøttet, eller indeks er udenfor grænser, eller "
#~ "der er ikke blevet tildelt buffere endnu, eller userptr eller længde er "
#~ "defekt. enhed %s"
#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes. Ikke "
#~ "tilstrækkeligt hukommelse."
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at indrangere en "
#~ "brugerviserbuffer. enhed %s."
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Intet ledigt mellemlager fundet i puljen ved indeks %d."
#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage ved %dx%d"
#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage i det angivet format"
#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke hente buffere fra enhed '%s'."
#~ msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke hente tilstrækkeligt med buffere fra enhed '%s'."
#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke starte strømningsoptagelse fra enhed '%s'."
#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke stoppe strømningsoptagelse fra enhed '%s'."
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed '%s' fejlede."
#~ msgid "Could not exchange data with device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke udveksle data med enheden '%s'."
#~ msgid "Failed querying in which video format device '%s' is working with"
#~ msgstr "Kunne ikke liste i hvilke formater, enhed '%s' kan arbejde med"
#~ msgid ""
#~ "The closest size from %dx%d is %dx%d, for video format %s on device '%s'"
#~ msgstr ""
#~ "Den nærmeste størrelse fra %dx%d er %dx%d, for videoformat %s for enhed "
#~ "'%s'"
#~ msgid "The closest framerate from %u/%u is %u/%u, on device '%s'"
#~ msgstr "Den nærmeste framerate fra %u/%u er %u/%u, på enhed '%s'"
#~ msgid "Failed setting the video format for device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke indstille videoformat for enhed '%s'"
#~ msgid "Could not get properties of data comming from device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke få egenskaberne for de data der kommer fra enhed '%s'"
#~ msgid "Could not map memory in device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke afbilde hukommelse i enhed '%s'."
......@@ -12,10 +12,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.22.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-12 00:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-23 23:02+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 17:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-25 00:33+0200\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: de\n"
......@@ -24,6 +24,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: German\n"
"X-Poedit-Country: GERMANY\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Es konnte keine Verbindung zum Audio-Server hergestellt werden"
......@@ -45,30 +46,29 @@ msgstr "Dekodieren des JPEG-Bildes schlug fehl"
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden"
#, fuzzy
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Videoaufnahme wird nicht von Gerät »%s« unterstützt"
msgstr "Suchlauf wird nicht vom Server unterstützt."
#, fuzzy
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden"
msgstr "Servername konnte nicht aufgelöst werden."
#, fuzzy
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Es konnte keine Verbindung zum Audio-Server hergestellt werden"
msgstr "Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden."
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr ""
msgstr "Aufbau einer sichern Verbindung ist gescheitert."
msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
"Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten, oder der Server schloss die Verbindung "
"unerwartet."
msgid "Server sent bad data."
msgstr ""
msgstr "Server gab unerwartete Daten zurück."
msgid "No URL set."
msgstr ""
msgstr "Keine Adresse festgelegt."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Kein oder ungültiger Eingabeton, der AVI-Strom wird fehlerhaft sein."
......
......@@ -2,13 +2,14 @@
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 GStreamer core team
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
# Simos Xenitellis <simos.lists@googlemail.com>, 2009.
# Michael Kotsarinis <mk73628@gmail.com>, 2010
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.23.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-16 01:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-03 14:19+0200\n"
"Last-Translator: Simos Xenitellis <simos.lists@googlemail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 17:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-27 12:16+0200\n"
"Last-Translator: Michael Kotsarinis <mk73628@gmail.com>\n"
"Language-Team: Greek <team@lists.gnome.gr>\n"
"Language: el\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,30 +38,28 @@ msgstr "Αποτυχία αποκωδικοποίησης της εικόνας
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή"
#, fuzzy
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Η συσκευή '%s' δεν υποστηρίζει την λήψη βίντεο "
msgstr "Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει αναζήτηση."
#, fuzzy
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή"
msgstr "Δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός του ονόματος του διακομιστή."
#, fuzzy
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή ήχου"
msgstr "Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή."
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr ""
msgstr "Αποτυχία εκκίνησης ασφαλούς σύνδεσης."
msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
"Προέκυψε ένα σφάλμα δικτύου ή ο διακομιστής έκλεισε ξαφνικά τη σύνδεση."
msgid "Server sent bad data."
msgstr ""
msgstr "Ο διακομιστής έστειλε λάθος δεδομένα."
msgid "No URL set."
msgstr ""
msgstr "Δεν ορίσθηκε URL."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Καμία ή άκυρη εισαγωγή ήχου, η AVI ροή θα καταρρεύσει."
......@@ -678,122 +677,3 @@ msgstr "Δεν είναι δυνατή η λειτουργία χωρίς ρολ
#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Περιγράφει το επιλεγμένο στοιχείο εξαγωγής."
#~| msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "Το audiosink του GStreamer για τηλεδιάσκεψη με εικόνα και ήχο"
#~| msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "Το audiosink του GStreamer για μουσική και ταινίες"
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Ο GStreamer μπορεί να αναπαράγει ήχο κάνωντας χρήση οποιουδήποτε αριθμού "
#~ "στοιχείων εξαγωγής. Μερικές πιθανές επιλογές είναι τα osssink, esdsink "
#~ "και alsasink.Το audiosink μπορεί να γίνει εν μέρει μέσο πληροφορίας αντί "
#~ "ενός από τα στοιχεία."
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Ο GStreamer μπορεί να αναπαράγει βίντεο κάνωντας χρήση οποιουδήποτε "
#~ "αριθμού στοιχείων εξαγωγής. Μερικές πιθανές επιλογές είναι τα "
#~ "xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink και aasink. Το videosink μπορεί να "
#~ "γίνει εν μέρει μέσο πληροφορίας αντί ενός από τα στοιχεία."
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Το GStreamer μπορεί να βάλει τα πρόσθετα οπτικοποίησης σε δίαυλο για να "
#~ "μετατρέψει τη ροή ήχου σε καρέ βίντεο. Η προεπιλογή είναι το gloom αλλά "
#~ "σύντομα θα μεταφερθούν περισσότερα πρόσθετα οπτικοποίησης. Το πρόσθετο "
#~ "οπτικοποίησης μπορεί να είναι εν μέρει δίαυλος αντί για ένα μόνο στοιχείο."
#~| msgid ""
#~| "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~| "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~| "a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Ο GStreamer μπορεί να ηχογραφήσει κάνοντας χρήση οποιουδήποτε αριθμού "
#~ "στοιχείων εισόδου. Μερικές πιθανές επιλογές είναι τα osssrc, esdsrc και "
#~ "alsasrc. Η πηγή ήχου μπορεί να είναι εν μέρει δίαυλος αντί για μόνο ένα "
#~ "στοιχείο."
#~| msgid ""
#~| "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~| "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~| "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
#~ msgid ""
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Ο GStreamer μπορεί να εγγράψει βίντεο κάνοντας χρήση οποιουδήποτε αριθμού "
#~ "στοιχείων εισόδου. Μερικές πιθανές επιλογές είναι τα 4lsrc και "
#~ "videotestsrc. Η πηγή βίντεο μπορεί να είναι εν μέρει δίαυλος αντί για ένα "
#~ "μόνο στοιχείο."
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "προεπιλεγμένη πηγή ήχου του GStreamer"
#~| msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "προεπιλεγμένη έξοδος ήχου του GStreamer"
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "προεπιλεγμένη πηγή βίντεο του GStreamer"
#~| msgid "default GStreamer video source"
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "προεπιλεγμένη έξοδος βίντεο του GStreamer"
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "προεπιλεγμένο πρόσθετο οπτικοποίησης του GStreamer"
#~| msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "Περιγραφή του GStreamer audiosink για μουσική και ταινίες"
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "Περιγραφή του GStreamer audiosink για μουσική και ταινίες"
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "περιγραφή για το προεπιλεγμένο GStreamer audiosink"
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "περιγραφή για το προεπιλεγμένο GStreamer audiosrc"
#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr ""
#~ "Αποτυχία απαρίθμησης των πιθανών μορφών βίντεο με τα οποία μπορεί να "
#~ "λειτουργήσει η συσκευή '%s'"
#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Αποτυχία ανάγνωσης πλαισίων βίντεο από την συσκευή '%s'. Μη αρκετή μνήμη."
#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr "Η συσκευή '%s' δεν μπορεί να κάνει λήψη στο %dx%d"
#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Η συκευή '%s' δεν μπορεί να κάνει λήψη στην επιλεγμένη μορφή "
#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Σφάλμα κατά την εκκίνηση ροής λήψης από την συκσευή '%s'."
#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Σφάλμα κατά την διακοπή ροής λήψης από την συκσευή '%s'."
# translation of gst-plugins-good-0.10.23.2.po to Español
# translation of gst-plugins-good-0.10.25.3.po to Español
# spanish translation for gst-plugins-good
# This file is put in the public domain.
# Jorge González González <aloriel@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.23.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-12 00:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-17 19:50+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 17:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-01 18:05+0100\n"
"Last-Translator: Jorge González González <aloriel@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
"Language: es\n"
......@@ -38,30 +38,28 @@ msgstr "Falló al decodificar la imagen JPEG"
msgid "Could not connect to server"
msgstr "No se pudo conectar con el servidor"
#, fuzzy
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "El dispositivo «%s» no soporta captura de vídeo"
msgstr "El servidor no soporta la búsqueda."
#, fuzzy
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "No se pudo conectar con el servidor"
msgstr "No se pudo resolver el nombre del servidor."
#, fuzzy
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "No se pudo establecer la conexión con el servidor de sonido"
msgstr "No se pudo establecer la conexión con el servidor."
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr ""
msgstr "Falló la configuración de la conexión segura."
msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
"Ocurrió un error de red o el servidor cerró la conexión de forma inesperada."
msgid "Server sent bad data."
msgstr ""
msgstr "El servidor envió datos erróneos."
msgid "No URL set."
msgstr ""
msgstr "No existe un URL establecido."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "El audio no existe o no es válido, el flujo AVI estará corrupto."
......
......@@ -7,10 +7,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.22.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-12 00:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-05 21:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 17:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-27 09:48+0200\n"
"Last-Translator: Claude Paroz <claude@2xlibre.net>\n"
"Language-Team: French <traduc@traduc.org>\n"
"Language: fr\n"
......@@ -40,28 +40,28 @@ msgid "Could not connect to server"
msgstr "Impossible de se connecter au serveur"
msgid "Server does not support seeking."
msgstr ""
msgstr "Le serveur ne gère pas le positionnement."
#, fuzzy
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Impossible de se connecter au serveur"
msgstr "Impossible de résoudre le nom du serveur."
#, fuzzy
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Impossible d'établir une connexion vers le serveur de son"
msgstr "Impossible d'établir une connexion vers le serveur."
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr ""
msgstr "La configuration d'une connexion sécurisée a échoué."
msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
"Une erreur réseau s'est produite ou le serveur a fermé abruptement la "
"connexion."
msgid "Server sent bad data."
msgstr ""
msgstr "Le serveur a envoyé de mauvaises données."
msgid "No URL set."
msgstr ""
msgstr "Aucun URL défini."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Entrée audio absente ou non valide, le flux AVI sera corrompu."
......
......@@ -5,10 +5,10 @@
# Luca Ferretti <elle.uca@infinito.it>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.22.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-12 00:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-21 09:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 17:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-25 10:11+0200\n"
"Last-Translator: Luca Ferretti <elle.uca@infinito.it>\n"
"Language-Team: Italian <tp@lists.linux.it>\n"
"Language: it\n"
......@@ -37,31 +37,32 @@ msgid "Could not connect to server"
msgstr "Impossibile connettersi al server"
msgid "Server does not support seeking."
msgstr ""
msgstr "Il server non supporta il posizionamento."
#, fuzzy
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Impossibile connettersi al server"
msgstr "Impossibile risolvere il nome del server."
#, fuzzy
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Impossibile stabilire la connessione al server audio"
msgstr "Impossibile stabilire la connessione al server."
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr ""
msgstr "Impostazione della connessione sicura non riuscita."
msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
"Si è verificato un errore di rete, oppure il server ha chiuso la connessione "
"in modo inatteso."
msgid "Server sent bad data."
msgstr ""
msgstr "In server ha inviato dati errati."
msgid "No URL set."
msgstr ""
msgstr "Nessun URL impostato."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Ingresso audio assente o non valido. Lo stream AVI risulterà alterato."
msgstr ""
"Ingresso audio assente o non valido. Lo stream AVI risulterà danneggiato."
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Questo file non contiene alcuno stream riproducibile."
......
# Norwegian bokmaal translation of gst-utils.
# This file is put in the public domain.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2007.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2004-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.6\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-12 00:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-03 14:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-01 17:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-24 21:53+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmaal <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: \n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr ""
msgstr "Kunne ikke etablere tilkobling til lydtjener"
msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr ""
......@@ -24,41 +24,38 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
msgstr ""
msgstr "«%s» av «%s»"
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern feil i datastrøm."
msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr ""
msgstr "Klarte ikke å dekode JPEG-bilde"
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Kunne ikke koble til tjener."
#, fuzzy
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Enhet «%s» kan ikke fange data."
msgstr "Tjener støtter ikke søking."
#, fuzzy
msgid "Could not resolve server name."
msgstr "Kunne ikke koble til tjener."
msgstr "Kunne ikke slå opp navn på tjener."
#, fuzzy
msgid "Could not establish connection to server."
msgstr "Kunne ikke koble til tjener."
msgstr "Kunne ikke etablere tilkobling til tjener."
msgid "Secure connection setup failed."
msgstr ""
msgstr "Oppsett av sikker tilkobling feilet."
msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
msgid "Server sent bad data."
msgstr ""
msgstr "Tjener sendte ugyldige data."
msgid "No URL set."
msgstr ""
msgstr "Ingen URL satt."
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr ""
......@@ -181,18 +178,16 @@ msgid ""
"the device."
msgstr ""