Commit 5274c0fe authored by Tim-Philipp Müller's avatar Tim-Philipp Müller
Browse files

po: update translations

parent 3462eed7
......@@ -7,10 +7,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins 0.7.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-11 16:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-26 00:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-18 14:16+0200\n"
"Last-Translator: Petri Jooste <rkwjpj@puk.ac.za>\n"
"Language-Team: Afrikaans <i18n@af.org.za>\n"
"Language: af\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
......@@ -7,10 +7,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-0.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-11 16:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-26 00:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-19 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Metin Amiroff <metin@karegen.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani <translation-team-az@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: az\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
......@@ -7,10 +7,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.17.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-11 16:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-26 00:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-29 14:49+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -566,8 +567,8 @@ msgstr "Неуспех при задаване на нормата на устр
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr ""
"Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство „%"
"s“."
"Неуспех при получаването на текущата настройка на честотата за устройство "
"„%s“."
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
......
......@@ -7,10 +7,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.9.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-11 16:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-26 00:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-04 21:54+0100\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
......@@ -8,10 +8,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.16.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-11 16:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-26 00:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-12 21:13+0100\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
# Danish translation of gst-plugins-good.
# Copyright (C) 2009 gst.
# Copyright (C) 2010 gst.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2010.
#
# gain -> forhøjelse
# boost -> øgning?
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.16.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.22.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-11 16:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-25 23:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-26 00:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-25 23:54+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -186,14 +190,14 @@ msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til mikserpulthåndtering."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til håndtering af mikserkontrol."
msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne lydenhed til mikserpulthåndtering. Denne version af Open "
"Sound System er ikke understøttet af dette element."
"Kunne ikke åbne lydenhed til håndterin gaf mikserkontrol. Denne version af "
"Open Sound System er ikke understøttet af dette element."
msgid "Master"
msgstr "Master"
......@@ -201,17 +205,16 @@ msgstr "Master"
msgid "Front"
msgstr "Front"
# bagende eller eller "Bag" hvis det er den bagerste lydkanal
# vi snakker om
msgid "Rear"
msgstr "Bag"
msgstr "Bagende"
msgid "Headphones"
msgstr "Høretelefoner"
msgstr "Hovedtelefoner"
msgid "Center"
msgstr "Center"
msgstr "Centrum"
# Low-frequency effect
msgid "LFE"
msgstr "LFE"
......@@ -237,11 +240,10 @@ msgid "3D Depth"
msgstr "3D-dybde"
msgid "3D Center"
msgstr "3D-center"
msgstr "3D-centrum"
# (ændret fra 3D-forbedring)
msgid "3D Enhance"
msgstr "3D-fremhævelse"
msgstr "3D-forstærkning"
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
......@@ -268,22 +270,22 @@ msgid "AUX In"
msgstr "AUX ind"
msgid "Record Gain"
msgstr "Optagelsesforøgelse"
msgstr "Optag - forhøjelse"
msgid "Output Gain"
msgstr "Uddataforøgelse"
msgstr "Uddata - forhøjelse"
msgid "Microphone Boost"
msgstr "Mikrofonløft"
msgstr "Mikrofonøgning"
msgid "Loopback"
msgstr "Sløjfe"
msgstr "Loopback"
msgid "Diagnostic"
msgstr "Diagnosticering"
msgstr "Diagnostik"
msgid "Bass Boost"
msgstr "Basløft"
msgstr "Bas-øgning"
msgid "Playback Ports"
msgstr "Afspilningsporte"
......@@ -292,14 +294,13 @@ msgid "Input"
msgstr "Inddata"
msgid "Record Source"
msgstr "Optagelseskilde"
msgstr "Optag kilde"
# overvåg eller skærm ?, mangler lidt info her.
msgid "Monitor Source"
msgstr "Overvåg kilde"
msgstr "Skærmkilde"
msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Tastaturbip"
msgstr "Tastaturbeep"
msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Simuler stereo"
......@@ -311,7 +312,7 @@ msgid "Surround Sound"
msgstr "Surroundlyd"
msgid "Microphone Gain"
msgstr "Mikrofonforøgelse"
msgstr "Mikrofonforhøjelse"
msgid "Speaker Source"
msgstr "Højtalerkilde"
......@@ -319,23 +320,20 @@ msgstr "Højtalerkilde"
msgid "Microphone Source"
msgstr "Mikrofonkilde"
# ikke nem den her
# Tror det er en fysisk enhed, måske indgang
msgid "Jack"
msgstr "Indgang"
msgstr "Jack"
msgid "Center / LFE"
msgstr "Center / LFE"
# rød ordbog 4. (lyd) miksning.
msgid "Stereo Mix"
msgstr "Stereomiksning"
msgstr "Stereomiks"
msgid "Mono Mix"
msgstr "Monomiksning"
msgstr "Monomiks"
msgid "Input Mix"
msgstr "Inddatamiksning"
msgstr "Inddatamiks"
msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF ind"
......@@ -350,10 +348,10 @@ msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofon 2"
msgid "Digital Out"
msgstr "Digitalt ud"
msgstr "Digital ud"
msgid "Digital In"
msgstr "Digitalt ind"
msgstr "Digital ind"
msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"
......@@ -371,32 +369,31 @@ msgid "None"
msgstr "Ingen"
msgid "On"
msgstr "Tændt"
msgstr "Tænd"
msgid "Off"
msgstr "Slukket"
msgstr "Sluk"
# slukket, dæmpet, stum
msgid "Mute"
msgstr "Dæmpet"
msgstr "Slukket"
msgid "Fast"
msgstr "Hurtig"
msgid "Very Low"
msgstr "Meget lavt"
msgstr "Meget lav"
msgid "Low"
msgstr "Lav"
msgid "Medium"
msgstr "Medium"
msgstr "Mellem"
msgid "High"
msgstr "Højt"
msgstr "Høj"
msgid "Very High"
msgstr "Meget højt"
msgstr "Meget høj"
msgid "Production"
msgstr "Produktion"
......@@ -405,16 +402,16 @@ msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Frontpanelmikrofon"
msgid "Front Panel Line In"
msgstr "Frontpanel linje ind"
msgstr "Frontpanels linje ind"
msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Frontpanel høretelefoner"
msgstr "Frontpanels hovedtelefoner"
msgid "Front Panel Line Out"
msgstr "Frontpanel linje ud"
msgstr "Frontpanels linje ud"
msgid "Green Connector"
msgstr "Grøn forbindelse"
msgstr "Grøn forbindelse "
msgid "Pink Connector"
msgstr "Lyserød forbindelse"
......@@ -470,23 +467,22 @@ msgstr "Gul frontpanelforbindelse"
msgid "Spread Output"
msgstr "Spred uddata"
# har ingen anelse om hvad det her er?
msgid "Downmix"
msgstr "Downmix"
msgid "Virtual Mixer Input"
msgstr "Virtuelle mikserinddata"
msgstr "Virtuel mikserinddata"
msgid "Virtual Mixer Output"
msgstr "Virtuelle mikseruddata"
msgstr "Virtuel mikseruddata"
msgid "Virtual Mixer Channels"
msgstr "Virtuelle mikserkanaler"
msgstr "Virtuel mikserkanaler"
#. TRANSLATORS: name + number of a volume mixer control
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "%s %d Function"
msgstr "%s funktion"
msgstr "%s %d funktion"
#. TRANSLATORS: name of a volume mixer control
#, c-format
......@@ -497,7 +493,7 @@ msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne lydenhed for afspilning. Denne version af Open Sound System "
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Denne version af Open Sound System "
"er ikke understøttet af dette element."
msgid "Playback is not supported by this audio device."
......@@ -510,7 +506,7 @@ msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Optagelse er ikke understøttet af denne lydenhed."
msgid "Error recording from audio device."
msgstr "Fejl under optagelse fra lydenhed."
msgstr "Fejl ved optagelse fra lydenhed."
msgid "Gain"
msgstr "Forhøjelse"
......@@ -643,80 +639,77 @@ msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."
msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Kan ikke fungere uden et ur"
#~ msgid "Could not map memory in device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke afbilde hukommelse i enhed '%s'."
#~ msgid "Could not get properties of data comming from device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke få egenskaberne for de data der kommer fra enhed '%s'"
#~ msgid "Failed setting the video format for device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke indstille videoformat for enhed '%s'"
#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke liste mulige videoformater, som '%s' enheden kan arbejde med"
#~ msgid "The closest framerate from %u/%u is %u/%u, on device '%s'"
#~ msgstr "Den nærmeste framerate fra %u/%u er %u/%u, på enhed '%s'"
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Buffertypen er ikke understøttet, eller indeks er udenfor grænser, eller "
#~ "der er ikke blevet tildelt buffere endnu, eller userptr eller længde er "
#~ "defekt. enhed %s"
#~ msgid ""
#~ "The closest size from %dx%d is %dx%d, for video format %s on device '%s'"
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Den nærmeste størrelse fra %dx%d er %dx%d, for videoformat %s for enhed '%"
#~ "s'"
#~ "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes. Ikke "
#~ "tilstrækkeligt hukommelse."
#~ msgid "Failed querying in which video format device '%s' is working with"
#~ msgstr "Kunne ikke liste i hvilke formater, enhed '%s' kan arbejde med"
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at indrangere en "
#~ "brugerviserbuffer. enhed %s."
#~ msgid "Could not exchange data with device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke udveksle data med enheden '%s'."
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Intet ledigt mellemlager fundet i puljen ved indeks %d."
#~ msgid "Error reading from device '%s'"
#~ msgstr "Fejl ved læsning fra enhed '%s'"
#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Enhed '%s' understøtter ikke videooptagelse"
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed '%s' fejlede."
#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage ved %dx%d"
#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke stoppe strømningsoptagelse fra enhed '%s'."
#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage i det angivet format"
#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke starte strømningsoptagelse fra enhed '%s'."
#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke hente buffere fra enhed '%s'."
#~ msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke hente tilstrækkeligt med buffere fra enhed '%s'."
#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke hente buffere fra enhed '%s'."
#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage i det angivet format"
#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke starte strømningsoptagelse fra enhed '%s'."
#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage ved %dx%d"
#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke stoppe strømningsoptagelse fra enhed '%s'."
#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Enhed '%s' understøtter ikke videooptagelse"
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed '%s' fejlede."
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Intet ledigt mellemlager fundet i puljen ved indeks %d."
#~ msgid "Could not exchange data with device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke udveksle data med enheden '%s'."
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at indrangere en "
#~ "brugerviserbuffer. enhed %s."
#~ msgid "Failed querying in which video format device '%s' is working with"
#~ msgstr "Kunne ikke liste i hvilke formater, enhed '%s' kan arbejde med"
#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ "The closest size from %dx%d is %dx%d, for video format %s on device '%s'"
#~ msgstr ""
#~ "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes. Ikke "
#~ "tilstrækkeligt hukommelse."
#~ "Den nærmeste størrelse fra %dx%d er %dx%d, for videoformat %s for enhed "
#~ "'%s'"
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Buffertypen er ikke understøttet, eller indeks er udenfor grænser, eller "
#~ "der er ikke blevet tildelt buffere endnu, eller userptr eller længde er "
#~ "defekt. enhed %s"
#~ msgid "The closest framerate from %u/%u is %u/%u, on device '%s'"
#~ msgstr "Den nærmeste framerate fra %u/%u er %u/%u, på enhed '%s'"
#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke liste mulige videoformater, som '%s' enheden kan arbejde med"
#~ msgid "Failed setting the video format for device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke indstille videoformat for enhed '%s'"
#~ msgid "Could not get properties of data comming from device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke få egenskaberne for de data der kommer fra enhed '%s'"
#~ msgid "Could not map memory in device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke afbilde hukommelse i enhed '%s'."
......@@ -7,17 +7,18 @@
# Line-out = Line-Ausgang
# Pipeline = Weiterleitung
# Stream = Strom
# mixer =
# Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>, 2010.
#
# Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>, 2009.
# Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.16.2\n"
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.22.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-11 16:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-11-13 23:01+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-26 00:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-05-23 23:02+0200\n"
"Last-Translator: Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>\n"
"Language-Team: German <translation-team-de@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -192,23 +193,23 @@ msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht zur Aufnahme geöffnet werden. "
msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
msgstr "Audio-Gerät konnte nicht zum Regeln geöffnet werden."
msgstr "Das Audio-Gerät konnte nicht für das Mischpult geöffnet werden."
msgid ""
"Could not open audio device for mixer control handling. This version of the "
"Open Sound System is not supported by this element."
msgstr ""
"Audio-Gerät konnte nicht zum Regeln geöffnet werden. Diese Version des Open "
"Sound System (OSS) wird nicht von diesem Element unterstützt."
"Das Audio-Gerät konnte nicht für das Mischpult geöffnet werden. Diese "
"Version des Open Sound System (OSS) wird nicht unterstützt."
msgid "Master"
msgstr "Hauptregler"
msgid "Front"
msgstr "Vorne"
msgstr "Front"
msgid "Rear"
msgstr "Hinten"
msgstr "AufnahmeRückseite"
msgid "Headphones"
msgstr "Kopfhörer"
......@@ -244,7 +245,7 @@ msgid "3D Center"
msgstr "3D-Mitte"
msgid "3D Enhance"
msgstr "3D-Erweiterung"
msgstr "Erweitertes 3D"
msgid "Telephone"
msgstr "Telefon"
......@@ -275,10 +276,10 @@ msgid "Record Gain"
msgstr "Aufnahmepegel"
msgid "Output Gain"
msgstr "Ausgabepegel"
msgstr "Ausgangspegel"
msgid "Microphone Boost"
msgstr "Mikrofon-Boost"
msgstr "Mikrofonverstärkung"
msgid "Loopback"
msgstr "Schleife"
......@@ -287,7 +288,7 @@ msgid "Diagnostic"
msgstr "Zur Diagnose"
msgid "Bass Boost"
msgstr "Bass-Boost"
msgstr "Bassverstärkung"
msgid "Playback Ports"
msgstr "Wiedergabe-Ports"
......@@ -299,10 +300,10 @@ msgid "Record Source"
msgstr "Aufnahmequelle"
msgid "Monitor Source"
msgstr "Beobachtungsquelle"
msgstr "Überwachungsquelle"
msgid "Keyboard Beep"
msgstr "Tastaturpiepsen"
msgstr "Tastatur-Piepsen"
msgid "Simulate Stereo"
msgstr "Stereo simulieren"
......@@ -311,7 +312,7 @@ msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
msgid "Surround Sound"
msgstr "Surround-Ton"
msgstr "Surround-Audio"
msgid "Microphone Gain"
msgstr "Mikrofonpegel"
......@@ -329,13 +330,13 @@ msgid "Center / LFE"
msgstr "Mitte / LFE"
msgid "Stereo Mix"
msgstr "Stereo-Mischer"
msgstr "Stereo-Mischpult"
msgid "Mono Mix"
msgstr "Mono-Mischer"
msgstr "Mono-Mischpult"
msgid "Input Mix"
msgstr "Aufnahme-Mischer"
msgstr "Eingangs-Mischpult"
msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF-Eingang"
......@@ -350,10 +351,10 @@ msgid "Microphone 2"
msgstr "Mikrofon 2"
msgid "Digital Out"
msgstr "Digitaler Ausgang"
msgstr "Digital-Ausgang"
msgid "Digital In"
msgstr "Digitaler Eingang"
msgstr "Digital-Eingang"
msgid "HDMI"
msgstr "HDMI"
......@@ -365,16 +366,16 @@ msgid "Handset"
msgstr "Hörer"
msgid "Other"
msgstr "Andere"
msgstr "Anderes"
msgid "None"
msgstr "Keine"
msgstr "Kein"
msgid "On"
msgstr "Ein"
msgstr "Aktiviert"
msgid "Off"
msgstr "Aus"
msgstr "Deaktiviert"
msgid "Mute"
msgstr "Stumm"
......@@ -383,13 +384,13 @@ msgid "Fast"
msgstr "Schnell"
msgid "Very Low"
msgstr "Sehr tief"
msgstr "Sehr niedrig"
msgid "Low"
msgstr "Tief"
msgstr "Niedrig"
msgid "Medium"
msgstr "Mittel"
msgstr "Medium"
msgid "High"
msgstr "Hoch"
......@@ -401,16 +402,16 @@ msgid "Production"
msgstr "Produktion"
msgid "Front Panel Microphone"
msgstr "Mikrofon an der Front"
msgstr "Mikrofon am Vordereingang"
msgid "Front Panel Line In"
msgstr "Line-Eingang an der Front"
msgstr "Line-Eingang am Vordereingang"
msgid "Front Panel Headphones"
msgstr "Kopfhörer an der Front"