da.po 11.7 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Danish translation of gst-plugins-good.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
2
# Copyright (C) 2009 gst.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4
5
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7
#
8
9
msgid ""
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.16.2\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
12
"POT-Creation-Date: 2010-02-15 00:46+0000\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"PO-Revision-Date: 2009-11-25 23:54+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
15
16
17
18
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19

20
21
22
23
24
25
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til lyd-serveren"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Listning af lydservers egenskaber fejlede"

26
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
27
28
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29
msgstr "'%s' af '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
32
33
34
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

msgid "Failed to decode JPEG image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35
msgstr "Mislykkedes i at afkode JPEG-billede"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
36

37
38
39
40
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Kunne ikke forbinde til server"

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
41
msgstr "Ingen eller defekt inddatalyd, AVI-sekvens vil blive ødelagt."
42

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
43
44
45
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Denne fil indeholder ingen spilbar strøm."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
46
47
48
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
50
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
51

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
52
53
54
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ødelagt og kan ikke afspilles."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56
msgstr "Videoen i denne fil afspilles måske ikke korrekt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
57

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
58
59
60
# hvad er %d i dette program? Umiddelbart ville jeg tro det skulle
# hedde, "Afpiller kun første %d" men det kommer selvfølgelig an på 
# sammenhængen.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
61
62
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
63
msgstr "Denne fil indeholder for mange strømme. Afspil først kun %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
64

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
65
66
67
68
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
69
70
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du skal måske installere et "
"udvidelsesmodul for GStreamer RTSP til Real media-strømme."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
71
72

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73
74
75
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
77
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du mangler måske at tillade yderligere "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
78
"transportprotokoller eller mangler måske det korrekte udvidelsesmodul til "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
"GStreamer RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
82
83
84
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

msgid "Volume"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgstr "Lydstyrke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
87

msgid "Bass"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
msgstr "Bas"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
89
90

msgid "Treble"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
91
msgstr "Diskant"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
92
93

msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
msgstr "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
96

msgid "PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
msgstr "PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
98
99

msgid "Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
msgstr "Højtaler"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
102

msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
msgstr "Linje-ind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
104
105

msgid "Microphone"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr "Mikrofon"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
108

msgid "CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
msgstr "Cd"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110
111

msgid "Mixer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
msgstr "Mikser"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
113
114

msgid "PCM-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
msgstr "PCM-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116
117

msgid "Record"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
msgstr "Optag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119
120

msgid "In-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
msgstr "Ind-forhøjelse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
122
123

msgid "Out-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
msgstr "Ud-forhøjelse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
125
126

msgid "Line-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
msgstr "Linje-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
128
129

msgid "Line-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
msgstr "Linje-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
131
132

msgid "Line-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
msgstr "Linje-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
134
135

msgid "Digital-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136
msgstr "Digital-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
137
138

msgid "Digital-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
msgstr "Digital-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140
141

msgid "Digital-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
msgstr "Digital-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
144
# Eller Phono-ind 
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
145
msgid "Phone-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
msgstr "Lyd-ind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
147

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
148
# Eller Phono-ud
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgid "Phone-out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
msgstr "Lyd-ud"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
151
152

msgid "Video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
153
msgstr "Video"
154

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
155
msgid "Radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
156
msgstr "Radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157
158

msgid "Monitor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
159
160
161
162
163
msgstr "Monitor"

msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
164
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
165
166
167
168
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enheden anvendes af et andet "
"program."

msgid ""
169
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
170
171
"the device."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
172
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Du har ikke rettighed til at åbne "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
174
175
176
177
178
"enheden."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunne ikke åbne enhed til afspilning."

msgid ""
179
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
181
"the device."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
182
"Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Du har ikke rettighed til at åbne "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183
184
185
186
"enheden."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
187
188

msgid "Gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
189
msgstr "Forhøjelse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
190

191
msgid "Built-in Speaker"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
192
msgstr "Indbygget højtaler"
193
194

msgid "Headphone"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
195
msgstr "Hovedtelefon"
196
197

msgid "Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
198
msgstr "Linje ud"
199
200

msgid "SPDIF Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
201
msgstr "SPDIF ud"
202
203

msgid "AUX 1 Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
204
msgstr "AUX 1 ud"
205
206

msgid "AUX 2 Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
207
msgstr "AUX 2 ud"
208

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
209
#, c-format
210
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
211
msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."
212

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
213
214
# Er rammestørrelse ikke mere passende? Jeg er dog ikke helt sikker på
# konteksten her. 
215
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
216
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217
msgstr "Fik uventet billedstørrelse på %u i steden for %u."
218

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
219
#, c-format
220
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
221
msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."
222

223
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
224
225
226
227
228
229
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Fejl ved hentning af egenskaber for enhed '%s': Det er ikke en v412 driver. "
"Kontroller om det er en v411 driver."
230
231
232
233
234

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Listning af inddata-attributter for %d i enhed %s fejlede"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
235
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed '%s' fejlede."
238
239
240
241
242

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Listning af standard på enhed '%s' fejlede."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
243
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
244
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
245
msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed '%s' fejlede."
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Kan ikke identificere enhed '%s'."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Dette er ikke en enheds '%s'."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke tilgå enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
263
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
264
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
265
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
266

267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Indstilling af standard for enhed '%s' fejlede."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente nuværende tuner-frekvens for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Kunne ikke sætte nuværende tuner-frekvens for enhed '%s' til %lu Hz."

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente værdi af kontrol %d for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke sætte værdi %d på kontrol %d for enhed '%s'."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
291
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
292
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
294
"Kunne ikke hente nuværende inddata for enhed '%s'. Måske er det en radioenhed"
295
296
297
298
299

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
300
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
301
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
302
msgstr "Kunne ikke sætte mellemlager fra enhed '%s' i kø."
303
304
305
306
307
308
309
310
311

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Fejlede efter %d forsøg. enhed %s. systemfejl: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
msgstr "Kunne ikke hente parametre fra enhed '%s'"
315

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
316
317
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
"Enheden til videoinddata accepterede ikke ny indstilling for billedrate."
319

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
320
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322
msgstr "Kunne ikke afbilde mellemlager fra enhed '%s'"
323

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
324
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326
msgstr "Driveren til enhed '%s' understøtter ingen kendt optagemetode."
327

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
328
329
330
331
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."

msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
332
msgstr "Kan ikke fungere uden et ur"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
333

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke liste mulige videoformater, som '%s' enheden kan arbejde med"

#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Buffertypen er ikke understøttet, eller indeks er udenfor grænser, eller "
#~ "der er ikke blevet tildelt buffere endnu, eller userptr eller længde er "
#~ "defekt. enhed %s"

#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes. Ikke "
#~ "tilstrækkeligt hukommelse."

#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at indrangere en "
#~ "brugerviserbuffer. enhed %s."

#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Intet ledigt mellemlager fundet i puljen ved indeks %d."

#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Enhed '%s' understøtter ikke videooptagelse"

#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage ved %dx%d"

#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage i det angivet format"

#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke hente buffere fra enhed '%s'."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke hente tilstrækkeligt med buffere fra enhed '%s'."

#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke starte strømningsoptagelse fra enhed '%s'."

#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke stoppe strømningsoptagelse fra enhed '%s'."

382
383
384
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed '%s' fejlede."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
#~ msgid "Error reading from device '%s'"
#~ msgstr "Fejl ved læsning fra enhed '%s'"

#~ msgid "Could not exchange data with device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke udveksle data med enheden '%s'."

#~ msgid "Failed querying in which video format device '%s' is working with"
#~ msgstr "Kunne ikke liste i hvilke formater, enhed '%s' kan arbejde med"

#~ msgid ""
#~ "The closest size from %dx%d is %dx%d, for video format %s on device '%s'"
#~ msgstr ""
#~ "Den nærmeste størrelse fra %dx%d er %dx%d, for videoformat %s for enhed '%"
#~ "s'"

#~ msgid "The closest framerate from %u/%u is %u/%u, on device '%s'"
#~ msgstr "Den nærmeste framerate fra %u/%u er %u/%u, på enhed '%s'"

#~ msgid "Failed setting the video format for device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke indstille videoformat for enhed '%s'"

#~ msgid "Could not get properties of data comming from device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke få egenskaberne for de data der kommer fra enhed '%s'"

#~ msgid "Could not map memory in device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke afbilde hukommelse i enhed '%s'."