sv.po 13.2 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Swedish messages for gst-plugins-good.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
2
# Copyright © 2007-2016 Free Software Foundation, Inc.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004.
5
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
6
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2014, 2015, 2016.
7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 1.7.2\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
12
"POT-Creation-Date: 2017-02-24 12:48+0200\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
13
"PO-Revision-Date: 2016-02-20 16:13+0100\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
15
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
16
"Language: sv\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
20
"X-Generator: Poedit 1.8.7\n"
21

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
22
msgid "Jack server not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
23
msgstr "Jack-server hittades ej"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24 25 26 27

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Misslyckades med att avkoda JPEG-bild"

28
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
29 30
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
msgstr "\"%s\" av \"%s\""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
32

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgid "Could not connect to server"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34
msgstr "Kunde inte ansluta till servern"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
35

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
36 37 38
msgid "No URL set."
msgstr "Ingen URL inställd."

39
msgid "Could not resolve server name."
40
msgstr "Kunde inte slå upp servernamnet."
41 42

msgid "Could not establish connection to server."
43
msgstr "Kunde inte etablera anslutning till servern."
44 45

msgid "Secure connection setup failed."
46
msgstr "Säker anslutning misslyckades."
47

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
48 49
msgid ""
"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
50
msgstr "Ett nätverksfel inträffade eller servern stängde anslutningen oväntat."
51 52

msgid "Server sent bad data."
53
msgstr "Servern skickade felaktigt data."
54

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
55 56 57
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Servern stöder inte sökning/spolning."

58
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
59
msgstr "Inget eller ogiltigt ingångsljud. AVI-strömmen kommer att skadas."
60

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
61 62 63
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Den här filen innehåller inga uppspelningsbara strömmar."

64 65 66
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Den här filen är ogiltig och kan inte spelas upp."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
67
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
68
msgstr "Kan ej spela ström då den är krypterad med PlayReady DRM."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
69

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
70 71 72
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Den här filen är skadad och kan inte spelas upp."

73
msgid "Invalid atom size."
74
msgstr "Ogiltig atomstorlek."
75 76 77 78

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Den här filen är inte fullständig och kan inte spelas upp."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
80
msgstr "Videon i den här filen kanske inte kan spelas upp korrekt."
81

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82 83
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
84 85
msgstr ""
"Den här filen innehåller för många strömmar. Spelar endast upp de första %d"
86

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
87 88 89 90 91 92
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
"Ingen ström som stöds hittades. Du kanske behöver installera en GStreamer-"
"insticksmodul för RTSP för Real Media-strömmar."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
94 95 96 97 98 99 100 101
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
msgstr ""
"Ingen ström som stöds hittades. Du kanske behöver tillåta fler "
"transportprotokoll eller så saknar du kanske det rätta GStreamer-tillägget "
"för RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
103 104 105 106 107 108
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Enheten används av ett annat "
"program."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
110 111 112 113 114 115
msgid ""
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Du har inte behörighet att "
"öppna enheten."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116 117 118 119

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
120 121 122 123 124 125
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för uppspelning. Denna version av Open Sound "
"System stöds inte av detta element."
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Uppspelning stöds inte av denna ljudenhet."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Fel vid ljuduppspelning."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Inspelning stöds inte av denna ljudenhet."

msgid "Error recording from audio device."
137
msgstr "Fel vid inspelning från ljudenheten."
138

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
139 140 141 142 143 144
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning. Du har inte behörighet att "
"öppna enheten."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
145 146 147 148

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunde inte öppna ljudenheten för inspelning."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
149
msgid "CoreAudio device not found"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
150
msgstr "CoreAudio-enhet hittades inte"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
151 152

msgid "CoreAudio device could not be opened"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
153
msgstr "CoreAudio-enhet kunde inte öppnas"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
154

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
155 156 157 158 159 160 161
msgid "Record Source"
msgstr "Inspelningskälla"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "Line In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
162
msgstr "Linje-In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
163 164 165 166 167

msgid "Internal CD"
msgstr "Intern cd-spelare"

msgid "SPDIF In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
168
msgstr "SPDIF In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
169 170

msgid "AUX 1 In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
171
msgstr "AUX 1 In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
172 173

msgid "AUX 2 In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
174
msgstr "AUX 2 In"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
175 176

msgid "Codec Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
177
msgstr "Omkodar-återkopplingsslinga"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
178 179

msgid "SunVTS Loopback"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
180
msgstr "SunVTS-återkopplingsslinga"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
181

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
182 183 184
msgid "Volume"
msgstr "Volym"

185 186 187
msgid "Gain"
msgstr "Förstärk"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
188 189 190 191 192 193
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Inbyggd högtalare"

194 195
msgid "Headphone"
msgstr "Hörlur"
196

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
msgid "Line Out"
msgstr "Linje ut"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF ut"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ut"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ut"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209
#, c-format
210
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
211
msgstr "Fel vid läsning av %d byte från enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
212

213 214
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
215 216 217
msgstr ""
"Misslyckades med att räkna upp möjliga videoformat som enheten \"%s\" kan "
"arbeta med"
218 219 220 221 222

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Kunde inte mappa buffertar från enheten \"%s\"."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
223
#, c-format
224
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
225
msgstr "Drivrutinen för enheten \"%s\" stöder inte IO-metod %d"
226

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
227
#, c-format
228
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
229
msgstr "Drivrutinen för enheten \"%s\" stöder inte någon känd IO-metod."
230

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
231
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
232
msgid "Device '%s' is busy"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
233
msgstr "Enheten \"%s\" är upptagen"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
234

235 236 237 238 239 240 241 242
#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Enheten \"%s\" kan inte fånga i %dx%d"

#, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Enheten \"%s\" kan inte fånga i det angivna formatet"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
243
#, c-format
244
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
245
msgstr "Enheten \"%s\" stöder inte icke-kontinuerliga plan"
246

247 248 249 250 251
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Kunde inte få tag i parametrar på enheten \"%s\""

msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
252
msgstr "Videoenheten accepterade inte ny inställning för bildfrekvens."
253

254
msgid "Video device did not provide output format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
255
msgstr "Videoenheten tillhandahöll inget utgångsformat."
256 257

msgid "Video device returned invalid dimensions."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
258
msgstr "Videoenheten returnerade ogiltiga dimensioner."
259

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
260 261
#, fuzzy
msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
262
msgstr "Videoenheter använder en sammanflätningsmetod som ej stöds."
263

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
264 265
#, fuzzy
msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
266
msgstr "Videoenheter använder ett pixel-format som ej stöds."
267

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
268
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
269
msgstr "Misslyckades med att konfigurera intern buffert-pool."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
270 271

msgid "Video device did not suggest any buffer size."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
272
msgstr "Videoenheten föreslog inte ny buffertstorlek."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
273 274

msgid "No downstream pool to import from."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
275
msgstr "Ingen nedströms-pool att importera från."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
276

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
277
#, c-format
278
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
279 280 281
msgstr ""
"Misslyckades med att få tag i inställningarna för mottagare %d på enheten "
"\"%s\"."
282

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
283
#, c-format
284
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
285
msgstr "Fel vid läsning av förmågor för enheten \"%s\"."
286

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
287
#, c-format
288
msgid "Device '%s' is not a tuner."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
289
msgstr "Enheten \"%s\" är ingen mottagare."
290

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
291
#, c-format
292
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
293
msgstr "Kunde inte ställa in radioingång på enheten \"%s\"."
294 295 296 297 298

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Kunde inte ställa in ingång %d på enheten %s."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
299
#, c-format
300
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
301
msgstr "Misslyckades med att ändra på ljudlös-läge för enheten \"%s\"."
302

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
303
msgid "Failed to allocated required memory."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
304 305 306 307
msgstr "Misslyckades att allokera begärt minne."

msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr "Misslyckades med att allokera begärt minne."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
309
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
310
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
311
msgstr "Konvertorn på enheten %s har inget ingångsformat som stöds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
312

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
313
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
315
msgstr "Konvertorn på enheten %s har inget utgångsformat som stöds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
316

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
317
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
318
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
319
msgstr "Kodaren på enheten %s har inget ingångsformat som stöds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
320

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
321
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
322
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
323
msgstr "Kodaren på enheten %s har inget utgångsformat som stöds"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
324 325

msgid "Failed to start decoding thread."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
326
msgstr "Misslyckades med att starta avkodningstråd."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327 328

msgid "Failed to process frame."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
329
msgstr "Misslyckades att behandla ram."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
331
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
332 333 334 335 336 337
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Fel vid läsning av förmågor för enheten \"%s\": Det är inte en v4l2-"
"drivrutin. Kontrollera om det är en v4l1-drivrutin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338 339 340

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
341
msgstr "Misslyckades med att fråga efter attribut för ingång %d i enheten %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
342

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
343
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
344
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
345 346 347
msgstr ""
"Misslyckades med att få tag i inställningen för mottagare %d på enheten \"%s"
"\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
348 349 350

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
351
msgstr "Misslyckades med att fråga efter norm på enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
352

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
353
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
354
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
355
msgstr "Misslyckades med att få tag på kontrollattributen på enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356

357 358 359 360
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Kunde inte identifiera enheten \"%s\"."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
361 362
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
363
msgstr "Det här är inte en enhet \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
364

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
365
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
366 367 368
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Kunde inte öppna enheten \"%s\" för läsning och skrivning."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
369
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
370 371 372
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Enheten \"%s\" är ingen fångstenhet."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
373
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
374
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
375
msgstr "Enheten \"%s\" är ingen utgångsenhet."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
376

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
377
#, c-format
378
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
379
msgstr "Enheten \"%s\" är ingen M2M-enhet."
380

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
381
#, c-format
382
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
383
msgstr "Kunde inte duplicera enheten \"%s\" för läsning och skrivning."
384

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
385
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
386
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
387
msgstr "Misslyckades med att ställa in norm för enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
388

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
389
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
390
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
391 392
msgstr ""
"Misslyckades med att gå tag på aktuell mottagarfrekvens för enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
393 394 395

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
396 397 398
msgstr ""
"Misslyckades med att ställa in aktuell mottagarfrekvens för enheten \"%s\" "
"till %lu Hz."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
399 400 401

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
402
msgstr "Misslyckades med att få tag på signalstyrka för enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
403

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
404
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
405
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
406 407
msgstr ""
"Misslyckades med att få tag på värdet för kontrollen %d på enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
408

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
409
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
410
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
411
msgstr "Kunde inte ställa in värdet %d för kontrollen %d på enheten \"%s\"."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
412 413 414

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
415 416 417
msgstr ""
"Misslyckades med att få tag på aktuell ingång på enheten \"%s\". Kan vara en "
"radioenhet"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
418

419
#, c-format
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
420 421 422 423 424
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Misslyckades med att få tag på aktuell utgång på enheten \"%s\". Kan vara en "
"radioenhet"
425

426
#, c-format
427
msgid "Failed to set output %d on device %s."
428
msgstr "Misslyckades med att ställa in utgång %d på enheten %s."
429

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
430
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
431
msgstr "Ändring av upplösning vid körtid stöds inte än."
432

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
433
msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
434
msgstr "Kan inte fungera utan en klocka"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
435

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
436 437 438 439 440 441
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Internt fel i dataström."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Internt fel i dataflöde."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
442 443
#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Enheten \"%s\" stöder inte videoinfångning."