fi.po 23.8 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
2
# Finnish messages for gst-plugins-good.
3
# Copyright (C) 2009-2010 Tommi Vainikainen.
4 5 6
# Copyright (C) 2007 Ilkka Tuohela.
# Suomennos: http://gnome.fi/
#
7
# Tommi Vainikainen <thv@iki.fi>, 2009-2010.
8 9 10 11
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.25.3\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
14
"POT-Creation-Date: 2017-02-24 12:48+0200\n"
15
"PO-Revision-Date: 2010-11-17 23:03+0200\n"
16 17
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
18
"Language: fi\n"
19 20 21 22 23
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24 25 26 27 28 29
msgid "Jack server not found"
msgstr ""

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "JPEG-kuvan purku epäonnistui"

30
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31 32
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgstr "”%s” artistilta ”%s”"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

35 36 37
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Palvelimeen ei saatu yhteyttä"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
38 39 40
msgid "No URL set."
msgstr "Ei URL:ää asetettuna."

41
msgid "Could not resolve server name."
42
msgstr "Palvelimen nimeä ei saatu selvitettyä."
43 44

msgid "Could not establish connection to server."
45
msgstr "Yhteyttä palvelimeen ei voitu avata."
46 47

msgid "Secure connection setup failed."
48
msgstr "Turvallisen yhteyden avaus epäonnistui."
49

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
50
#, fuzzy
51
msgid ""
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
52
"A network error occurred, or the server closed the connection unexpectedly."
53
msgstr "Tapahtui verkkovirhe tai palvelin sulki yhteyden yllättäen."
54 55

msgid "Server sent bad data."
56
msgstr "Palvelin lähetti virheellistä dataa."
57

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
58 59 60
msgid "Server does not support seeking."
msgstr "Pavelin ei tue kelausta."

61
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
62 63 64
msgstr ""
"Ääntä ei ole tai äänilähde on viallinen, AVI-virta tulee olemaan "
"vaurioitunut."
65

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
66 67 68
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Tiedosto ei sisällä soitettavia virtoja."

69 70 71
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on virheellinen eikä sitä voida esittää."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
72 73 74
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
75 76 77
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vioittunut eikä sitä voida näyttää."

78 79 80 81 82 83
msgid "Invalid atom size."
msgstr ""

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Tiedosto on vajaa eikä sitä voida esittää."

84 85 86 87 88 89 90
msgid "The video in this file might not play correctly."
msgstr "Tiedostossa olevaa videota ei ehkä voida näyttää oikein."

#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
msgstr "Tiedosto sisältää useita virtoja. Soitetaan vain ensimmäiset %d"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91 92 93 94
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95 96
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Kenties sinun tarvitsee asentaa GStreamer-RTSP-"
"laajennus käyttääksesi Real-media-virtoja."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97 98

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99 100 101
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103 104 105
"Tuettua virtaa ei löytynyt. Sinun kenties tarvitsee sallia useampia "
"siirtoprotokollia, tai vaihtoehtoisesti sinulta saattaa puuttua oikea "
"GStreamer-RTSP-laajennusliitännäinen."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107 108 109 110 111 112 113 114
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi. Laite on toisen sovelluksen "
"käytössä."

msgid ""
115
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
116 117
"the device."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
119 120 121 122 123
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata toistettavaksi."

124 125 126 127
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
128
"Äänilaitetta ei voitu avata toistamista varten. Tämä elementti ei tue tätä "
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
"versiota Open Sound Systemistä."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue toistamista."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Äänentoistovirhe."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Tämä äänilaite ei tue nauhoitusta."

msgid "Error recording from audio device."
141
msgstr "Virhe luettaessa äänilaitteelta."
142

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten. Laitteen avaamiseen ei ole "
"oikeuksia."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata nauhoitusta varten."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
153 154 155 156 157 158
msgid "CoreAudio device not found"
msgstr ""

msgid "CoreAudio device could not be opened"
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
msgid "Record Source"
msgstr "Nauhoituslähde"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofoni"

msgid "Line In"
msgstr "Linjatulo"

msgid "Internal CD"
msgstr "Sisäinen CD"

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF sisään"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 sisään"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 sisään"

#, fuzzy
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Takaisinkytkentä"

#, fuzzy
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Takaisinkytkentä"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
188 189 190
msgid "Volume"
msgstr "Äänenvoimakkuus"

191 192 193
msgid "Gain"
msgstr "Herkkyys"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
194 195 196 197 198 199
msgid "Monitor"
msgstr "Tarkkailu"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Sisäänrakennettu kaiutin"

200 201
msgid "Headphone"
msgstr "Kuulokkeet"
202

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
msgid "Line Out"
msgstr "Linja ulos"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF ulos"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ulos"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ulos"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
215
#, c-format
216
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
217
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
218

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Puskereita laitteelta ”%s” ei voitu kartoittaa"

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
235 236 237 238
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

239 240 241 242 243 244 245 246
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."

247 248 249 250
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' does support non-contiguous planes"
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

251 252 253 254 255 256 257 258
#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voitu saada parametreja"

#, fuzzy
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."

259 260 261 262 263 264 265 266
#, fuzzy
msgid "Video device did not provide output format."
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."

msgid "Video device returned invalid dimensions."
msgstr ""

#, fuzzy
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
267
msgid "Video device uses an unsupported interlacing method."
268 269
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
270 271 272
#, fuzzy
msgid "Video device uses an unsupported pixel format."
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."
273

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
msgid "Failed to configure internal buffer pool."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Video device did not suggest any buffer size."
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."

msgid "No downstream pool to import from."
msgstr ""

284 285 286 287 288 289
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."

#, fuzzy, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
290
msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."
291

292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
308 309 310
msgid "Failed to allocated required memory."
msgstr ""

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
311 312 313
msgid "Failed to allocate required memory."
msgstr ""

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
#, fuzzy, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported input format"
msgstr "Laitteen ”%s” ajuri ei tue mitään tunnettua kaappaustapaa."

#, fuzzy, c-format
msgid "Converter on device %s has no supported output format"
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."

#, fuzzy, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported input format"
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."

#, fuzzy, c-format
msgid "Encoder on device %s has no supported output format"
msgstr "Videosyötelaite ei hyväksy uutta kehysnopeusasetusta."

#, fuzzy
msgid "Failed to start decoding thread."
msgstr "JPEG-kuvan purku epäonnistui"

msgid "Failed to process frame."
msgstr ""

337
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
338 339 340 341
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
342 343
"Virhe haettaessa laitteen ”%s” ominaisuuksia: se ei ole v4l2-ajuri.Tarkista, "
"onko se v4l1-ajuri."
344 345 346 347 348 349 350

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Lähteen %d ominaisuuksia laitteelta %s ei voitu kysyä"

#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
351
msgstr "Virittimen %d asetuksia ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
352 353 354

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
355
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu kysyä."
356 357 358

#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
359
msgstr "Laitteen ”%s” ohjainattribuutteja ei voitu lukea."
360

361 362 363 364
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Laitetta ”%s” ei voi tunnistaa."

365 366
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
367
msgstr "Tämä ei ole laite ”%s”."
368 369 370

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
371
msgstr "Laitetta ”%s” ei voitu avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."
372 373 374

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
375
msgstr "Laitteelta ”%s” ei voi kaapata."
376

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
377
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
378
msgid "Device '%s' is not a output device."
379
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
380

381 382 383 384 385 386 387 388
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a M2M device."
msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

#, fuzzy, c-format
msgid "Could not dup device '%s' for reading and writing."
msgstr "Laitetta ”%s” ei voitu avata luettavaksi ja kirjoitettavaksi."

389 390
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
391
msgstr "Laitteen ”%s” videostandardia ei voitu asettaa."
392 393 394

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
395
msgstr "Nyt viritettyä taajuutta ei voitu lukea laitteelta ”%s”."
396 397 398

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
399
msgstr "Laitteen ”%s” virittimen taajutta ei voitu asettaa arvoon %lu Hz."
400 401 402

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
403
msgstr "Laitteelta ”%s” ei saatu signaalinvoimakkuutta."
404 405 406

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
407
msgstr "Ohjaimelle %d ei saatu arvoa laitteelta ”%s”."
408 409 410

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
411
msgstr "Arvoa %d ei voitu asettaa ohjaimelle %d laitteella ”%s”."
412 413 414

#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
415
msgstr ""
416
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
417
"radiolaite"
418

419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
"Laitteen ”%s” tämänhetkistä sisääntuloa ei voitu lukea, se ei ehkä ole "
"radiolaite"

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to set output %d on device %s."
msgstr "Sisääntuloa %d ei voitu asettaa laitteelle %s."

430 431 432 433 434 435
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Resoluution vaihto käytön aikana ei ole vielä mahdollista."

msgid "Cannot operate without a clock"
msgstr "Ei voitu toimia ilman kelloa"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
436 437 438 439 440 441
#~ msgid "Internal data stream error."
#~ msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

#~ msgid "Internal data flow error."
#~ msgstr "Sisäisen tietovirran virhe."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
442 443 444 445
#, fuzzy
#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Laite ”%s” ei ole ulostulolaite."

446 447 448 449 450 451 452 453 454
#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
#~ msgstr "Saatiin odottamaton kehys kooltaan %u odotetun %u sijaan."

#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
#~ msgstr "Videoruutujen noutaminen laitteelta ”%s” epäonnistui."

#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
#~ msgstr "Epäonnistui %d yrityksen jälkeen: laite %s, järjestelmävirhe: %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Basso"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Ylä-äänet"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Kaiutin"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linjatulo"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "CD"

#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mikseri"

#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"

#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Nauhoitus"

#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Gain-sisään"

#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Gain-ulos"

#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Linja-1"

#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Linja-2"

#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Linja-3"

#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digitaalinen-1"

#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digitaalinen-2"

#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digitaalinen-3"

#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Levysoitintulo"

#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Levysoitinlähtö"

#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"

#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"

#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Äänilaitetta ei voitu avata mikserinhallintaa varten. Tämä elementti ei "
#~ "tue tätä versiota Open Sound Systemistä."

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Pää"

#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Etu"

#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Taka"

#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Kuulokkeet"

#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Keski"

#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"

#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Surround"

#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Sivu"

#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX ulos"

#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "3D-syvyys"

#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "3D-keski"

#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "3D-tehostus"

#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Puhelin"

#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Videotulo"

#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX sisään"

#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Nauhoitusgain"

#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Gain-ulos"

#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Mikrofonitehostin"

#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnosointi"

#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Bassotehostin"

#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Toistoportit"

#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Sisään"

#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Tarkkailulähde"

#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Näppäimistöpiippaus"

#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Simuloitu stereo"

#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"

#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Surround-ääni"

#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Mikrofoni-gain"

#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Kaiutinlähde"

#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Mikrofonilähde"

#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Pistoke"

#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Keski / LFE"

#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Stereo Mix"

#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Mono Mix"

#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Sisään Mix"

#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Mikrofoni 1"

#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Mikrofoni 2"

#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Digitaalinen ulos"

#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Digitaalinen sisään"

#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"

#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modeemi"

#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Kuulokkeet"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Muu"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ei mikään"

#~ msgid "On"
#~ msgstr "Päällä"

#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Poissa"

#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Vaimennettu"

#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Nopea"

#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Erittäin matala"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Matala"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Medium"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Korkea"

#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Erittäin korkea"

#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Tuotanto"

#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Etupaneelin mikrofoni"

#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Etupaneelin linjatulo"

#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Etupaneelin kuulokkeet"

#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Etupaneelin linja ulos"

#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Vihreä liitin"

#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Vaaleanpunainen liitin"

#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Sininen liitin"

#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Valkoinen liitin"

#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Musta liitin"

#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Harmaa liitin"

#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Oranssi liitin"

#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Punainen liitin"

#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Keltainen liitin"

#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Vihreä etupaneeliliitin"

#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Vaaleanpunainen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Sininen etupaneeliliitin"

#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Valkoinen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Musta etupaneeliliitin"

#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Harmaa etupaneeliliitin"

#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Oranssi etupaneeliliitin"

#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Punainen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Keltainen etupaneeliliitin"

#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Levitetty ulos"

#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Alasmiksaus"

#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Virtuaalinen mikseritulo"

#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Virtuaalinen mikseri ulos"

#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Virtuaaliset mikserikanavat"

#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "%s %d -toiminto"

#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "%s -toiminto"

780 781 782 783 784 785
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
#~ msgstr "Virhe luettaessa %d tavua laitteelta ”%s”."

#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr "Puskureita ei voitu laittaa jonoon laitteella ”%s”."

786 787 788 789 790 791
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Yhteyttä äänipalvelimeen ei voitu avata"

#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Äänipalvelimen ominaisuuksia ei voitu selvittää"

792 793 794 795 796 797 798 799
#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Puskurityyppi ei ole tuettu, indeksi on rajojen ulkopuolella, puskureita "
#~ "ei ole vielä varattu tai käyttäjän osoitin tai pituus ovat virheelliset. "
#~ "laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
800

801 802 803
#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "muisti ei riitä käyttäjän osoitinpuskurin jonoon lisäämiseen. laite %s"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
804

805 806
#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Vapaita puskureita ei löytynyt indeksillä %d."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
807

808 809
#~ msgid "Could not read from CD."
#~ msgstr "CD-levyltä ei voitu lukea."
810

811 812
#~ msgid "Disc is not an Audio CD."
#~ msgstr "Levy ei ole ääni-CD."
813

814 815
#~ msgid "This file is encrypted and cannot be played."
#~ msgstr "Tiedosto on salattu eikä sitä voida näyttää."
816

817 818
#~ msgid "Describes the selected input element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun lähde-elementin."
819

820 821
#~ msgid "Describes the selected output element for Audio/Video Conferencing."
#~ msgstr "Kuvaa ääni- ja videoneuvotteluille valitun ulostuloelementin."
822

823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833
#~ msgid "Describes the selected output element for Music and Movies."
#~ msgstr "Kuvaa musiikille ja elokuville valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "Describes the selected output element."
#~ msgstr "Kuvaa valitun ulostuloelementin."

#~ msgid "GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu ääni- ja videoneuvotteluille"

#~ msgid "GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "GStreamer-ääninielu äänelle ja elokuville"
834

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
835
#~ msgid ""
836 837 838
#~ "GStreamer can play audio using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are osssink, esdsink and alsasink. The audiosink can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
839
#~ msgstr ""
840 841 842
#~ "GStreamer voi soittaa ääntä käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssink, esdsink ja alsasink. Ääninielu voi "
#~ "olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
843 844

#~ msgid ""
845 846 847
#~ "GStreamer can play video using any number of output elements. Some "
#~ "possible choices are xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink and aasink. "
#~ "The videosink can be a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
848
#~ msgstr ""
849 850 851
#~ "GStreamer voi toistaa videota käyttäen useita eri nieluelementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat xvimagesink, ximagesink, sdlvideosink ja "
#~ "aasink. Videonielu voi olla myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864

#~ msgid ""
#~ "GStreamer can put visualization plugins in a pipeline to transform audio "
#~ "stream in video frames. Default is goom but more visualization plugins "
#~ "will be ported soon. The visualization plugin can be a partial pipeline "
#~ "instead of just one element."
#~ msgstr ""
#~ "Gstreamer voi laittaa visualisointiliitännäisiä liukuhihnalle, jolle se "
#~ "muuntaa äänivirran videoruuduiksi. Oletusliitännäinen on goom, mutta "
#~ "muita ollaan lisäämässä pian. Visualisoinnin liitännäinen voi olla myös "
#~ "liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."

#~ msgid ""
865 866 867
#~ "GStreamer can record audio using any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are osssrc, esdsrc and alsasrc. The audio source can be "
#~ "a partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
868
#~ msgstr ""
869 870 871
#~ "GStreamer voi nauhoittaa ääntä käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat osssrc, esdsrc ja alsasrc. Äänilähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
872 873

#~ msgid ""
874 875 876
#~ "GStreamer can record video from any number of input elements. Some "
#~ "possible choices are v4lsrc and videotestsrc. The video source can be a "
#~ "partial pipeline instead of just one element."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
877
#~ msgstr ""
878 879 880
#~ "GStreamer voi nauhoittaa videota käyttäen useita eri lähde-elementtejä. "
#~ "Muutamia vaihtoehtoja ovat v4lsrc ja videotestsrc.. Videolähde voi olla "
#~ "myös liukuhihnan osa eikä vain yksi elementti."
881

882 883
#~ msgid "default GStreamer audio source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähde"
884

885 886
#~ msgid "default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielu"
887

888 889
#~ msgid "default GStreamer video source"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideolähde"
890

891 892
#~ msgid "default GStreamer videosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusvideonielu"
893

894 895
#~ msgid "default GStreamer visualization plugin"
#~ msgstr "Gstreamerin visualisointien oletusliitännäinen"
896

897 898
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Audio/Video Conferencing"
#~ msgstr "kuvaus ääni- ja videoneuvottelun GStreamer-ääninielulle"
899

900 901
#~ msgid "description for GStreamer audiosink for Music and Movies"
#~ msgstr "kuvaus musiikin ja elokuvien GStreamer-ääninielulle"
902

903 904
#~ msgid "description for default GStreamer audiosink"
#~ msgstr "GStreamerin oletusääninielun kuvaus"
905

906 907
#~ msgid "description for default GStreamer audiosrc"
#~ msgstr "GStreamerin oletusäänilähteen kuvaus"