da.po 11.4 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
2
3
# Danish translation of gst-plugins-good.
# Copyright (C) 2008 gst.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4
5
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
7
#
8
9
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
10
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.15.2\n"
11
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
12
"POT-Creation-Date: 2009-08-24 17:32+0100\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"PO-Revision-Date: 2009-08-12 23:54+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
14
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
15
16
17
18
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
19

20
21
22
23
24
25
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til lyd-serveren"

msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Listning af lydservers egenskaber fejlede"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
26
27
28
29
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

msgid "Failed to decode JPEG image"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
30
msgstr "Mislykkedes i at afkode JPEG-billede"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31

32
33
34
35
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Kunne ikke forbinde til server"

msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
36
msgstr "Ingen eller defekt inddatalyd, AVI-sekvens vil blive ødelagt."
37

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
38
39
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."
40

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
41
42
43
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Denne fil indeholder ingen spilbar strøm."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
44
msgid "This file is incomplete and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
45
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
46
47

msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
48
msgstr "Videoen i denne fil afspilles måske ikke korrekt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
49

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
50
51
52
# hvad er %d i dette program? Umiddelbart ville jeg tro det skulle
# hedde, "Afpiller kun første %d" men det kommer selvfølgelig an på 
# sammenhængen.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
53
54
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
55
msgstr "Denne fil indeholder for mange strømme. Afspil først kun %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
56
57

msgid "This file is corrupt and cannot be played."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
58
msgstr "Denne fil er ødelagt og kan ikke afspilles."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
59

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
60
61
62
63
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
64
65
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du skal måske installere et "
"udvidelsesmodul for GStreamer RTSP til Real media-strømme."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
66
67
68
69
70

msgid ""
"No supported stream was found. You might be missing the right GStreamer RTSP "
"extension plugin."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
71
72
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du mangler måske det korrekte "
"udvidelsesmodul for GStreamer RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
73

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
74
75
76
77
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

msgid "Volume"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
78
msgstr "Lydstyrke"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
79
80

msgid "Bass"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
81
msgstr "Bas"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
82
83

msgid "Treble"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
84
msgstr "Diskant"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
86

msgid "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87
msgstr "Synth"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
88
89

msgid "PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
90
msgstr "PCM"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
92

msgid "Speaker"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Højtaler"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94
95

msgid "Line-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
96
msgstr "Linje-ind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
97
98

msgid "Microphone"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
99
msgstr "Mikrofon"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
100
101

msgid "CD"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
102
msgstr "Cd"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
104

msgid "Mixer"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
105
msgstr "Mikser"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
107

msgid "PCM-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
108
msgstr "PCM-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
110

msgid "Record"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
msgstr "Optag"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
112
113

msgid "In-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
msgstr "Ind-forhøjelse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
115
116

msgid "Out-gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr "Ud-forhøjelse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
119

msgid "Line-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
120
msgstr "Linje-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
121
122

msgid "Line-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
msgstr "Linje-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
124
125

msgid "Line-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
msgstr "Linje-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
127
128

msgid "Digital-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
129
msgstr "Digital-1"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
130
131

msgid "Digital-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
132
msgstr "Digital-2"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
133
134

msgid "Digital-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
135
msgstr "Digital-3"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
136

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
137
# Eller Phono-ind 
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
138
msgid "Phone-in"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
139
msgstr "Lyd-ind"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
140

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
141
# Eller Phono-ud
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
142
msgid "Phone-out"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
143
msgstr "Lyd-ud"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
144
145

msgid "Video"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
146
msgstr "Video"
147

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
148
msgid "Radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
149
msgstr "Radio"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
150
151

msgid "Monitor"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
152
153
154
155
156
msgstr "Monitor"

msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
157
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
158
159
160
161
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enheden anvendes af et andet "
"program."

msgid ""
162
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
163
164
"the device."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
165
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Du har ikke rettighed til at åbne "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
166
167
168
169
170
171
"enheden."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunne ikke åbne enhed til afspilning."

msgid ""
172
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
173
174
"the device."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
175
"Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Du har ikke rettighed til at åbne "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
176
177
178
179
"enheden."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
180
181

msgid "Gain"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
182
msgstr "Forhøjelse"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
183

184
msgid "Built-in Speaker"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
185
msgstr "Indbygget højtaler"
186
187

msgid "Headphone"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
188
msgstr "Hovedtelefon"
189
190

msgid "Line Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
191
msgstr "Linje ud"
192
193

msgid "SPDIF Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
194
msgstr "SPDIF ud"
195
196

msgid "AUX 1 Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
197
msgstr "AUX 1 ud"
198
199

msgid "AUX 2 Out"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
200
msgstr "AUX 2 ud"
201

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
202
#, c-format
203
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
204
msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."
205

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
206
207
# Er rammestørrelse ikke mere passende? Jeg er dog ikke helt sikker på
# konteksten her. 
208
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
209
msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
210
msgstr "Fik uventet billedstørrelse på %u i steden for %u."
211

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
212
#, c-format
213
msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
214
msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."
215

216
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
217
218
219
220
221
222
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Fejl ved hentning af egenskaber for enhed '%s': Det er ikke en v412 driver. "
"Kontroller om det er en v411 driver."
223
224
225
226
227

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Listning af inddata-attributter for %d i enhed %s fejlede"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
228
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
229
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
230
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed '%s' fejlede."
231
232
233
234
235

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Listning af standard på enhed '%s' fejlede."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
236
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
237
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
238
msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed '%s' fejlede."
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Kan ikke identificere enhed '%s'."

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Dette er ikke en enheds '%s'."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke tilgå enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
256
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
257
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
258
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
259

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Indstilling af standard for enhed '%s' fejlede."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente nuværende tuner-frekvens for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Kunne ikke sætte nuværende tuner-frekvens for enhed '%s' til %lu Hz."

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente værdi af kontrol %d for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke sætte værdi %d på kontrol %d for enhed '%s'."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
284
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
285
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
286
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
287
"Kunne ikke hente nuværende inddata for enhed '%s'. Måske er det en radioenhed"
288
289
290
291
292

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
294
msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
295
msgstr "Kunne ikke sætte mellemlager fra enhed '%s' i kø."
296
297
298
299
300
301
302
303
304

#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes."

#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Fejlede efter %d forsøg. enhed %s. systemfejl: %s"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
307
msgstr "Kunne ikke hente parametre fra enhed '%s'"
308

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
309
310
msgid "Video input device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
311
"Enheden til videoinddata accepterede ikke ny indstilling for billedrate."
312

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
315
msgstr "Kunne ikke afbilde mellemlager fra enhed '%s'"
316

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
317
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
318
msgid "The driver of device '%s' does not support any known capture method."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
319
msgstr "Driveren til enhed '%s' understøtter ingen kendt optagemetode."
320

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
321
322
323
324
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."

msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
325
msgstr "Kan ikke fungere uden et ur"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
326

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
#~ msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke liste mulige videoformater, som '%s' enheden kan arbejde med"

#~ msgid ""
#~ "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no "
#~ "buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. "
#~ "device %s"
#~ msgstr ""
#~ "Buffertypen er ikke understøttet, eller indeks er udenfor grænser, eller "
#~ "der er ikke blevet tildelt buffere endnu, eller userptr eller længde er "
#~ "defekt. enhed %s"

#~ msgid ""
#~ "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
#~ msgstr ""
#~ "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes. Ikke "
#~ "tilstrækkeligt hukommelse."

#~ msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
#~ msgstr ""
#~ "ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at indrangere en "
#~ "brugerviserbuffer. enhed %s."

#~ msgid "No free buffers found in the pool at index %d."
#~ msgstr "Intet ledigt mellemlager fundet i puljen ved indeks %d."

#~ msgid "Device '%s' does not support video capture"
#~ msgstr "Enhed '%s' understøtter ikke videooptagelse"

#~ msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
#~ msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage ved %dx%d"

#~ msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
#~ msgstr "Enhed '%s' kan ikke optage i det angivet format"

#~ msgid "Could not get buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke hente buffere fra enhed '%s'."

#~ msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke hente tilstrækkeligt med buffere fra enhed '%s'."

#~ msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke starte strømningsoptagelse fra enhed '%s'."

#~ msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke stoppe strømningsoptagelse fra enhed '%s'."

375
376
377
#~ msgid "Failed getting controls attributes on device '%s.'"
#~ msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed '%s' fejlede."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
#~ msgid "Error reading from device '%s'"
#~ msgstr "Fejl ved læsning fra enhed '%s'"

#~ msgid "Could not exchange data with device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke udveksle data med enheden '%s'."

#~ msgid "Failed querying in which video format device '%s' is working with"
#~ msgstr "Kunne ikke liste i hvilke formater, enhed '%s' kan arbejde med"

#~ msgid ""
#~ "The closest size from %dx%d is %dx%d, for video format %s on device '%s'"
#~ msgstr ""
#~ "Den nærmeste størrelse fra %dx%d er %dx%d, for videoformat %s for enhed '%"
#~ "s'"

#~ msgid "The closest framerate from %u/%u is %u/%u, on device '%s'"
#~ msgstr "Den nærmeste framerate fra %u/%u er %u/%u, på enhed '%s'"

#~ msgid "Failed setting the video format for device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke indstille videoformat for enhed '%s'"

#~ msgid "Could not get properties of data comming from device '%s'"
#~ msgstr "Kunne ikke få egenskaberne for de data der kommer fra enhed '%s'"

#~ msgid "Could not map memory in device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke afbilde hukommelse i enhed '%s'."