da.po 16.9 KB
Newer Older
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
1
# Danish translation of gst-plugins-good.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
2
# Copyright (C) 2010 gst.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
3
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-good package.
4
5
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
6
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2008, 2009, 2010, 2011.
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
7
8
9
#
# gain -> forhøjelse
# boost -> øgning?
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
10
#
11
12
msgid ""
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
13
"Project-Id-Version: gst-plugins-good-0.10.26.2\n"
14
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
15
"POT-Creation-Date: 2013-07-11 15:56+0200\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
16
"PO-Revision-Date: 2011-01-07 23:54+0200\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
17
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
18
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
19
"Language: da\n"
20
21
22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
23

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
24
25
26
27
28
29
msgid "Jack server not found"
msgstr ""

msgid "Failed to decode JPEG image"
msgstr "Mislykkedes i at afkode JPEG-billede"

30
#. TRANSLATORS: 'song title' by 'artist name'
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
31
32
#, c-format
msgid "'%s' by '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
33
msgstr "'%s' af '%s'"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
34

35
36
37
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Kunne ikke forbinde til server"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
38
39
40
msgid "No URL set."
msgstr "Ingen adresse angivet."

41
msgid "Server does not support seeking."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
42
msgstr "Server understøtter ikke søgning."
43
44

msgid "Could not resolve server name."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
45
msgstr "Kunne ikke slå servernavn op."
46
47

msgid "Could not establish connection to server."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
48
msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til serveren."
49
50

msgid "Secure connection setup failed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
51
msgstr "Opsætning af sikker forbindelse mislykkedes."
52
53
54
55

msgid ""
"A network error occured, or the server closed the connection unexpectedly."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
56
"Der opstod en netværksfejl, eller serveren lukkede uventet forbindelsen."
57
58

msgid "Server sent bad data."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
59
msgstr "Server sendte ugyldige data."
60

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
61
62
63
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

64
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
65
msgstr "Ingen eller defekt inddatalyd, AVI-sekvens vil blive ødelagt."
66

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
67
68
69
msgid "This file contains no playable streams."
msgstr "Denne fil indeholder ingen spilbar strøm."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
70
71
72
msgid "This file is invalid and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
73
74
75
msgid "Cannot play stream because it is encrypted with PlayReady DRM."
msgstr ""

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
76
77
78
msgid "This file is corrupt and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ødelagt og kan ikke afspilles."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
79
msgid "Invalid atom size."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
80
msgstr "Ugyldig atomstørrelse."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
81
82
83
84

msgid "This file is incomplete and cannot be played."
msgstr "Denne fil er ufuldstændig og kan ikke afspilles."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
85
msgid "The video in this file might not play correctly."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
86
msgstr "Videoen i denne fil afspilles måske ikke korrekt."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
87

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
88
89
90
# hvad er %d i dette program? Umiddelbart ville jeg tro det skulle
# hedde, "Afpiller kun første %d" men det kommer selvfølgelig an på 
# sammenhængen.
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
91
92
#, c-format
msgid "This file contains too many streams. Only playing first %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
93
msgstr "Denne fil indeholder for mange strømme. Afspil først kun %d"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
94

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
95
96
97
98
msgid ""
"No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP "
"extension plugin for Real media streams."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
99
100
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du skal måske installere et "
"udvidelsesmodul for GStreamer RTSP til Real media-strømme."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
101
102

msgid ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
103
104
105
"No supported stream was found. You might need to allow more transport "
"protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension "
"plugin."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
106
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
107
"Ingen understøttet strøm blev fundet. Du mangler måske at tillade yderligere "
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
108
"transportprotokoller eller mangler måske det korrekte udvidelsesmodul til "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
109
"GStreamer RTSP."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
110

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
111
112
113
msgid "Internal data flow error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
114
115
116
msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
117
msgstr ""
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
118
119
120
121
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Enheden anvendes af et andet "
"program."

msgid ""
122
"Could not open audio device for playback. You don't have permission to open "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
123
124
"the device."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
125
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Du har ikke rettighed til at åbne "
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
126
127
128
129
130
"enheden."

msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Kunne ikke åbne enhed til afspilning."

131
132
133
134
msgid ""
"Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound "
"System is not supported by this element."
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
135
"Kunne ikke åbne lydenhed til afspilning. Denne version af Open Sound System "
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
"er ikke understøttet af dette element."

msgid "Playback is not supported by this audio device."
msgstr "Afspilning er ikke understøttet af denne lydenhed."

msgid "Audio playback error."
msgstr "Fejl ved lydafspilning."

msgid "Recording is not supported by this audio device."
msgstr "Optagelse er ikke understøttet af denne lydenhed."

msgid "Error recording from audio device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
148
msgstr "Fejl ved optagelse fra lydenhed."
149

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
msgid ""
"Could not open audio device for recording. You don't have permission to open "
"the device."
msgstr ""
"Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse. Du har ikke rettighed til at åbne "
"enheden."

msgid "Could not open audio device for recording."
msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til optagelse."

msgid "Record Source"
msgstr "Optag kilde"

msgid "Microphone"
msgstr "Mikrofon"

msgid "Line In"
msgstr "Linje ind"

msgid "Internal CD"
msgstr "Intern cd"

msgid "SPDIF In"
msgstr "SPDIF ind"

msgid "AUX 1 In"
msgstr "AUX 1 ind"

msgid "AUX 2 In"
msgstr "AUX 2 ind"

#, fuzzy
msgid "Codec Loopback"
msgstr "Loopback"

#, fuzzy
msgid "SunVTS Loopback"
msgstr "Loopback"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
189
190
191
msgid "Volume"
msgstr "Lydstyrke"

192
193
194
msgid "Gain"
msgstr "Forhøjelse"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
195
196
197
198
199
200
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

msgid "Built-in Speaker"
msgstr "Indbygget højtaler"

201
202
msgid "Headphone"
msgstr "Hovedtelefon"
203

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
msgid "Line Out"
msgstr "Linje ud"

msgid "SPDIF Out"
msgstr "SPDIF ud"

msgid "AUX 1 Out"
msgstr "AUX 1 ud"

msgid "AUX 2 Out"
msgstr "AUX 2 ud"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
216
#, c-format
217
msgid "Error reading %d bytes from device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
218
msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."
219

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr ""

#, c-format
msgid "Could not map buffers from device '%s'"
msgstr "Kunne ikke afbilde mellemlager fra enhed '%s'"

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support the IO method %d"
msgstr "Driveren til enhed '%s' understøtter ingen kendt optagemetode."

#, fuzzy, c-format
msgid "The driver of device '%s' does not support any known IO method."
msgstr "Driveren til enhed '%s' understøtter ingen kendt optagemetode."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' does not support video capture"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
240
241
242
243
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is busy"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture at %dx%d"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."

#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' cannot capture in the specified format"
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."

#, c-format
msgid "Could not get parameters on device '%s'"
msgstr "Kunne ikke hente parametre fra enhed '%s'"

#, fuzzy
msgid "Video device did not accept new frame rate setting."
msgstr ""
"Enheden til videoinddata accepterede ikke ny indstilling for billedrate."

msgid "Video device could not create buffer pool."
msgstr ""

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get settings of tuner %d on device '%s'."
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed '%s' fejlede."

#, fuzzy, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s'."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
270
msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."
271

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
#, fuzzy, c-format
msgid "Device '%s' is not a tuner."
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to get radio input on device '%s'. "
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."

#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."

#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to change mute state for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed '%s'."

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
288
289
290
291
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Kan ikke identificere enhed '%s'."

292
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
293
294
295
296
297
298
msgid ""
"Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if "
"it is a v4l1 driver."
msgstr ""
"Fejl ved hentning af egenskaber for enhed '%s': Det er ikke en v412 driver. "
"Kontroller om det er en v411 driver."
299
300
301
302
303

#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Listning af inddata-attributter for %d i enhed %s fejlede"

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
304
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
305
msgid "Failed to get setting of tuner %d on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
306
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner %d på enhed '%s' fejlede."
307
308
309
310
311

#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Listning af standard på enhed '%s' fejlede."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
312
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
313
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s'."
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
314
msgstr "Hentning af kontrolattributter for enhed '%s' fejlede."
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Dette er ikke en enheds '%s'."

#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke tilgå enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
328
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
329
msgid "Device '%s' is not a output device."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
330
msgstr "Enhed '%s' er ikke en uddataenhed."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
331

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Indstilling af standard for enhed '%s' fejlede."

#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente nuværende tuner-frekvens for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Kunne ikke sætte nuværende tuner-frekvens for enhed '%s' til %lu Hz."

#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente værdi af kontrol %d for enhed '%s'."

#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke sætte værdi %d på kontrol %d for enhed '%s'."

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
356
#, c-format
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
357
msgid "Failed to get current input on device '%s'. May be it is a radio device"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
358
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
359
"Kunne ikke hente nuværende inddata for enhed '%s'. Måske er det en radioenhed"
360

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
361
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
362
363
364
msgid ""
"Failed to get current output on device '%s'. May be it is a radio device"
msgstr ""
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
365
"Kunne ikke hente nuværende uddata for enhed '%s'. Måske er det en radioenhed"
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
366

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
367
#, c-format
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
368
msgid "Failed to set output %d on device %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
369
msgstr "Kunne ikke sætte uddata %d for enhed %s."
Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
370

Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
371
372
373
374
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."

msgid "Cannot operate without a clock"
Jan Schmidt's avatar
Jan Schmidt committed
375
msgstr "Kan ikke fungere uden et ur"
376

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
# Er rammestørrelse ikke mere passende? Jeg er dog ikke helt sikker på
# konteksten her. 
#~ msgid "Got unexpected frame size of %u instead of %u."
#~ msgstr "Fik uventet billedstørrelse på %u i steden for %u."

#~ msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
#~ msgstr "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes."

#~ msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
#~ msgstr "Fejlede efter %d forsøg. enhed %s. systemfejl: %s"

Sebastian Dröge's avatar
Sebastian Dröge committed
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
#~ msgid "Bass"
#~ msgstr "Bas"

#~ msgid "Treble"
#~ msgstr "Diskant"

#~ msgid "Synth"
#~ msgstr "Synth"

#~ msgid "PCM"
#~ msgstr "PCM"

#~ msgid "Speaker"
#~ msgstr "Højtaler"

#~ msgid "Line-in"
#~ msgstr "Linje-ind"

#~ msgid "CD"
#~ msgstr "Cd"

#~ msgid "Mixer"
#~ msgstr "Mikser"

#~ msgid "PCM-2"
#~ msgstr "PCM-2"

#~ msgid "Record"
#~ msgstr "Optag"

#~ msgid "In-gain"
#~ msgstr "Ind-forhøjelse"

#~ msgid "Out-gain"
#~ msgstr "Ud-forhøjelse"

#~ msgid "Line-1"
#~ msgstr "Linje-1"

#~ msgid "Line-2"
#~ msgstr "Linje-2"

#~ msgid "Line-3"
#~ msgstr "Linje-3"

#~ msgid "Digital-1"
#~ msgstr "Digital-1"

#~ msgid "Digital-2"
#~ msgstr "Digital-2"

#~ msgid "Digital-3"
#~ msgstr "Digital-3"

# Eller Phono-ind 
#~ msgid "Phone-in"
#~ msgstr "Lyd-ind"

# Eller Phono-ud
#~ msgid "Phone-out"
#~ msgstr "Lyd-ud"

#~ msgid "Video"
#~ msgstr "Video"

#~ msgid "Radio"
#~ msgstr "Radio"

#~ msgid "Could not open audio device for mixer control handling."
#~ msgstr "Kunne ikke åbne lydenhed til håndtering af mikserkontrol."

#~ msgid ""
#~ "Could not open audio device for mixer control handling. This version of "
#~ "the Open Sound System is not supported by this element."
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke åbne lydenhed til håndtering af mikserkontrol. Denne version "
#~ "af Open Sound System er ikke understøttet af dette element."

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Master"

#~ msgid "Front"
#~ msgstr "Front"

#~ msgid "Rear"
#~ msgstr "Bagende"

#~ msgid "Headphones"
#~ msgstr "Hovedtelefoner"

#~ msgid "Center"
#~ msgstr "Centrum"

# Low-frequency effect
#~ msgid "LFE"
#~ msgstr "LFE"

#~ msgid "Surround"
#~ msgstr "Surround"

#~ msgid "Side"
#~ msgstr "Side"

#~ msgid "AUX Out"
#~ msgstr "AUX ud"

#~ msgid "3D Depth"
#~ msgstr "3D-dybde"

#~ msgid "3D Center"
#~ msgstr "3D-centrum"

#~ msgid "3D Enhance"
#~ msgstr "3D-forstærkning"

#~ msgid "Telephone"
#~ msgstr "Telefon"

#~ msgid "Video In"
#~ msgstr "Video ind"

#~ msgid "AUX In"
#~ msgstr "AUX ind"

#~ msgid "Record Gain"
#~ msgstr "Optag - forhøjelse"

#~ msgid "Output Gain"
#~ msgstr "Uddata - forhøjelse"

#~ msgid "Microphone Boost"
#~ msgstr "Mikrofonøgning"

#~ msgid "Diagnostic"
#~ msgstr "Diagnostik"

#~ msgid "Bass Boost"
#~ msgstr "Bas-øgning"

#~ msgid "Playback Ports"
#~ msgstr "Afspilningsporte"

#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Inddata"

#~ msgid "Monitor Source"
#~ msgstr "Skærmkilde"

#~ msgid "Keyboard Beep"
#~ msgstr "Tastaturbeep"

#~ msgid "Simulate Stereo"
#~ msgstr "Simuler stereo"

#~ msgid "Stereo"
#~ msgstr "Stereo"

#~ msgid "Surround Sound"
#~ msgstr "Surroundlyd"

#~ msgid "Microphone Gain"
#~ msgstr "Mikrofonforhøjelse"

#~ msgid "Speaker Source"
#~ msgstr "Højtalerkilde"

#~ msgid "Microphone Source"
#~ msgstr "Mikrofonkilde"

#~ msgid "Jack"
#~ msgstr "Jack"

#~ msgid "Center / LFE"
#~ msgstr "Center / LFE"

#~ msgid "Stereo Mix"
#~ msgstr "Stereomiks"

#~ msgid "Mono Mix"
#~ msgstr "Monomiks"

#~ msgid "Input Mix"
#~ msgstr "Inddatamiks"

#~ msgid "Microphone 1"
#~ msgstr "Mikrofon 1"

#~ msgid "Microphone 2"
#~ msgstr "Mikrofon 2"

#~ msgid "Digital Out"
#~ msgstr "Digital ud"

#~ msgid "Digital In"
#~ msgstr "Digital ind"

#~ msgid "HDMI"
#~ msgstr "HDMI"

#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modem"

#~ msgid "Handset"
#~ msgstr "Håndsæt"

#~ msgid "Other"
#~ msgstr "Andet"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ingen"

#~ msgid "On"
#~ msgstr "Tænd"

#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Sluk"

#~ msgid "Mute"
#~ msgstr "Slukket"

#~ msgid "Fast"
#~ msgstr "Hurtig"

#~ msgid "Very Low"
#~ msgstr "Meget lav"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "Lav"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Mellem"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Høj"

#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Meget høj"

#~ msgid "Production"
#~ msgstr "Produktion"

#~ msgid "Front Panel Microphone"
#~ msgstr "Frontpanelmikrofon"

#~ msgid "Front Panel Line In"
#~ msgstr "Frontpanels linje ind"

#~ msgid "Front Panel Headphones"
#~ msgstr "Frontpanels hovedtelefoner"

#~ msgid "Front Panel Line Out"
#~ msgstr "Frontpanels linje ud"

#~ msgid "Green Connector"
#~ msgstr "Grøn forbindelse "

#~ msgid "Pink Connector"
#~ msgstr "Lyserød forbindelse"

#~ msgid "Blue Connector"
#~ msgstr "Blå forbindelse"

#~ msgid "White Connector"
#~ msgstr "Hvid forbindelse"

#~ msgid "Black Connector"
#~ msgstr "Sort forbindelse"

#~ msgid "Gray Connector"
#~ msgstr "Grå forbindelse"

#~ msgid "Orange Connector"
#~ msgstr "Orange forbindelse"

#~ msgid "Red Connector"
#~ msgstr "Rød forbindelse"

#~ msgid "Yellow Connector"
#~ msgstr "Gul forbindelse"

#~ msgid "Green Front Panel Connector"
#~ msgstr "Grøn frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Pink Front Panel Connector"
#~ msgstr "Lyserød frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Blue Front Panel Connector"
#~ msgstr "Blå frontpanelforbindelse"

#~ msgid "White Front Panel Connector"
#~ msgstr "Hvid frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Black Front Panel Connector"
#~ msgstr "Sort frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Gray Front Panel Connector"
#~ msgstr "Grå frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Orange Front Panel Connector"
#~ msgstr "Orange frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Red Front Panel Connector"
#~ msgstr "Rød frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Yellow Front Panel Connector"
#~ msgstr "Gul frontpanelforbindelse"

#~ msgid "Spread Output"
#~ msgstr "Spred uddata"

#~ msgid "Downmix"
#~ msgstr "Downmix"

#~ msgid "Virtual Mixer Input"
#~ msgstr "Virtuel mikserinddata"

#~ msgid "Virtual Mixer Output"
#~ msgstr "Virtuel mikseruddata"

#~ msgid "Virtual Mixer Channels"
#~ msgstr "Virtuel mikserkanaler"

#~ msgid "%s %d Function"
#~ msgstr "%s %d funktion"

#~ msgid "%s Function"
#~ msgstr "%s funktion"

Tim-Philipp Müller's avatar
Tim-Philipp Müller committed
716
717
718
719
720
721
#~ msgid "Error reading %d bytes on device '%s'."
#~ msgstr "Fejl ved læsning af %d byte på enhed '%s'."

#~ msgid "Could not enqueue buffers in device '%s'."
#~ msgstr "Kunne ikke sætte mellemlager fra enhed '%s' i kø."

722
723
724
725
726
#~ msgid "Could not establish connection to sound server"
#~ msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til lyd-serveren"

#~ msgid "Failed to query sound server capabilities"
#~ msgstr "Listning af lydservers egenskaber fejlede"