da.po 7.74 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
# Danish translation of gst-plugins-good
# This file is put in the public domain.
#
# Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gst-plugins-good 0.10.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-17 20:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-27 23:54+0200\n"
"Last-Translator: Mogens Jaeger <mogens@jaeger.tf>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"

#: ext/libpng/gstpngdec.c:330 ext/libpng/gstpngdec.c:513
#: gst/wavparse/gstwavparse.c:1615 gst/wavparse/gstwavparse.c:1670
msgid "Internal data stream error."
msgstr "Intern datastrømsfejl."

#: ext/esd/esdsink.c:261 ext/esd/esdsink.c:366
msgid "Could not establish connection to sound server"
msgstr "Kunne ikke skabe kontakt til lyd-serveren"

#: ext/esd/esdsink.c:268
msgid "Failed to query sound server capabilities"
msgstr "Listning af lydservers egenskaber fejlede"

#: ext/shout2/gstshout2.c:518
msgid "Could not connect to server"
msgstr "Kunne ikke forbinde til server"

#: gst/avi/gstavimux.c:1357
msgid "No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt."
msgstr "Ingen eller defekt inddata audio, AVI sekvens vil blive ødelagt."

#: sys/ximage/gstximagesrc.c:641
msgid "Changing resolution at runtime is not yet supported."
msgstr "Ændring af opløsning under kørsel er endnu ikke understøttet."

#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:911
#, c-format
msgid "Error read()ing %d bytes on device '%s'."
msgstr "Fejl ved læs()ning af %d byte på enhed '%s'."

#: sys/v4l2/gstv4l2src.c:919
#, c-format
msgid "Error reading from device '%s'"
msgstr "Fejl ved læsning fra enhed '%s'"

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:68
#, c-format
msgid "Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver."
msgstr "Fejl ved hentning af egenskaber for enhed '%s': Det er ikke en v412 driver. Kontroller om det er en v411 driver."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:102
#, c-format
msgid "Failed to query attributes of input %d in device %s"
msgstr "Listning af inddata-attributter for %d i enhed %s fejlede"

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:126
#, c-format
msgid "Failed to get setting of tuner &d on device '%s'."
msgstr "Hentning af indstillinger for tuner &d på enhed '%s' fejlede."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:166
#, c-format
msgid "Failed to query norm on device '%s'."
msgstr "Listning af standard på enhed '%s' fejlede."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:214 sys/v4l2/v4l2_calls.c:285
#, c-format
msgid "Failed getting controls attributes on device '%s."
msgstr "Hentning af kontrol-attributter for enhed '%s' fejlede."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:403
#, c-format
msgid "Cannot identify device '%s'."
msgstr "Kan ikke identificere enhed '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:410
#, c-format
msgid "This isn't a device '%s'."
msgstr "Dette er ikke en enheds '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:417
#, c-format
msgid "Could not open device '%s' for reading and writing."
msgstr "Kunne ikke tilgå enhed '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:424
#, c-format
msgid "Device '%s' is not a capture device."
msgstr "Enhed '%s' er ikke en optageenhed."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:519
#, c-format
msgid "Failed to set norm for device '%s'."
msgstr "Indstilling af standard for enhed '%s' fejlede."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:556
#, c-format
msgid "Failed to get current tuner frequency for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente nuværende tuner-frekvens for enhed '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:597
#, c-format
msgid "Failed to set current tuner frequency for device '%s' to %lu Hz."
msgstr "Kunne ikke sætte nuværende tuner-frekvens for enhed '%s' til %lu Hz."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:631
#, c-format
msgid "Failed to get signal strength for device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente signalstyrke for enhed '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:667
#, c-format
msgid "Failed to get value for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente værdi af kontrol %d for enhed '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:702
#, c-format
msgid "Failed to set value %d for control %d on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke sætte værdi %d på kontrol %d for enhed '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:729
#, c-format
msgid "Failed to get current input on device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente nuværende inddata for enhed '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2_calls.c:752
#, c-format
msgid "Failed to set input %d on device %s."
msgstr "Kunne ikke sætte inddata %d for enhed %s."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:95
#, c-format
msgid "Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with"
msgstr "Kunne ikke liste mulige videoformater, som '%s' enheden kan arbejde med"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:137 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:239
#, c-format
msgid "Could not exchange data with device '%s'."
msgstr "Kunne ikke udveksle data med enheden '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:213 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:230
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'."
msgstr "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:215
#, c-format
msgid "The buffer type is not supported, or the index is out of bounds, or no buffers have been allocated yet, or the userptr or length are invalid. device %s"
msgstr "Buffertypen er ikke understøttet, eller indeks er udenfor grænser, eller der er ikke blevet tildelt buffere endnu, eller userptr eller længde er defekt. enhed %s"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:224
#, c-format
msgid "Failed trying to get video frames from device '%s'. Not enough memory."
msgstr "Forsøg på at hente videorammer fra enhed '%s' mislykkedes. Ikke tilstrækkeligt hukommelse."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:224
#, c-format
msgid "insufficient memory to enqueue a user pointer buffer. device %s."
msgstr "ikke tilstrækkeligt med hukommelse til at indrangere en brugerviserbuffer. enhed %s."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:232
#, c-format
msgid "Failed after %d tries. device %s. system error: %s"
msgstr "Fejlede efter %d forsøg. enhed %s. systemfejl: %s"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:272
#, c-format
msgid "Failed querying in which video format device '%s' is working with"
msgstr "Kunne ikke liste i hvilke formater, enhed '%s' kan arbejde med"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:316
#, c-format
msgid "The closest size from %dx%d is %dx%d, for video format %s on device '%s'"
msgstr "Den nærmeste størrelse fra %dx%d er %dx%d, for videoformat %s for enhed '%s'"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:330
#, c-format
msgid "The closest framerate from %u/%u is %u/%u, on device '%s'"
msgstr "Den nærmeste framerate fra %u/%u er %u/%u, på enhed '%s'"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:357 sys/v4l2/v4l2src_calls.c:367
#, c-format
msgid "Failed setting the video format for device '%s'"
msgstr "Kunne ikke indstille videoformat for enhed '%s'"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:487
#, c-format
msgid "Could not get buffers from device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente buffere fra enhed '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:496
#, c-format
msgid "The driver of device '%s' is broken."
msgstr "Driveren til enhed '%s' ir defekt."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:505
#, c-format
msgid "Could not get enough buffers from device '%s'."
msgstr "Kunne ikke hente tilstrækkeligt med buffere fra enhed '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:516
#, c-format
msgid "Could not get properties of data comming from device '%s'"
msgstr "Kunne ikke få egenskaberne for de data der kommer fra enhed '%s'"

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:526
#, c-format
msgid "Could not map memory in device '%s'."
msgstr "Kunne ikke afbilde hukommelse i enhed '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:569
#, c-format
msgid "Error starting streaming capture from device '%s'."
msgstr "Kunne ikke starte strømningsoptagelse fra enhed '%s'."

#: sys/v4l2/v4l2src_calls.c:613
#, c-format
msgid "Error stopping streaming capture from device '%s'."
msgstr "Kunne ikke stoppe strømningsoptagelse fra enhed '%s'."