Commit eaf1a33b authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

2005-05-15 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@633 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 8eb17fbe
2005-05-15 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-05-15 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-12 03:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-12 11:43+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-15 11:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-15 20:49+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -37,12 +37,12 @@ msgstr ""
"Požadovaná bezdrátová síť '%s' zřejmě není v dosahu. Bude se používat jiná "
"bezdrátová síť, pokud je k dispozici."
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:573
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:575
#, c-format
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Připojení k bezdrátové síti '%s' selhalo.\n"
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:578
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:580
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Připojení k drátové síti selhalo.\n"
......@@ -60,7 +60,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Aplet oznamovací oblasti pro správu vašich síťových zařízení a připojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:280
#: ../gnome/applet/applet.c:301
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:305
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
......@@ -75,7 +79,38 @@ msgstr ""
"\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:341
#: ../gnome/applet/applet.c:310
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba při spouštění VPN</span>\n"
"\n"
"Nemohu spustit připojení k VPN '%s' kvůli chybě spouštění programu pro VPN.\n"
"\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:315
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba při připojování k VPN</span>\n"
"\n"
"Nemohu spustit připojení k VPN '%s' kvůli chybě připojování.\n"
"\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:381
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
......@@ -90,9 +125,9 @@ msgstr ""
"\n"
"\"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:559 ../gnome/applet/applet.c:1922
#: ../gnome/applet/applet.c:599 ../gnome/applet/applet.c:1969
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:430
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:428
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
......@@ -100,129 +135,129 @@ msgstr ""
"Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade "
"nebyl nalezen)."
#: ../gnome/applet/applet.c:572
#: ../gnome/applet/applet.c:612
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrátové hledání."
#: ../gnome/applet/applet.c:579
#: ../gnome/applet/applet.c:619
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje detekci připojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:700
#: ../gnome/applet/applet.c:740
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Připravuji zařízení %s pro drátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:702
#: ../gnome/applet/applet.c:742
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Připravuji zařízení %s pro bezdrátovou síť '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:709
#: ../gnome/applet/applet.c:749
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Nastavuji zařízení %s pro drátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:711
#: ../gnome/applet/applet.c:751
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokouším se přidat k bezdrátové síti '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:718
#: ../gnome/applet/applet.c:758
#, c-format
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čekám na klíč bezdrátové sítě '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:725 ../gnome/applet/applet.c:734
#: ../gnome/applet/applet.c:765 ../gnome/applet/applet.c:774
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Žádám síťovou adresu od drátové sítě..."
#: ../gnome/applet/applet.c:727 ../gnome/applet/applet.c:736
#: ../gnome/applet/applet.c:767 ../gnome/applet/applet.c:776
#, c-format
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Žádám síťovou adresu od bezdrátové sítě '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:743
#: ../gnome/applet/applet.c:783
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Dokončuji připojení k drátové síti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:745
#: ../gnome/applet/applet.c:785
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Dokončuji připojení k bezdrátové síti '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:791
#: ../gnome/applet/applet.c:831
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager neběží"
#: ../gnome/applet/applet.c:802
#: ../gnome/applet/applet.c:842
msgid "No network connection"
msgstr "Žádné připojení k síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:809
#: ../gnome/applet/applet.c:849
msgid "Wired network connection"
msgstr "Drátové připojení k síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:816
#: ../gnome/applet/applet.c:856
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Připojen k ad-hoc bezdrátové síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:830
#: ../gnome/applet/applet.c:870
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrátové připojení k '%s' (%d%%)"
#: ../gnome/applet/applet.c:1181
#: ../gnome/applet/applet.c:1228
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Jiné bezdrátové sítě..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1202
#: ../gnome/applet/applet.c:1249
msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvořit novou bezdrátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1315
#: ../gnome/applet/applet.c:1362
msgid "VPN Connections"
msgstr "Připojení k VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:1337
#: ../gnome/applet/applet.c:1384
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojit VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1366
#: ../gnome/applet/applet.c:1413
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Nebylo nalezeno žádné síťové zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1529
#: ../gnome/applet/applet.c:1576
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager neběží..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1599 ../gnome/applet/applet.c:1647
#: ../gnome/applet/applet.c:1646 ../gnome/applet/applet.c:1694
msgid "Pause Wireless Scanning"
msgstr "Pozastavit bezdrátové hledání"
#: ../gnome/applet/applet.c:1604
#: ../gnome/applet/applet.c:1651
msgid "Resume Wireless Scanning"
msgstr "Pokračovat v bezdrátovém hledání"
#: ../gnome/applet/applet.c:1614 ../gnome/applet/applet.c:1653
#: ../gnome/applet/applet.c:1661 ../gnome/applet/applet.c:1700
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastavit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1619
#: ../gnome/applet/applet.c:1666
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1662
#: ../gnome/applet/applet.c:1709
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: ../gnome/applet/applet.c:1669
#: ../gnome/applet/applet.c:1716
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"
#: ../gnome/applet/applet.c:2070
#: ../gnome/applet/applet.c:2117
msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n"
......@@ -265,18 +300,18 @@ msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatné Unicode)"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:148
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:164
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:167
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:165
msgid "Ascii Key:"
msgstr "Klíč v ascii:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:170
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:168
msgid "Hex Key:"
msgstr "Klíč šestnáctkově:"
......@@ -310,10 +345,6 @@ msgid " "
msgstr " "
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
msgid "*"
msgstr "*"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:3
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
......@@ -323,7 +354,7 @@ msgstr ""
"Klíč v ascii (WEP)\n"
"Klíč šestnáctkově (WEP)"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:6
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
......@@ -333,7 +364,7 @@ msgstr ""
"Klíč v ascii (WEP)\n"
"Klíč šestnáctkově (WEP)"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:9
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
......@@ -346,7 +377,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Pro přístup k bezdrátové síti '%s' je vyžadováno heslo nebo šifrovací klíč."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:13
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
......@@ -357,7 +388,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s Nebude úplně fungovat."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
......@@ -375,30 +406,34 @@ msgstr ""
"NetworkManager vás už nebude otravovat hloupými dotazy, když se k ní "
"připojujete."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
msgid "Always Trust this Wireless Network"
msgstr "Vždy důvěřovat této bezdrátové síti"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "C_onnect"
msgstr "_Připojit"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Připojit se s povoleným šifrováním"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
msgid "Don't remind me again"
msgstr "Už mě to nepřipomínat"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ klíče:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
msgid "Key type:"
msgstr "Typ klíče:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Jiná bezdrátová síť..."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je vyžadován klíč bezdrátové sítě"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment