Commit eabafac7 authored by Alexander Shopov's avatar Alexander Shopov

2008-08-02 Alexander Shopov <ash@contact.bg>

	* bg.po: Updated Bulgarian translation by
	Alexander Shopov <ash@contact.bg>

git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@3885 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 3bde114e
2008-08-02 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
Alexander Shopov <ash@contact.bg>
2008-08-01 Og Maciel <ogmaciel@gnome.org> 2008-08-01 Og Maciel <ogmaciel@gnome.org>
* pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation by * pt_BR.po: Updated Brazilian Portuguese translation by
......
# Bulgarian translation of NetworkManager po-file # Bulgarian translation of NetworkManager po-file
# Copyright (C) 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc. # Copyright (C) 2005, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package. # This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2007. # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2007, 2008.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager HEAD\n" "Project-Id-Version: NetworkManager trunk\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-27 23:54+0300\n" "POT-Creation-Date: 2008-08-02 08:52+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-02 05:46+0200\n" "PO-Revision-Date: 2008-08-01 07:30+0300\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n" "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n" "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -19,35 +19,35 @@ msgstr "" ...@@ -19,35 +19,35 @@ msgstr ""
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:193 ../src/nm-netlink-monitor.c:471 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:193 ../src/nm-netlink-monitor.c:471
#, c-format #, c-format
msgid "error processing netlink message: %s" msgid "error processing netlink message: %s"
msgstr "" msgstr "грешка при обработката на следното съобщение от мрежовия слой: %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:250 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:250
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "unable to allocate netlink handle for monitoring link status: %s" msgid "unable to allocate netlink handle for monitoring link status: %s"
msgstr "" msgstr ""
"неуспешно създаване на мрежово гнездо за наблюдение на устройства за кабелен " "не може да се зададе модул в мрежовия слой за наблюдение на състоянието на "
"Етернет - %s" "връзката — %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:260 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:260
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "unable to connect to netlink for monitoring link status: %s" msgid "unable to connect to netlink for monitoring link status: %s"
msgstr "" msgstr ""
"неуспешно свързване към мрежовото гнездо за наблюдение на устройства за " "не може да се осъществи връзка с мрежовия слой за наблюдение на състоянието "
"кабелен Етернет - %s" "на връзката — %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:268 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:268
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "unable to join netlink group for monitoring link status: %s" msgid "unable to join netlink group for monitoring link status: %s"
msgstr "" msgstr ""
"неуспешно свързване към мрежовото гнездо за наблюдение на устройства за " "не може да се осъществи присъединяване към групата на мрежовия слой за "
"кабелен Етернет - %s" "наблюдение на състоянието на връзката — %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:276 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:276
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "unable to allocate netlink link cache for monitoring link status: %s" msgid "unable to allocate netlink link cache for monitoring link status: %s"
msgstr "" msgstr ""
"неуспешно създаване на мрежово гнездо за наблюдение на устройства за кабелен " "не може да се зададе временна памет в мрежовия слой за наблюдение на "
"Етернет - %s" "състоянието на връзката — %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:494 #: ../src/nm-netlink-monitor.c:494
#, c-format #, c-format
...@@ -57,11 +57,11 @@ msgstr "грешка при изчакване за данни през гнез ...@@ -57,11 +57,11 @@ msgstr "грешка при изчакване за данни през гнез
#: ../src/NetworkManager.c:250 #: ../src/NetworkManager.c:250
#, c-format #, c-format
msgid "Invalid option. Please use --help to see a list of valid options.\n" msgid "Invalid option. Please use --help to see a list of valid options.\n"
msgstr "" msgstr "Неправилна опция. Ползвайте --help, за да видите списъка с опции.\n"
#: ../src/dhcp-manager/nm-dhcp-dhclient.c:87 #: ../src/dhcp-manager/nm-dhcp-dhclient.c:87
msgid "# Created by NetworkManager\n" msgid "# Created by NetworkManager\n"
msgstr "" msgstr "# Създаден от NetworkManager\n"
#: ../src/dhcp-manager/nm-dhcp-dhclient.c:93 #: ../src/dhcp-manager/nm-dhcp-dhclient.c:93
#, c-format #, c-format
...@@ -69,195 +69,207 @@ msgid "" ...@@ -69,195 +69,207 @@ msgid ""
"# Merged from %s\n" "# Merged from %s\n"
"\n" "\n"
msgstr "" msgstr ""
"# Слят от %s\n"
"\n"
#: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:117 #: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:117
msgid "NOTE: the glibc resolver does not support more than 3 nameservers." msgid "NOTE: the glibc resolver does not support more than 3 nameservers."
msgstr "" msgstr "БЕЛЕЖКА: стандартно glibc поддържа максимум 3 сървъра за имена."
#: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:119 #: ../src/named-manager/nm-named-manager.c:119
msgid "The nameservers listed below may not be recognized." msgid "The nameservers listed below may not be recognized."
msgstr "" msgstr "Сървърите за имена отдолу могат да не бъдат разпознати."
#: ../system-settings/src/main.c:365 #: ../system-settings/src/main.c:365
#, c-format #, c-format
msgid "Auto %s" msgid "Auto %s"
msgstr "" msgstr "Автоматично %s"
#: ../libnm-util/crypto.c:125 #: ../libnm-util/crypto.c:125
#, c-format #, c-format
msgid "PEM key file had no end tag '%s'." msgid "PEM key file had no end tag '%s'."
msgstr "" msgstr "Крайният етикет „%s“ липсва в сертификат във формат PEM."
#: ../libnm-util/crypto.c:135 #: ../libnm-util/crypto.c:135
#, c-format #, c-format
msgid "Doesn't look like a PEM private key file." msgid "Doesn't look like a PEM private key file."
msgstr "" msgstr "Това не изглежда да е сертификат във формат PEM с частен ключ."
#: ../libnm-util/crypto.c:143 #: ../libnm-util/crypto.c:143
#, c-format #, c-format
msgid "Not enough memory to store PEM file data." msgid "Not enough memory to store PEM file data."
msgstr "" msgstr ""
"Няма достатъчно памет за запазването на данните от сертификата във формат "
"PEM."
#: ../libnm-util/crypto.c:159 #: ../libnm-util/crypto.c:159
#, c-format #, c-format
msgid "Malformed PEM file: Proc-Type was not first tag." msgid "Malformed PEM file: Proc-Type was not first tag."
msgstr "" msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: първият етикет не беше „Proc-Type“."
#: ../libnm-util/crypto.c:167 #: ../libnm-util/crypto.c:167
#, c-format #, c-format
msgid "Malformed PEM file: unknown Proc-Type tag '%s'." msgid "Malformed PEM file: unknown Proc-Type tag '%s'."
msgstr "" msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: непознат етикет „Proc-Type“ — „%s“."
#: ../libnm-util/crypto.c:177 #: ../libnm-util/crypto.c:177
#, c-format #, c-format
msgid "Malformed PEM file: DEK-Info was not the second tag." msgid "Malformed PEM file: DEK-Info was not the second tag."
msgstr "" msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: вторият етикет не беше „DEK-Info“."
#: ../libnm-util/crypto.c:188 #: ../libnm-util/crypto.c:188
#, c-format #, c-format
msgid "Malformed PEM file: no IV found in DEK-Info tag." msgid "Malformed PEM file: no IV found in DEK-Info tag."
msgstr "" msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: липсва първоначален вектор в етикета "
"„DEK-Info“."
#: ../libnm-util/crypto.c:195 #: ../libnm-util/crypto.c:195
#, c-format #, c-format
msgid "Malformed PEM file: invalid format of IV in DEK-Info tag." msgid "Malformed PEM file: invalid format of IV in DEK-Info tag."
msgstr "" msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: неправилен първоначален вектор в "
"етикета „DEK-Info“."
#: ../libnm-util/crypto.c:208 #: ../libnm-util/crypto.c:208
#, c-format #, c-format
msgid "Malformed PEM file: unknown private key cipher '%s'." msgid "Malformed PEM file: unknown private key cipher '%s'."
msgstr "" msgstr ""
"Неправилен сертификат във формат PEM: непознат шифър за частен ключ „%s“."
#: ../libnm-util/crypto.c:227 #: ../libnm-util/crypto.c:227
#, c-format #, c-format
msgid "Could not decode private key." msgid "Could not decode private key."
msgstr "" msgstr "Частният ключ не може да бъде декодиран."
#: ../libnm-util/crypto.c:271 #: ../libnm-util/crypto.c:271
#, c-format #, c-format
msgid "PEM certificate '%s' had no end tag '%s'." msgid "PEM certificate '%s' had no end tag '%s'."
msgstr "" msgstr "Крайният етикет „1$%s“ липсва в сертификата във формат PEM — „2$%s“."
#: ../libnm-util/crypto.c:281 #: ../libnm-util/crypto.c:281
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to decode certificate." msgid "Failed to decode certificate."
msgstr "" msgstr "Сертификатът не може да бъде декодиран."
#: ../libnm-util/crypto.c:290 ../libnm-util/crypto.c:298 #: ../libnm-util/crypto.c:290 ../libnm-util/crypto.c:298
#, c-format #, c-format
msgid "Not enough memory to store certificate data." msgid "Not enough memory to store certificate data."
msgstr "" msgstr "Няма памет за запазването на данните от сертификат."
#: ../libnm-util/crypto.c:328 #: ../libnm-util/crypto.c:328
#, c-format #, c-format
msgid "IV must be an even number of bytes in length." msgid "IV must be an even number of bytes in length."
msgstr "" msgstr "Началният вектор трябва да е четен брой байта на дължина."
#: ../libnm-util/crypto.c:337 #: ../libnm-util/crypto.c:337
#, c-format #, c-format
msgid "Not enough memory to store the IV." msgid "Not enough memory to store the IV."
msgstr "" msgstr "Няма достатъчно памет за запазването на началния вектор."
#: ../libnm-util/crypto.c:348 #: ../libnm-util/crypto.c:348
#, c-format #, c-format
msgid "IV contains non-hexadecimal digits." msgid "IV contains non-hexadecimal digits."
msgstr "" msgstr "Началният вектор съдържа низ, който не е шестнайсетично число."
#: ../libnm-util/crypto.c:386 ../libnm-util/crypto_gnutls.c:126 #: ../libnm-util/crypto.c:386 ../libnm-util/crypto_gnutls.c:126
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:136 #: ../libnm-util/crypto_nss.c:136
#, c-format #, c-format
msgid "Private key cipher '%s' was unknown." msgid "Private key cipher '%s' was unknown."
msgstr "" msgstr "Шифърът за частен ключ „%s“ е непознат."
#: ../libnm-util/crypto.c:395 #: ../libnm-util/crypto.c:395
#, c-format #, c-format
msgid "Not enough memory to create private key decryption key." msgid "Not enough memory to create private key decryption key."
msgstr "" msgstr "Няма достатъчно памет за създаването на частен ключ за дешифриране."
#: ../libnm-util/crypto.c:513 #: ../libnm-util/crypto.c:513
#, c-format #, c-format
msgid "Not enough memory to store decrypted private key." msgid "Not enough memory to store decrypted private key."
msgstr "" msgstr "Няма достатъчно памет за запазването на частен ключ за дешифриране."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:73 #: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:73
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to initialize the MD5 engine: %s / %s." msgid "Failed to initialize the MD5 engine: %s / %s."
msgstr "" msgstr "Модулът за MD5 не може да бъде инициализиран: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:135 ../libnm-util/crypto_nss.c:145 #: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:135 ../libnm-util/crypto_nss.c:145
#, c-format #, c-format
msgid "Not enough memory for decrypted key buffer." msgid "Not enough memory for decrypted key buffer."
msgstr "" msgstr "Няма достатъчно памет за буфера за дешифриране."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:143 #: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:143
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to initialize the decryption cipher context: %s / %s." msgid "Failed to initialize the decryption cipher context: %s / %s."
msgstr "" msgstr "Контекстът за дешифриране не може да бъде инициализиран: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:152 #: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:152
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to set symmetric key for decryption: %s / %s." msgid "Failed to set symmetric key for decryption: %s / %s."
msgstr "" msgstr "Симетричният ключ за дешифриране не може да бъде зададен: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:161 #: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:161
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to set IV for decryption: %s / %s." msgid "Failed to set IV for decryption: %s / %s."
msgstr "" msgstr "Началният вектор за дешифриране не може да бъде зададен: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:170 #: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:170
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to decrypt the private key: %s / %s." msgid "Failed to decrypt the private key: %s / %s."
msgstr "" msgstr "Частният ключ не може да бъде дешифриран: %s / %s."
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:208 #: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:208
#, c-format #, c-format
msgid "Error initializing certificate data: %s" msgid "Error initializing certificate data: %s"
msgstr "" msgstr "Грешка при инициализиране на данните от сертификата: %s"
#: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:220 #: ../libnm-util/crypto_gnutls.c:220
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't decode certificate: %s" msgid "Couldn't decode certificate: %s"
msgstr "" msgstr "Сертификатът не може да бъде декодиран: %s"
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:78 #: ../libnm-util/crypto_nss.c:78
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to initialize the MD5 context: %d." msgid "Failed to initialize the MD5 context: %d."
msgstr "" msgstr "Контекстът за MD5 не може да бъде инициализиран: %d."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:153 #: ../libnm-util/crypto_nss.c:153
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to initialize the decryption cipher slot." msgid "Failed to initialize the decryption cipher slot."
msgstr "" msgstr "Буферът за шифъра за дешифриране не може да бъде инициализиран."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:163 #: ../libnm-util/crypto_nss.c:163
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to set symmetric key for decryption." msgid "Failed to set symmetric key for decryption."
msgstr "" msgstr "Симетричният ключ за дешифриране не може да бъде зададен."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:173 #: ../libnm-util/crypto_nss.c:173
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to set IV for decryption." msgid "Failed to set IV for decryption."
msgstr "" msgstr "Началният вектор за дешифриране не може да бъде зададен."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:181 #: ../libnm-util/crypto_nss.c:181
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to initialize the decryption context." msgid "Failed to initialize the decryption context."
msgstr "" msgstr "Контекстът за дешифриране не може да бъде инициализиран."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:194 #: ../libnm-util/crypto_nss.c:194
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to decrypt the private key: %d." msgid "Failed to decrypt the private key: %d."
msgstr "" msgstr "Частният ключ не може да бъде дешифриран: %d."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:206 #: ../libnm-util/crypto_nss.c:206
#, c-format #, c-format
msgid "Failed to finalize decryption of the private key: %d." msgid "Failed to finalize decryption of the private key: %d."
msgstr "" msgstr "Дешифрирането на частния ключ не може да приключи: %d."
#: ../libnm-util/crypto_nss.c:250 #: ../libnm-util/crypto_nss.c:250
#, c-format #, c-format
msgid "Couldn't decode certificate: %d" msgid "Couldn't decode certificate: %d"
msgstr "" msgstr "Сертификатът не може да бъде дешифриран: %d"
#~ msgid "Passphrase for wireless network %s" #~ msgid "Passphrase for wireless network %s"
#~ msgstr "Парола за безжичната мрежа %s" #~ msgstr "Парола за безжичната мрежа %s"
...@@ -296,8 +308,8 @@ msgstr "" ...@@ -296,8 +308,8 @@ msgstr ""
#~ "Copyright © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n" #~ "Copyright © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n"
#~ "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc." #~ "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
#~ msgstr "" #~ msgstr ""
#~ "Авторски права © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n" #~ "Авторски права © 20042006 Red Hat, Inc.\n"
#~ "Авторски права © 2004-2006 Novell, Inc." #~ "Авторски права © 20042006 Novell, Inc."
#~ msgid "" #~ msgid ""
#~ "Notification area applet for managing your network devices and " #~ "Notification area applet for managing your network devices and "
...@@ -318,8 +330,8 @@ msgstr "" ...@@ -318,8 +330,8 @@ msgstr ""
#~ "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n" #~ "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n"
#~ "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc." #~ "Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
#~ msgstr "" #~ msgstr ""
#~ "Авторски права © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n" #~ "Авторски права © 20042005 Red Hat, Inc.\n"
#~ "Авторски права © 2005-2006 Novell, Inc." #~ "Авторски права © 20052006 Novell, Inc."
#~ msgid "VPN Login Failure" #~ msgid "VPN Login Failure"
#~ msgstr "Грешка при идентификация пред ВЧМ" #~ msgstr "Грешка при идентификация пред ВЧМ"
...@@ -378,31 +390,31 @@ msgstr "" ...@@ -378,31 +390,31 @@ msgstr ""
#~ msgstr "(не се знае)" #~ msgstr "(не се знае)"
#~ msgid "Preparing device %s for the wired network..." #~ msgid "Preparing device %s for the wired network..."
#~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за кабелната мрежа..." #~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за кабелната мрежа"
#~ msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..." #~ msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
#~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за безжичната мрежа „%s“..." #~ msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за безжичната мрежа „%s“"
#~ msgid "Configuring device %s for the wired network..." #~ msgid "Configuring device %s for the wired network..."
#~ msgstr "Настройване на устройството „%s“ за кабелната мрежа..." #~ msgstr "Настройване на устройството „%s“ за кабелната мрежа"
#~ msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..." #~ msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
#~ msgstr "Опит за свързване към безжичната мрежа „%s“..." #~ msgstr "Опит за свързване към безжичната мрежа „%s“"
#~ msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..." #~ msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
#~ msgstr "Изчакване за мрежовия ключ за безжичната мрежа „%s“..." #~ msgstr "Изчакване за мрежовия ключ за безжичната мрежа „%s“"
#~ msgid "Requesting a network address from the wired network..." #~ msgid "Requesting a network address from the wired network..."
#~ msgstr "Запитване на кабелната мрежа за адрес..." #~ msgstr "Запитване на кабелната мрежа за адрес"
#~ msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..." #~ msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
#~ msgstr "Запитване на безжичната мрежа „%s“ за адрес..." #~ msgstr "Запитване на безжичната мрежа „%s“ за адрес"
#~ msgid "Finishing connection to the wired network..." #~ msgid "Finishing connection to the wired network..."
#~ msgstr "Завършване на връзката към кабелната мрежа..." #~ msgstr "Завършване на връзката към кабелната мрежа"
#~ msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..." #~ msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
#~ msgstr "Завършване на връзката към безжичната мрежа „%s“..." #~ msgstr "Завършване на връзката към безжичната мрежа „%s“"
#~ msgid "NetworkManager is not running" #~ msgid "NetworkManager is not running"
#~ msgstr "NetworkManager не е включен" #~ msgstr "NetworkManager не е включен"
...@@ -429,34 +441,34 @@ msgstr "" ...@@ -429,34 +441,34 @@ msgstr ""
#~ msgstr "Свързване по ВЧМ към „%s“" #~ msgstr "Свързване по ВЧМ към „%s“"
#~ msgid "_Connect to Other Wireless Network..." #~ msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
#~ msgstr "_Свързване към други безжични мрежи..." #~ msgstr "_Свързване към други безжични мрежи"
#~ msgid "Create _New Wireless Network..." #~ msgid "Create _New Wireless Network..."
#~ msgstr "Създаване на _нова безжична мрежа..." #~ msgstr "Създаване на _нова безжична мрежа"
#~ msgid "_VPN Connections" #~ msgid "_VPN Connections"
#~ msgstr "_Връзки по ВЧМ" #~ msgstr "_Връзки по ВЧМ"
#~ msgid "_Configure VPN..." #~ msgid "_Configure VPN..."
#~ msgstr "_Настройване на ВЧМ..." #~ msgstr "_Настройване на ВЧМ"
#~ msgid "_Disconnect VPN..." #~ msgid "_Disconnect VPN..."
#~ msgstr "_Прекъсване на ВЧМ..." #~ msgstr "_Прекъсване на ВЧМ"
#~ msgid "_Dial Up Connections" #~ msgid "_Dial Up Connections"
#~ msgstr "_Връзки по телефонна линия" #~ msgstr "_Връзки по телефонна линия"
#~ msgid "Connect to %s..." #~ msgid "Connect to %s..."
#~ msgstr "Свързване към %s..." #~ msgstr "Свързване към %s"
#~ msgid "Disconnect from %s..." #~ msgid "Disconnect from %s..."
#~ msgstr "Прекъсване на връзката към %s..." #~ msgstr "Прекъсване на връзката към %s"
#~ msgid "No network devices have been found" #~ msgid "No network devices have been found"
#~ msgstr "Не са открити мрежови устройства" #~ msgstr "Не са открити мрежови устройства"
#~ msgid "NetworkManager is not running..." #~ msgid "NetworkManager is not running..."
#~ msgstr "NetworkManager не е включен..." #~ msgstr "NetworkManager не е включен"
#~ msgid "Enable _Networking" #~ msgid "Enable _Networking"
#~ msgstr "_Включване на мрежата" #~ msgstr "_Включване на мрежата"
...@@ -656,7 +668,7 @@ msgstr "" ...@@ -656,7 +668,7 @@ msgstr ""
#~ "безжична мрежа</span>\n" #~ "безжична мрежа</span>\n"
#~ "\n" #~ "\n"
#~ "Избрали сте да се свържете към безжичната мрежа „%s“. Ако сте уверени, че " #~ "Избрали сте да се свържете към безжичната мрежа „%s“. Ако сте уверени, че "
#~ "тя е сигурна и можете да й се доверите, задайте настройката отдолу и " #~ "тя е сигурна и можете да ѝ се доверите, задайте настройката отдолу и "
#~ "NetworkManager няма да ви иска потвърждения при следващи влизания." #~ "NetworkManager няма да ви иска потвърждения при следващи влизания."
#~ msgid "Anonymous Identity:" #~ msgid "Anonymous Identity:"
...@@ -732,7 +744,7 @@ msgstr "" ...@@ -732,7 +744,7 @@ msgstr ""
#~ "Споделен ключ" #~ "Споделен ключ"
#~ msgid "Other Wireless Network..." #~ msgid "Other Wireless Network..."
#~ msgstr "Друга безжична мрежа..." #~ msgstr "Друга безжична мрежа"
#~ msgid "Passphrase:" #~ msgid "Passphrase:"
#~ msgstr "Парола:" #~ msgstr "Парола:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment