Commit dc528ff3 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@824 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 49627257
2005-08-06 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-08-06 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-23 12:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-23 18:33+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-06 12:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-06 14:30+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -18,7 +18,13 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:986
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:839
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pro bezdrátovou síť %s"
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:1049
#, c-format
msgid ""
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range. A "
......@@ -27,12 +33,12 @@ msgstr ""
"Požadovaná bezdrátová síť '%s' zřejmě není v dosahu. Bude se používat jiná "
"bezdrátová síť, pokud je k dispozici."
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:597
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:598
#, c-format
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Připojení k bezdrátové síti '%s' selhalo.\n"
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:602
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:603
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Připojení k drátové síti selhalo.\n"
......@@ -177,9 +183,9 @@ msgstr ""
"\n"
"\"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:795 ../gnome/applet/applet.c:2365
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:455
#: ../gnome/applet/applet.c:795 ../gnome/applet/applet.c:2431
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:322
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:397
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
......@@ -266,77 +272,81 @@ msgstr "Bezdrátové připojení k '%s' (%d%%)"
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "Připojení k VPN '%s'"
#: ../gnome/applet/applet.c:1517
#: ../gnome/applet/applet.c:1542
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Připojit se k jiné bezdrátové síti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1538
#: ../gnome/applet/applet.c:1563
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvořit _novou bezdrátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1651
#: ../gnome/applet/applet.c:1676
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
msgid "VPN Connections"
msgstr "Připojení k VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:1678
#: ../gnome/applet/applet.c:1703
msgid "Configure VPN..."
msgstr "Nastavit VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1682
#: ../gnome/applet/applet.c:1707
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojit VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1732
#: ../gnome/applet/applet.c:1730
msgid "Dial Up"
msgstr "Vytáčené"
#: ../gnome/applet/applet.c:1790
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Nebylo nalezeno žádné síťové zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1890
#: ../gnome/applet/applet.c:1955
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager neběží..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1958
#: ../gnome/applet/applet.c:2023
msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "Za_stavit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1963
#: ../gnome/applet/applet.c:2028
msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1994
#: ../gnome/applet/applet.c:2059
msgid "_Wireless Network Discovery"
msgstr "_Hledání bezdrátových sítí"
#: ../gnome/applet/applet.c:1997
#: ../gnome/applet/applet.c:2062
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy hledat"
#: ../gnome/applet/applet.c:2005
#: ../gnome/applet/applet.c:2070
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Hledat jen při odpojení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2013
#: ../gnome/applet/applet.c:2078
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nehledat"
#. Stop All Wireless Devices item
#: ../gnome/applet/applet.c:2025
#: ../gnome/applet/applet.c:2090
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastavit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2031
#: ../gnome/applet/applet.c:2096
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informace o spojení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2039
#: ../gnome/applet/applet.c:2104
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: ../gnome/applet/applet.c:2046
#: ../gnome/applet/applet.c:2111
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../gnome/applet/applet.c:2515
#: ../gnome/applet/applet.c:2581
msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n"
......@@ -380,27 +390,27 @@ msgstr[2] "Bezdrátové sítě"
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatné Unicode)"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:148
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:163
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:143
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:156
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:166
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:146
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:159
msgid "ASCII Key:"
msgstr "Klíč v ASCII:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:169
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:149
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
msgid "Hex Key:"
msgstr "Klíč šestnáctkově:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:229
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:232
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvořit novou bezdrátovou síť"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:230
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:233
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
......@@ -408,19 +418,22 @@ msgstr ""
"Zadejte ESSID a nastavení zabezpečení bezdrátové sítě, kterou chcete "
"vytvořit."
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:235
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:234
msgid "By default, the ESSID is set to your computer's name,"
msgstr "Implicitně ne ESSID nastaveno na název vašeho počítače,"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
msgid ", with no encryption enabled."
msgstr ", bez povoleného šifrování."
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:241
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastní bezdrátová síť"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:242
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadejte ESSID bezdrátové sítě, ke které se chcete připojit."
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:248
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pro bezdrátovou síť %s"
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:152
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
#, c-format
......@@ -743,28 +756,28 @@ msgstr ""
"nemohu se připojit k socketu netlink pro sledování drátových síťových "
"zařízení - %s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:404
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:403
msgid "operation took too long"
msgstr "operace trvala příliš dlouho"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:501
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:500
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "přijata data od špatného typu odesílatele"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:514
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:513
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "přijata data od neočekávaného odesílatele"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:536
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:535
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:645
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:644
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr "po socketu bylo posláno příliš mnoho dat a některá byla ztracena"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:734
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
msgstr "při čekání na data ze socketu došlo k chybě"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment