Commit c320da0b authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac
Browse files

2005-02-22 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@467 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent d7bd32d0
2005-02-22 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-02-20 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-12 20:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-12 22:07+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-02-22 06:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-22 14:25+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "Upravit bezdrátové sítě"
msgid "*"
msgstr "*"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2 panel-applet/essid.glade.h:2
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n"
......@@ -53,7 +53,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Pro přístup k bezdrátové síti '%s' je vyžadováno heslo nebo šifrovací klíč."
#: info-daemon/passphrase.glade.h:9 panel-applet/essid.glade.h:7
#: info-daemon/passphrase.glade.h:9
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ klíče:"
......@@ -87,105 +87,102 @@ msgstr "Klíč šestnáctkově:"
msgid "You must log in to access the private network %s"
msgstr "Pro přístup k soukromé síti %s se musíte přihlásit"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:140 panel-applet/NMWirelessApplet.c:158
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:141 panel-applet/NMWirelessApplet.c:159
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Aplet NetworkManager"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:142
msgid "(C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "© 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:143 panel-applet/NMWirelessApplet.c:161
msgid "A panel application for managing your network devices & connections."
msgstr "Aplikace panelu pro správu vašich síťových zařízení a připojení."
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:160
msgid "(C) 2004-2005 by Red Hat, Inc."
msgstr "© 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:144 panel-applet/NMWirelessApplet.c:162
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr "Aplet oznamovací oblasti pro správu vašich síťových zařízení a připojení."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:377
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:378
msgid "No network connection"
msgstr "Žádné připojení k síti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:382
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:383
msgid "Wired network connection"
msgstr "Drátové připojení k síti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:387
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:388
msgid "Connecting to a wired network..."
msgstr "Připojuji se k drátové síti..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:396
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:397
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Připojen k ad-hoc bezdrátové síti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:410
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:411
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrátové připojení k '%s' (%d%%)"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:415
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:416
msgid "Wireless network connection"
msgstr "Bezdrátové připojení k síti"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:420
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:421
#, c-format
msgid "Connecting to wireless network '%s'..."
msgstr "Připojuji se k bezdrátové síti '%s' ..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:426
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:427
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager neběží"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:431
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:432
msgid "Scanning for wireless networks..."
msgstr "Hledám bezdrátové sítě..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:754
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:729
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Jiné bezdrátové sítě..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:775
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:750
msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvořit novou bezdrátovou síť..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:885
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:864
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Nebylo nalezeno žádné síťové zařízení"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1003
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1002
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager neběží..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1047 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1096
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1072 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1121
msgid "Pause Wireless Scanning"
msgstr "Pozastavit bezdrátové hledání"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1052
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1077
msgid "Resume Wireless Scanning"
msgstr "Pokračovat v bezdrátovém hledání"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1062 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1102
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1087 panel-applet/NMWirelessApplet.c:1127
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastavit všechna bezdrátová zařízení"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1067
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1092
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustit všechna bezdrátová zařízení"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1112
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1137
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1119
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1144
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:228
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:229
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvořit novou bezdrátovou síť"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:229
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:230
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
......@@ -193,11 +190,11 @@ msgstr ""
"Zadejte ESSID a nastavení zabezpečení bezdrátové sítě, kterou chcete "
"vytvořit."
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:234
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:235
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastní bezdrátová síť"
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:235
#: panel-applet/NMWirelessAppletOtherNetworkDialog.c:236
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadejte ESSID bezdrátové sítě, ke které se chcete připojit."
......@@ -211,6 +208,16 @@ msgstr ""
"Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade "
"nebyl nalezen)."
#: panel-applet/essid.glade.h:2
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitové heslo (WEP)\n"
"Klíč v ascii (WEP)\n"
"Klíč šestnáctkově (WEP)"
#: panel-applet/essid.glade.h:5
msgid "C_onnect"
msgstr "_Připojit"
......@@ -219,24 +226,28 @@ msgstr "_Připojit"
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Připojit se s povoleným šifrováním"
#: panel-applet/essid.glade.h:7
msgid "Key type:"
msgstr "Typ klíče:"
#: panel-applet/essid.glade.h:9
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrátový _adaptér:"
#: panel-applet/essid.glade.h:10
msgid "Wireless _Network:"
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrátová _síť:"
#: panel-applet/menu-info.c:109
#: panel-applet/menu-info.c:91
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Drátová síť (%s)"
#: panel-applet/menu-info.c:111
#: panel-applet/menu-info.c:93
msgid "Wired Network"
msgstr "Drátová síť"
#: panel-applet/menu-info.c:181
#: panel-applet/menu-info.c:166
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
......@@ -244,14 +255,14 @@ msgstr[0] "Bezdrátová síť (%s)"
msgstr[1] "Bezdrátové sítě (%s)"
msgstr[2] "Bezdrátové sítě (%s)"
#: panel-applet/menu-info.c:183
#: panel-applet/menu-info.c:168
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Bezdrátová síť"
msgstr[1] "Bezdrátové sítě"
msgstr[2] "Bezdrátové sítě"
#: panel-applet/menu-info.c:320
#: panel-applet/menu-info.c:294
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatné Unicode)"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment