Commit 9bd797e5 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

2005-12-11 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@1164 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 01afcce8
2005-12-11 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-12-11 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-02 20:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-02 23:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-11 21:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-11 22:40+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,17 +19,17 @@ msgstr ""
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#. Setup a request to the keyring to save the network passphrase
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:924
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:923
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Heslo pro bezdrátovou síť %s"
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:318
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:302
#, c-format
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Připojení k bezdrátové síti '%s' selhalo."
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:323
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:307
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Připojení k drátové síti selhalo."
......@@ -139,9 +139,9 @@ msgstr "Připojení k VPN '%s' řeklo:"
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Zpráva po přihlášení VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:763 ../gnome/applet/applet.c:2362
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:429
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:368
#: ../gnome/applet/applet.c:763 ../gnome/applet/applet.c:2367
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:379
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:372
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
......@@ -266,31 +266,31 @@ msgstr "Připojit se k %s..."
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Nebylo nalezeno žádné síťové zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1958
#: ../gnome/applet/applet.c:1962
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager neběží..."
#. 'Enable Wireless' item
#: ../gnome/applet/applet.c:2082
#: ../gnome/applet/applet.c:2087
msgid "Enable _Wireless"
msgstr "Povolit _bezdrátové"
#. 'Connection Information' item
#: ../gnome/applet/applet.c:2088
#: ../gnome/applet/applet.c:2093
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informace o spojení"
#. Help item
#: ../gnome/applet/applet.c:2098
#: ../gnome/applet/applet.c:2103
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#. About item
#: ../gnome/applet/applet.c:2106
#: ../gnome/applet/applet.c:2111
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../gnome/applet/applet.c:2498
#: ../gnome/applet/applet.c:2503
msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n"
......@@ -334,31 +334,20 @@ msgstr[2] "Bezdrátové sítě"
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatné Unicode)"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:42
msgid "_Passphrase:"
msgstr "_Heslo:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
msgid "_ASCII Key:"
msgstr "Klíč v _ASCII:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:157
msgid "_Hex Key:"
msgstr "Klíč _šestnáctkově:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:251
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:248
#, c-format
msgid ""
"By default, the ESSID is set to your computer's name, %s, with no encryption "
"enabled"
msgstr "Implicitně je ESSID nastaveno na název vašeho počítače, %s, bez povoleného šifrování"
msgstr ""
"Implicitně je ESSID nastaveno na název vašeho počítače, %s, bez povoleného "
"šifrování"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:255
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:252
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvořit novou bezdrátovou síť"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:256
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:253
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
......@@ -366,31 +355,31 @@ msgstr ""
"Zadejte ESSID a nastavení zabezpečení bezdrátové sítě, kterou chcete "
"vytvořit."
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:260
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:257
msgid "Create New Wireless Network"
msgstr "Vytvořit novou bezdrátovou síť"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:265
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:262
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastní bezdrátová síť"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:266
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:263
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadejte ESSID bezdrátové sítě, ke které se chcete připojit."
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:268
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:265
msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "Připojit se k jiné bezdrátové síti"
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:155
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:159
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:158
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:162
msgid "ASCII Key:"
msgstr "Klíč v ASCII:"
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:161
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:165
msgid "Hex Key:"
msgstr "Klíč šestnáctkově:"
......@@ -424,31 +413,11 @@ msgstr " "
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n"
"ASCII Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitové heslo (WEP)\n"
"Klíč v ASCII (WEP)\n"
"Klíč šestnáctkově (WEP)"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n"
"ASCII key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)"
msgstr ""
"128-bitové heslo (WEP)\n"
"Klíč v ASCII (WEP)\n"
"Klíč šestnáctkově (WEP)"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informace o aktivním spojení</span>"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:4
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
......@@ -461,7 +430,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Pro přístup k bezdrátové síti '%s' je vyžadováno heslo nebo šifrovací klíč."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:14
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
......@@ -472,7 +441,7 @@ msgstr ""
"\n"
"%s Nebude úplně fungovat."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:12
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
......@@ -489,46 +458,62 @@ msgstr ""
"je tato bezdrátová síť bezpečná, klikněte na zaškrtávací pole níže a "
"NetworkManager nebude při dalších přihlašováních žádat o potvrzení."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:15
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Adresa broadcastu:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:16
msgid "C_onnect"
msgstr "_Připojit"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
msgid "Connect with _encryption enabled"
msgstr "Připojit se s povoleným _šifrováním"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:17
msgid "Connection Information"
msgstr "Informace o spojení"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:25
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:18
msgid "Default Route:"
msgstr "Implicitní cesta:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:26
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:19
msgid "Destination Address:"
msgstr "Adresa cíle:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:27
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:20
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Hardwarová adresa:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:28
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "IP Address:"
msgstr "IP adresa:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:22
msgid "Interface:"
msgstr "Rozhraní:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:23
msgid "Key:"
msgstr "Klíč:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:24
msgid ""
"None\n"
"WEP Passphrase\n"
"WEP 40/128-bit hex\n"
"WEP 40/128-bit ASCII\n"
msgstr ""
"Žádný\n"
"Heslo WEP\n"
"WEP 40/128-bitů šestnáctkově\n"
"WEP 40/128-bitů v ASCII\n"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:29
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Jiná bezdrátová síť..."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:30
msgid "Password:"
msgstr "Heslo:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:31
msgid "Primary DNS:"
msgstr "Primární DNS:"
......@@ -542,17 +527,17 @@ msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Maska podsítě:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:34
msgid "User Name:"
msgstr "Jméno uživatele:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Je vyžadován klíč bezdrátové sítě"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:35
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Bezdrátový _adaptér:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:36
msgid "Wireless _network:"
msgstr "Bezdrátová _síť:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:37
msgid "_Always Trust this Wireless Network"
msgstr "_Vždy důvěřovat této bezdrátové síti"
......@@ -562,16 +547,32 @@ msgid "_Don't remind me again"
msgstr "_Už mě to nepřipomínat"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:39
msgid "_Key Type:"
msgstr "_Typ klíče:"
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Přihlásit se k síti"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:40
msgid "_Key type:"
msgstr "_Typ klíče:"
msgid "_Network Name:"
msgstr "_Název sítě:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:41
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Přihlásit se k síti"
msgid "_Wireless Security:"
msgstr "_Bezdrátové zabezpečení:"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:42
msgid "leap_subwindow"
msgstr "leap_subwindow"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:43
msgid "wep_key_subwindow"
msgstr "wep_key_subwindow"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:44
msgid "wep_passphrase_subwindow"
msgstr "wep_passphrase_subwindow"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:45
msgid "wpa_psk_subwindow"
msgstr "wpa_psk_subwindow"
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:370
msgid "Cannot add VPN connection"
......@@ -744,50 +745,3 @@ msgstr "po socketu bylo posláno příliš mnoho dat a některá byla ztracena"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
msgstr "při čekání na data ze socketu došlo k chybě"
#~ msgid ""
#~ "The requested wireless network '%s' does not appear to be in range. A "
#~ "different wireless network will be used if any are available."
#~ msgstr ""
#~ "Požadovaná bezdrátová síť '%s' zřejmě není v dosahu. Bude se používat "
#~ "jiná bezdrátová síť, pokud je k dispozici."
#~ msgid "_Wireless Enabled"
#~ msgstr "_Bezdrátová povolena"
#~ msgid ", with no encryption enabled."
#~ msgstr ", bez povoleného šifrování."
#~ msgid "Could not open socket!"
#~ msgstr "Nemohu otevřít socket!"
#~ msgid "Failed to get information about the interface!"
#~ msgstr "Nemohu získat informace o rozhraní!"
#~ msgid "Wireless Network _Discovery"
#~ msgstr "_Hledání bezdrátových sítí"
#~ msgid "Always Search"
#~ msgstr "Vždy hledat"
#~ msgid "Search Only When Disconnected"
#~ msgstr "Hledat jen při odpojení"
#~ msgid "Never Search"
#~ msgstr "Nikdy nehledat"
#~ msgid ""
#~ "Dependent on the private network you want to connect to, you need to "
#~ "select what type of connection you want to create."
#~ msgstr ""
#~ "Podle soukromé sítě, ke které se chcete připojit, musíte vybrat, jaký typ "
#~ "připojení chcete vytvořit."
#~ msgid "_Stop All Wireless Devices"
#~ msgstr "Za_stavit všechna bezdrátová zařízení"
#~ msgid "_Start All Wireless Devices"
#~ msgstr "_Spustit všechna bezdrátová zařízení"
#~ msgid "Stop All Wireless Devices"
#~ msgstr "Zastavit všechna bezdrátová zařízení"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment