Commit 90255dae authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

2005-05-29 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@651 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 82bf4f2b
2005-05-29 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-05-24 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>
* hu.po: Hungarian translation updated.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-15 11:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-15 20:49+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-29 04:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-29 14:04+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -28,7 +28,7 @@ msgstr "Orientace"
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientace oznamovací oblasti."
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:852
#: ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:928
#, c-format
msgid ""
"The requested wireless network '%s' does not appear to be in range. A "
......@@ -37,34 +37,34 @@ msgstr ""
"Požadovaná bezdrátová síť '%s' zřejmě není v dosahu. Bude se používat jiná "
"bezdrátová síť, pokud je k dispozici."
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:575
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:577
#, c-format
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed.\n"
msgstr "Připojení k bezdrátové síti '%s' selhalo.\n"
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:580
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:582
msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Připojení k drátové síti selhalo.\n"
#: ../gnome/applet/applet.c:194 ../gnome/applet/applet.c:212
#: ../gnome/applet/applet.c:195 ../gnome/applet/applet.c:213
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Aplet NetworkManager"
#: ../gnome/applet/applet.c:196 ../gnome/applet/applet.c:214
#: ../gnome/applet/applet.c:197 ../gnome/applet/applet.c:215
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: ../gnome/applet/applet.c:197 ../gnome/applet/applet.c:215
#: ../gnome/applet/applet.c:198 ../gnome/applet/applet.c:216
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr ""
"Aplet oznamovací oblasti pro správu vašich síťových zařízení a připojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:301
#: ../gnome/applet/applet.c:302
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:305
#: ../gnome/applet/applet.c:306
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
......@@ -79,7 +79,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:310
#: ../gnome/applet/applet.c:311
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
......@@ -95,7 +95,7 @@ msgstr ""
"\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:315
#: ../gnome/applet/applet.c:316
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
......@@ -110,7 +110,38 @@ msgstr ""
"\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:381
#: ../gnome/applet/applet.c:321
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n"
"\n"
"The VPN connection '%s' was not correctly configured.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba nastavení VPN</span>\n"
"\n"
"Připojení k VPN '%s' nebylo správně nastaveno.\n"
"\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:326
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
"\n"
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration.\n"
"\n"
"The VPN service said: \"%s\""
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Chyba při připojování k VPN</span>\n"
"\n"
"Nemohu spustit připojení k VPN '%s', protože VPN server nevrátil odpovídající nastavení sítě.\n"
"\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:393
#, c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
......@@ -125,7 +156,7 @@ msgstr ""
"\n"
"\"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:599 ../gnome/applet/applet.c:1969
#: ../gnome/applet/applet.c:611 ../gnome/applet/applet.c:1981
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:428
msgid ""
......@@ -135,129 +166,129 @@ msgstr ""
"Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade "
"nebyl nalezen)."
#: ../gnome/applet/applet.c:612
#: ../gnome/applet/applet.c:624
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrátové hledání."
#: ../gnome/applet/applet.c:619
#: ../gnome/applet/applet.c:631
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje detekci připojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:740
#: ../gnome/applet/applet.c:752
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Připravuji zařízení %s pro drátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:742
#: ../gnome/applet/applet.c:754
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Připravuji zařízení %s pro bezdrátovou síť '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:749
#: ../gnome/applet/applet.c:761
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Nastavuji zařízení %s pro drátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:751
#: ../gnome/applet/applet.c:763
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokouším se přidat k bezdrátové síti '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:758
#: ../gnome/applet/applet.c:770
#, c-format
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čekám na klíč bezdrátové sítě '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:765 ../gnome/applet/applet.c:774
#: ../gnome/applet/applet.c:777 ../gnome/applet/applet.c:786
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Žádám síťovou adresu od drátové sítě..."
#: ../gnome/applet/applet.c:767 ../gnome/applet/applet.c:776
#: ../gnome/applet/applet.c:779 ../gnome/applet/applet.c:788
#, c-format
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Žádám síťovou adresu od bezdrátové sítě '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:783
#: ../gnome/applet/applet.c:795
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Dokončuji připojení k drátové síti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:785
#: ../gnome/applet/applet.c:797
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Dokončuji připojení k bezdrátové síti '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:831
#: ../gnome/applet/applet.c:843
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager neběží"
#: ../gnome/applet/applet.c:842
#: ../gnome/applet/applet.c:854
msgid "No network connection"
msgstr "Žádné připojení k síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:849
#: ../gnome/applet/applet.c:861
msgid "Wired network connection"
msgstr "Drátové připojení k síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:856
#: ../gnome/applet/applet.c:868
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Připojen k ad-hoc bezdrátové síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:870
#: ../gnome/applet/applet.c:882
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrátové připojení k '%s' (%d%%)"
#: ../gnome/applet/applet.c:1228
#: ../gnome/applet/applet.c:1240
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Jiné bezdrátové sítě..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1249
#: ../gnome/applet/applet.c:1261
msgid "Create new Wireless Network..."
msgstr "Vytvořit novou bezdrátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1362
#: ../gnome/applet/applet.c:1374
msgid "VPN Connections"
msgstr "Připojení k VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:1384
#: ../gnome/applet/applet.c:1396
msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojit VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1413
#: ../gnome/applet/applet.c:1425
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Nebylo nalezeno žádné síťové zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1576
#: ../gnome/applet/applet.c:1588
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager neběží..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1646 ../gnome/applet/applet.c:1694
#: ../gnome/applet/applet.c:1658 ../gnome/applet/applet.c:1706
msgid "Pause Wireless Scanning"
msgstr "Pozastavit bezdrátové hledání"
#: ../gnome/applet/applet.c:1651
#: ../gnome/applet/applet.c:1663
msgid "Resume Wireless Scanning"
msgstr "Pokračovat v bezdrátovém hledání"
#: ../gnome/applet/applet.c:1661 ../gnome/applet/applet.c:1700
#: ../gnome/applet/applet.c:1673 ../gnome/applet/applet.c:1712
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastavit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1666
#: ../gnome/applet/applet.c:1678
msgid "Start All Wireless Devices"
msgstr "Spustit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1709
#: ../gnome/applet/applet.c:1721
msgid "Help"
msgstr "Nápověda"
#: ../gnome/applet/applet.c:1716
#: ../gnome/applet/applet.c:1728
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"
#: ../gnome/applet/applet.c:2117
#: ../gnome/applet/applet.c:2129
msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment