Commit 81749e3e authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@807 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 02d0a20a
2005-07-23 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-07-21 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org> 2005-07-21 Francisco Javier F. Serrador <serrador@cvs.gnome.org>
es.po: Updated Spanish translation. es.po: Updated Spanish translation.
......
...@@ -8,8 +8,8 @@ msgid "" ...@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n" "Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-05 12:06+0000\n" "POT-Creation-Date: 2005-07-23 12:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-07-10 19:01+0200\n" "PO-Revision-Date: 2005-07-23 18:33+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n" "Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n" "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -36,55 +36,55 @@ msgstr "Připojení k bezdrátové síti '%s' selhalo.\n" ...@@ -36,55 +36,55 @@ msgstr "Připojení k bezdrátové síti '%s' selhalo.\n"
msgid "Connection to the wired network failed.\n" msgid "Connection to the wired network failed.\n"
msgstr "Připojení k drátové síti selhalo.\n" msgstr "Připojení k drátové síti selhalo.\n"
#: ../gnome/applet/applet.c:190 #: ../gnome/applet/applet.c:192
msgid "Error displaying connection information: " msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba při zobrazování informací o připojení: " msgstr "Chyba při zobrazování informací o připojení: "
#: ../gnome/applet/applet.c:215 #: ../gnome/applet/applet.c:217
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!" msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nemohu najít některé vyžadované zdroje (soubor glade)!" msgstr "Nemohu najít některé vyžadované zdroje (soubor glade)!"
#: ../gnome/applet/applet.c:225 #: ../gnome/applet/applet.c:227
msgid "No active connections!" msgid "No active connections!"
msgstr "Žádná aktivní připojení!" msgstr "Žádná aktivní připojení!"
#: ../gnome/applet/applet.c:234 #: ../gnome/applet/applet.c:236
msgid "Could not open socket!" msgid "Could not open socket!"
msgstr "Nemohu otevřít socket!" msgstr "Nemohu otevřít socket!"
#: ../gnome/applet/applet.c:249 #: ../gnome/applet/applet.c:251
msgid "Failed to get information about the interface!" msgid "Failed to get information about the interface!"
msgstr "Nemohu získat informace o rozhraní!" msgstr "Nemohu získat informace o rozhraní!"
#: ../gnome/applet/applet.c:282 #: ../gnome/applet/applet.c:284
#, c-format #, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)" msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drátový Ethernet (%s)" msgstr "Drátový Ethernet (%s)"
#: ../gnome/applet/applet.c:284 #: ../gnome/applet/applet.c:286
#, c-format #, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)" msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrátový Ethernet (%s)" msgstr "Bezdrátový Ethernet (%s)"
#: ../gnome/applet/applet.c:378 ../gnome/applet/applet.c:396 #: ../gnome/applet/applet.c:380 ../gnome/applet/applet.c:398
msgid "NetworkManager Applet" msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Aplet NetworkManager" msgstr "Aplet NetworkManager"
#: ../gnome/applet/applet.c:380 ../gnome/applet/applet.c:398 #: ../gnome/applet/applet.c:382 ../gnome/applet/applet.c:400
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc." msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc." msgstr "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: ../gnome/applet/applet.c:381 ../gnome/applet/applet.c:399 #: ../gnome/applet/applet.c:383 ../gnome/applet/applet.c:401
msgid "" msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections." "Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr "" msgstr ""
"Aplet oznamovací oblasti pro správu vašich síťových zařízení a připojení." "Aplet oznamovací oblasti pro správu vašich síťových zařízení a připojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:484 #: ../gnome/applet/applet.c:486
msgid "VPN Error" msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN" msgstr "Chyba VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:488 #: ../gnome/applet/applet.c:490
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Failure</span>\n"
...@@ -99,7 +99,7 @@ msgstr "" ...@@ -99,7 +99,7 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\"" "Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:493 #: ../gnome/applet/applet.c:495
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Start Failure</span>\n"
...@@ -115,7 +115,7 @@ msgstr "" ...@@ -115,7 +115,7 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\"" "Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:498 #: ../gnome/applet/applet.c:500
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
...@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr "" ...@@ -130,7 +130,7 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\"" "Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:503 #: ../gnome/applet/applet.c:505
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Configuration Error</span>\n"
...@@ -145,7 +145,7 @@ msgstr "" ...@@ -145,7 +145,7 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\"" "Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:508 #: ../gnome/applet/applet.c:510
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Connect Failure</span>\n"
...@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr "" ...@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"Služba VPN řekla: \"%s\"" "Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:575 #: ../gnome/applet/applet.c:577
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">VPN Login Message</span>\n"
...@@ -177,7 +177,7 @@ msgstr "" ...@@ -177,7 +177,7 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"\"%s\"" "\"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:793 ../gnome/applet/applet.c:2357 #: ../gnome/applet/applet.c:795 ../gnome/applet/applet.c:2365
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:315
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:455 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:455
msgid "" msgid ""
...@@ -187,156 +187,156 @@ msgstr "" ...@@ -187,156 +187,156 @@ msgstr ""
"Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade " "Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade "
"nebyl nalezen)." "nebyl nalezen)."
#: ../gnome/applet/applet.c:806 #: ../gnome/applet/applet.c:808
#, c-format #, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning." msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrátové hledání." msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrátové hledání."
#: ../gnome/applet/applet.c:813 #: ../gnome/applet/applet.c:815
#, c-format #, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection." msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje detekci připojení." msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje detekci připojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:934 #: ../gnome/applet/applet.c:936
#, c-format #, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..." msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Připravuji zařízení %s pro drátovou síť..." msgstr "Připravuji zařízení %s pro drátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:936 #: ../gnome/applet/applet.c:938
#, c-format #, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..." msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Připravuji zařízení %s pro bezdrátovou síť '%s' ..." msgstr "Připravuji zařízení %s pro bezdrátovou síť '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:943 #: ../gnome/applet/applet.c:945
#, c-format #, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..." msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Nastavuji zařízení %s pro drátovou síť..." msgstr "Nastavuji zařízení %s pro drátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:945 #: ../gnome/applet/applet.c:947
#, c-format #, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..." msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokouším se přidat k bezdrátové síti '%s'..." msgstr "Pokouším se přidat k bezdrátové síti '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:952 #: ../gnome/applet/applet.c:954
#, c-format #, c-format
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..." msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čekám na klíč bezdrátové sítě '%s' ..." msgstr "Čekám na klíč bezdrátové sítě '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:959 ../gnome/applet/applet.c:968 #: ../gnome/applet/applet.c:961 ../gnome/applet/applet.c:970
msgid "Requesting a network address from the wired network..." msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Žádám síťovou adresu od drátové sítě..." msgstr "Žádám síťovou adresu od drátové sítě..."
#: ../gnome/applet/applet.c:961 ../gnome/applet/applet.c:970 #: ../gnome/applet/applet.c:963 ../gnome/applet/applet.c:972
#, c-format #, c-format
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..." msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Žádám síťovou adresu od bezdrátové sítě '%s'..." msgstr "Žádám síťovou adresu od bezdrátové sítě '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:977 #: ../gnome/applet/applet.c:979
msgid "Finishing connection to the wired network..." msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Dokončuji připojení k drátové síti..." msgstr "Dokončuji připojení k drátové síti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:979 #: ../gnome/applet/applet.c:981
#, c-format #, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..." msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Dokončuji připojení k bezdrátové síti '%s' ..." msgstr "Dokončuji připojení k bezdrátové síti '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1025 #: ../gnome/applet/applet.c:1027
msgid "NetworkManager is not running" msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager neběží" msgstr "NetworkManager neběží"
#: ../gnome/applet/applet.c:1036 #: ../gnome/applet/applet.c:1038
msgid "No network connection" msgid "No network connection"
msgstr "Žádné připojení k síti" msgstr "Žádné připojení k síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:1043 #: ../gnome/applet/applet.c:1045
msgid "Wired network connection" msgid "Wired network connection"
msgstr "Drátové připojení k síti" msgstr "Drátové připojení k síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:1050 #: ../gnome/applet/applet.c:1052
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network" msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Připojen k ad-hoc bezdrátové síti" msgstr "Připojen k ad-hoc bezdrátové síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:1064 #: ../gnome/applet/applet.c:1066
#, c-format #, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)" msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrátové připojení k '%s' (%d%%)" msgstr "Bezdrátové připojení k '%s' (%d%%)"
#: ../gnome/applet/applet.c:1089 #: ../gnome/applet/applet.c:1091
#, c-format #, c-format
msgid "VPN connection to '%s'" msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "Připojení k VPN '%s'" msgstr "Připojení k VPN '%s'"
#: ../gnome/applet/applet.c:1514 #: ../gnome/applet/applet.c:1517
msgid "_Connect to Other Wireless Network..." msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Připojit se k jiné bezdrátové síti..." msgstr "_Připojit se k jiné bezdrátové síti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1535 #: ../gnome/applet/applet.c:1538
msgid "Create _New Wireless Network..." msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvořit _novou bezdrátovou síť..." msgstr "Vytvořit _novou bezdrátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1648 #: ../gnome/applet/applet.c:1651
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:17
msgid "VPN Connections" msgid "VPN Connections"
msgstr "Připojení k VPN" msgstr "Připojení k VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:1670 #: ../gnome/applet/applet.c:1678
msgid "Configure VPN..." msgid "Configure VPN..."
msgstr "Nastavit VPN..." msgstr "Nastavit VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1674 #: ../gnome/applet/applet.c:1682
msgid "Disconnect VPN..." msgid "Disconnect VPN..."
msgstr "Odpojit VPN..." msgstr "Odpojit VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1724 #: ../gnome/applet/applet.c:1732
msgid "No network devices have been found" msgid "No network devices have been found"
msgstr "Nebylo nalezeno žádné síťové zařízení" msgstr "Nebylo nalezeno žádné síťové zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1882 #: ../gnome/applet/applet.c:1890
msgid "NetworkManager is not running..." msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager neběží..." msgstr "NetworkManager neběží..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1950 #: ../gnome/applet/applet.c:1958
msgid "_Stop All Wireless Devices" msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "Za_stavit všechna bezdrátová zařízení" msgstr "Za_stavit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1955 #: ../gnome/applet/applet.c:1963
msgid "_Start All Wireless Devices" msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustit všechna bezdrátová zařízení" msgstr "_Spustit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1986 #: ../gnome/applet/applet.c:1994
msgid "_Wireless Network Discovery" msgid "_Wireless Network Discovery"
msgstr "_Hledání bezdrátových sítí" msgstr "_Hledání bezdrátových sítí"
#: ../gnome/applet/applet.c:1989 #: ../gnome/applet/applet.c:1997
msgid "Always Search" msgid "Always Search"
msgstr "Vždy hledat" msgstr "Vždy hledat"
#: ../gnome/applet/applet.c:1997 #: ../gnome/applet/applet.c:2005
msgid "Search Only When Disconnected" msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Hledat jen při odpojení" msgstr "Hledat jen při odpojení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2005 #: ../gnome/applet/applet.c:2013
msgid "Never Search" msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nehledat" msgstr "Nikdy nehledat"
#. Stop All Wireless Devices item #. Stop All Wireless Devices item
#: ../gnome/applet/applet.c:2017 #: ../gnome/applet/applet.c:2025
msgid "Stop All Wireless Devices" msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastavit všechna bezdrátová zařízení" msgstr "Zastavit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2023 #: ../gnome/applet/applet.c:2031
msgid "Connection _Information" msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informace o spojení" msgstr "_Informace o spojení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2031 #: ../gnome/applet/applet.c:2039
msgid "_Help" msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda" msgstr "_Nápověda"
#: ../gnome/applet/applet.c:2038 #: ../gnome/applet/applet.c:2046
msgid "_About" msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci" msgstr "O _aplikaci"
#: ../gnome/applet/applet.c:2506 #: ../gnome/applet/applet.c:2515
msgid "" msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot " "The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n" "continue.\n"
...@@ -388,8 +388,8 @@ msgstr "Heslo:" ...@@ -388,8 +388,8 @@ msgstr "Heslo:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:151
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:166 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:166
msgid "Ascii Key:" msgid "ASCII Key:"
msgstr "Klíč v ascii:" msgstr "Klíč v ASCII:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154 #: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:154
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:169 #: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:169
...@@ -432,14 +432,18 @@ msgstr "Nemohu spustit připojení k VPN '%s'" ...@@ -432,14 +432,18 @@ msgstr "Nemohu spustit připojení k VPN '%s'"
msgid "" msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. " "Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator." "Contact your system administrator."
msgstr "Nemohu najít autentizační dialog pro typ připojení k VPN '%s'. Kontaktujte vašeho správce systému." msgstr ""
"Nemohu najít autentizační dialog pro typ připojení k VPN '%s'. Kontaktujte "
"vašeho správce systému."
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:194 #: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:194
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection " "There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator." "type '%s'. Contact your system administrator."
msgstr "Při spouštění autentizačního dialogu pro typ připojení k VPN '%s' se vyskytl problém. Kontaktujte vašeho správce systému." msgstr ""
"Při spouštění autentizačního dialogu pro typ připojení k VPN '%s' se vyskytl "
"problém. Kontaktujte vašeho správce systému."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:1
msgid " " msgid " "
...@@ -448,27 +452,28 @@ msgstr " " ...@@ -448,27 +452,28 @@ msgstr " "
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:2
msgid "" msgid ""
"128-bit Passphrase (WEP)\n" "128-bit Passphrase (WEP)\n"
"Ascii Key (WEP)\n" "ASCII Key (WEP)\n"
"Hex Key (WEP)" "Hex Key (WEP)"
msgstr "" msgstr ""
"128-bitové heslo (WEP)\n" "128-bitové heslo (WEP)\n"
"Klíč v ascii (WEP)\n" "Klíč v ASCII (WEP)\n"
"Klíč šestnáctkově (WEP)" "Klíč šestnáctkově (WEP)"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:5
msgid "" msgid ""
"128-bit passphrase (WEP)\n" "128-bit passphrase (WEP)\n"
"Ascii key (WEP)\n" "ASCII key (WEP)\n"
"Hex key (WEP)" "Hex key (WEP)"
msgstr "" msgstr ""
"128-bitové heslo (WEP)\n" "128-bitové heslo (WEP)\n"
"Klíč v ascii (WEP)\n" "Klíč v ASCII (WEP)\n"
"Klíč šestnáctkově (WEP)" "Klíč šestnáctkově (WEP)"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:8
msgid "" msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informace o aktivním spojení</span>" msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Informace o aktivním spojení</span>"
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:10
#, no-c-format #, no-c-format
...@@ -504,9 +509,12 @@ msgid "" ...@@ -504,9 +509,12 @@ msgid ""
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and " "that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins." "NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
msgstr "" msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrzení přihlášení k bezdrátové síti</span>\n" "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Potvrzení přihlášení k bezdrátové "
"síti</span>\n"
"\n" "\n"
"Rozhodli jste se přihlásit k bezdrátové síti '%s'. Pokud jste si jisti, že je tato bezdrátová síť bezpečná, klikněte na zaškrtávací pole níže a NetworkManager nebude při dalších přihlašováních žádat o potvrzení." "Rozhodli jste se přihlásit k bezdrátové síti '%s'. Pokud jste si jisti, že "
"je tato bezdrátová síť bezpečná, klikněte na zaškrtávací pole níže a "
"NetworkManager nebude při dalších přihlašováních žádat o potvrzení."
#: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21 #: ../gnome/applet/wireless-applet.glade.h:21
msgid "Always Trust this Wireless Network" msgid "Always Trust this Wireless Network"
...@@ -592,7 +600,9 @@ msgstr "Nemohu přidat připojení k VPN" ...@@ -592,7 +600,9 @@ msgstr "Nemohu přidat připojení k VPN"
msgid "" msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system " "No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator." "administrator."
msgstr "Ve vašem systému nebyl nalezen vhodný software pro VPN. Kontaktujte vašeho správce systému." msgstr ""
"Ve vašem systému nebyl nalezen vhodný software pro VPN. Kontaktujte vašeho "
"správce systému."
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:428 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:428
msgid "Cannot import VPN connection" msgid "Cannot import VPN connection"
...@@ -603,7 +613,9 @@ msgstr "Nemohu importovat připojení k VPN" ...@@ -603,7 +613,9 @@ msgstr "Nemohu importovat připojení k VPN"
msgid "" msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the " "Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator." "file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr "Nemohu najít vhodný soubor pro typ připojení k VPN '%s' pro import souboru '%s'. Kontaktujte vašeho správce systému." msgstr ""
"Nemohu najít vhodný soubor pro typ připojení k VPN '%s' pro import souboru '%"
"s'. Kontaktujte vašeho správce systému."
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:570 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:570
#, c-format #, c-format
...@@ -615,7 +627,9 @@ msgstr "Chyba při získávání připojení k VPN '%s'" ...@@ -615,7 +627,9 @@ msgstr "Chyba při získávání připojení k VPN '%s'"
msgid "" msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your " "Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator." "system administrator."
msgstr "Nemohu najít soubory UI pro typ připojení k VPN '%s'. Kontaktujte vašeho správce systému." msgstr ""
"Nemohu najít soubory UI pro typ připojení k VPN '%s'. Kontaktujte vašeho "
"správce systému."
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:733 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:733
#, c-format #, c-format
...@@ -628,7 +642,9 @@ msgid "" ...@@ -628,7 +642,9 @@ msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may " "All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new " "need your system administrator to provide information to create a new "
"connection." "connection."
msgstr "Všechny informace o připojení k VPN \"%s\" budou ztraceny a možná vám bude váš správce systému poskytnout informace pro vytvoření nového připojení." msgstr ""
"Všechny informace o připojení k VPN \"%s\" budou ztraceny a možná vám bude "
"váš správce systému poskytnout informace pro vytvoření nového připojení."
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:951 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:951
msgid "Unable to load" msgid "Unable to load"
...@@ -671,7 +687,9 @@ msgstr "Odstranit vybrané připojení k VPN" ...@@ -671,7 +687,9 @@ msgstr "Odstranit vybrané připojení k VPN"
msgid "" msgid ""
"Dependent on the private network you want to connect to, you need to select " "Dependent on the private network you want to connect to, you need to select "
"what type of connection you want to create." "what type of connection you want to create."
msgstr "Podle soukromé sítě, ke které se chcete připojit, musíte vybrat, jaký typ připojení chcete vytvořit." msgstr ""
"Podle soukromé sítě, ke které se chcete připojit, musíte vybrat, jaký typ "
"připojení chcete vytvořit."
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8 #: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
msgid "E_xport" msgid "E_xport"
...@@ -707,7 +725,8 @@ msgid "" ...@@ -707,7 +725,8 @@ msgid ""