Commit 78baf9f3 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac
Browse files

2005-09-04 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@931 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 5b327fff
2005-09-04 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2005-09-01 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-29 12:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-29 23:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-09-03 20:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-04 00:00+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -33,124 +33,127 @@ msgstr ""
"Požadovaná bezdrátová síť '%s' zřejmě není v dosahu. Bude se používat jiná "
"bezdrátová síť, pokud je k dispozici."
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:605
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:307
#, c-format
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Připojení k bezdrátové síti '%s' selhalo."
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:610
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:312
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Připojení k drátové síti selhalo."
#: ../gnome/applet/applet.c:192
#: ../gnome/applet/applet.c:198
msgid "Error displaying connection information: "
msgstr "Chyba při zobrazování informací o připojení: "
#: ../gnome/applet/applet.c:217
#: ../gnome/applet/applet.c:221
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Nemohu najít některé vyžadované zdroje (soubor glade)!"
#: ../gnome/applet/applet.c:227
#: ../gnome/applet/applet.c:233
msgid "No active connections!"
msgstr "Žádná aktivní připojení!"
#: ../gnome/applet/applet.c:236
#: ../gnome/applet/applet.c:242
msgid "Could not open socket!"
msgstr "Nemohu otevřít socket!"
#: ../gnome/applet/applet.c:251
#: ../gnome/applet/applet.c:257
msgid "Failed to get information about the interface!"
msgstr "Nemohu získat informace o rozhraní!"
#: ../gnome/applet/applet.c:284
#: ../gnome/applet/applet.c:289
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Drátový Ethernet (%s)"
#: ../gnome/applet/applet.c:286
#: ../gnome/applet/applet.c:291
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Bezdrátový Ethernet (%s)"
#: ../gnome/applet/applet.c:387 ../gnome/applet/applet.c:405
#: ../gnome/applet/applet.c:391 ../gnome/applet/applet.c:409
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Aplet NetworkManager"
#: ../gnome/applet/applet.c:389 ../gnome/applet/applet.c:407
#: ../gnome/applet/applet.c:393 ../gnome/applet/applet.c:411
msgid "Copyright (C) 2004-2005 Red Hat, Inc."
msgstr "Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc."
#: ../gnome/applet/applet.c:390 ../gnome/applet/applet.c:408
#: ../gnome/applet/applet.c:394 ../gnome/applet/applet.c:412
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr ""
"Aplet oznamovací oblasti pro správu vašich síťových zařízení a připojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:497
#: ../gnome/applet/applet.c:501
msgid "VPN Error"
msgstr "Chyba VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:501
#: ../gnome/applet/applet.c:505
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Chyba přihlášení k VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:502
#: ../gnome/applet/applet.c:506
#, c-format
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr "Nemohu spustit připojení k VPN '%s' kvůli chybě přihlášení."
#: ../gnome/applet/applet.c:506
#: ../gnome/applet/applet.c:510
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Chyba spuštění VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:507
#: ../gnome/applet/applet.c:511
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program."
msgstr "Nemohu spustit připojení k VPN '%s' kvůli chybě spouštění programu pro VPN."
msgstr ""
"Nemohu spustit připojení k VPN '%s' kvůli chybě spouštění programu pro VPN."
#: ../gnome/applet/applet.c:511 ../gnome/applet/applet.c:521
#: ../gnome/applet/applet.c:515 ../gnome/applet/applet.c:525
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Chyba připojení k VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:512
#: ../gnome/applet/applet.c:516
#, c-format
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Nemohu spustit připojení k VPN '%s' kvůli chybě připojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:516
#: ../gnome/applet/applet.c:520
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Chyba nastavení VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:517
#: ../gnome/applet/applet.c:521
#, c-format
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "Připojení k VPN '%s' nebylo správně nastaveno."
#: ../gnome/applet/applet.c:522
#: ../gnome/applet/applet.c:526
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration."
msgstr "Nemohu spustit připojení k VPN '%s', protože VPN server nevrátil odpovídající nastavení sítě."
msgstr ""
"Nemohu spustit připojení k VPN '%s', protože VPN server nevrátil "
"odpovídající nastavení sítě."
#: ../gnome/applet/applet.c:530
#: ../gnome/applet/applet.c:534
#, c-format
msgid "The VPN service said: \"%s\""
msgstr "Služba VPN řekla: \"%s\""
#: ../gnome/applet/applet.c:599
#: ../gnome/applet/applet.c:603
#, c-format
msgid "VPN connection '%s' said:"
msgstr "Připojení k VPN '%s' řeklo:"
#: ../gnome/applet/applet.c:601
#: ../gnome/applet/applet.c:605
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Zpráva po přihlášení VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:820 ../gnome/applet/applet.c:2447
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:326
#: ../gnome/applet/applet.c:824 ../gnome/applet/applet.c:2440
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:407
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:385
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
......@@ -159,76 +162,76 @@ msgstr ""
"Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade "
"nebyl nalezen)."
#: ../gnome/applet/applet.c:833
#: ../gnome/applet/applet.c:837
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje bezdrátové hledání."
#: ../gnome/applet/applet.c:840
#: ../gnome/applet/applet.c:844
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Síťové zařízení \"%s (%s)\" nepodporuje detekci připojení."
#: ../gnome/applet/applet.c:984
#: ../gnome/applet/applet.c:988
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Připravuji zařízení %s pro drátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:986
#: ../gnome/applet/applet.c:990
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Připravuji zařízení %s pro bezdrátovou síť '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:993
#: ../gnome/applet/applet.c:997
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Nastavuji zařízení %s pro drátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:995
#: ../gnome/applet/applet.c:999
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Pokouším se přidat k bezdrátové síti '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1002
#: ../gnome/applet/applet.c:1006
#, c-format
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Čekám na klíč bezdrátové sítě '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1009 ../gnome/applet/applet.c:1018
#: ../gnome/applet/applet.c:1013 ../gnome/applet/applet.c:1022
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Žádám síťovou adresu od drátové sítě..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1011 ../gnome/applet/applet.c:1020
#: ../gnome/applet/applet.c:1015 ../gnome/applet/applet.c:1024
#, c-format
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Žádám síťovou adresu od bezdrátové sítě '%s'..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1027
#: ../gnome/applet/applet.c:1031
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Dokončuji připojení k drátové síti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1029
#: ../gnome/applet/applet.c:1033
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Dokončuji připojení k bezdrátové síti '%s' ..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1075
#: ../gnome/applet/applet.c:1077
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager neběží"
#: ../gnome/applet/applet.c:1086
#: ../gnome/applet/applet.c:1088
msgid "No network connection"
msgstr "Žádné připojení k síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:1093
#: ../gnome/applet/applet.c:1095
msgid "Wired network connection"
msgstr "Drátové připojení k síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:1100
#: ../gnome/applet/applet.c:1102
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Připojen k ad-hoc bezdrátové síti"
#: ../gnome/applet/applet.c:1114
#: ../gnome/applet/applet.c:1116
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Bezdrátové připojení k '%s' (%d%%)"
......@@ -238,31 +241,31 @@ msgstr "Bezdrátové připojení k '%s' (%d%%)"
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "Připojení k VPN '%s'"
#: ../gnome/applet/applet.c:1554
#: ../gnome/applet/applet.c:1552
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Připojit se k jiné bezdrátové síti..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1575
#: ../gnome/applet/applet.c:1573
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Vytvořit _novou bezdrátovou síť..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1689
#: ../gnome/applet/applet.c:1687
msgid "_VPN Connections"
msgstr "Připojení k _VPN"
#: ../gnome/applet/applet.c:1718
#: ../gnome/applet/applet.c:1719
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Nastavit VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1722
#: ../gnome/applet/applet.c:1723
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Odpojit VPN..."
#: ../gnome/applet/applet.c:1745
#: ../gnome/applet/applet.c:1746
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Vytáčená připojení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1754
#: ../gnome/applet/applet.c:1755
#, c-format
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Připojit se k %s..."
......@@ -271,52 +274,47 @@ msgstr "Připojit se k %s..."
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Nebylo nalezeno žádné síťové zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:1971
#: ../gnome/applet/applet.c:1968
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager neběží..."
#: ../gnome/applet/applet.c:2039
msgid "_Stop All Wireless Devices"
msgstr "Za_stavit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2044
msgid "_Start All Wireless Devices"
msgstr "_Spustit všechna bezdrátová zařízení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2075
msgid "_Wireless Network Discovery"
#: ../gnome/applet/applet.c:2077
msgid "Wireless Network _Discovery"
msgstr "_Hledání bezdrátových sítí"
#: ../gnome/applet/applet.c:2078
#: ../gnome/applet/applet.c:2080
msgid "Always Search"
msgstr "Vždy hledat"
#: ../gnome/applet/applet.c:2086
#: ../gnome/applet/applet.c:2088
msgid "Search Only When Disconnected"
msgstr "Hledat jen při odpojení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2094
#: ../gnome/applet/applet.c:2096
msgid "Never Search"
msgstr "Nikdy nehledat"
#. Stop All Wireless Devices item
#: ../gnome/applet/applet.c:2106
msgid "Stop All Wireless Devices"
msgstr "Zastavit všechna bezdrátová zařízení"
#. Wireless Enabled item
#: ../gnome/applet/applet.c:2108
msgid "_Wireless Enabled"
msgstr "_Bezdrátová povolena"
#: ../gnome/applet/applet.c:2112
#. Connection Information item
#: ../gnome/applet/applet.c:2114
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Informace o spojení"
#: ../gnome/applet/applet.c:2120
#. Help item
#: ../gnome/applet/applet.c:2124
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: ../gnome/applet/applet.c:2127
#. About item
#: ../gnome/applet/applet.c:2132
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../gnome/applet/applet.c:2597
#: ../gnome/applet/applet.c:2579
msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot "
"continue.\n"
......@@ -373,11 +371,11 @@ msgstr "Klíč v _ASCII:"
msgid "_Hex Key:"
msgstr "Klíč _šestnáctkově:"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:232
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:238
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Vytvořit novou bezdrátovou síť"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:233
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:239
msgid ""
"Enter the ESSID and security settings of the wireless network you wish to "
"create."
......@@ -385,27 +383,27 @@ msgstr ""
"Zadejte ESSID a nastavení zabezpečení bezdrátové sítě, kterou chcete "
"vytvořit."
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:234
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:240
msgid "By default, the ESSID is set to your computer's name,"
msgstr "Implicitně ne ESSID nastaveno na název vašeho počítače,"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:236
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:242
msgid ", with no encryption enabled."
msgstr ", bez povoleného šifrování."
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:238
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:244
msgid "Create New Wireless Network"
msgstr "Vytvořit novou bezdrátovou síť"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:243
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:249
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastní bezdrátová síť"
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:244
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:250
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadejte ESSID bezdrátové sítě, ke které se chcete připojit."
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:246
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:252
msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "Připojit se k jiné bezdrátové síti"
......@@ -762,3 +760,12 @@ msgstr "po socketu bylo posláno příliš mnoho dat a některá byla ztracena"
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:733
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
msgstr "při čekání na data ze socketu došlo k chybě"
#~ msgid "_Stop All Wireless Devices"
#~ msgstr "Za_stavit všechna bezdrátová zařízení"
#~ msgid "_Start All Wireless Devices"
#~ msgstr "_Spustit všechna bezdrátová zařízení"
#~ msgid "Stop All Wireless Devices"
#~ msgstr "Zastavit všechna bezdrátová zařízení"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment