Commit 0a1bd6c3 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

2004-10-30 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.


git-svn-id: http://svn-archive.gnome.org/svn/NetworkManager/trunk@283 4912f4e0-d625-0410-9fb7-b9a5a253dbdc
parent 8e9f5072
2004-10-30 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-10-30 Marcel Telka <marcel@telka.sk>
* sk.po: Updated Slovak translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-24 04:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-24 05:23+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-30 12:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-30 15:16+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "Upravit bezdrátové sítě"
msgid "*"
msgstr "*"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2
#: info-daemon/passphrase.glade.h:2 panel-applet/essid.glade.h:2
msgid ""
"128-bit Passphrase\n"
"128-bit Raw Hex Key"
......@@ -51,12 +51,13 @@ msgstr ""
"\n"
"Pro přístup k bezdrátové síti '%s' je vyžadováno heslo nebo šifrovací klíč."
#: info-daemon/passphrase.glade.h:8
#: info-daemon/passphrase.glade.h:8 panel-applet/essid.glade.h:6
msgid "Key Type:"
msgstr "Typ klíče:"
#: info-daemon/passphrase.glade.h:9
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:101
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:100
#: panel-applet/essid.glade.h:7
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslo:"
......@@ -68,7 +69,7 @@ msgstr "Je vyžadován klíč bezdrátové sítě"
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Přihlásit se k síti"
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:104
#: info-daemon/NetworkManagerInfoPassphraseDialog.c:103
msgid "Key:"
msgstr "Klíč:"
......@@ -105,44 +106,31 @@ msgstr "NetworkManager neběží"
msgid "Scanning for wireless networks..."
msgstr "Hledám bezdrátové sítě..."
#. Reuse the above string to make the translators less angry.
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:706 panel-applet/NMWirelessApplet.c:716
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade "
"nebyl nalezen)."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:731
msgid "Custom wireless network"
msgstr "Vlastní bezdrátová síť"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:732
msgid "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Zadejte ESSID bezdrátové sítě, ke které se chcete připojit."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:815
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:657
msgid "Other Wireless Networks..."
msgstr "Jiné bezdrátové sítě..."
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:926
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:768
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Nebylo nalezeno žádné síťové zařízení"
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:1043
#: panel-applet/NMWirelessApplet.c:885
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager neběží..."
#: panel-applet/essid.glade.h:2
#: panel-applet/essid.glade.h:4
msgid "C_onnect"
msgstr "_Připojit"
#: panel-applet/essid.glade.h:3
#: panel-applet/essid.glade.h:5
msgid "Connect with encryption enabled"
msgstr "Připojit se s povoleným šifrováním"
#: panel-applet/essid.glade.h:8
msgid "Wireless _Adaptor:"
msgstr "Bezdrátový _adaptér:"
#: panel-applet/essid.glade.h:4
#: panel-applet/essid.glade.h:9
msgid "Wireless _Network:"
msgstr "Bezdrátová _síť:"
......@@ -181,3 +169,17 @@ msgstr "Orientace"
#: examples/python/systray/eggtrayicon.c:112
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Orientace oznamovací oblasti."
#~ msgid ""
#~ "The NetworkManager Applet could not find some required resources (the "
#~ "glade file was not found)."
#~ msgstr ""
#~ "Aplet NetworkManager nemohl najít některé vyžadované zdroje (soubor glade "
#~ "nebyl nalezen)."
#~ msgid "Custom wireless network"
#~ msgstr "Vlastní bezdrátová síť"
#~ msgid ""
#~ "Enter the ESSID of the wireless network to which you wish to connect."
#~ msgstr "Zadejte ESSID bezdrátové sítě, ke které se chcete připojit."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment