bg.po 33 KB
Newer Older
1
# Bulgarian translation of NetworkManager po-file
2
# Copyright (C) 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2007.
5 6 7 8 9
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 11
"POT-Creation-Date: 2007-02-02 06:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-02 05:46+0200\n"
12 13 14 15 16 17 18
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

19
#: ../gnome/applet/applet-compat.c:171 ../gnome/applet/applet-dbus-info.c:926
20 21 22 23
#, c-format
msgid "Passphrase for wireless network %s"
msgstr "Парола за безжичната мрежа %s"

24
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:274
25 26 27 28
#, c-format
msgid "Connection to the wireless network '%s' failed."
msgstr "Неуспешно свързване към безжичната мрежа „%s“."

29
#: ../gnome/applet/applet-dbus.c:279
30 31 32
msgid "Connection to the wired network failed."
msgstr "Неуспешно свързване към кабелната мрежа."

33 34
#: ../gnome/applet/applet.c:182
msgid "Error displaying connection information:"
35 36
msgstr "Грешка при показване на информацията за връзката:"

37
#: ../gnome/applet/applet.c:200
38 39 40
msgid "Could not find some required resources (the glade file)!"
msgstr "Някои ресурси не бяха открити (файлът на glade)!"

41
#: ../gnome/applet/applet.c:210
42 43 44
msgid "No active connections!"
msgstr "Няма действащи връзки!"

45 46 47 48 49 50
#: ../gnome/applet/applet.c:227
#, c-format
msgid "%d Mb/s"
msgstr "%d Mb/s"

#: ../gnome/applet/applet.c:230
51 52 53 54
#, c-format
msgid "Wired Ethernet (%s)"
msgstr "Кабелен Етернет (%s)"

55
#: ../gnome/applet/applet.c:232
56 57 58 59
#, c-format
msgid "Wireless Ethernet (%s)"
msgstr "Безжичен Етернет (%s)"

60 61 62 63 64
#: ../gnome/applet/applet.c:238
msgid "Unknown"
msgstr "неопределима"

#: ../gnome/applet/applet.c:330 ../gnome/applet/applet.c:357
65 66 67
msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Аплетът NetworkManager"

68 69 70 71 72 73 74
#: ../gnome/applet/applet.c:332
msgid ""
"Copyright © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
msgstr ""
"Авторски права © 2004-2006 Red Hat, Inc.\n"
"Авторски права © 2004-2006 Novell, Inc."
75

76
#: ../gnome/applet/applet.c:334 ../gnome/applet/applet.c:361
77 78 79 80 81 82
msgid ""
"Notification area applet for managing your network devices and connections."
msgstr ""
"Аплет за областта за уведомяване за управление на мрежовите устройства и "
"връзки."

83
#: ../gnome/applet/applet.c:337 ../gnome/applet/applet.c:365
84 85 86 87 88 89 90 91
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
"\n"
"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs<"

92 93 94 95 96 97 98
#: ../gnome/applet/applet.c:359
msgid ""
"Copyright © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2005-2006 Novell, Inc."
msgstr ""
"Авторски права © 2004-2005 Red Hat, Inc.\n"
"Авторски права © 2005-2006 Novell, Inc."
99

100
#: ../gnome/applet/applet.c:421
101 102 103
msgid "VPN Login Failure"
msgstr "Грешка при идентификация пред ВЧМ"

104
#: ../gnome/applet/applet.c:422
105 106 107 108 109 110
#, c-format
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a login failure."
msgstr ""
"Неуспех при осъществяването на връзката към ВЧМ „%s“ поради грешка в "
"идентификацията."

111
#: ../gnome/applet/applet.c:426
112 113 114
msgid "VPN Start Failure"
msgstr "Грешка при стартиране на ВЧМ"

115
#: ../gnome/applet/applet.c:427
116 117 118 119 120 121 122 123
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' due to a failure launching the VPN "
"program."
msgstr ""
"Връзката към ВЧМ „%s“ се провали поради грешка при стартиране на програмата "
"за ВЧМ."

124
#: ../gnome/applet/applet.c:431 ../gnome/applet/applet.c:441
125 126 127
msgid "VPN Connect Failure"
msgstr "Грешка при свързване към ВЧМ"

128
#: ../gnome/applet/applet.c:432
129 130 131 132
#, c-format
msgid "Could not start the VPN connection '%s' due to a connection error."
msgstr "Връзката към ВЧМ „%s“ се провали поради грешка при свързването."

133
#: ../gnome/applet/applet.c:436
134 135 136
msgid "VPN Configuration Error"
msgstr "Грешка в настройките на ВЧМ"

137
#: ../gnome/applet/applet.c:437
138 139 140 141
#, c-format
msgid "The VPN connection '%s' was not correctly configured."
msgstr "Връзката към ВЧМ „%s“ е с неправилни настройки."

142
#: ../gnome/applet/applet.c:442
143 144 145 146 147 148 149 150
#, c-format
msgid ""
"Could not start the VPN connection '%s' because the VPN server did not "
"return an adequate network configuration."
msgstr ""
"Връзката към ВЧМ „%s“ се провали, защото настройките на мрежата върнати от "
"сървъра за ВЧМ бяха неправилни."

151
#: ../gnome/applet/applet.c:512
152 153 154
msgid "VPN Login Message"
msgstr "Съобщение при идентификация пред ВЧМ"

155 156 157
#: ../gnome/applet/applet.c:737 ../gnome/applet/applet.c:2635
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:458
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:228
158 159 160 161 162 163 164
msgid ""
"The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
"file was not found)."
msgstr ""
"Аплетът NetworkManager не можа да открие някои задължителни ресурси (файлът "
"на glade)."

165
#: ../gnome/applet/applet.c:749
166 167 168 169
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support wireless scanning."
msgstr "Мрежовото устройство „%s (%s)“ не поддържа безжично претърсване."

170
#: ../gnome/applet/applet.c:757
171 172 173 174
#, c-format
msgid "The network device \"%s (%s)\" does not support link detection."
msgstr "Мрежовото устройство „%s (%s)“ не поддържа засичане на връзка."

175 176 177 178 179 180
#. Note to translators: this is used if no essid is known
#: ../gnome/applet/applet.c:905 ../gnome/applet/applet.c:1103
msgid "(unknown)"
msgstr "(не се знае)"

#: ../gnome/applet/applet.c:911
181 182 183 184
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wired network..."
msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за кабелната мрежа..."

185
#: ../gnome/applet/applet.c:913
186 187 188 189
#, c-format
msgid "Preparing device %s for the wireless network '%s'..."
msgstr "Подготвяне на устройството „%s“ за безжичната мрежа „%s“..."

190
#: ../gnome/applet/applet.c:921
191 192 193 194
#, c-format
msgid "Configuring device %s for the wired network..."
msgstr "Настройване на устройството „%s“ за кабелната мрежа..."

195
#: ../gnome/applet/applet.c:923
196 197 198 199
#, c-format
msgid "Attempting to join the wireless network '%s'..."
msgstr "Опит за свързване към безжичната мрежа „%s“..."

200
#: ../gnome/applet/applet.c:931
201 202 203 204
#, c-format
msgid "Waiting for Network Key for the wireless network '%s'..."
msgstr "Изчакване за мрежовия ключ за безжичната мрежа „%s“..."

205
#: ../gnome/applet/applet.c:939 ../gnome/applet/applet.c:949
206 207 208
msgid "Requesting a network address from the wired network..."
msgstr "Запитване на кабелната мрежа за адрес..."

209
#: ../gnome/applet/applet.c:941 ../gnome/applet/applet.c:951
210 211 212 213
#, c-format
msgid "Requesting a network address from the wireless network '%s'..."
msgstr "Запитване на безжичната мрежа „%s“ за адрес..."

214
#: ../gnome/applet/applet.c:959
215 216 217
msgid "Finishing connection to the wired network..."
msgstr "Завършване на връзката към кабелната мрежа..."

218
#: ../gnome/applet/applet.c:961
219 220 221 222
#, c-format
msgid "Finishing connection to the wireless network '%s'..."
msgstr "Завършване на връзката към безжичната мрежа „%s“..."

223
#: ../gnome/applet/applet.c:1078
224 225 226
msgid "NetworkManager is not running"
msgstr "NetworkManager не е включен"

227 228 229 230 231
#: ../gnome/applet/applet.c:1086 ../gnome/applet/applet.c:1843
msgid "Networking disabled"
msgstr "Мрежата е изключена"

#: ../gnome/applet/applet.c:1091
232 233 234
msgid "No network connection"
msgstr "Няма връзка към мрежа"

235
#: ../gnome/applet/applet.c:1096
236 237 238
msgid "Wired network connection"
msgstr "Връзка към кабелна мрежа"

239
#: ../gnome/applet/applet.c:1100
240 241 242
msgid "Connected to an Ad-Hoc wireless network"
msgstr "Връзка към инцидентна, безжична мрежа"

243
#: ../gnome/applet/applet.c:1102
244 245 246 247
#, c-format
msgid "Wireless network connection to '%s' (%d%%)"
msgstr "Безжична връзка към „%s“ (%d%%)"

248
#: ../gnome/applet/applet.c:1123
249 250 251 252
#, c-format
msgid "VPN connection to '%s'"
msgstr "Връзка по ВЧМ към „%s“"

253
#: ../gnome/applet/applet.c:1131
254 255 256 257
#, c-format
msgid "VPN connecting to '%s'"
msgstr "Свързване по ВЧМ към „%s“"

258
#: ../gnome/applet/applet.c:1556
259 260 261
msgid "_Connect to Other Wireless Network..."
msgstr "_Свързване към други безжични мрежи..."

262
#: ../gnome/applet/applet.c:1577
263 264 265
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Създаване на _нова безжична мрежа..."

266
#: ../gnome/applet/applet.c:1700
267 268 269
msgid "_VPN Connections"
msgstr "_Връзки по ВЧМ"

270
#: ../gnome/applet/applet.c:1745
271 272 273
msgid "_Configure VPN..."
msgstr "_Настройване на ВЧМ..."

274
#: ../gnome/applet/applet.c:1749
275 276 277
msgid "_Disconnect VPN..."
msgstr "_Прекъсване на ВЧМ..."

278
#: ../gnome/applet/applet.c:1771
279 280 281
msgid "_Dial Up Connections"
msgstr "_Връзки по телефонна линия"

282 283
#. FIXME: We should save and then check the state of the devices and show Connect _or_ Disconnect for each item
#: ../gnome/applet/applet.c:1782
284 285 286 287 288
#, c-format
msgid "Connect to %s..."
msgstr "Свързване към %s..."

#: ../gnome/applet/applet.c:1788
289 290 291 292 293
#, c-format
msgid "Disconnect from %s..."
msgstr "Прекъсване на връзката към %s..."

#: ../gnome/applet/applet.c:1837
294 295 296
msgid "No network devices have been found"
msgstr "Не са открити мрежови устройства"

297
#: ../gnome/applet/applet.c:2029
298 299 300
msgid "NetworkManager is not running..."
msgstr "NetworkManager не е включен..."

301 302 303 304 305
#. 'Enable Networking' item
#: ../gnome/applet/applet.c:2210
msgid "Enable _Networking"
msgstr "_Включване на мрежата"

306
#. 'Enable Wireless' item
307
#: ../gnome/applet/applet.c:2216
308 309 310 311
msgid "Enable _Wireless"
msgstr "Включване на _безжичната мрежа"

#. 'Connection Information' item
312
#: ../gnome/applet/applet.c:2222
313 314 315 316
msgid "Connection _Information"
msgstr "_Информация за връзката"

#. Help item
317
#: ../gnome/applet/applet.c:2233
318 319 320 321
msgid "_Help"
msgstr "_Помощ"

#. About item
322
#: ../gnome/applet/applet.c:2242
323 324 325
msgid "_About"
msgstr "_Относно"

326
#: ../gnome/applet/applet.c:2824
327 328 329 330 331 332 333
msgid ""
"The NetworkManager applet could not find some required resources.  It cannot "
"continue.\n"
msgstr ""
"Аплетът NetworkManager не може да открие необходим ресурс. Програмата не "
"може да продължи работа.\n"

334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404
#: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:157
msgid "Open System"
msgstr "Открита система"

#: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:160
msgid "Shared Key"
msgstr "Споделен ключ"

#: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:208
msgid "Automatic (Default)"
msgstr "Автоматично (по подразбиране)"

#: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:215
msgid "AES-CCMP"
msgstr "AES-CCMP"

#: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:223
msgid "TKIP"
msgstr "TKIP"

#: ../gnome/applet/wireless-security-option.c:231
msgid "Dynamic WEP"
msgstr "Динамичен WEP"

#: ../gnome/applet/wso-none.c:53
msgid "None"
msgstr "Без"

#: ../gnome/applet/wso-wep-ascii.c:138
msgid "WEP 64/128-bit ASCII"
msgstr "40/128-битов ключ за WEP в ASCII"

#: ../gnome/applet/wso-wep-hex.c:135
msgid "WEP 64/128-bit Hex"
msgstr "40/128-битов шестнадесетичен ключ за WEP"

#: ../gnome/applet/wso-wep-passphrase.c:135
msgid "WEP 128-bit Passphrase"
msgstr "128 битова парола WEP"

#: ../gnome/applet/wso-wpa-eap.c:237
msgid "PEAP"
msgstr "PEAP"

#: ../gnome/applet/wso-wpa-eap.c:238
msgid "TLS"
msgstr "TLS"

#: ../gnome/applet/wso-wpa-eap.c:239
msgid "TTLS"
msgstr "TTLS"

#: ../gnome/applet/wso-wpa-eap.c:247 ../src/nm-ap-security-wpa-eap.c:93
#: ../src/nm-ap-security-wpa-eap.c:117
msgid "WPA2 Enterprise"
msgstr "WPA2 Enterprise"

#: ../gnome/applet/wso-wpa-eap.c:249 ../src/nm-ap-security-wpa-eap.c:95
#: ../src/nm-ap-security-wpa-eap.c:122
msgid "WPA Enterprise"
msgstr "WPA Enterprise"

#: ../gnome/applet/wso-wpa-psk.c:178
msgid "WPA2 Personal"
msgstr "WPA2 Personal"

#: ../gnome/applet/wso-wpa-psk.c:180
msgid "WPA Personal"
msgstr "WPA Personal"

#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:134
405 406 407
msgid "Orientation"
msgstr "Ориентация"

408
#: ../gnome/applet/eggtrayicon.c:135
409 410 411
msgid "The orientation of the tray."
msgstr "Ориентацията на тавата"

412
#: ../gnome/applet/menu-items.c:88
413 414 415 416
#, c-format
msgid "Wired Network (%s)"
msgstr "Кабелна мрежа (%s)"

417
#: ../gnome/applet/menu-items.c:91
418 419 420
msgid "_Wired Network"
msgstr "_Кабелна мрежа"

421
#: ../gnome/applet/menu-items.c:162
422 423 424 425 426 427
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgid_plural "Wireless Networks (%s)"
msgstr[0] "Безжична мрежа (%s)"
msgstr[1] "Безжични мрежи (%s)"

428
#: ../gnome/applet/menu-items.c:164
429 430 431 432 433
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Безжична мрежа"
msgstr[1] "Безжични мрежи"

434
#: ../gnome/applet/menu-items.c:343
435 436 437
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (невалиден Уникод)"

438
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:352
439 440
#, c-format
msgid ""
441 442
"By default, the wireless network's name is set to your computer's name, %s, "
"with no encryption enabled"
443
msgstr ""
444
"По подразбиране името на безжичната мрежа е името на компютъра ви, „%s“, без "
445 446
"шифриране"

447
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:358
448 449 450
msgid "Create new wireless network"
msgstr "Създаване на нова безжична мрежа"

451
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:359
452
msgid ""
453
"Enter the name and security settings of the wireless network you wish to "
454 455
"create."
msgstr ""
456 457
"Въведете името и настройките на сигурността на безжичната мрежа, която "
"искате да създадете."
458

459
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:363
460 461 462
msgid "Create New Wireless Network"
msgstr "Създаване на нова безжична мрежа"

463 464 465
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:368
msgid "Existing wireless network"
msgstr "Съществуваща безжична мрежа"
466

467 468 469
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:369
msgid "Enter the name of the wireless network to which you wish to connect."
msgstr "Въведете името на безжичната мрежа, към която искате да се свържете."
470

471
#: ../gnome/applet/other-network-dialog.c:371
472 473 474
msgid "Connect to Other Wireless Network"
msgstr "Свързване към друга безжична мрежа"

475 476 477
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:215
msgid "Error connecting to wireless network"
msgstr "Грешка при свързване към друга безжична мрежа"
478

479 480 481 482 483
#: ../gnome/applet/passphrase-dialog.c:216
msgid ""
"The requested wireless network requires security capabilities unsupported by "
"your hardware."
msgstr "Хардуерът ви не поддържа изискванията на поисканата безжична мрежа."
484

485 486
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:151
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:188
487 488 489 490
#, c-format
msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
msgstr "Връзката към ВЧМ „%s“ не може да бъде стартирана"

491
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:154
492 493 494 495 496 497 498 499
#, c-format
msgid ""
"Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
"Contact your system administrator."
msgstr ""
"Диалоговата кутия за идентификация пред ВЧМ „%s“ не може да бъде открита. "
"Свържете се със системния администратор."

500
#: ../gnome/applet/vpn-password-dialog.c:191
501 502 503 504 505 506 507 508
#, c-format
msgid ""
"There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
"type '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
"Имаше проблем с показването на диалоговата кутия за идентификация пред ВЧМ „%"
"s“. Свържете се със системния администратор."

509
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:1
510 511 512
msgid " "
msgstr " "

513
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:2
514 515 516 517 518
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Active Connection Information</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Информация за действащата връзка</span>"

519
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:4
520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Passphrase Required by Wireless "
"Network</span>\n"
"\n"
"A passphrase or encryption key is required to access the wireless network '%"
"s'."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Безжичната мрежа изисква парола</"
"span>\n"
"\n"
"Необходима е парола или ключ за шифриране, за да се свържете с безжичната "
"мрежа „%s“."

534
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:8
535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Reduced Network Functionality</span>\n"
"\n"
"%s  It will not be completely functional."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ограничена функционалност на мрежата</"
"span>\n"
"\n"
"%s няма да функционира изцяло."

546
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:12
547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
#, no-c-format
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wireless Network Login Confirmation</"
"span>\n"
"\n"
"You have chosen to log in to the wireless network '%s'.  If you are sure "
"that this wireless network is secure, click the checkbox below and "
"NetworkManager will not require confirmation on subsequent log ins."
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Потвърждение за свързване към безжична "
"мрежа</span>\n"
"\n"
"Избрали сте да се свържете към безжичната мрежа „%s“. Ако сте уверени, че тя "
"е сигурна и можете да й се доверите, задайте настройката отдолу и "
561
"NetworkManager няма да ви иска потвърждения при следващи влизания."
562

563
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:15
564 565 566 567
msgid "Anonymous Identity:"
msgstr "Анонимна идентичност:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:16
568 569 570
msgid "Authentication:"
msgstr "Идентификация:"

571
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:17
572 573 574
msgid "Broadcast Address:"
msgstr "Адрес за разпръскване:"

575 576 577 578 579
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:18
msgid "CA Certificate File:"
msgstr "Файл със сертификатите на сертифициращите организации:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:19
580 581 582
msgid "C_onnect"
msgstr "_Свързване"

583 584 585 586 587
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:20
msgid "Client Certificate File:"
msgstr "Файл с клиентските сертификати:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:21
588 589 590
msgid "Connection Information"
msgstr "Информация за връзката"

591
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:22
592 593 594
msgid "Default Route:"
msgstr "Маршрут по подразбиране:"

595
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:23
596 597 598
msgid "Destination Address:"
msgstr "Целеви адрес:"

599 600 601 602 603 604 605 606 607
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:24
msgid "Driver:"
msgstr "Драйвер:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:25
msgid "EAP Method:"
msgstr "Метод за EAP:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:26
608 609 610
msgid "Hardware Address:"
msgstr "Хардуерен адрес:"

611
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:27
612 613 614
msgid "IP Address:"
msgstr "IP адрес:"

615 616 617 618 619
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:28
msgid "Identity:"
msgstr "Идентичност:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:29
620 621 622
msgid "Interface:"
msgstr "Интерфейс:"

623 624 625 626 627 628 629 630 631
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:30
msgid "Key Type:"
msgstr "Вид ключ:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:31
msgid "Key management:"
msgstr "Управление на ключове:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:32
632 633 634
msgid "Key:"
msgstr "Ключ:"

635
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:33
636 637
msgid ""
"None\n"
638 639 640
"WEP 128-bit Passphrase\n"
"WEP 64/128-bit Hex\n"
"WEP 64/128-bit ASCII\n"
641 642
msgstr ""
"Няма\n"
643 644
"128 битова парола WEP\n"
"40/128-битов шестнадесетичен ключ за WEP\n"
645 646
"40/128-битов ключ за WEP в ASCII\n"

647
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:38
648 649 650 651 652 653 654
msgid ""
"Open System\n"
"Shared Key"
msgstr ""
"Открита система\n"
"Споделен ключ"

655
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:40
656 657 658
msgid "Other Wireless Network..."
msgstr "Друга безжична мрежа..."

659 660 661 662 663
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:41
msgid "Passphrase:"
msgstr "Парола:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:42
664 665 666
msgid "Password:"
msgstr "Парола:"

667
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:43
668 669 670
msgid "Primary DNS:"
msgstr "Основен сървър за DNS:"

671 672 673 674 675 676 677 678 679
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:44
msgid "Private Key File:"
msgstr "Файл с частните ключове:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:45
msgid "Private Key Password:"
msgstr "Парола за частния ключ:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:46
680 681 682
msgid "Secondary DNS:"
msgstr "Допълнителен сървър за DNS:"

683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:47
msgid "Select the CA Certificate File"
msgstr "Избор на файла със сертификатите на сертифициращите организации"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:48
msgid "Select the Client Certificate File"
msgstr "Избор на файла с клиентските сертификати"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:49
msgid "Select the Private Key File"
msgstr "Избор на файла с частните ключове"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:50
msgid "Show key"
msgstr "Показване на ключа"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:51
msgid "Show passphrase"
msgstr "Показване на паролата"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:52
msgid "Show password"
msgstr "Показване на паролата"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:53
msgid "Show passwords"
msgstr "Показване на паролите"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:54
msgid "Speed:"
msgstr "Скорост:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:55
716 717 718
msgid "Subnet Mask:"
msgstr "Маска на подмрежата:"

719 720 721 722 723
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:56
msgid "Type:"
msgstr "Вид:"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:57
724 725 726
msgid "User Name:"
msgstr "Потребителско име:"

727
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:58
728 729 730
msgid "Wireless Network Key Required"
msgstr "Необходим е ключ за безжична мрежа"

731
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:59
732 733 734
msgid "Wireless _adapter:"
msgstr "Безжичен _адаптер:"

735
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:60
736 737 738
msgid "_Always Trust this Wireless Network"
msgstr "_Постоянно доверие на тази безжична мрежа"

739
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:61
740 741 742
msgid "_Don't remind me again"
msgstr "_Да няма нови напомняния"

743 744 745 746 747
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:62
msgid "_Fallback on this Network"
msgstr "Тази мрежа да е и _резервна"

#: ../gnome/applet/applet.glade.h:63
748 749 750
msgid "_Login to Network"
msgstr "_Свързване към мрежа"

751
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:64
752 753 754
msgid "_Network Name:"
msgstr "_Име на мрежа:"

755
#: ../gnome/applet/applet.glade.h:65
756 757 758
msgid "_Wireless Security:"
msgstr "_Безжична сигурност:"

759
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:417
760 761 762
msgid "Cannot add VPN connection"
msgstr "Не може да се добави връзка към ВЧМ"

763
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:419
764 765 766 767 768 769
msgid ""
"No suitable VPN software was found on your system. Contact your system "
"administrator."
msgstr ""
"Не е открит подходящ софтуер за ВЧМ. Свържете се със системния администратор."

770
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:461
771 772 773
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Връзката към ВЧМ не може да се внесе"

774
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:463
775 776 777 778 779 780 781 782 783
#, c-format
msgid ""
"Cannot find suitable software for VPN connection type '%s' to import the "
"file '%s'. Contact your system administrator."
msgstr ""
"Файлът „%2$s“ не може да се внесе, защото не може да се открие подходящ "
"софтуер за връзка към ВЧМ от вида „%1$s“. Свържете се със системния "
"администратор."

784
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:580
785 786 787 788
#, c-format
msgid "Error retrieving VPN connection '%s'"
msgstr "Грешка при получаване на информация за връзката към ВЧМ „%s“"

789
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:583
790 791 792 793 794 795 796 797
#, c-format
msgid ""
"Could not find the UI files for VPN connection type '%s'. Contact your "
"system administrator."
msgstr ""
"Файловете с описание на графичния интерфейс за връзки към ВЧМ от вида „%s“ "
"не могат да бъдат открити. Свържете се със системния администратор."

798
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:727
799 800 801 802
#, c-format
msgid "Delete VPN connection \"%s\"?"
msgstr "Да се изтрие ли връзката към ВЧМ „%s“?"

803
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:730
804 805 806 807 808 809 810 811 812 813
#, c-format
msgid ""
"All information about the VPN connection \"%s\" will be lost and you may "
"need your system administrator to provide information to create a new "
"connection."
msgstr ""
"Цялата информация за връзката към ВЧМ „%s“ ще бъде изтрита и може да се "
"наложи да я искате наново от системния администратор, ако искате да я "
"създадете наново."

814
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:924
815 816 817
msgid "Unable to load"
msgstr "Неуспех при зареждане"

818
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:926
819 820 821
msgid "Cannot find some needed resources (the glade file)!"
msgstr "Някои ресурси не бяха открити (файлът на glade)!"

822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841
#. druid_window = GTK_DIALOG (gtk_dialog_new_with_buttons (_("Create VPN Connection"),
#. NULL,
#. GTK_DIALOG_MODAL | GTK_DIALOG_DESTROY_WITH_PARENT,
#. GTK_STOCK_CANCEL,
#. GTK_RESPONSE_REJECT,
#. GTK_STOCK_APPLY,
#. GTK_RESPONSE_ACCEPT,
#. NULL));
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1081
msgid "Create VPN Connection"
msgstr "Създаване на връзка към ВЧМ"

#. gtk_container_add (GTK_CONTAINER (druid_window->vbox), GTK_WIDGET(gtk_label_new("Some label")));
#. gtk_box_pack_start (GTK_BOX (druid_window->vbox), GTK_WIDGET(druid), TRUE,TRUE,0);
#. gtk_box_pack_start (GTK_BOX (druid_window->vbox), GTK_WIDGET(gtk_label_new("Some label")), TRUE,TRUE,0);
#. toplevel = gtk_widget_get_toplevel (GTK_WIDGET (druid));
#. gtk_signal_connect (GTK_OBJECT (toplevel), "delete_event", GTK_SIGNAL_FUNC (vpn_window_close), NULL);
#. make the druid window modal wrt. our main window
#. gtk_window_set_modal (druid_window, TRUE);
#. gtk_window_set_transient_for (GTK_WINDOW(druid_window), GTK_WINDOW (dialog));
842
#. Edit dialog
843
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.c:1099
844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854
msgid "Edit VPN Connection"
msgstr "Редактиране на връзка към ВЧМ"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:1
msgid "Add a new VPN connection"
msgstr "Добавяне на нова връзка към ВЧМ"

#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:2
msgid "Delete the selected VPN connection"
msgstr "Изтриване на избраната връзка към ВЧМ"

855
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:3
856 857 858
msgid "E_xport"
msgstr "_Изнасяне"

859
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:4
860 861 862
msgid "Edit the selected VPN connection"
msgstr "Редактиране на избраната връзка към ВЧМ"

863
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:5
864 865 866
msgid "Export the VPN settings to a file"
msgstr "Изнасяне на настройките за ВЧМ във файл"

867
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:6
868 869 870
msgid "Export the selected VPN connection to a file"
msgstr "Изнасяне на избраната връзка към ВЧМ във файл"

871
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:7
872 873 874
msgid "Manage Virtual Private Network Connections"
msgstr "Управление на връзките към ВЧМ"

875
#: ../gnome/vpn-properties/nm-vpn-properties.glade.h:8
876 877 878
msgid "VPN Connections"
msgstr "Връзки към ВЧМ"

879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915
#: ../src/nm-ap-security-wep.c:52
msgid "40-bit WEP"
msgstr "40-битов WEP"

#: ../src/nm-ap-security-wep.c:54
msgid "104-bit WEP"
msgstr "104-битов WEP"

#: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:51
msgid "WPA TKIP"
msgstr "WPA TKIP"

#: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:53
msgid "WPA CCMP"
msgstr "WPA CCMP"

#: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:55
msgid "WPA Automatic"
msgstr "Автоматичен WPA"

#: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:60
msgid "WPA2 TKIP"
msgstr "WPA2 TKIP"

#: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:62
msgid "WPA2 CCMP"
msgstr "WPA2 CCMP"

#: ../src/nm-ap-security-wpa-psk.c:64
msgid "WPA2 Automatic"
msgstr "Автоматичен WPA2"

#: ../src/nm-ap-security.c:334
msgid "none"
msgstr "липсва"

#: ../src/nm-netlink-monitor.c:174
916 917 918 919 920 921 922
#, c-format
msgid ""
"unable to create netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"неуспешно създаване на мрежово гнездо за наблюдение на устройства за кабелен "
"Етернет - %s"

923
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:192
924 925 926 927 928 929 930
#, c-format
msgid ""
"unable to bind to netlink socket for monitoring wired ethernet devices - %s"
msgstr ""
"неуспешно свързване към мрежовото гнездо за наблюдение на устройства за "
"кабелен Етернет - %s"

931
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:427
932 933 934
msgid "operation took too long"
msgstr "операцията продължи прекалено дълго"

935
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:524
936 937 938
msgid "received data from wrong type of sender"
msgstr "получени са данни от неправилен вид изпращач"

939
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:537
940 941 942
msgid "received data from unexpected sender"
msgstr "получени са данни от неочакван изпращач"

943
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:666
944 945 946 947
msgid "too much data was sent over socket and some of it was lost"
msgstr ""
"през гнездото са получени прекалено много данни и някои от тях са загубени"

948
#: ../src/nm-netlink-monitor.c:774
949 950
msgid "error occurred while waiting for data on socket"
msgstr "грешка при изчакване за данни през гнездо"
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980

#: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:930
#, c-format
msgid "You are now connected to the Ad-Hoc wireless network '%s'."
msgstr "Свързали сте се към инцидентната, безжична мрежа „%s“."

#: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:935
#, c-format
msgid "You are now connected to the wireless network '%s'."
msgstr "Свързани сте към безжичната мрежа „%s“."

#: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:942
msgid "You are now connected to the wired network."
msgstr "Свързани сте към кабелната мрежа."

#: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:948
msgid "Connection Established"
msgstr "Връзката е осъществена"

#: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:997
msgid "Disconnected"
msgstr "Без връзка"

#: ../gnome/applet/applet-dbus-devices.c:998
msgid "The network connection has been disconnected."
msgstr "Връзката към мрежата е прекъсната."

#: ../src/nm-ap-security-leap.c:66 ../src/nm-ap-security-leap.c:82
msgid "LEAP"
msgstr "LEAP"