sk.po 347 KB
Newer Older
1
# Slovak translations for NetworkManager package.
2
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3
# This file is distributed under the same license as the NetworkManager package.
4
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2004, 2005, 2006.
5
#
6
# $Id: sk.po,v 1.47 2006/10/15 22:29:21 marcel Exp $
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
7
# Lubomir Rintel <lkundrak@v3.sk>, 2016. #zanata
8
# Lubomir Rintel <lkundrak@v3.sk>, 2017. #zanata
Thomas Haller's avatar
Thomas Haller committed
9
# Thomas Haller <thaller@redhat.com>, 2017. #zanata
10 11
msgid ""
msgstr ""
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
12
"Project-Id-Version: \n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
14
"POT-Creation-Date: 2019-05-28 14:23+0200\n"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
15 16
"PO-Revision-Date: 2019-05-15 16:46+0200\n"
"Last-Translator: Jose Riha <jose1711@gmail.com>\n"
17
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
18
"Language: sk\n"
19 20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
23
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
24

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
25
#: ../clients/cli/agent.c:39
26
#, c-format
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
27 28 29 30 31 32
msgid ""
"Usage: nmcli agent { COMMAND | help }\n"
"\n"
"COMMAND := { secret | polkit | all }\n"
"\n"
msgstr ""
33 34 35
"Použitie: nmcli agent { PRÍKAZ | help }\n"
"\n"
"PRÍKAZ := { secret | polkit | all }\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
36

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
37
#: ../clients/cli/agent.c:47
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli agent secret { help }\n"
"\n"
"Runs nmcli as NetworkManager secret agent. When NetworkManager requires\n"
"a password it asks registered agents for it. This command keeps nmcli "
"running\n"
"and if a password is required asks the user for it.\n"
"\n"
msgstr ""
48 49 50 51 52 53
"Použitie: nmcli agent secret { help }\n"
"\n"
"Spustí nmcli v režime prostredníka prístupových oprávnení. V prípade, že\n"
"NetworkManager potrebuje heslo, vyžiada si ho od prostredníka. Tento\n"
"príkaz spôsobí, že nmcli ostane bežať a vyžiada si od užívateľa heslo keď\n"
"ho NetworkManager potrebuje.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
54

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
55
#: ../clients/cli/agent.c:57
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli agent polkit { help }\n"
"\n"
"Registers nmcli as a polkit action for the user session.\n"
"When a polkit daemon requires an authorization, nmcli asks the user and "
"gives\n"
"the response back to polkit.\n"
"\n"
msgstr ""
66 67 68 69
"Použitie: nmcli agent polkit { help }\n"
"\n"
"Spustí polkit agenta pre toto sedenie. Keď bude služba polkit potrebovať "
"autorizáciu,\n"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
70
"nmcli si ju vyžiada od používateľa a pošle odpoveď polkitu.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
71

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
72
#: ../clients/cli/agent.c:67
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
73 74 75 76 77 78 79
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli agent all { help }\n"
"\n"
"Runs nmcli as both NetworkManager secret and a polkit agent.\n"
"\n"
msgstr ""
80 81 82 83 84 85
"Použitie: nmcli agent all { help }\n"
"\n"
"Spustí agenta, ktorý bude obsluhovať požiadavky od polkitu aj "
"NetworkManagera.\n"
"Keď bude vyžadovaná autorizácia užívateľa alebo siete, nmcli ju obslúži.\n"
"\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
86

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
87
#: ../clients/cli/agent.c:159
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
88 89
#, c-format
msgid "nmcli successfully registered as a NetworkManager's secret agent.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
90
msgstr "nmcli sa úspešne zaregistroval ako secret agent pre NetworkManager.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
91

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
92
#: ../clients/cli/agent.c:161
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
93 94
#, c-format
msgid "Error: secret agent initialization failed"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
95
msgstr "Chyba: nebolo možné spustiť agenta"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
96

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
97
#: ../clients/cli/agent.c:180
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
98 99
#, c-format
msgid "Error: polkit agent initialization failed: %s"
100
msgstr "Chyba: nebolo možné spustiť polkit agenta: %s"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
101

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
102
#: ../clients/cli/agent.c:188
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
103 104
#, c-format
msgid "nmcli successfully registered as a polkit agent.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
105
msgstr "nmcli sa úspešne zaregistroval ako secret agent pre polkit.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
106

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
107 108 109
#: ../clients/cli/common.c:360 ../clients/cli/common.c:361
#: ../clients/cli/common.c:392 ../clients/cli/common.c:393
#: ../clients/cli/connections.c:1460
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
110
msgid "GROUP"
111
msgstr "SKUPINA"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
112

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
113
#: ../clients/cli/common.c:644
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
114 115
#, c-format
msgid "Error: openconnect failed: %s\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
116
msgstr "Chyba: openconnect zlyhal: %s\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
117

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
118
#: ../clients/cli/common.c:651
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
119 120
#, c-format
msgid "Error: openconnect failed with status %d\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
121
msgstr "Chyba: openconnect vrátil chybový stav %d\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
122

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
123
#: ../clients/cli/common.c:653
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
124 125
#, c-format
msgid "Error: openconnect failed with signal %d\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
126
msgstr "Chyba: openconnect prijal signál %d\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
127

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
128
#: ../clients/cli/common.c:741
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
129 130 131 132 133
#, c-format
msgid ""
"Warning: password for '%s' not given in 'passwd-file' and nmcli cannot ask "
"without '--ask' option.\n"
msgstr ""
134 135
"Varovanie: heslo pre '%s' nie je nastavené v 'passwd-file' a nmcli o neho "
"bez voľby '--ask' nemôže požiadať.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
136

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
137
#: ../clients/cli/common.c:1241
138 139
#, c-format
msgid "Error: Could not create NMClient object: %s."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
140
msgstr "Chyba: Nepodarilo sa vytvoriť objekt NMClient: %s."
141

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
142
#: ../clients/cli/common.c:1261
143
msgid "Error: NetworkManager is not running."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
144
msgstr "Chyba: NetworkManager nebeží."
145

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
146
#: ../clients/cli/common.c:1357
147 148 149 150
#, c-format
msgid "Error: argument '%s' not understood. Try passing --help instead."
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
151
#: ../clients/cli/common.c:1367
152 153 154
msgid "Error: missing argument. Try passing --help."
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
155
#: ../clients/cli/common.c:1436
156
msgid "access denied"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
157
msgstr "prístup odoprený"
158

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
159 160 161 162 163
#: ../clients/cli/common.c:1444 ../clients/cli/connections.c:79
#: ../clients/cli/connections.c:88 ../clients/cli/devices.c:438
#: ../clients/cli/devices.c:530 ../clients/cli/devices.c:537
#: ../clients/cli/general.c:40 ../clients/cli/general.c:130
#: ../clients/cli/general.c:135 ../clients/common/nm-client-utils.c:264
164
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:277
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
165 166
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:281
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:286
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
167 168 169 170
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:1711
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:1742
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:2667
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:2725
171 172 173
msgid "unknown"
msgstr "neznáme"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
174
#: ../clients/cli/common.c:1445
175
msgid "none"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
176
msgstr "žiadne"
177

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
178
#: ../clients/cli/common.c:1446
179
msgid "portal"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
180
msgstr "portál"
181

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
182
#: ../clients/cli/common.c:1447
183
msgid "limited"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
184
msgstr "obmedzené"
185

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
186
#: ../clients/cli/common.c:1448
187
msgid "full"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
188
msgstr "plné"
189

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
190
#. define some prompts for connection editor
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
191
#: ../clients/cli/connections.c:63
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
192
msgid "Setting name? "
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
193
msgstr "Nastavenie? "
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
194

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
195
#: ../clients/cli/connections.c:64
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
196
msgid "Property name? "
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
197
msgstr "Vlastnosť? "
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
198

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
199
#: ../clients/cli/connections.c:65
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
200
msgid "Enter connection type: "
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
201
msgstr "Druh spojenia: "
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
202 203

#. define some other prompts
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
204
#: ../clients/cli/connections.c:69
205
msgid "Connection (name, UUID, or path): "
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
206
msgstr "Pripojenie (meno, UUID alebo cesta): "
207

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
208
#: ../clients/cli/connections.c:70
209
msgid "VPN connection (name, UUID, or path): "
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
210
msgstr "VPN pripojenie (meno, UUID alebo cesta): "
211

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
212
#: ../clients/cli/connections.c:71
213
msgid "Connection(s) (name, UUID, or path): "
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
214
msgstr "Pripojenie(a): (mená, UUID alebo cesty): "
215

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
216
#: ../clients/cli/connections.c:72
217
msgid "Connection(s) (name, UUID, path or apath): "
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
218
msgstr "Pripojenia: (mená, UUID alebo aktívne cesty): "
219

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
220
#: ../clients/cli/connections.c:80
221 222 223
msgid "activating"
msgstr "aktivuje sa"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
224
#: ../clients/cli/connections.c:81
225 226 227
msgid "activated"
msgstr "aktívne"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
228
#: ../clients/cli/connections.c:82 ../clients/common/nm-client-utils.c:275
229 230 231
msgid "deactivating"
msgstr "odpája sa"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
232
#: ../clients/cli/connections.c:83
233 234 235
msgid "deactivated"
msgstr "neaktívne"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
236
#: ../clients/cli/connections.c:89
237 238 239
msgid "VPN connecting (prepare)"
msgstr "VPN sa pripája (pripravuje sa)"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
240
#: ../clients/cli/connections.c:90
241 242 243
msgid "VPN connecting (need authentication)"
msgstr "VPN sa pripája (potrebuje autorizáciu)"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
244
#: ../clients/cli/connections.c:91
245 246 247
msgid "VPN connecting"
msgstr "VPN sa pripája"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
248
#: ../clients/cli/connections.c:92
249 250 251
msgid "VPN connecting (getting IP configuration)"
msgstr "VPN sa pripája (potrebuje autorizáciu)"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
252
#: ../clients/cli/connections.c:93
253 254 255
msgid "VPN connected"
msgstr "VPN pripojená"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
256
#: ../clients/cli/connections.c:94
257 258 259
msgid "VPN connection failed"
msgstr "VPN spojenie zlyhalo"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
260
#: ../clients/cli/connections.c:95
261 262 263
msgid "VPN disconnected"
msgstr "VPN odpojená"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
264
#: ../clients/cli/connections.c:516
265 266 267 268
msgid "never"
msgstr "nikdy"

#: ../clients/cli/connections.c:868
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
269 270 271 272
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection { COMMAND | help }\n"
"\n"
273 274
"COMMAND := { show | up | down | add | modify | clone | edit | delete | "
"monitor | reload | load | import | export }\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308
"\n"
" show [--active] [--order <order spec>]\n"
" show [--active] [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
" up [[id | uuid | path] <ID>] [ifname <ifname>] [ap <BSSID>] [passwd-file "
"<file with passwords>]\n"
"\n"
" down [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
" add COMMON_OPTIONS TYPE_SPECIFIC_OPTIONS SLAVE_OPTIONS IP_OPTIONS [-- "
"([+|-]<setting>.<property> <value>)+]\n"
"\n"
" modify [--temporary] [id | uuid | path] <ID> ([+|-]<setting>.<property> "
"<value>)+\n"
"\n"
" clone [--temporary] [id | uuid | path ] <ID> <new name>\n"
"\n"
" edit [id | uuid | path] <ID>\n"
" edit [type <new_con_type>] [con-name <new_con_name>]\n"
"\n"
" delete [id | uuid | path] <ID>\n"
"\n"
" monitor [id | uuid | path] <ID> ...\n"
"\n"
" reload\n"
"\n"
" load <filename> [ <filename>... ]\n"
"\n"
" import [--temporary] type <type> file <file to import>\n"
"\n"
" export [id | uuid | path] <ID> [<output file>]\n"
"\n"
msgstr ""

309
#: ../clients/cli/connections.c:890
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection show { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [--active] [--order <order spec>]\n"
"\n"
"List in-memory and on-disk connection profiles, some of which may also be\n"
"active if a device is using that connection profile. Without a parameter, "
"all\n"
"profiles are listed. When --active option is specified, only the active\n"
"profiles are shown. --order allows custom connection ordering (see manual "
"page).\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [--active] [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
"Show details for specified connections. By default, both static "
"configuration\n"
"and active connection data are displayed. It is possible to filter the "
"output\n"
"using global '--fields' option. Refer to the manual page for more "
"information.\n"
"When --active option is specified, only the active profiles are taken into\n"
"account. Use global --show-secrets option to reveal associated secrets as "
"well.\n"
msgstr ""

336
#: ../clients/cli/connections.c:911
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection up { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID> [ifname <ifname>] [ap <BSSID>] [nsp "
"<name>] [passwd-file <file with passwords>]\n"
"\n"
"Activate a connection on a device. The profile to activate is identified by "
"its\n"
"name, UUID or D-Bus path.\n"
"\n"
"ARGUMENTS := ifname <ifname> [ap <BSSID>] [nsp <name>] [passwd-file <file "
"with passwords>]\n"
"\n"
"Activate a device with a connection. The connection profile is selected\n"
"automatically by NetworkManager.\n"
"\n"
"ifname   - specifies the device to active the connection on\n"
"ap     - specifies AP to connect to (only valid for Wi-Fi)\n"
"nsp     - specifies NSP to connect to (only valid for WiMAX)\n"
"passwd-file - file with password(s) required to activate the connection\n"
"\n"
msgstr ""

361
#: ../clients/cli/connections.c:932
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection down { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path | apath] <ID> ...\n"
"\n"
"Deactivate a connection from a device (without preventing the device from\n"
"further auto-activation). The profile to deactivate is identified by its "
"name,\n"
"UUID or D-Bus path.\n"
"\n"
msgstr ""

375
#: ../clients/cli/connections.c:944
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection add { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := COMMON_OPTIONS TYPE_SPECIFIC_OPTIONS SLAVE_OPTIONS IP_OPTIONS "
"[-- ([+|-]<setting>.<property> <value>)+]\n"
"\n"
" COMMON_OPTIONS:\n"
"         type <type>\n"
"         ifname <interface name> | \"*\"\n"
"         [con-name <connection name>]\n"
"         [autoconnect yes|no]\n"
"         [save yes|no]\n"
"         [master <master (ifname, or connection UUID or name)>]\n"
"         [slave-type <master connection type>]\n"
"\n"
" TYPE_SPECIFIC_OPTIONS:\n"
"  ethernet:   [mac <MAC address>]\n"
"         [cloned-mac <cloned MAC address>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"\n"
"  wifi:     ssid <SSID>\n"
"         [mac <MAC address>]\n"
"         [cloned-mac <cloned MAC address>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"         [mode infrastructure|ap|adhoc]\n"
"\n"
"  wimax:    [mac <MAC address>]\n"
"         [nsp <NSP>]\n"
"\n"
"  pppoe:    username <PPPoE username>\n"
"         [password <PPPoE password>]\n"
"         [service <PPPoE service name>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"         [mac <MAC address>]\n"
"\n"
"  gsm:     apn <APN>\n"
"         [user <username>]\n"
"         [password <password>]\n"
"\n"
"  cdma:     [user <username>]\n"
"         [password <password>]\n"
"\n"
"  infiniband:  [mac <MAC address>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"         [transport-mode datagram | connected]\n"
"         [parent <ifname>]\n"
"         [p-key <IPoIB P_Key>]\n"
"\n"
"  bluetooth:  [addr <bluetooth address>]\n"
426
"         [bt-type panu|nap|dun-gsm|dun-cdma]\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
"\n"
"  vlan:     dev <parent device (connection UUID, ifname, or MAC)>\n"
"         id <VLAN ID>\n"
"         [flags <VLAN flags>]\n"
"         [ingress <ingress priority mapping>]\n"
"         [egress <egress priority mapping>]\n"
"         [mtu <MTU>]\n"
"\n"
"  bond:     [mode balance-rr (0) | active-backup (1) | balance-xor (2) "
"| broadcast (3) |\n"
"            802.3ad  (4) | balance-tlb  (5) | balance-alb "
"(6)]\n"
"         [primary <ifname>]\n"
"         [miimon <num>]\n"
"         [downdelay <num>]\n"
"         [updelay <num>]\n"
"         [arp-interval <num>]\n"
"         [arp-ip-target <num>]\n"
"         [lacp-rate slow (0) | fast (1)]\n"
"\n"
"  bond-slave:  master <master (ifname, or connection UUID or name)>\n"
"\n"
"  team:     [config <file>|<raw JSON data>]\n"
"\n"
"  team-slave:  master <master (ifname, or connection UUID or name)>\n"
"         [config <file>|<raw JSON data>]\n"
"\n"
"  bridge:    [stp yes|no]\n"
"         [priority <num>]\n"
"         [forward-delay <2-30>]\n"
"         [hello-time <1-10>]\n"
"         [max-age <6-40>]\n"
"         [ageing-time <0-1000000>]\n"
"         [multicast-snooping yes|no]\n"
"         [mac <MAC address>]\n"
"\n"
"  bridge-slave: master <master (ifname, or connection UUID or name)>\n"
"         [priority <0-63>]\n"
"         [path-cost <1-65535>]\n"
"         [hairpin yes|no]\n"
"\n"
"  vpn:     vpn-type vpnc|openvpn|pptp|openconnect|openswan|libreswan|"
"ssh|l2tp|iodine|...\n"
"         [user <username>]\n"
"\n"
"  olpc-mesh:  ssid <SSID>\n"
"         [channel <1-13>]\n"
"         [dhcp-anycast <MAC address>]\n"
"\n"
"  adsl:     username <username>\n"
"         protocol pppoa|pppoe|ipoatm\n"
"         [password <password>]\n"
"         [encapsulation vcmux|llc]\n"
"\n"
"  tun:     mode tun|tap\n"
"         [owner <UID>]\n"
"         [group <GID>]\n"
"         [pi yes|no]\n"
"         [vnet-hdr yes|no]\n"
"         [multi-queue yes|no]\n"
"\n"
"  ip-tunnel:  mode ipip|gre|sit|isatap|vti|ip6ip6|ipip6|ip6gre|vti6\n"
"         remote <remote endpoint IP>\n"
"         [local <local endpoint IP>]\n"
"         [dev <parent device (ifname or connection UUID)>]\n"
"\n"
Thomas Haller's avatar
Thomas Haller committed
493 494 495 496 497 498 499
"  macsec:    dev <parent device (connection UUID, ifname, or MAC)>\n"
"         mode <psk|eap>\n"
"         [cak <key> ckn <key>]\n"
"         [encrypt yes|no]\n"
"         [port 1-65534]\n"
"\n"
"\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511
"  macvlan:   dev <parent device (connection UUID, ifname, or MAC)>\n"
"         mode vepa|bridge|private|passthru|source\n"
"         [tap yes|no]\n"
"\n"
"  vxlan:    id <VXLAN ID>\n"
"         remote <IP of multicast group or remote address>\n"
"         [local <source IP>]\n"
"         [dev <parent device (ifname or connection UUID)>]\n"
"         [source-port-min <0-65535>]\n"
"         [source-port-max <0-65535>]\n"
"         [destination-port <0-65535>]\n"
"\n"
512 513 514 515 516 517 518 519
"  wpan:     [short-addr <0x0000-0xffff>]\n"
"         [pan-id <0x0000-0xffff>]\n"
"         [page <default|0-31>]\n"
"         [channel <default|0-26>]\n"
"         [mac <MAC address>]\n"
"\n"
"  6lowpan:   dev <parent device (connection UUID, ifname, or MAC)>\n"
"  dummy:\n"
Thomas Haller's avatar
Thomas Haller committed
520
"\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533
" SLAVE_OPTIONS:\n"
"  bridge:    [priority <0-63>]\n"
"         [path-cost <1-65535>]\n"
"         [hairpin yes|no]\n"
"\n"
"  team:     [config <file>|<raw JSON data>]\n"
"\n"
" IP_OPTIONS:\n"
"         [ip4 <IPv4 address>] [gw4 <IPv4 gateway>]\n"
"         [ip6 <IPv6 address>] [gw6 <IPv6 gateway>]\n"
"\n"
msgstr ""

534
#: ../clients/cli/connections.c:1068
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection modify { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID> ([+|-]<setting>.<property> <value>)+\n"
"\n"
"Modify one or more properties of the connection profile.\n"
"The profile is identified by its name, UUID or D-Bus path. For multi-valued\n"
"properties you can use optional '+' or '-' prefix to the property name.\n"
"The '+' sign allows appending items instead of overwriting the whole value.\n"
"The '-' sign allows removing selected items instead of the whole value.\n"
"\n"
"Examples:\n"
"nmcli con mod home-wifi wifi.ssid rakosnicek\n"
"nmcli con mod em1-1 ipv4.method manual ipv4.addr \"192.168.1.2/24, "
"10.10.1.5/8\"\n"
"nmcli con mod em1-1 +ipv4.dns 8.8.4.4\n"
"nmcli con mod em1-1 -ipv4.dns 1\n"
"nmcli con mod em1-1 -ipv6.addr \"abbe::cafe/56\"\n"
"nmcli con mod bond0 +bond.options mii=500\n"
"nmcli con mod bond0 -bond.options downdelay\n"
"\n"
msgstr ""

559
#: ../clients/cli/connections.c:1091
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection clone { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [--temporary] [id | uuid | path] <ID> <new name>\n"
"\n"
"Clone an existing connection profile. The newly created connection will be\n"
"the exact copy of the <ID>, except the uuid property (will be generated) "
"and\n"
"id (provided as <new name> argument).\n"
"\n"
msgstr ""

573
#: ../clients/cli/connections.c:1103
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection edit { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID>\n"
"\n"
"Edit an existing connection profile in an interactive editor.\n"
"The profile is identified by its name, UUID or D-Bus path\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [type <new connection type>] [con-name <new connection name>]\n"
"\n"
"Add a new connection profile in an interactive editor.\n"
"\n"
msgstr ""

589
#: ../clients/cli/connections.c:1118
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection delete { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID>\n"
"\n"
"Delete a connection profile.\n"
"The profile is identified by its name, UUID or D-Bus path.\n"
"\n"
msgstr ""

601
#: ../clients/cli/connections.c:1129
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection monitor { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID> ...\n"
"\n"
"Monitor connection profile activity.\n"
"This command prints a line whenever the specified connection changes.\n"
"Monitors all connection profiles in case none is specified.\n"
"\n"
msgstr ""

614
#: ../clients/cli/connections.c:1141
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
615 616 617 618 619 620 621 622
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection reload { help }\n"
"\n"
"Reload all connection files from disk.\n"
"\n"
msgstr ""

623
#: ../clients/cli/connections.c:1149
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection load { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := <filename> [<filename>...]\n"
"\n"
"Load/reload one or more connection files from disk. Use this after manually\n"
"editing a connection file to ensure that NetworkManager is aware of its "
"latest\n"
"state.\n"
"\n"
msgstr ""

637
#: ../clients/cli/connections.c:1161
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection import { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [--temporary] type <type> file <file to import>\n"
"\n"
"Import an external/foreign configuration as a NetworkManager connection "
"profile.\n"
"The type of the input file is specified by type option.\n"
"Only VPN configurations are supported at the moment. The configuration\n"
"is imported by NetworkManager VPN plugins.\n"
"\n"
msgstr ""

652
#: ../clients/cli/connections.c:1174
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663
#, c-format
msgid ""
"Usage: nmcli connection export { ARGUMENTS | help }\n"
"\n"
"ARGUMENTS := [id | uuid | path] <ID> [<output file>]\n"
"\n"
"Export a connection. Only VPN connections are supported at the moment.\n"
"The data are directed to standard output or to a file if a name is given.\n"
"\n"
msgstr ""

664 665 666 667
#: ../clients/cli/connections.c:1264
#, c-format
msgid "Error updating secrets for %s: %s\n"
msgstr "Nepodarilo sa zmeniť heslo pre %s: %s\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
668

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
669
#: ../clients/cli/connections.c:1313
670 671
msgid "Connection profile details"
msgstr "Detaily spojenia"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
672

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
673
#: ../clients/cli/connections.c:1326 ../clients/cli/connections.c:1411
674 675 676
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: 'connection show': %s"
msgstr "VPN spojenie s '%s'"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
677

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
678
#: ../clients/cli/connections.c:1401
679 680 681
#, fuzzy
msgid "Activate connection details"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
682

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
683 684 685
#: ../clients/cli/connections.c:1509 ../clients/cli/devices.c:1447
#: ../clients/cli/devices.c:1461 ../clients/cli/devices.c:1476
#: ../clients/cli/devices.c:1534 ../clients/cli/devices.c:1636
686
msgid "NAME"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
687
msgstr "MENO"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
688

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
689
#: ../clients/cli/connections.c:1602
690 691 692
#, c-format
msgid "invalid field '%s'; allowed fields: %s and %s, or %s,%s"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
693

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
694
#: ../clients/cli/connections.c:1612 ../clients/cli/connections.c:1620
695 696 697
#, c-format
msgid "'%s' has to be alone"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
698

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
699
#: ../clients/cli/connections.c:1880
700 701 702
#, c-format
msgid "incorrect string '%s' of '--order' option"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
703

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
704
#: ../clients/cli/connections.c:1905
705 706 707
#, c-format
msgid "incorrect item '%s' in '--order' option"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
708

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
709
#: ../clients/cli/connections.c:1943
710
msgid "No connection specified"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
711
msgstr "Nebolo špecifikované spojenie"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
712

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
713
#: ../clients/cli/connections.c:1954
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
714
#, c-format
715
msgid "%s argument is missing"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
716
msgstr "%s parameter chýba"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
717

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
718
#: ../clients/cli/connections.c:1972
719 720
#, c-format
msgid "unknown connection '%s'"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
721
msgstr "neznáme spojenie '%s'"
722

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
723
#: ../clients/cli/connections.c:2001
724
msgid "'--order' argument is missing"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
725
msgstr "'--order' parameter chýba"
726

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
727
#: ../clients/cli/connections.c:2061
728
msgid "NetworkManager active profiles"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
729
msgstr "Aktívne profily NetworkManagera"
730

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
731
#: ../clients/cli/connections.c:2062
732
msgid "NetworkManager connection profiles"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
733
msgstr "Profily spojení NetworkManagera"
734

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747
#: ../clients/cli/connections.c:2114 ../clients/cli/connections.c:2859
#: ../clients/cli/connections.c:2871 ../clients/cli/connections.c:2883
#: ../clients/cli/connections.c:3112 ../clients/cli/connections.c:8868
#: ../clients/cli/connections.c:8889 ../clients/cli/devices.c:2970
#: ../clients/cli/devices.c:2982 ../clients/cli/devices.c:2995
#: ../clients/cli/devices.c:3189 ../clients/cli/devices.c:3200
#: ../clients/cli/devices.c:3218 ../clients/cli/devices.c:3227
#: ../clients/cli/devices.c:3248 ../clients/cli/devices.c:3259
#: ../clients/cli/devices.c:3277 ../clients/cli/devices.c:3721
#: ../clients/cli/devices.c:3731 ../clients/cli/devices.c:3739
#: ../clients/cli/devices.c:3751 ../clients/cli/devices.c:3766
#: ../clients/cli/devices.c:3774 ../clients/cli/devices.c:3949
#: ../clients/cli/devices.c:3960 ../clients/cli/devices.c:4131
748 749
#, c-format
msgid "Error: %s argument is missing."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
750
msgstr "Chyba: %s parameter chýba."
751

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
752
#: ../clients/cli/connections.c:2142
753 754 755 756
#, c-format
msgid "Error: %s - no such connection profile."
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
757 758 759 760 761 762 763
#: ../clients/cli/connections.c:2233 ../clients/cli/connections.c:2846
#: ../clients/cli/connections.c:2910 ../clients/cli/connections.c:8385
#: ../clients/cli/connections.c:8491 ../clients/cli/connections.c:8994
#: ../clients/cli/devices.c:1721 ../clients/cli/devices.c:1989
#: ../clients/cli/devices.c:2162 ../clients/cli/devices.c:2270
#: ../clients/cli/devices.c:2462 ../clients/cli/devices.c:3912
#: ../clients/cli/devices.c:4137 ../clients/cli/general.c:896
764 765
#, c-format
msgid "Error: %s."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
766
msgstr "Chyba: %s."
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
767

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
768
#: ../clients/cli/connections.c:2326
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
769
#, c-format
770
msgid "no active connection on device '%s'"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
771
msgstr "žiadne aktívne spojenie na zariadení '%s'"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
772

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
773
#: ../clients/cli/connections.c:2334
774
msgid "no active connection or device"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
775
msgstr "nie je aktívne spojenie alebo zariadenie"
776

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
777
#: ../clients/cli/connections.c:2354
778 779 780 781
#, fuzzy, c-format
msgid "device '%s' not compatible with connection '%s': "
msgstr "Nepodarilo sa spustiť VPN spojenie '%s'"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
782
#: ../clients/cli/connections.c:2387
783 784
#, c-format
msgid "device '%s' not compatible with connection '%s'"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
785
msgstr "zariadenie '%s' nie je kompatibilné so spojením '%s'"
786

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
787
#: ../clients/cli/connections.c:2390
788 789 790 791
#, fuzzy, c-format
msgid "no device found for connection '%s'"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
792
#: ../clients/cli/connections.c:2441
793 794
#, c-format
msgid "Hint: use '%s' to get more details."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
795
msgstr "Tip: použite '%s' pre zistenie podrobností."
796

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
797
#: ../clients/cli/connections.c:2459
798 799
#, c-format
msgid "Connection successfully activated (%s) (D-Bus active path: %s)\n"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
800
msgstr "Spojenie úspešne aktivované (%s) (aktívna cesta D-Bus: %s)\n"
801

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
802 803
#: ../clients/cli/connections.c:2463 ../clients/cli/connections.c:2613
#: ../clients/cli/connections.c:6701
804 805
#, c-format
msgid "Connection successfully activated (D-Bus active path: %s)\n"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
806
msgstr "Spojenie úspešne aktivované (aktívna cesta D-Bus: %s)\n"
807

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
808
#: ../clients/cli/connections.c:2470 ../clients/cli/connections.c:2592
809 810
#, c-format
msgid "Error: Connection activation failed: %s"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
811
msgstr "Chyba: Aktivácia spojenia zlyhala: %s"
812

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
813
#: ../clients/cli/connections.c:2507
814 815
#, c-format
msgid "Error: Timeout expired (%d seconds)"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
816
msgstr "Chyba: Vypršal čas (%d sekúnd)"
817

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
818
#: ../clients/cli/connections.c:2675
819 820
#, c-format
msgid "failed to read passwd-file '%s': %s"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
821
msgstr "zlyhalo čítanie súboru passwd '%s': %s"
822

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
823
#: ../clients/cli/connections.c:2688
824 825
#, c-format
msgid "missing colon in 'password' entry '%s'"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
826
msgstr "chýbajúca bodkočiarka v zázname 'password' '%s'"
827

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
828
#: ../clients/cli/connections.c:2696
829 830
#, c-format
msgid "missing dot in 'password' entry '%s'"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
831
msgstr "chýbajúca bodka v zázname 'password' '%s'"
832

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
833
#: ../clients/cli/connections.c:2709
834 835
#, c-format
msgid "invalid setting name in 'password' entry '%s'"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
836
msgstr "neplatný názov nastavenia v zázname 'password' '%s'"
837

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
838
#: ../clients/cli/connections.c:2763
839 840
#, c-format
msgid "unknown device '%s'."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
841
msgstr "neznáme zariadenie '%s'."
842

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
843
#: ../clients/cli/connections.c:2768
844 845 846
msgid "neither a valid connection nor device given"
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
847 848 849
#: ../clients/cli/connections.c:2893 ../clients/cli/devices.c:1680
#: ../clients/cli/devices.c:3027 ../clients/cli/devices.c:3290
#: ../clients/cli/devices.c:3966
850 851
#, c-format
msgid "Unknown parameter: %s\n"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
852
msgstr "Neznámy parameter: %s\n"
853

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
854
#: ../clients/cli/connections.c:2918
855
msgid "preparing"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
856
msgstr "pripravujem"
857

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
858
#: ../clients/cli/connections.c:3027
859 860
#, c-format
msgid "Connection '%s' (%s) successfully deleted.\n"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
861
msgstr "Spojenie '%s' (%s) úspešne vymazané.\n"
862

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
863
#: ../clients/cli/connections.c:3043
864 865
#, c-format
msgid "Connection '%s' successfully deactivated (D-Bus active path: %s)\n"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
866
msgstr "Spojenie '%s' úspešne deaktivované (aktívna cesta D-Bus: %s)\n"
867

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
868 869
#: ../clients/cli/connections.c:3094 ../clients/cli/connections.c:8599
#: ../clients/cli/connections.c:8630 ../clients/cli/connections.c:8788
870 871
#, c-format
msgid "Error: No connection specified."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
872
msgstr "Chyba: Nebolo špecifikované spojenie."
873

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
874
#: ../clients/cli/connections.c:3124
875 876 877 878
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: '%s' is not an active connection.\n"
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
879
#: ../clients/cli/connections.c:3125
880 881 882 883
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: not all active connections found."
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
884
#: ../clients/cli/connections.c:3133
885 886 887 888
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: no active connection provided."
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
889
#: ../clients/cli/connections.c:3164
890 891 892 893
#, fuzzy, c-format
msgid "Connection '%s' deactivation failed: %s\n"
msgstr "Pripájanie k drôtovej sieti zlyhalo."

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
894 895
#: ../clients/cli/connections.c:3415 ../clients/cli/connections.c:3472
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:225
896 897
#, c-format
msgid "'%s' not among [%s]"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
898
msgstr "'%s' nie je medzi [%s]"
899 900

#. We should not really come here
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
901 902
#: ../clients/cli/connections.c:3435 ../clients/cli/connections.c:3495
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:293
903 904 905 906
#, c-format
msgid "Unknown error"
msgstr "Neznáma chyba"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
907
#: ../clients/cli/connections.c:3629
908 909 910 911
#, c-format
msgid "Warning: master='%s' doesn't refer to any existing profile.\n"
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
912
#: ../clients/cli/connections.c:3984
913 914
#, c-format
msgid "Error: invalid property '%s': %s."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
915
msgstr "Chyba: neplatná vlastnosť '%s': %s."
916

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
917 918 919
#: ../clients/cli/connections.c:3998
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: failed to %s %s.%s: %s."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
920
msgstr "Chyba: nepodarilo sa zmeniť %s.%s: %s"
921

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
922
#: ../clients/cli/connections.c:4033
923 924 925 926
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: '%s' is mandatory."
msgstr "Bez aktívnych sieťových spojení!"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
927
#: ../clients/cli/connections.c:4060
928 929 930 931
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: invalid slave type; %s."
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
932
#: ../clients/cli/connections.c:4068
933 934 935
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: invalid connection type; %s."
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
936

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
937
#: ../clients/cli/connections.c:4145
938 939 940
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: bad connection type: %s"
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
941

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
942
#: ../clients/cli/connections.c:4191
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
943
#, c-format
944
msgid "Error: '%s': %s"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
945
msgstr "Chyba: '%s': %s"
946

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
947
#: ../clients/cli/connections.c:4212
948
msgid "Error: master is required"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
949
msgstr "Chyba: je potrebný master"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
950

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
951
#: ../clients/cli/connections.c:4271
952 953 954 955
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: error adding bond option '%s=%s'."
msgstr "Chyba pri získavaní VPN spojenia '%s'"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
956
#: ../clients/cli/connections.c:4302
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
957
#, c-format
958
msgid "Error: '%s' is not a valid monitoring mode; use '%s' or '%s'.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
959 960
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
961
#: ../clients/cli/connections.c:4333
962
#, c-format
963
msgid "Error: 'bt-type': '%s' not valid; use [%s, %s, %s (%s), %s]."
964 965
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
966
#: ../clients/cli/connections.c:4582
967
#, c-format
968
msgid "Error: value for '%s' is missing."
969 970
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
971
#: ../clients/cli/connections.c:4628
972
msgid "Error: <setting>.<property> argument is missing."
973 974
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
975
#: ../clients/cli/connections.c:4651
976
#, c-format
977
msgid "Error: invalid or not allowed setting '%s': %s."
978 979
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
980
#: ../clients/cli/connections.c:4699 ../clients/cli/connections.c:4715
981
#, c-format
982
msgid "Error: '%s' is ambiguous (%s.%s or %s.%s)."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
983
msgstr "Error: '%s' nie je jednoznačná (%s.%s alebo %s.%s)"
984

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
985
#: ../clients/cli/connections.c:4733
986 987
#, c-format
msgid "Error: invalid <setting>.<property> '%s'."
988 989
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
990
#: ../clients/cli/connections.c:4777 ../clients/cli/connections.c:8431
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
991
#, c-format
992
msgid "Error: Failed to add '%s' connection: %s"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
993
msgstr "Chyba: Nepodarilo sa pridať spojenie '%s': %s"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
994

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
995
#: ../clients/cli/connections.c:4795
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
996
#, c-format
997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005
msgid ""
"Warning: There is another connection with the name '%1$s'. Reference the "
"connection by its uuid '%2$s'\n"
msgid_plural ""
"Warning: There are %3$u other connections with the name '%1$s'. Reference "
"the connection by its uuid '%2$s'\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1006

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1007
#: ../clients/cli/connections.c:4804
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1008
#, c-format
1009
msgid "Connection '%s' (%s) successfully added.\n"
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
1010
msgstr "Spojenie '%s' (%s) úspešne pridané.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1011

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1012 1013 1014 1015 1016
#: ../clients/cli/connections.c:4857 ../clients/cli/connections.c:6824
#: ../clients/cli/connections.c:6825 ../clients/cli/devices.c:529
#: ../clients/cli/devices.c:536 ../clients/cli/devices.c:1201
#: ../clients/cli/general.c:137 ../clients/cli/utils.h:296
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:283
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1017 1018
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:871
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:2662
1019 1020 1021
msgid "no"
msgstr "nie"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1022 1023 1024 1025 1026
#: ../clients/cli/connections.c:4858 ../clients/cli/connections.c:6824
#: ../clients/cli/connections.c:6825 ../clients/cli/devices.c:528
#: ../clients/cli/devices.c:535 ../clients/cli/devices.c:1201
#: ../clients/cli/general.c:136 ../clients/cli/utils.h:296
#: ../clients/common/nm-client-utils.c:282
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1027 1028
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:871
#: ../clients/common/nm-meta-setting-desc.c:2659
1029 1030 1031
msgid "yes"
msgstr "áno"

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1032
#: ../clients/cli/connections.c:4944
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1033
#, c-format
1034 1035
msgid ""
"You can specify this option more than once. Press <Enter> when you're done.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1036
msgstr ""
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
1037
"Túto voľbu môžete zadať viac ako raz. Stlačte <Enter> keď máte hotovo.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1038

1039
#. Ask for optional arguments.
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1040
#: ../clients/cli/connections.c:5046
1041 1042 1043 1044 1045 1046
#, c-format
msgid "There is %d optional setting for %s.\n"
msgid_plural "There are %d optional settings for %s.\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1047

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1048
#: ../clients/cli/connections.c:5052
1049 1050 1051 1052 1053 1054
#, c-format
msgid "Do you want to provide it? %s"
msgid_plural "Do you want to provide them? %s"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1055

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1056
#: ../clients/cli/connections.c:5185 ../clients/cli/utils.c:293
1057
#, c-format
1058
msgid "Error: value for '%s' argument is required."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
1059
msgstr "Chyba: argument '%s' vyžaduje zadanie hodnoty."
1060

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1061
#: ../clients/cli/connections.c:5192
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1062
#, c-format
1063
msgid "Error: 'save': %s."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
1064
msgstr "Chyba: 'save': %s"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1065

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1066
#: ../clients/cli/connections.c:5278 ../clients/cli/connections.c:5289
1067 1068
#, c-format
msgid "Error: '%s' argument is required."
Jose Riha's avatar
Jose Riha committed
1069
msgstr "Chyba: parameter '%s' je povinný."
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1070

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1071
#: ../clients/cli/connections.c:6254
1072 1073 1074
#, c-format
msgid "['%s' setting values]\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1075

1076 1077 1078
#. TRANSLATORS: do not translate command names and keywords before ::
#. *       However, you should translate terms enclosed in <>.
#.
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1079
#: ../clients/cli/connections.c:6363
1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096
#, c-format
msgid ""
"---[ Main menu ]---\n"
"goto   [<setting> | <prop>]    :: go to a setting or property\n"
"remove  <setting>[.<prop>] | <prop> :: remove setting or reset property "
"value\n"
"set   [<setting>.<prop> <value>] :: set property value\n"
"describe [<setting>.<prop>]     :: describe property\n"
"print  [all | <setting>[.<prop>]] :: print the connection\n"
"verify  [all | fix]         :: verify the connection\n"
"save   [persistent|temporary]   :: save the connection\n"
"activate [<ifname>] [/<ap>|<nsp>]  :: activate the connection\n"
"back                 :: go one level up (back)\n"
"help/?  [<command>]         :: print this help\n"
"nmcli  <conf-option> <value>    :: nmcli configuration\n"
"quit                 :: exit nmcli\n"
msgstr ""
Thomas Haller's avatar
Thomas Haller committed
1097

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1098
#: ../clients/cli/connections.c:6390
1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108
#, c-format
msgid ""
"goto <setting>[.<prop>] | <prop> :: enter setting/property for editing\n"
"\n"
"This command enters into a setting or property for editing it.\n"
"\n"
"Examples: nmcli> goto connection\n"
"     nmcli connection> goto secondaries\n"
"     nmcli> goto ipv4.addresses\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1109

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1110
#: ../clients/cli/connections.c:6397
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121
#, c-format
msgid ""
"remove <setting>[.<prop>] :: remove setting or reset property value\n"
"\n"
"This command removes an entire setting from the connection, or if a "
"property\n"
"is given, resets that property to the default value.\n"
"\n"
"Examples: nmcli> remove wifi-sec\n"
"     nmcli> remove eth.mtu\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1122

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1123
#: ../clients/cli/connections.c:6404
1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131
#, c-format
msgid ""
"set [<setting>.<prop> <value>] :: set property value\n"
"\n"
"This command sets property value.\n"
"\n"
"Example: nmcli> set con.id My connection\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1132

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1133
#: ../clients/cli/connections.c:6409
1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140
#, c-format
msgid ""
"describe [<setting>.<prop>] :: describe property\n"
"\n"
"Shows property description. You can consult nm-settings(5) manual page to "
"see all NM settings and properties.\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1141

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1142
#: ../clients/cli/connections.c:6414
1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150
#, c-format
msgid ""
"print [all] :: print setting or connection values\n"
"\n"
"Shows current property or the whole connection.\n"
"\n"
"Example: nmcli ipv4> print all\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1151

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1152
#: ../clients/cli/connections.c:6419
1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165
#, c-format
msgid ""
"verify [all | fix] :: verify setting or connection validity\n"
"\n"
"Verifies whether the setting or connection is valid and can be saved later.\n"
"It indicates invalid values on error. Some errors may be fixed "
"automatically\n"
"by 'fix' option.\n"
"\n"
"Examples: nmcli> verify\n"
"     nmcli> verify fix\n"
"     nmcli bond> verify\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1166

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1167
#: ../clients/cli/connections.c:6428
1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180
#, c-format
msgid ""
"save [persistent|temporary] :: save the connection\n"
"\n"
"Sends the connection profile to NetworkManager that either will save it\n"
"persistently, or will only keep it in memory. 'save' without an argument\n"
"means 'save persistent'.\n"
"Note that once you save the profile persistently those settings are saved\n"
"across reboot or restart. Subsequent changes can also be temporary or\n"
"persistent, but any temporary changes will not persist across reboot or\n"
"restart. If you want to fully remove the persistent connection, the "
"connection\n"
"profile must be deleted.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1181 1182
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1183
#: ../clients/cli/connections.c:6439
1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194
#, c-format
msgid ""
"activate [<ifname>] [/<ap>|<nsp>] :: activate the connection\n"
"\n"
"Activates the connection.\n"
"\n"
"Available options:\n"
"<ifname>  - device the connection will be activated on\n"
"/<ap>|<nsp> - AP (Wi-Fi) or NSP (WiMAX) (prepend with / when <ifname> is not "
"specified)\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1195

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1196
#: ../clients/cli/connections.c:6446 ../clients/cli/connections.c:6604
1197 1198 1199 1200 1201
#, c-format
msgid ""
"back :: go to upper menu level\n"
"\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1202

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1203
#: ../clients/cli/connections.c:6449
1204 1205 1206 1207 1208
#, c-format
msgid ""
"help/? [<command>] :: help for the nmcli commands\n"
"\n"
msgstr ""
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1209

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1210
#: ../clients/cli/connections.c:6452
1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223
#, c-format
msgid ""
"nmcli [<conf-option> <value>] :: nmcli configuration\n"
"\n"
"Configures nmcli. The following options are available:\n"
"status-line yes | no     [default: no]\n"
"save-confirmation yes | no  [default: yes]\n"
"show-secrets yes | no     [default: no]\n"
"prompt-color <color> | <0-8> [default: 0]\n"
"%s\n"
"Examples: nmcli> nmcli status-line yes\n"
"     nmcli> nmcli save-confirmation no\n"
"     nmcli> nmcli prompt-color 3\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1224 1225
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1226
#: ../clients/cli/connections.c:6474 ../clients/cli/connections.c:6610
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1227
#, c-format
1228 1229 1230 1231 1232
msgid ""
"quit :: exit nmcli\n"
"\n"
"This command exits nmcli. When the connection being edited is not saved, the "
"user is asked to confirm the action.\n"
Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1233 1234
msgstr ""

Lubomir Rintel's avatar
Lubomir Rintel committed
1235 1236
#: ../clients/cli/connections.c:6479 ../clients/cli/connections.c:6615
#: ../clients/cli/connections.c:7024 ../clients/cli/connections.c:8011
Lubomir Rintel's avatar